Bevezető

Teljes szövegű keresés

Bevezető
…Köszönjük, amint látják, megvagyunk – bár, amint látják 1990-re már szponzort kellett keresnünk. Persze: soha nagyobb gondot. Azaz: csak olvasót ne kelljen keresnünk... Bizonyos, hogy soha ennyi nyomtatott betűből magyar állampolgár nem válogathatott: a piaci verseny mintha kinézte volna magának az írásos nyilvánosságot, hogy oda törjön be elsőként. Könyvkiadók, szerkesztőségek, folyóiratok tucatjai alakultak és alakulnak. Sokan úgy érzik, miközben a nyilvánosság felértékelődött, egyik legfontosabb hordozója – az írott szó – leértékelődött. Ez – vélné az ember – törvényszerű. Mindenki el akarja mondani a magáét, s most lehetőséget lát rá. A többi – piac és verseny, áru és érték, minőség és ízlés, szerencse és pénz kérdése.
Magunk szeretnénk továbbra is a tényekhez ragaszkodni Változatlanul hiszünk benne: életünkben nő a tények szerepe. Igaz, hogy a látványos politikai reformfolyamatok közepette gazdasági, társadalmi, kulturális, életminőségi, környezetvédelmi, szociális, egészségügyi tényeink jó része lehangoló. Mégis: tények. Egy polarizálódó, egyenetlenül fejlődő ország tényei.
Hogy hol tartunk? Két idézet a Tények Könyve ’90-ből: „Tavalyhoz képest végre mérsékelt áron kaphatóak nálunk a legkülönfélébb teljesítményű mikrogépek. Működtető rendszerszoftverek is elérhetőek (bár ezeknek már sem ára, sem választéka nem igazán kedvező). Hozzá lehet jutni azokhoz a telefonvonali csatolókhoz is, amelyek segítségével a meglévő telefonhálózatot valóságos közműként lehet már igénybe venni.” Ugyanakkor: „Ha egy kétgyermekes család jövedelme és családi pótléka az eddigi átlagos mértéknek megfelelően növekszik, (1989-ben) az egy főre jutó jövedelem a családban 7–10% pontot közelít a minimumszinthez és közel ennyi %ponttal marad el a társadalmi minimumtól. Ez az általános életszínvonal-romlás az átlagos jövedelmi szinten élőknél is azt jelenti, hogy alapvető szükségleteik kielégítését kell korlátozniuk. – Magyarország, 1989.
Új kötetünk összeállításánál igyekeztünk változatlanul ragaszkodni a „törzsanyaghoz”: azokhoz az alapvető hazai és nemzetközi tényekhez adatokhoz, statisztikákhoz, amelyeknek – meggyőződésünk szerint – minden háztartásban, oktatási intézményben és munkahelyen hozzáférhetőknek kell lenniük. Ugyanakkor: igyekeztünk azokra is gondolni, akik kezdettől fogva velünk tartanak és megtiszteltek bennünket a Tények Könyve előző két kötetének megvásárlásával – egyes témák és fejezetek önmagukban is megállva ugyan, de építenek a korábban megjelent részekre/tényekre, s mintegy folytatják, kiegészítik, teljessé teszik azokat.
Külön is figyelmükbe ajánljuk a Szovjetunióról készült politika-, gazdaság-és kultúrtörténeti kronológiát: összeállításához a szerzők, mint írják, rendkívüli mennyiségű irodalmat, szovjet és nyugati publikációkat, a szovjet sajtó közleményeit egyaránt felhasználták. A történelem, a közelebbi s távolabbi múlt iránt tapasztalhatóan növekvő érdeklődés adott indíttatást a „sorsfordító” történelmi konferenciák bemutatására. Magyarország nyitása, Európához és a világhoz való felzárkózásunk jegyében készült a „Nemzetközi szervezetek” című fejezet. Világgazdasági fejezetünkben ezúttal kiemelt figyelmet fordítottunk a bérek, az árak és a vásárlóerő nemzetközi összehasonlítására, a mezőgazdasági, ill. a pénzügyi-kereskedelmi adatsorokra. A katonai témák közül ezúttal az európai, ill. az Európában állomásozó fegyveres erőkről közlünk bőséges táblázatsorokat. Tekintve, hogy a Tények Könyve harmadszor jelentkezik, immár mondhatjuk, hogy szokásunkhoz híven igyekszünk bőséges áttekintést adni a számítástechnika, az információtovábbítás, a távközlés és a hírközlés fejlődéséről. 1990-ben labdarúgó világbajnokság lesz: ezért került a könyvbe a vb-döntők rövid története és eredményei. A professzionista ökölvívás történetét nagyon sokan kérték – íme... Magyarország társadalmi feszültségei, a megingott létbiztonság, a szociális bizonytalanság és útkeresés adják a szociálpolitika áttekintésére vállalkozó fejezet aktualitását. Az adatok, táblázatok elgondolkodtató, s mindenképpen azonnali cselekvést sürgető körképet mutatnak. Magyarországról-szokásunkhoz híven-ezúttal is széles körű és alapos áttekintést kínálunk.
Egy esztendő múlva-reményeink szerint-egy többpártrendszerű parlamenti demokrácia. egy lassan-lassan civil társadalommá szerveződő „államalakulat” állampolgárai leszünk. Új kormány, új parlament, új tervek Ezeknek középpontjában bizonyára az a kérdés áll majd: hogyan lehet utolérni Európát, a világot?
E folyamat tervezéséhez igyekszik majd fekete-fehér tényeket szolgáltatni a Tények Könyve ’91.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages