Az ENSZ békefenntartói missziói

Teljes szövegű keresés

Az ENSZ békefenntartói missziói
Közel-Kelet
UNTSO, United Nations Truce Supervision Organisation (az ENSZ Fegyverszünet Ellenőrző Szervezete)
Fennállásának ideje: 1948 júniusától napjainkig
Mandátum: azzal a feladattal hozták létre, hogy segítse a palesztinai tűzszünet megfigyelésének felügyeletével megbízott közvetítőt és a tűzszüneti bizottságot.
UNEF I és UNEF II, First and Second United Nations Emergency Force (az ENSZ Első és Második Rendkívüli Hadereje)
Fennállásának ideje: 1956 novemberétől 1967 júniusáig, illetve 1973 októberétől 1979 júliusáig.
Mandátum: az Izrael és Egyiptom közötti ellenségeskedés megszűnésének biztosítása.
UNDOF, United Nations Disengagement Observer Force (a szíriai–izraeli csapatok Szétválasztását Megfigyelő ENSZ Haderő)
Fennállásának ideje:1974 júniusától napjainkig.
Mandátum: az izraeli–szíriai tűzszünet ellenőrzése.
UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon (az ENSZ Libanoni Ideiglenes Hadereje)
Fennállásának ideje: 1978 márciusától napjainkig.
Mandátum: ellenőrizni az izraeli erők kivonulását Dél-Libanonból.
UNOGIL, United Nations Observation Group in Lebanon (az ENSZ Megfigyelő Csoportja Libanonban)
Fennállásának ideje: 1958 júniusa és decembere között.
Mandátuma: a libanoni határ ellenőrzése, hogy megakadályozza az illegális átlépéseket.
UNYOM, United Nations Yemen Observation Mission (az ENSZ Jemeni Megfigyelő Missziója)
Fennállásának ideje: 1963 júliusától 1964 szeptemberéig.
Mandátum: az Egyesült Arab Köztársaság és Szaúd Arábia között aláírt csapatelhatárolódási egyezmény ellenőrzése.
India és Pakisztán
UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (az ENSZ Katonai Megfigyelő Csoportja Indiában és Pakisztánban)
Fennállásának ideje: 1949 januárjától napjainkig.
Mandátum: Jammu és Kashmir államban felügyelni a két ország közötti tűzszünetet.
UNIPOM, United Nations India–Pakistan Observation Mission (az ENSZ Indiai–Pakisztáni Megfigyelő Missziója)
Fennállásának ideje: 1965 szeptemberétől 1966 márciusáig.
Mandátum: az indiai–pakisztáni tűszünet felügyelete.
UNFICYP, United Nations Peace-keeping Force in Cyprus (az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Hadereje)
Fennállásának ideje: 1964 márciusától napjainkig.
Mandátum: megakadályozni a harcok újbóli kirobbanását, a török és a görög fél közötti ütköző zóna fenntartása.
Afrika
ONUC, United Nations Operation in the Congo (az ENSZ Kongói Akciója)
Fennállásának ideje: 1960 júliusától 1964 júniusáig.
Mandátum: a Kongói Köztársaság politikai függetlenségének és területi integritásának biztosítása.
UNTAG, United Nations Transition Assistance Group (az ENSZ Namíbiai Átalakítást Segítő Csoportja)
Fennállásának ideje: 1989 áprilisától 1990 márciusáig.
Mandátum: segíteni a főtitkár különmegbízottját a namíbiai függetlenségi folyamat fenntartásában.
UNAVEM I, UNAVEM II. és UNAVEM III, United Nations Angola Verification Mission I, II and III (az ENSZ Első, Második és Harmadik Angolai Ellenőrző Missziója)
Fennállásának ideje: 1989 januárjától 1991 júniusáig, illetve 1991 májustól 1995 februárig.
Mandátum: a kubai csapatkivonás ellenőrzése Angolából, az angolai kormány és vele szemben álló UNITA békeszerződési feltételeinek betartatása.
MINURSO, United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (az ENSZ Nyugat-Szaharai Népszavazással foglakozó Missziója).
Fennállásának ideje: 1991 áprilistól napjainkig.
Mandátum: a Marokkó és a Polisario megállapodásának támogatása.
NOSOM I and UNOSOM II, United Nations Operation in Somalia I and II (az ENSZ Első és Második Szomáliai Missziója)
Fennállásának ideje: 1992 áprilisától 1993 áprilisáig, 1993 májusától 1995. március 31-ig.
Mandátum: tűzszünet felügyelete.
ONUMOZ, United Nations Operation in Mozambique (az ENSZ Mozambiki Akciója)
Fennállásának ideje: 1992 decemberétől 1995. január 31-ig.
Mandátum: a mozambiki kormány a vele szemben álló RENAMO békemegállapodásának ellenőrzése.
UNOMUR and UNAMIR, United Nations Observer Mission Uganda – Rwanda, United Nations Assistance Mission for Rwanda (az ENSZ Ugandai–Ruandai Megfigyelő Missziója és Ruandai Segély Missziója)
Fennállásának ideje: 1993 júniusától 1994 szeptember, valamint 1993. októbertől 1996 márciusáig.
Mandátum: ellenőrizni, hogy ne jusson katonai jellegű segély az ugandai határon át és a népirtás megakadályozása, humanitárius segítségnyújtás.
UNOMIL, United Nations Observer Mission in Liberia (az ENSZ Megfigyelő Missziója Libériában)
Fennállásának ideje: 1993 szeptembertől napjainkig.
Mandátum: a Libériában szemben álló felek békeszerződésében foglaltak ellenőrzése.
UNASOG, United Nations Aouzou Strip Observer Group (az ENSZ Aouzou Övezeti Megfigyelő Csoportja)
Fennállásának ideje: 1994 májusától 1994 júniusáig
Mandátum: Líbia és a Csád közötti vitatott övezetben a líbiai katonaság kivonásának felügyelete.
Közép-Amerika
ONUCA, United Nations Observer Group in Central America (az ENSZ Közép-amerikai Megfigyelő Csoportja)
Fennállásának ideje: 1989. decembertől 1992 januárjáig.
Mandátum: ellenőrizni, hogy a Costa Rica, Salvador, Guatelama, Honduras és Nicaragua által aláírt szerződésnek megfelelően nem nyújtanak segítséget a lázadó csapatok támogatásához.
ONUSSAL, United Nations Observer Mission in El Salvador (az ENSZ Salvadori Megfigyelő Missziója)
Fennállásának ideje: 1991 júliusától 1995 április 30-ig.
Mandátum: ellenőrizni a salvadori kormány és az FMLN megállapodásának végrehajtását.
Kambodzsa
UNAMIC, United Nations Advance Mission in Cambodia (az ENSZ Kambodzsai Előkészítő Missziója)
Fennállásának ideje: 1991 novemberétől 1992 márciusáig.
Mandátum: segíteni négy kambodzsai politikai csoportot a tűzszünet fenntartásában.
UNTAC, United Nations Transitional Authority in Cambodia (az ENSZ Kambodzsai Átmeneti Hatósága)
Fennállásának ideje: 1992. márciustól 1993. szeptemberig.
Mandátum: a Párizsban aláírt kambodzsai rendezési egyezményben foglaltak végrehajtásának támogatása.
A volt Jugoszlávia
UNPROFOR, United Nations Protection Force (az ENSZ Védelmi Hadereje)
Fennállásának ideje: 1992 februárjától 1995 márciusáig, majd meghosszabbítva 1995 decemberéig.
Mandátum: az ENSZ által védettnek nyilvánított területeken védeni az ott lakókat, hogy ne fenyegesse őket fegyveres támadás.
UNPF, United Nations Peace Forces (az ENSZ Békeerők)
Fennállásának ideje: 1995 március 31-től 1996 január 31-ig.
Mandátum: a jugoszláviai békemisszió három önálló egységbe szerveződött, Horvátországban, Macedóniában és Boszniában.
UNCRO, United Nations Confidence Restoration Operation in Croatia (az ENSZ Bizalomhelyreállító Missziója Horvátországban)
Fennállásának ideje: 1995 márciusától 1996 januárjáig.
Mandátum: a Horvátországban állomásozó ENSZ misszió feladata, hogy ellenőrizze a tűzszünet betartását.
UNPREDEP, United Nations Preventive Deployment Force (az ENSZ Konfliktust Megelőző Ereje)
Fennállásának ideje: 1995 márciustól napjainkig.
Mandátum: a szerb–macedón határon állomásozó konfliktusmegakadályozó ENSZ-egység.
UNMIBH, United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina (az ENSZ Bosznia-Hercegovinai Missziója)
Fennállásának ideje: 1995 decemberétől napjainkig.
Mandátum: ENSZ polgári iroda és nemzetközi rendőri erő Boszniában.
UNTAES, United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium (az ENSZ átmeneti Hatósága Kelet Szlavóniában, Baranyában és Nyugat-Szerémségben)
Fennállásának ideje: 1996 januárjától napjainkig.
Mandátum: a térség békés visszacsatolása Horvátországhoz.
UNMOP, United Nations Mission of Observers in Prevlaka (az ENSZ Megfigyelő Misszója a Prevlaka-félszigeten)
Fennállásának ideje: 1996 januárjától napjainkig.
Mandátum: a félsziget demilitarizálásának ellenőrzése.
Volt szovjet tagköztársaságok
UNOMIG, United Nations Observer Mission in Georgia (az ENSZ Megfigyelő Missziója Grúziában)
Fennállásának ideje: 1993 augusztustól napjainkig
Mandátum: a grúz kormány és az abházai erők közötti tűzszünet feltételeinek ellenőrzése.
UNMOT, United Nations Mission of Observation in Tajikistan (az ENSZ Tádzsikisztáni Megfigyelő Missziója)
Fennállásának ideje: 1994 decemberétől napjainkig.
Mandátum: segíteni a tádzsik kormány és az ellenzék által felállított vegyes bizottság munkáját.
Egyéb missziók
UNMIH, United Nations Mission in Haiti (az ENSZ Missziója Haitin)
Fennállásának ideje: 1993. szeptembertől napjainkig.
Mandátum: segíteni a rendőrség átszervezését, a katonaság modernizálását.
UNSF, United Nations Security Force in West New Guinea (West Iriian)
Fennállásának ideje: 1962 októberétől 1963 áprilisáig.
Mandátum: a béke és biztonság fenntartása az Indonézia és Hollandia által aláírt egyezmény alapján
DOMREP, Mission of the Representative of the Secretary-General in the Dominican Republic (az ENSZ Főtitkár Képviselőjének Missziója a Dominikai Köztársaságban)
Fennállásának ideje: 1965. májustól 1966. októberig.
Mandátum: a Dominikai Köztársaságban a szemben álló felek közötti tűzszünet érvényesülésének megfigyelése.
UNGOMAP, United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan (az ENSZ Afganisztáni és Pakisztáni Jószolgálati Missziója)
Fennállásának ideje: 1988. májustól 1990 márciusáig.
Mandátum: az afganisztáni helyzet rendezésére vonatkozó egyezmény megvalósításának elősegítése.
UNIMOG, United Nations Iran–Iraq Military Observer Group (az ENSZ Irak–Iráni Katonai Megfigyelő Csoportja)
Fennállásának ideje: 1988 augusztusától 1991 februárjáig.
Mandátum: a két fél közötti tűzszünet ellenőrzése.
UNIKOM, United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission (az ENSZ Irak-Kuvaiti Megfigyelő Missziója)
Fennállásának ideje: 1991. áprilistól napjainkig.
Mandátum: felügyelni az Irak és Kuvait között a demilitarizált övezetet.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages