II. A konzultáció és együttműködés mechanizmusa, a NATO–Oroszország állandó közös tanács

Teljes szövegű keresés

II. A konzultáció és együttműködés mechanizmusa, a NATO–Oroszország állandó közös tanács
Annak érdekében, hogy a jelen Okmányban meghatározott tevékenységeket végrehajtsák és a célokat elérjék, és hogy az európai biztonsági és politikai kérdések megközelítésében közös megközelítést alakítsanak ki, a NATO és Oroszország létrehozza a NATO – Oroszország Állandó Közös Tanácsot. Ezen Állandó Közös Tanács központi célja az lesz, hogy a bizalom, a célok egysége, valamint a NATO és Oroszország közötti konzultáció és együttműködés szokásának növekvő szintjét kiépítse, annak érdekében, hogy egymás és az euro-atlanti térség összes nemzete biztonságát erősítsék és egyikét se csökkentsék. Amennyiben nézetkülönbözőség lép fel, a NATO és Oroszország erőfeszítéseket tesz azok jóindulatú és a kölcsönös megbecsülés alapján, politikai konzultáció keretében történő rendezésére.
Az Állandó Közös Tanács biztosítja a konzultáció, a koordináció és a lehető legszélesebb kiterjedésben, amikor annak helye van, a közös döntések és közös eljárások mechanizmusát, a közös érdkelődésre számottartó biztonsági témák tekintetében. A konzultációk nem terjednek ki sem a NATO, sem a NATO-tagállamok, vagy Oroszország belső ügyeire.
A NATO és Oroszország közös célja a lehető legnagyobb számú közös cselekvés lehetőséget azonosítani és megvalósítani. Feltételezik, hogy a kapcsolat felvevésével további közös cselekvések lehetősége merül fel.
Az Állandó Közös Tanács válságidőszakokban és más, a békét és a stabilitást érintő helyzetekben a NATO és Oroszország közötti konzultációk alapvető színtere lesz. Az állandó ülésszakokon kívül a Tanács rendkívüli üléseket tart, hogy lehetőséget biztosítson a szükséghelyzetekben történő azonnali konzultációkra. Ebben az összefüggésben a NATO és Oroszország azonnal tanácskozást tart az Állandó Közös Tanács keretei között, azon helyzetek esetén, amelyekről valamelyikük úgy véli, hogy az fenyegetést jelent területi épsége, politikai függetlensége vagy biztonsága ellen.
Az Állandó Közös Tanács tevékenysége a viszonosság és az átláthatóság elveire épül. Konzultációik és együttműködésük során a NATO és Oroszország tájékoztatja egymást azokról a biztonsággal kapcsolatos kihívásokról, amelyekkel szembenéznek és azokról az intézkedésekről, amelyeket megtenni szándékoznak azok megoldására.
A jelen Okmány rendelkezései nem biztosítanak sem a NATO, sem Oroszország számára vétójogot a másik fél cselekedetei tekintetében, és nem sértik vagy korlátozzák a NATO vagy Oroszország jogait a független döntéshozatal és cselekvés tekintetében. Azokat nem lehet más államok érdekeinek kárára eszközül felhasználni.
Az Állandó Közös Tanács különböző szinteken és formában létezik, a NATO és Oroszország kívánalmainak és a tárgynak megfelelően. Az Állandó Közös Tanács külügyminiszteri szinten és védelmi miniszteri szinten évente kétszer, ezen kívül az Észak-atlanti Tanácshoz rendelt nagykövetek/állandó képviselők szintjén havonta ülésezik.
Az Állandó Közös Tanács állam- és kormányfői szinten is ülésezik úgy, ahogyan az megfelelő.
Az Állandó Közös Tanács egyedi témák, illetve az együttműködési területek adottságainak megfelelően ad hoc vagy állandó alapokon bizottságokat és munkacsoportokat hozhat létre.
Az Állandó Közös Tanács égisze alatt a katonai képviselők és a vezérkari főnökök szintjén tartanak találkozókat, a vezérkari főnökök nem kevesebb, mint kétszer évente, a katonai képviselők szintjén pedig havonta. A katonai szakértők találkozóját össze lehet hívni, amikor az indokolt.
Az Állandó Közös Tanács elnöki tisztét a NATO főtitkára, a NATO-tagállamok valamelyikének képviselője rotációs alapon és Oroszország egy képviselője közösen tölti be.
Az Állandó Közös Tanács munkájának támogatására a NATO és Oroszország létrehozza a szükséges hivatali szervezetet.
Oroszország képviseletet hoz létre a NATO mellett, amelyeket nagyköveti rangú képviselő vezet. A katonai együttműködés érdekében ennek a képviseletnek része lesz egy magasrangú katonai képviselő és személyzete. A NATO fenntartja magának azt a lehetőséget, hogy Moszkvában megfelelő jelenlétet hozzon létre, amelynek feltételeit még meg kell határozni.
A rendes ülésszakok napinrendjét közösen állapítják meg. Az Állandó Közös Tanács szervezeti és eljárási rendjét ki fogják dolgozni. Ezeket az intézkedéseket az Állandó Közös Tanács nyitó üléséig megteszik, amelyek nem később, mint a jelen Okmány aláírásától számított négy hónapon belül tartanak meg.
Az Állandó Közös Tanács három egymástól elkülönülő tevékenységet folytat:
– konzultációkat tart a jelen Okmány III. fejezetében meghatározott és más közös megegyezéssel meghatározott politikai vagy biztonsági témában;
– e konzultációk alapján közös kezdeményezéseket fejleszt ki, amelyek tekintetében a NATO és Oroszország megegyeznek, hogy párhuzamosan lépnek fel vagy cselekednek;
– amikor a konzultációk során konszenzusra jutnak, esetről-esetre közös döntéseket hoznak, vagy közös intézkedést tesznek, beleértve a méltányos alapokon való részvételt a tervezésben és a közös műveletek előkészítésében, belefoglalva az ENSZ Biztonsági Tanácsa fennhatósága alá, vagy az EBESZ felelősségi körébe tartozó békefenntartó műveleteket.
Bármely, a NATO vagy Oroszország által közösen vagy külön végrehajtott cselekedetnek meg kell felelnie az Egyesült Nemzetek Alapokmányával és az EBESZ irányelvekkel.
Felismerve a jelen Okmány résztvevő állami törvényhozó testületeinek bővülő kapcsolatfelvétele fontosságát, a NATO és Oroszország bátorítja az Észak-atlanti Közgyűlés és az Orosz Föderáció Szövetségi Gyűlése kiterjesztett párbeszédét és együttműködését.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem