Az első: a technológia

Teljes szövegű keresés

Az első: a technológia
Mire volt jó ez a hosszadalmas bevezetés? A magunk válaszai megfogalmazásának segítésére, hiszen értékelni csak összehasonlítások alapján tudunk. Közeledve a 20. század végéhez, igyekeznünk kell számot adni a mai örökségünkről, mert ez a számvetés lehet a kiindulópontja mindannak, ami ezután következik. Ha a lényeges különbséget keressük e gondolkodásunkban és képzeletünkben versengő két század között, akkor azt nem a tudományos úttörés versenyében találhatjuk meg. (Bár a mi századunk is létrehozott egy sor olyan alapvető tudományos újítást – mind a tények, összefüggések felismerésében, mind a gondolkodásmódban -, amelyek joggal remélhetően éppúgy alakítói lesznek a következő századnak, mint a 19. a 20.-nak.). Ilyenek a mikrobiológia, a genetika úttörő eredményei, az információs technológia rendszerei, új energiaforrások és új anyagtechnológiák, a nagy és bonyolult rendszerek kezelésének módjai. Ami századunkat talán legjobban jellemzi – a maga pozitív és anyagi oldaláról tekintve -, az a technológia: az a tudás és képesség, hogy a korábban elvi jelentőségű vagy kisebb méretekben, példányszámokban előállítható eredményeket óriási tömegben, egyenletes minőséggel állítja elő. Ez a fő jellemzője az autóipar, a műanyagipar, az elektronikus ipar, a gyógyszergyártás, a széles értelemben vett élelmiszer-termelés, a repülőgépgyártás és sok más terület diadalmenetének. Mi ez a technológiai tudás? Képesség arra, hogy tized-, század-, sőt ezredmikronok pontosságával lehessen hatalmas szám- és méretbeli tömegekkel dolgozni; tized- és századfokos hőmérséklet-pontossággal működni akár nagy terekben is; a legtisztább természetes környezetnél sok százszor vagy sok ezerszer tisztább viszonyokat teremteni gyártó vagy élő szervezetekkel dolgozó munkahelyeken; idegen anyagot csak százezres és milliós törtrész-arányban tartalmazó, tökéletesen egyenletes szerkezetű, eloszlású alapanyagokat létrehozni nagy tömegekben – ez a század technológiája.
Ezek után érthető, miért vált olyan mértékben ketté a világ azokra, akik ezt a rendkívüli, tömegszerű precizitást létre tudják hozni és fenn tudják tartani – és azokra, akiknek mindehhez hiányzik mély, a részleteket is kezelni tudó, fegyelmezett tudásuk és hosszú történelmi munkakultúrájuk. Véleményünk szerint ez a század elsősorban az így értelmezett technológia százada, és nincs olyan eredménye, amely ne az előbbiekben részletezett előállításikultúra-jellemzőkhöz fűződne.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT