Fizika

Teljes szövegű keresés

Fizika
A fizika tudománya a körülöttünk lévő természet alapvető törvényszerűségeit kutatja. Sokáig érvényes volt az a meghatározás, amely szerint a fizika olyan folyamatokat, jelenségeket vizsgál, amelyekben az élettelen anyag tulajdonságai nem változnak meg lényegesen, a kölcsönhatások során nem keletkeznek új vegyületek (mint pl. a kémiában vagy a biológiában). A múlt század közepéig a fizikai vizsgálódások tartománya csak a kézzelfogható, könnyen elképzelhető méretekre terjed ki. Napjainkban ezek a meghatározások teljesen elvesztették a „fiziká”-t azonosító, a többi tudománytól elválasztó szerepüket. A mai fizika kutatási területe átfogja a 10-15 m-tól a 1025 m-ig (az atommagok belső méreteitől a távoli galaxisokig) terjedő távolság- és a 10-20 s–1025s időtartományt, egyes elemi részecskék gerjesztett állapotainak rendkívül rövid élettartamától a világegyetem koráig. A fizikusok foglalkoznak a bonyolult kémiai és biológiai rendszerek elemzésével is (elemek periódusos rendszerének megértése vagy az átöröklő anyag, a DNS szerkezeti felépítésének meghatározása).
Az itt következő részben azon fontosabb alapfogalmakat foglaljuk össze, amelyeket a fizikai kutatás során felbukkant jelenségek megértéséhez szinte törvényszerűen kellett bevezetni, s amelyek segítségével a természet törvényei megfogalmazhatók, matematikai formába, képletekbe önthetők.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT