Az 1990. december 21-e óta hozott törvények

Teljes szövegű keresés

Az 1990. december 21-e óta hozott törvények
1990. évi XCIV.
törvény az általános forgalmi adóról szóló 1989. évi XI. törvény módosításáról. (Elfogadva: december 21.; kihirdetve: december 26.)
1990. évi XCV.
törvény a Magyar Köztársaság és a Luxemburgi Nagyhercegség között a kettős adóztatás elkerülésére. (Elfogadva: december 22.; kihirdetve: december 28.)
1990. évi XCVI.
törvény a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetéséről szóló törvény elfogadásáig szükséges egyes intézkedésekről. (Elfogadva: december 22.; kihirdetve: december 28.)
1990. évi XCVII.
törvény a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról. (Elfogadva: december 22.; kihirdetve: december 28.)
1990. évi XCVIII.
törvény a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény módosításáról. (Elfogadva: december 22.; kihirdetve: december 29.)
1990. évi XCIX.
törvény a vállalkozási nyereségadóról és az állami vagyon utáni részesedésről szóló törvények módosításáról. (Elfogadva: december 22.; kihirdetve: december 29.)
1990. évi C.
törvény a helyi adókról. (Elfogadva: december 28.; kihirdetve: december 30.)
1990. évi CI.
törvény a központi műszaki fejlesztési alapról szóló 1988. évi XI. törvény módosításáról. (Elfogadva: december 29.; kihirdetve: december 30.)
1990. évi CII.
törvény a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény módosításáról. (Elfogadva: december 30.; kihirdetve: december 30.)
1990. évi CIII.
törvény a szakképzési hozzájárulásról és a Szakképzési Alapról szóló 1988. évi XXIII. törvény módosításáról. (Elfogadva: december 29.; kihirdetve: december 31.)
1990. évi CIV.
törvény a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól. (Elfogadva: 1990. december 30.; kihirdetve: 1991. január 1.)
1991. évi I.
törvény a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról. (Elfogadva: január 16.; kihirdetve: január 23.)
1991. évi II.
törvény a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról. (Elfogadva: január 16.; kihirdetve: január 28.)
1991. évi III.
törvény a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetéséről, továbbá a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról. (Elfogadva: január 16.; kihirdetve: január 28.)
1991. évi IV.
törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról. (Elfogadva: február 12.; kihirdetve: február 23.)
1991. évi V.
törvény a közkegyelem gyakorlásáról. (Elfogadva: február 19.; kihirdetve: március 1.)
1991. évi VI.
törvény a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény módosításáról. (Elfogadva: február 26.; kihirdetve: március 8.)
1991. évi VII.
törvény a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal létesítéséről és egyes hatáskört megállapító jogszabályi rendelkezések módosításáról. (Elfogadva: február 25.; kihirdetve: március 14.)
1991. évi VIII.
törvény a Magyar Köztársaság állami ünnepéről. (Elfogadva: március 5.; kihirdetve: március 14.)
1991. évi IX.
törvény a társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetéséről szóló 1990. évi LXX. törvény módosításáról. (Elfogadva: március 5.; kihirdetve: március 18.)
1991. évi X.
törvény a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról. (Elfogadva: március 18.; kihirdetve: március 27.)
1991. évi XI.
törvény az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról. (Elfogadva: március 20.; kihirdetve: április 9.)
1991. évi XII.
törvény egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről. (Elfogadva: március 20.; kihirdetve: április 9.)
1991. évi XIII.
törvény a földről szóló 1987. évi I. törvény kiegészítéséről. (Elfogadva: április 30.; kihirdetve: május 1.)
1991. évi XIV.
törvény a Polgári Törvénykönyv módosításáról. (Elfogadva: április 30.; kihirdetve: május 25.)
1991. évi XV.
törvény a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról. (Elfogadva: április 30.; kihirdetve: május 25.)
1991. évi XVI.
törvény a koncesszióról. (Elfogadva: május 13.; kihirdetve: május 30.)
1991. évi XVII.
törvény a Kormány egyes társadalmi szemezetek feletti törvényességi felügyeletének megszüntetéséről. (Elfogadva: május 21.; kihirdetve: május 31.)
1991. évi XVIII.
törvény a számvitelről. (Elfogadva: május 14.; kihirdetve: június 11.)
1991. évi XIX.
törvény az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő állami támogatásáról. (Elfogadva: június 4.; kihirdetve: június 15.)
1991. évi XX.
törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről. (Elfogadva: május 28.; kihirdetve: június 23.)
1991. évi XXI.
törvény a helyi önkormányzatok 1991. évi céltámogatásáról. (Elfogadva: május 29.; kihirdetve: június 26.)
1991. évi XXII.
törvény a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról. (Elfogadva: június 26.; kihirdetve: július 1.)
1991. évi XXIII.
törvény az ügyvédségről szóló 1983. évi 4. törvényerejű rendelet módosításáról. (Elfogadva: június 18.; kihirdetve: július 3.)
1991. évi XXIV.
törvény a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatokról. (Elfogadva: június 12.; kihirdetve: július 10.)
1991. évi XXV.
törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról. (Elfogadva: június 26.; kihirdetve: július 11.)
1991. évi XXVI.
törvény a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának kiterjesztéséről. (Elfogadva: június 26.; kihirdetve: július 12.)
1991. évi XXVII.
törvény a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról. (Elfogadva: június 26.; kihirdetve: július 12.)
1991. évi XXVIII.
törvény a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről. (Elfogadva: július 12.; kihirdetve: július 17.)
1991. évi XXIX.
törvény a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről. (Elfogadva: július 11.; kihirdetve: július 17.)
1991. évi XXX.
törvény a Magyar Köztársaság területén ideiglenesen tartózkodott szovjet csapatok, illetőleg azok állományába tartozó személyek által okozott károk megtérítése iránti igények bírósági úton történő érvényesítéséről. (Elfogadva: július 4.; kihirdetve: július 18.)
1991. évi XXXI.
törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről. (Elfogadva: július 9.; kihirdetve: július 22.)
1991. évi XXXII.
törvény a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről. (Elfogadva: július 10.; kihirdetve; július 22.)
1991. évi XXXIII.
törvény egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról. (Elfogadva: július 12.; kihirdetve: augusztus 2.)
1991. évi XXXIV.
törvény a szerencsejáték szervezéséről. (Elfogadva: július 12.; kihirdetve: augusztus 16.)
1991. évi XXXV.
törvény a KGST Alapokmányának, valamint a KGST jogképességéről, kiváltságairól és mentességeiről szóló Egyezmény hatályon kívül helyezéséről. (Elfogadva: szeptember 16., kihirdetve: szeptember 24.)
1991. évi XXXVI.
törvény a Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetésének végrehajtásáról. (Elfogadva: szeptember 10., kihirdetve: szeptember 24.)
1991. évi XXXVII.
törvény a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV törvény módosításáról. (Elfogadva: szeptember 23., kihirdetve: szeptember 27.)
1991. évi XXXVIII.
törvény a használati minták oltalmáról. (Elfogadva: szeptember 2., kihirdetve: október 1.)
1991. évi XXXIX.
törvény a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról. (Elfogadva: szeptember 2., kihirdetve: október 1.)
1991. évi XL.
törvény a szövetkezetek gazdálkodásával kapcsolatos egyes ideiglenes szabályokról. (Elfogadva: szeptember 17., kihirdetve: október 5.)
1991. évi XLI.
törvény a közjegyzőkről. (Elfogadva: szeptember 10., kihirdetve: október 7.)
1991. évi XLII.
törvény a Magyar Köztársaság 1990. évi állami költségvetésének végrehajtásáról. (Elfogadva: szeptember 24., kihirdetve: október 7.)
1991. évi XLIII.
törvény az 1956-os Emlékérem és Emléklap alapításáról. (Elfogadva: október 1., kihirdetve: október 8.)
1991. évi XLIV.
törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosításáról és az 1990. évi országgyűlési választásokon minősített pártok részére központi székház juttatásáról. (Elfogadva: szeptember 17., kihirdetve: október 8.)
1991. évi XLV.
törvény a mérésügyről. (Elfogadva: szeptember 2., kihirdetve: október 9.)
1991. évi XLVI.
törvény a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról és egyéb rendelkezésekről. (Elfogadva: október 1.; kihirdetve: október 15.)
1991. évi XLVII.
törvény az 1990. évi CIV. törvény módosításáról, valamint az önkormányzatok normatív állami hozzájárulásából az állami költségvetésbe visszafizetésre kerülő összeg felhasználásáról. (Elfogadva: október 8., kihirdetve: október 15.)
1991. évi XLVIII.
törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II. törvény módosításáról. (Elfogadva: október 15., kihirdetve: október 19.)
1991. évi IL.
törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról. (Elfogadva: szeptember 24., kihirdetve: október 22.)
1991. évi L.
törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosításáról. (Elfogadva: október 29., kihirdetve: november 2.)
1991. évi LI.
törvény az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáról szóló 1990. évi LXXIII. törvény módosításáról. (Elfogadva: október 22., kihirdetve: november 5.)
1991. évi LII.
törvény [a költségvetési törvényt módosító] 1991. évi XXXVII. törvény módosításáról. (Elfogadva: november 4., kihirdetve: november 12.)
1991. évi LIII.
törvény az 1990. évi CIV. (költségvetési) törvény módosításáról. (Elfogadva: november 4.; kihirdetve: november 12.)
1991. évi LIV.
törvény az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő állami támogatásáról. (Elfogadva: október 28.; kihirdetve: november 12.)
1991. évi LV.
törvény az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről. (Elfogadva: november 6., kihirdetve: november 12.)
1991. évi LVI.
törvény a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény módosításáról. (Elfogadva: október 29., kihirdetve: november 15.)
1991. évi LVII.
törvény a büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény módosításáról. (Elfogadva: október 29.; kihirdetve: november 15.)
1991. évi LVIII.
törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 32/D pontjának hatályba léptetéséről (az MNB-törvény kapcsán; elfogadva: október 21., kihirdetve: november 16.).
1991. évi LIX.
törvény a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény kiegészítéséről (az MNB-törvény kapcsán; elfogadva: október 21., kihirdetve: november 16.).
1991. évi LX.
törvény a Magyar Nemzeti Bankról. (Elfogadva: október 21., kihirdetve: november 16.)
1991. évi LXI.
törvény a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a jogsegélyről, valamint a polgári jogi, családjogi és a büntető ügyekre vonatkozó jogi kapcsolatok szabályozásáról szólóan létrejött, Bratislavában az 1989. évi március hó 28. napján aláírt szerződés kihirdetéséről. (Elfogadva: október 22., kihirdetve: november 16.)
1991. évi LXII.
törvény a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény módosításáról. (Elfogadva: november 4., kihirdetve: november 20.)
1991. évi LXIII.
törvény a befektetési alapokról. (Elfogadva: november 4., kihirdetve: november 20.)
1991. évi LXIV.
törvény a Gyermek Jogairól szóló, New Yorkban 1989. nov. 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről. (Elfogadva: november 12., kihirdetve: november 22.)
1991. évi LXV.
törvény a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény, valamint a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletéről szóló 1989. évi 23. törvényerejű rendelet módosításáról. (Elfogadva: november 12., kihirdetve: november 29.)
1991. évi LXVI.
törvény a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvény módosításáról. (Elfogadva: november 19., kihirdetve: november 29.)
1991. évi LXVII.
törvény a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény módosításáról. (Elfogadva: november 11., kihirdetve: november 29.)
1991. évi LXVIII.
törvény a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény kiegészítéséről (a pénzintézeti törvény kapcsán; elfogadva: november 13., kihirdetve: november 30.).
1991. évi LXIX.
törvény a pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről. (Elfogadva: november 13., kihirdetve: november 30.)
1991. évi LXX.
törvény a szövetkezetek gazdálkodásával kapcsolatos egyes ideiglenes szabályokról szóló 1991. évi XL. törvény módosításáról. (Elfogadva: november 26., kihirdetve: november 30.)
1991. évi LXXI.
törvény az Európa Tanács Alapszabályzatának kihirdetéséről. (Elfogadva: november 26., kihirdetve: december 7.)
1991. évi LXXII.
törvény az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló Általános Megállapodás kihirdetéséről. (Elfogadva: november 26., kihirdetve: december 7.)
1991. évi LXXIII.
törvény az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény módosításáról. (Elfogadva: december 10., kihirdetve: december 16.)
1991. évi LXXIV.
törvény a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetéséről, továbbá a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező 1991. évi III. törvény módosításáról. (Elfogadva: december 4., kihirdetve: december 18.)
1991. évi LXXV.
törvény az 1996. évben megrendezendő Világkiállításról. (Elfogadva: december 3., kihirdetve: december 18.)
1991. évi LXXVI.
törvény a helyi önkormányzatok megalakulásával összefüggő kiegészítő és átmeneti szabályokról szóló 1990. évi LXXXIII. törvény módosításáról. (Elfogadva: december 12., kihirdetve: december 21.)
1991. évi LXXVII.
törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1979. évi 18. törvényerejű rendelet módosításáról. (Elfogadva: december 12., kihirdetve: december 21.)
1991. évi LXXVIII.
törvény a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésekről. (Elfogadva: december 18., kihirdetve: december 23.)
1991. évi LXXIX.
törvény a földadóról. (Elfogadva: december 18., kihirdetve: december 23.)
1991. évi LXXX.
törvény a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről New Yorkban, 1965. dec. 21-én elfogadott Nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 8. törvényerejű rendelet módosításáról. (Elfogadva: december 12., kihirdetve: december 24.)
1991. évi LXXXI.
törvény a bírák és ügyészek, a bírósági és ügyészségi dolgozók előmeneteléről és javadalmazásáról szóló 1990. évi LXXXVIII. törvény módosításáról. (Elfogadva: december 16., kihirdetve: december 24.)
1991. évi LXXXII.
törvény a gépjárműadóról. (Elfogadva: december 23., kihirdetve: december 26.)
1991. évi LXXXIII.
törvény a levéltári anyag védelméről és a levéltárakról szóló 1969. évi 27. törvényerejű rendelet módosításáról. (Elfogadva: december 12., kihirdetve: december 28.).
1991. évi LXXXIV.
törvény a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról. (Elfogadva: december 12., kihirdetve: december 28.)
1991. évi LXXXV.
törvény az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról. (Elfogadva: december 27., kihirdetve: december 29.)
1991. évi LXXXVI.
törvény a társasági adóról. (Elfogadva: december 27., kihirdetve: december 29.)
1991. évi LXXXVII.
törvény az állami népesség-nyilvántartás működésének átmeneti szabályairól. (Elfogadva: december 21., kihirdetve: december 29.)
1991. évi LXXXVIII.
törvény a szövetkezetek gazdálkodásával kapcsolatos egyes ideiglenes szabályokról szóló 1991. évi XL. törvény módosításáról. (Elfogadva: december 28., kihirdetve; december 29.)
1991. évi LXXXIX.
törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról. (Elfogadva: december 21., kihirdetve: december 29.)
1991. évi XC.
törvény a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól. (Elfogadva: december 31., kihirdetve: december 31.)

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages