I. Elvek

Teljes szövegű keresés

I. Elvek
Abból az elvből kiindulva, hogy az euro-atlanti térség összes államának biztonsága oszthatatlan, a NATO és Oroszország közösen fog munkálkodni azon, hogy hozzájáruljanak egy közös és átfogó biztonsági rendszer létrehozásához, amely az összes állam érdekében álló kölcsönösen elismert értékekhez, kötelezettségvállalásokhoz és viselkedési szabályokhoz való hűségen alapul.
A NATO és Oroszország segíteni fogja az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet megerősödését, beleértve azon szerepének kifejlesztését, hogy a megelőző diplomácia, konfliktusmegelőzés, válságkezelés, konfliktus utáni helyreállítás és regionális biztonsági együttműködés elsődleges eszközévé váljon, valamint, hogy ezen feladatok végrehajtásához szükséges műveleti képességei is megerősödjenek. Az EBESZ, mint az egyetlen pán-európai biztonsági szervezet, kulcsszerepet játszik az európai békében és biztonságban. Az EBESZ megerősítésével a NATO és Oroszország együttműködik abban, hogy megelőzzék egy megosztott és ellenségeskedő Európa visszatérését vagy bármely ország elszigetelését.
Az EBESZ-nek a XXI. századi Európa Közös és Átfogó Biztonsági Modelljére irányuló munkájával összhangban, valamint figyelembe véve az Európai Biztonság Kartájának kidolgozására irányuló lisszaboni csúcstalálkozó döntéseit, a NATO és Oroszország a lehető legszélesebb együttműködést keresi az EBESZ résztvevő államaival, azzal a céllal, hogy Európa a biztonság és stabilitás közös terévé váljon, törésvonalak és bármely ország szuverenitását korlátozó befolyási övezetek nélkül.
A NATO és Oroszország abból az alaptételből indul ki, hogy az euro-atlanti térség stabilitása és biztonsága az összes ország előnyére történő megerősítésének közös célja megköveteli az olyan új kockázatokra és kihívásokra történő válaszadást, mint az agresszív nacionalizmus, a nukleáris, biológiai és vegyi fegyverek elterjedése, a terrorizmus, az emberi jogok és a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogainak folyamatos megsértése, amelyek fenyegetést jelentenek a közös béke, haladás és stabilitás számára.
A jelen Okmány nem érinti és nem tekinthető úgy, mint ami érinti az ENSZ Biztonsági Tanácsának elsődleges felelősségét a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért, vagy az EBESZ, mint átfogó és mindenre kiterjedő konzultációs, döntéshozatali és együttműködési szervezet szerepét e térségben és mint regionális megállapodást az Egyesült Nemzetek Alapokmánya VIII. fejezete értelmében.
A jelen Okmány rendelkezéseinek végrehajtása során a NATO és Oroszország jóhiszeműen betartja a nemzetközi jog és a nemzetközi okmányok által előírt kötelezettségeit, beleértve az Egyesült Nemzetek Alapokmányát és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata rendelkezéseit csakúgy, mint a Helsinki Záróokmány és az azt követő EBESZ dokumentumok által előírt kötelezettségeket, beleértve a Párizsi Chartát és a Lisszaboni EBESZ Csúcstalálkozó által elfogadott okmányokat.
A jelen Okmány céljainak elérése érdekében a NATO és Oroszország a kölcsönös elkötelezettség következő elveire alapozza kapcsolatait:
– erős, stabil és egyenlő partnerség fejlesztése az átláthatóság alapján és együttműködés az euro-atlanti térség biztonságának és stabilitásának megerősítésére irányuló együttműködésben,
– a demokrácia, politikai pluralizmus, a törvényesség, valamint az emberi jogok és polgári szabadságok, valamint a mindenre kiterjedő gazdasági fellendülés és átfogó biztonság fejlesztésében a piacgazdaságok alapvető szerepének elismerése,
– a Helsinki Záróokmányban foglalt, a Résztvevő Országok Közötti Kapcsolatokat Vezérlő Elvekre Vonatkozó Nyilatkozattal és az Egyesült Nemzetek Alapokmányával ellentétes módon, egymással vagy bármely más állammal, annak szuverenitása, területi épsége, vagy politikai függetlensége tekintetében az erő alkalmazásától vagy azzal való fenyegetéstől való tartózkodás,
– minden állam szuverenitása, függetlensége és területi integritása, valamint azon elidegeníthetetlen joga, hogy szabadon válassza meg a saját biztonsága szavatolásának eszközeit, a határok sérthetetlensége és a népek önrendelkezési jogának figyelembevételével úgy, ahogyan azt a Helsinki Záróokmány és más EBESZ dokumentumok magukban foglalják,
– a katonai doktrínák és védelmi politika létrehozásának és alkalmazásának átláthatósága,
– az ENSZ és az EBESZ elveinek megfelelő békés eszközökkel történő válságmegelőzés és vitarendezés,
– az ENSZ Biztonsági Tanácsa hatáskörébe vagy az EBESZ illetékességi területére tartozó békefenntartó műveletek végrehajtásának esetről esetre történő támogatása.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem