Néhány változás a magyar helyesírás szabályaiban

Teljes szövegű keresés

Néhány változás a magyar helyesírás szabályaiban
A Magyar Tudományos Akadémia illetékes testületei a „Magyar Helyesírás Szabályai c. kiadvány tizedik kiadásához képest a tizenegyedik kiadásban (1984) néhány helyen változtattak helyesírásunk szabályain. Alapvető módosítás nem történt, a legfontosabb változás az, hogy a dzs és a dzs betű ábécénk teljes jogú tagja lett, amit a sorvégi elválasztás szabályának megváltozása mutat: ezek a betűk most már nem választhatók szét. Pl.:
régebbenmost
bod-za, mad-zagbo-dza, ma-dzag
lánd-zsa, maharad-zsalán-dzsa, mahara-dzsa
A szavak egybe-, illetve különírásában történt változásokból néhány kiragadott példa:
Régi írásmódÚj írásmód
alabástrom szoboralabástromszobor
alumínium kannaalumíniumkanna
ám: az ám!ám: azám!
amerikabarátAmerika-barát
amerikaellenesAmerika-ellenes
amerikai mogyoróamerikaimogyoró
apró süteményaprósütemény
autóbuszközlekedésautóbusz-közlekedés
Balkán félszigetBalkán-félsziget
Balkán hegységBalkán-hegység
Béke-világtanácsBékevilágtanács
bekötő útbekötőút
bizalmi testületbizalmitestület
burkolat: keramit burkolatburkolat: keramitburkolat
celofán csomagoláscelofáncsomagolás
celofán zacskócelofánzacskó
cirillbetűcirill betű
csapot, papot otthagycsapot-papot otthagy
cserző eljáráscserzőeljárás
csincsilla bundacsincsillabunda
csokoládé angyalcsokoládéangyal
Diesel-motordízelmotor
dohányzó szakaszdohányzószakasz
Duna-kanyarDunakanyar
egyeztető bizottságegyeztetőbizottság
egyhónapi fizetésegy hónapi fizetés
egy irányúegyirányú
élelmiszeripariélelmiszer-ipari
előadássorozatelőadás-sorozat
fehér borfehérbor
feketeborsfekete bors
fogadó bizottságfogadóbizottság
földművesszövetkezetföldműves-szövetkezet
GellérthegyGellérthegy (városrész Bp.-en), de Gellért-hegy (hegy)
gépkocsi-alkatrészgépkocsialkatrész
hálókocsi-pótjegyhálókocsipótjegy
háromhónaponkénthárom hónaponként
hathónaposhat hónapos
híd: Petőfi-híd, Szabadság-hídhíd: Petőfi híd, Szabadság híd
HűvösvölgyHűvösvölgy (városrész Bp.-en),
de Hűvös-völgy (természetföldrajzi név)
idegösszeroppanásideg-összeroppanás
időjárásjelentésidőjárás-jelentés
internáló táborinternálótábor
jelölő bizottságjelölőbizottság
kabaréelőadáskabaré-előadás
karton kötésűkartonkötésú
keserűmandulakeserű mandula
KisázsiaKis-Ázsia
kisázsiaikis-ázsiai
kis méretűkisméretű
labdarúgó-csapatlabdarúgócsapat
majolika edénymajolikaedény
Margit-hídMargit híd
MargitszigetMargitsziget (városrész Bp.-en),
de Margit-sziget (természetföldrajzi név)
munkás-önkormányzatmunkásönkormányzat
novellás kötetnovelláskötet
nyíltszíni tapsnyílt színi taps
orvosszakértőorvos szakértő
pajzsmirigy-túltengéspajzsmirigytúltengés
páncélos alakulatpáncélosalakulat
pergamen kötéspergamenkötés
pofon egyszerűpofonegyszerű
rabszolgakereskedelemrabszolga-kereskedelem
rabszolgatársadalomrabszolga-társadalom
rendező bizottságrendezőbizottság
sorozó bizottságsorozóbizottság
spanyolmeggyspanyol meggy
szálas takarmányszálastakarmány
szerb-horvátszerbhorvát
szerkesztő bizottságszerkesztőbizottság
távbeszélő-központtávbeszélőközpont
több ágyas szobatöbbágyas szoba
több dimenzióstöbbdimenziós
több évitöbbévi
több gyermekes családtöbbgyermekes család
úritökúri tök
üdvözlő beszédüdvözlőbeszéd
varrógép-alkatrészvarrógépalkatrész
vele született betegségveleszületett betegség
vetítettképes előadásvetített képes előadás
vizsgáló bizottságvizsgálóbizottság
vörös borvörösbor
vöröskáposztavörös káposzta
Néhány változás történt a kis és a nagy kezdőbetűk írásában is. Eddig is kisbetűvel kezdtük az ünnepek, fontos történelmi évfordulók neveit, volt azonban néhány kivétel: a Nagy Honvédő Háború, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom. Az új szabályok szerint ez a kivétel megszűnt, tehát: a nagy honvédő háború, a nagy októberi szocialista forradalom.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT