NATO-rövidítések

Teljes szövegű keresés

NATO-rövidítések
ABM
Anti-Ballistic Missile
ballisztikusrakéta-elhárítás
ACCHAN
Allied Command Channel
szövetséges csatorna-főparancsnokság
ACE
Allied Command Europe
szövetséges európai főparancsnokság
ACLANT
Allied Command Atlantic
atlanti szövetséges főparancsnokság
ACCS
Air Command and Control System
légi parancsnoki és vezetési rendszer
ADP
Automated Data Processing
automatizált adatfeldolgozás
AEW
Airborne Early Warning
repülőgép-fedélzeti korai riasztás
AFCENT
Allied Forces Central Europe
közép-európai szövetséges erők
AFNORTH
Allied Forces Northern Europe
észak-európai szövetséges erők
AFNORTH-WEST
Allied Forces North West Europe
északnyugat-európai szövetséges erők
AFSOUTH
Allied Forces Southern Europe
dél-európai szövetséges erők
AGARD
Advisory Group for Aerospace Research and Development
űrkutatási és -fejlesztési tanácsadó csoport
AIRNORTH-WEST
Allied Air Forces North-Western Europe
északnyugat-európai szövetséges légierők
AIRCENT
Allied Air Forces Central Europe
közép-európai szövetséges légierők
ALCM
Air-Launched Cruise Missile
légi indítású robotrepülőgép
AMF
ACE Mobile Force
mobil szövetséges erők
APAG
Atlantic Policy Advisory Group
atlanti politikai tanácsadó csoport
ARRC
ACE Rapid Reaction Corps
szövetséges európai főparancsnokság gyors reagálású hadtestje
ASW
Anti-Submarine Warfare
tengeralattjáró-elleni hadviselés
ATA
Atlantic Treaty Associaion
Észak-atlanti Társaság
AWACS
Airborne Warning and Control System
előrejelző és vezetési rendszer
BALTAP
Allied Forces Baltic Approaches
balti-tengeri kijáratok szövetséges erői
BMEWS
Ballistic Missile Early Warning System
ballisztikus rakéta korai riasztási rendszer
BTWC
Biological and Toxic Weapons
biológiai és bakterológiai fegyverekről Convention (1972)szóló egyezmény (1972)
CAPS
Conventional Amaments Planning System
hagyományosfegyverzet-tervezési rendszer
CAS
Close Air Support
közvetlen légi támogatás
CCMS
Committee on Modern Challenges of Modern Society
társadalmi kihívások bizottsága
CDE
Conference on Security and Confidence Building Mesures and Disamament in Europe
európai biztonság- és bizalomépítési és leszerelési konferencia
CEAC
Committee for European Airspace Coordination
európai légtér-koordinációs bizottság
CEE
Central and Eastern Europe
Közép- és Kelet-Európa
CEDP
Common European Defence Policy
közös európai védelmi politika
CENTAG
Central Army Group, Central Europe
központi hadseregcsoport, Közép-Európa
CEOA
Central Europe Operating Agency
közép-európai üzemi ügynökség
CEP
Civil Emergency Planning
polgári szükségállapot-tervezés
CEPS
Central Europe Pipeline System
közép-európai üzemanyagvezetékrendszer
CFE
Treaty on Conventional Armed Forces in Europe
szerződés a hagyományos fegyveres erőkről
CFE-1A
Concluding Act of Negotiations on Personnel Strenght of the Conventional Armed Forces in Europe (1992)
az európai hagyományos fegyveres erők személyi állományáról szóló tárgyalások záróokmánya (1992)
CFSP
Common Foreign and Security Policy
közös kül- és védelmi politika
CHANCOM
Channel Committee
Csatornabizottság
CINC-NORTH
Commander-in-Chief Allied Forces Northern Europe
észak-európai szövetséges erők főparancsnoka
CIS
Commonwealth of Independent States
Független Államok Közössége
CIS
Communications and Information Systems
kommunikációs és információs rendszerek
CJTF
Combined Joint Task Force
vegyes összetételű közös alkalmi kötelék
CNAD
Conference of National Armaments Directors
nemzeti hadfelszerelési igazgatók értekezlete
COMEDS
Committee of the Chiefs of Military Medical Services in NATO
a NATO katonai egészségügyi szolgálat vezetőinek bizottsága
CONMAROPS
Concept of Maritime Operations
haditengerészeti műveletek elgondolása
CPC
Conflict Prevention Centre
válságmegelőző központ
CPX
Command Post Exercise
törzsvezetési gyakorlat
CSBM
Confidence and Security Building Measure
bizalom- és biztonságépítő intézkedés
CSCE
Conference on Security and Cooperation in Europe
Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (1995. január 1-jétől EBESZ)
CST
Conventional Stability Talks
hagyományos egyensúlyi tárgyalások
CUSRPG
Canada-US Regional Planning Group
kanadai-USA regionális tervezőcsoport
CWC
Chemical Weapons Convention (1993)
vegyi fegyverekről szóló egyezmény (1993)
DCA
Dual-Capable Aircraft
kettős képességű repülőgépek
DGP
Senior Defence Group of Proliferation Committee
proliferációval foglalkozó magas szintű védelmi csoport
DPC
Defence Planning Committee
védelmi tervezőbizottság
DRC
Defence Review Committee
védelmi felülvizsgáló bizottság
EC
European Community
Európai Közösség
ECCM
Electronic Counter-Countermeasures
elektronikus válaszintézkedések
ECM
Electronic Countermeasures
elektronikai ellenintézkedések
EFA
European Fighter Aircraft
európai harci repülőgép
EMP
Electro-Magnetic Pulse
elektro-mágneses pulzus
ESA
European Space Agency
Európai Űrkutatási Ügynökség
ESDI
European Security and Defence Identity
európai biztonsági és védelmi identitás
EU
European Union
Európai Unió
EUROGROUP
Acronym used for informal Group of NATO European Defence Ministers
Eurocsoport (feloszlatva 1993-ban)
EW
Electronic Warfare
elektronikai hadviselés
EWG
Executive Working Group
végrehajtó munkacsoport
FSU
Former Soviet Union
A volt Szovjetunió
GLCM
Ground Launched Cruise Missile
földi indítású robotrepülőgép
GNW
Group on Nuclear Weapons
nukleáris fegyverekkel foglalkozó csoport
HLTF
High Level Task Force
magas szintű alkalmi kötelék
HLG
High Level Group
magas szintű csoport
IATA
International Air Transport Association
nemzetközi légi szállítási társaság
ICAO
International Civil Aviation Organisation
Nemzetközi Polgári Repülésügyi Szervezet
ICB
International Competitive Bidding
nemzetközi versenyképes árajánlat
ICBM
Intercontinental Ballistic Missile
interkontinentális ballisztikus rakéta
IEPG
Independent European Programme Group
független európai programcsoport
IISS
International Institute for Strategic Studies
Nemzetközi Hadászati Kutatóintézet
IMS
International Military Staff
nemzetközi katonai vezérkar
INF
Intermediate-Range Nuclear Forces
közepes hatótávolságú atomeszközök
IPP
Individual Partnership Programme
egyéni partnerségi program
IRF
Immediate Reaction Forces
azonnali reagálású erők
IRBM
Intermediate-Range Ballistic Missile
közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta
JCP
Joint Committee on Proliferation
proliferációval foglalkozó vegyes bizottság
LANDCENT
Allied Land Forces Central Europe
közép-európai szövetséges szárazföldi erők
LANDSOUTH
Allied Land Forces Southern Europe
dél-európai szövetséges szárazföldi erők
LANDSOUTHCENT
Allied Land Forces South Central Europe
szövetséges szárazföldi erők
LANDSOUTHEAST
Allied Land Forces Southeastern Europe
délkelet-európai szövetséges szárazföldi erők
LCC
Logitics Coordination Centre
logisztikai koordinációs központ
MAREQ
Military Assistance Requirements
katonai támogatási követelmények
MAS
Military Agency for Standardization
Katonai Szabványosítási Hivatal
MBFR
Mutual and Balanced Force Reductions
kölcsönös és kiegyensúlyozott haderőcsökkentések tárgyalása
MC
Military Committee
katonai bizottság
MCM
Mine Countermeasures
aknásítási ellenintézkedés
MCMG
Military Committee Meteorological Group
katonai bizottság meteorológiai csoportja
MILREP
Military Representative (of the MC)
katonai képviselet (a katonai bizottságnál)
MNC
Major NATO Commander
NATO fontosabb parancsnoka
MOD
Ministry of Defence
Védelmi Minisztérium
MOU
Memorandum of Understanding
szándéknyilatkozat
NAA
North Atlantic Assembly
Észak-atlanti Közgyűlés
NAC
North Atlantic Council
Észak-atlanti Tanács
NACC
North Atlantic Cooperation Council
Észak-atlanti Együttműködési Tanács
NACISA
NATO Communications and Information Systems Agency
NATO Távközlési és Információs Rendszerek Ügynöksége
NACMA
NATO Air Command and Control Systems Management Agency
NATO Légi Parancsnoki és Vezetési Rendszer Támogató Ügynökség
NADC
NATO Air Defence Committee
NATO Légvédelmi Bizottság
NADEFCOL
NATO Defence College
NATO Védelmi Kollégium
NAEW
NATO Airborne Early Warning
NATO repülőgép-fedélzeti korai riasztás
NAEWF
NATO Airborne Early Wsarning Forces
NATO repülőgép-fedélzeti korai előrejelző erők
NAHEMA
NATO Helicopter (NH90) Design, Development, Production and Logistics Management Organisation
NATO Helikoptertervező, -fejlesztő, -gyártó és Logisztikai Kezelő Szervezet
NAMFI
NATO Missile Firing Installation
NATO rakéta-tűzvezetési felszerelés
NAMMA
NATO Multi-Role Combat Aircraft Development and Production Management Agency
NATO Többrendeltetésű Harcirepülőgépfejlesztés- és -gyártás-menedzselő Hivatal
NAMSA
NATO Maintenance and Supply Agency
NATO Fenntartási és Ellátási Hivatal
NAMSO
NATO Maintenance and Supply Organisation
NATO Fenntartási és Ellátó Szervezet
NAPMA
NATO Airborne Early Warning and Control Programme Management Agency
NATO Repülőgép Korai Riasztási- és Vezetésiprogram-kezelő Ügynökség
NAPMO
NATO Airborne Early Warningand
Control Programme Management
Organisation
NATO Repülőgép Korai Riasztási- és
Vezetésiprogram-kezelő Szervezet
NAPR
NATO Armements Planning Review
NATO hadfelszerelés-tervező felülvizsgálat
NATO
North Atlantic Treaty Organisation
Észak-atlanti Szerződés Szervezete
NAVNORTHWEST
Allied Naval Forces Northwestern Europe
északnyugat-európai szövetséges haditengerészeti erők
NAVSOUTH
Allied Naval Forces Southern Europe
dél-európai szövetséges haditengerészeti erők
NCCIS
NATO Command, Control and Information System
NATO parancsnoksági, vezetési és információs rendszer
NEFMA
NATO European Fighter Aircraft Development, Production and Logistics Management Agency
NATO Európai Harcirepülőgép- fejlesztési, -gyártási és -támogatási Hivatal
NEFMO
NATO European Fighter Aircraft Development, Production and Management Organisation
NATO Európai Vadászrepülőgép- gyártási és -fejlesztési, Logisztikai Kezelő Ügynökség
NEWAC
NATO Electronic Warfare Advisory Committee
NATO Elektronikai Hadviselési Tanácsadó Bizottság
NHMO
NATO HAWK Management Office
NATO HAWK Vezetési Hivatal
NHPLO
NATO HAWK Production and Logistics Organisation
NATO HAWK Gyártási és Logisztikai Szervezet
NIAG
NATO Industrial Advisory Group
NATO ipari tanácsadó csoport
NICS
NATO Integrated Communications System
NATO integrált távközlési rendszer
NMR
National Military Representative (to SHAPE)
Nemzetközi Katonai Képviselet (a SHAPE-nél)
NORAD
North American Air Defence System
észak-amerikai légvédelmi rendszer
NPG
Nuclear Planning Group
nukleáris tervezőcsoport
NPLO
NATO Production and Logistics Organisation
NATO Gyártási és Logisztikai Szervezet
NPT
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
atomsorompó-szerződés (1968)
NSC
NATO Supply Centre
NATO Ellátó Központ
NTG
NATO Training Group
NATO kiképzőcsoport
OECD
Organisation for Economic Cooperation and Development
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
OPEC
Organisation of Petroleum Exporting Countries
Kőolaj-exportáló Országok Szervezete
OSCE
Organisation for Security and Cooperation in Europe
EBESZ (korábban EBEÉ)
OTAN
Organisation du Traité de l’ Atlantique Nord
Észak-atlanti Szerződés Szervezete (franciául)
PAPS
Periodic Armaments Planning System
időszakos hadfelszerelési tervező rendszer
PC
Political Committee
politikai bizottság
PCC
Partnership Coordination Cell
Partnerségi Koordinációs Sejt
PERMREP
Permanent Representative (to the NAC)
állandó képviselet (az Észak-atlanti Tanácsnál)
PfP
Partnership for Peace
Partnerség a békéért
PMSC
Political-Military Steering Committee (Ad Hoc Group on) Cooperation in Peacekeeping
Politikai-katonai Irányító Bizottság békefenntartási együttműködéssel foglalkozó ad hoc csoport
PNET
Peaceful Nuclear Explosion Treaty
békés célú nukleáris robbantásokat szabályozó egyezmény
PPCG
Provisional Policy Coordination Group
ideiglenes politikai koordinációs csoport
PSC
Principal Subordinate Command
fő alárendelt parancsnokság
PTBT
Partial Test Ban Treaty
atomfegyver-kísérletek részleges betiltásáról szóló szerződés
PWP
Partnership Work Programme
partnerségi munkaterv
R &D
Research and Development
kutatás és fejlesztés
RFAS
Raction Forces Air Staff
reagáló erők légi törzse
SACEUR
Supreme Allied Commander Europe
Szövetséges Hatalmak Európai Legfelsőbb Parancsnoka
SACLANT
Supreme Allied Commander Atlantic
szövetséges hatalmak atlanti-óceáni legfelsőbb parancsnoka
SACLANTCEN-
SACLANT
Undersea Research Centre
tenger alatti kutatási központja
SALT
Strategic Arms Limitation Talks
stratégiaifegyverzet-csökkentési tárgyalások
SATCOM
Satellite Communications
műhold-összeköttetések
SCEPC
Senior Civil Emergency Planning Committee
Polgári Védelmi Tervező Főbizottság
SCG
Special Consultative Group
különleges konzultatív csoport
SDI
Strategic Defence Initiative
Hadászati Védelmi Kezdeményezés
SGP
Senior Political-Military Group on Proliferation
proliferációval foglalkozó magas szintű politikai-katonai csoport
SHAPE
Supreme Headquarters Alied Powers Europe
Szövetséges Hatalmak Európai Legfelsőbb Parancsnoksága
SLBM
Submarine-Launched Ballistic Missile
tengeralattjáróról indítható baliisztikus rakéta
SLCM
Sea-launched Cruise Missile
tengeri indítású cirkáló rakéta
SLWPG
Senior Level Weapons Protection Group
fegyverzetek védelmével foglalkozó magas szintű csoport
SNF
Short-Range Nuclear Forces
rövid hatótávolságú nukleáris erők
SPC
Senior Political Committee
magas szintű politikai bizottság
SRB
Senior Resource Board
erőforrások magas szintű bizottsága
STANAG
Standardization Aagreement
szabványosítási szerződés
STANAVFORCHAN
Standing Naval Force Channel
Csatorna -állomásozású haditengerészeti erők
STANAVFORLANT
Standing Naval Force Atlantic
atlanti állomásozású haditengerészeti erők
STANAVFORMED
Standing Naval Force Mediterranean
földközi-tengeri állomásozású haditengerészeti erők
START
Strategic Arms Reduction Treaty
stratégiaifegyverzet-csökkentési szerződés
STRIKFORSOUTH
Naval Striking and Support Forces
dél-európai haditengerészeti
Southem Europe
csapásmérő és támogató erők
STC
SHAPE Technical Centre
SHAPE technikai központ
TLE
Treaty Limited Equipment
felszerelési korlátozási szerződés
TNF
Theatre Nuclear Forces
hadszintéri nukleáris erők
TTBT
Threshold Test Ban Treaty
nukleáris robbantások mértékét szabályozó szerződés (1974)
UN
United Nations
Egyesült Nemzetek
UNCTAD
United Nations Conference on Trade and Development
ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferencia
UNPROFOR
United Nations Protection Force
ENSZ Védelmi Erők
UNSC
United Nations Security Council
Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete
VCC
Verification Coordinating Committee
ellenőrzést összehangoló bizottság
WEU
Western European Union
Nyugat-európai Unió
WG
Working Group
munkacsoport
WHO
World Health Organisation
Egészségügyi Világszervezet
WMD
Weapons of Mass Destruction
tömegpusztító fegyverek
 

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages