III. A konzultáció és az együttműködés területei

Teljes szövegű keresés

III. A konzultáció és az együttműködés területei
A NATO és Oroszország kapcsolatainak építése során a kölcsönös érdeklődésre számottartó egyedi terletekre koncentrálnak. Konzultációkat folytatnak és a lehető legmagasabb fokon erőfeszítéseket tesznek az együttműködésre a következő területeken:
– az euro-atlanti térség biztonságát és stabilitását érintő vagy egy adott válságra vonatkozó közös érdeklődésre számottartó témák, beleértve a NATO és Oroszország hozzájárulását a térség biztonságához és stabilitásához;
– válságmegelőzés, beleértve a megelőző diplomáciát, válságkezelést és konfliktus megoldást, figyelemmel az ENSZ és az EBESZ szerepére és felelősségére, valamint ezen szervezeteknek az e területen kifejtett tevékenységére;
– a közös műveletek, beleértve esetről-esetre a békefenntartó műveleteket az ENSZ Biztonsági Tanácsa fennhatósága vagy az EBESZ illetékességi területén és amennyiben ilyen esetekben Többhaderőnemi Alkalmi Kötelék alkalmazására kerül sor, azok korai fázisában való részvétel;
– Oroszország részvétele az Euro-atlanti Partnerségi Tanácsban és a Békepartnerségben;
– információcsere és konzultáció a stratégiáról, védelmi politikáról, a NATO és Oroszország katonati doktrínájáról, a költségvetési és infrastruktúra fejlesztési programokról;
– fegyverzetkorlátozási kérdések;
– a nukleáris biztonság kérdései, azok teljes terjedelmében;
– a nukleáris, biológiai és vegyi fegyverek, valamint hordozóeszközeik elterjedésének megakadályozása, küzdelem a hasadóanyagok csempészése ellen és az együttműködés megerősítése a fegyverzetkorlátozás egyedi területein, beleértve a proliferáció politikai és védelmi vonatkozásait;
– a lehetséges együttműködés a hadszíntéri rakétavédelem kérdéseiben;
– továbbfejlesztett regionális légi forgalombiztonság fokozott, a légiforgalmi kapacitásra vonatkozó, a viszonosságon alapuló információcserék, ahogyan az megfelelő a bizalom erősítésére, átláthatóságot biztosító intézkedéseken, valamint a légvédelemre és az azzal kapcsolatos légtér-irányítási/légtér-ellenőrzési információk cseréje útján. Ez magában foglalja az együttműködés lehetséges területeinek feltárását megfelelő, a légvédelemmel kapcsolatos ügyekben;
– fokozott átláthatóság, előreláthatóság és kölcsönös bizalom a NATO-tagállamok és Oroszország hagyományos fegyveres erőinek mérete és szerepe tekintetében;
- megfelelő, kölcsönös információcsere a nukleáris fegyverek kérdésében, beleértve a NATO és Oroszország doktrínáját és stratégiáját;
– a program koordinálása a megfelelő katonai szervezetek között kiterjesztett együttműködés továbbiakban részlezetett formáiról;
– a fegyverzetekkel kapcsolatos együtmtűködés lehetséges módozatainak keresése Oroszország bevonásával a NATO nemzeti Fegyverzeti Igazgatók Konferenciájába;
– a védelmi ipar konverziója;
– kölcsönös megállapodáson alapuló projektek kifejlesztése a védelmi kérdésekhez kapcsolódó gazdasági, környezetvédelmi és tudományos területeken;
– közös kezdeményezések és gyakorlatok lefolytatása a polgári védelmi felkészültség és katasztrófa-elhárítás területén;
– a terrorizmus és a kábítószer-csempészet elleni küzdelem;
– a közfigyelem felkeltése a NATO és Oroszország közötti fejlődő kapcsolatokra, beleértve egy NATO dokumentációs központ vagy információs iroda létrehozását Moszkvában.
Kölcsönös megegyezéssel más területeket is be lehet vonni.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem