A Magyarországon előforduló madárfajok

Teljes szövegű keresés

A Magyarországon előforduló madárfajok
Az alábbi lista a Magyarországon 1997. december 31-ig bizonyítottan előfordult összes fajt tartalmazza. A csillaggal jelölt fajok észlelési adatait rendszeresen küldd be a Túzok című folyóirat faunisztikai rovata számára, ahol az adatok számítógépes nyilvántartásba kerülnek és a lap rendszeresen leközli őket.
A vastag betűvel szedett fajok, valamint a hazánkban eddig nem jelzett fajok észlelése esetén készíts azokról részletes leírást és értesítsd a Nomenclator Bizottságot, vedd fel a kapcsolatot egy tapasztalt madarásszal.
*Északi búvár (Gavia stellata)
*Sarki bővár (Gavia arctica)
*Jeges búvár (Gavia immer)
Kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis)
Búbos vöcsök (Podiceps cristatus)
Vörösnyakú vöcsök (Podiceps grisegena)
*Füles vöcsök (Podiceps auritus)
Feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis)
Kárókatona (Phalacrocorax carbo)
*Kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus)
*Rózsás gödény (Pelecanus onocrotalus)
*Borzas gödény (Pelecanus crispus)
Bölömbika (Botaurus stellaris)
Törpegém (Ixobrychus minutus)
Bakcsó (Nycticorax nycticorax)
Üstökösgém (Ardeola ralloides)
Pásztorgém (Bululcus ibis )
Zátonykócsag (Egretta gularis)
Kis kócsag (Egretta garzetta)
Nagy kócsag (Egretta alba)
Szürke gém (Ardea cinerea)
Vörös gém (Ardea purpurea)
Fekete gólya (Ciconia nigra)
Fehér gólya (Ciconia ciconia)
*Batla (Plegadis falcinellus)
Kanalasgém (Platalea leucorodia)
*Rózsás flamingó (Phoenicopterus ruber)
Bütykös hattyú (Cygnus olor)
*Kis hattyú (Cygnus columbianus)
*Énekes hattyú (Cygnus cygnus) 1994 utáni adatok
Vetési lúd (Anser fabalis)
Rövidcsőrű lúd (Anser brachyrhynchus)
Nagy lilik (Anser albifrons)
*Kis lilik (Anser erythropus) hortobágy régiója kivételével
Nyári lúd (Anser anser)
Kanadai lúd (Branta canadensis)
Apácalúd (Branta leucopsis)
*Örvös lúd (Branta bernicla)
Vörösnyakú lúd (Branta ruficollis)
*Vörös ásólúd (Tadorna ferruginea)
*Bütykös ásólúd (Tadorna tadorna)
Fütyülő réce (Anas penelope)
Kendermagos réce (Anas strepera)
Csörgő réce (Anas crecca)
Tőkés réce (Anas platyrhynchos)
Nyílfarkú réce (Anas acuta)
Böjti réce (Anas querquedula)
Kanalas réce (Anas clypeata)
Márványos réce (Marmaronetta angustirostris)
Üstökösréce (Netta rufina)
Barátréce (Aythya ferina)
Cigányréce (Aythya nyroca)
Kontyos réce (Aythya fuligula)
*Hegyi réce (Aythya marila)
Pehelyréce (Somateria mollissima)
*Cifra pehelyréce (Somateria spectabilis)
Jegesréce (Clangula hyemalis)
Fekete réce (Melanitta nigra)
*Füstös réce (Melanitta fusca)
Kerceréce (Bucephala clangula)
Kis bukó (Mergus albellus)
*Örvös bukó(Mergus serrator)
Nagy bukó (Mergus merganser)
Halcsontfarkú réce (Oxyura jamaicensis)
Kékcsőrű réce (Oxyura leucocephala)
Darázsölyv (Pernis apivorus)
Barna kánya (Milvus migrans)
*Vörös kánya (Milvus milvus)
Rétisas (Haliaeetus albicilla)
*Dögkeselyű (Neophron percnopterus)
*Fakó keselyű (Gyps fulvus)
*Barátkeselyű (Aegypius monachus)
Kígyászölyv (Circaetus gallicus)
Barna rétihéja (Circus aeruginosus)
Kékes rétihéja (Circus cyaneus)
*Fakó rétihéja (Circus macrourus)
Hamvas rétihéja (Circus pygargus)
Héja (Accipiter gentilis)
Karvaly (Accipiter nisus)
*Kis héja (Accipiter brevipes)
Egerészölyv (Buteo buteo)
*Pusztai ölyv (Buteo rufinus)
Gatyás ölyv (Buteo lagopus)
Békászó sas (Aquila pomarina)
*Fekete sas (Aquila clanga)
*Pusztai sas (Aquila nipalensis)
Parlagi sas (Aquila heliaca)
*Szirti sas (Aquila chrysaetos)
*Törpesas (Hieraaetus pennatus)
*Héjasas (Hieraaetus fasciatus)
*Halászsas (Pandion haliaetus)
*Fehérkarmú vércse (Falco naumanni)
Vörös vércse (Falci tinnunculus)
Kék vércse (Falco vespertinus)
*Kis sólyom (Falco columbarius)
Kabasólyom (Falco subbuteo)
Eleonóra sólyom (Falco eleonorae)
Kerecsensólyom (Falco cherrug)
*Vándorsólyom (Falco peregrinus)
*Császármadár (Bonasas bonasia)
*Nyírfajd (Tetrao tetrix)
*Siketfajd (Tetrao urogallus)
Fogoly (Perdix perdix)
Fürj (Coturnix coturnix)
Fácán (Phasianus colchicus)
Guvat (Rallus awuaticus)
Pettyes vízicsibe (Porzana porzana)
Kis vízicsibe (Porzana parva)
*Törpevízicsibe (Porzana pusilla)
Haris (Crex crex)
Vízityúkl (Gallinula chloropus)
*Kék fú (Porphyrio porphyrio)
Szárcsa (Fulica atra)
Daru (Grus grus)
*Pártásdaru (Anthropoides virgo)
*Reznek (Otis tetrax)
Túzok (Otis tarda)
*Csigaforgató (Haematopus ostralegus)
Gólyatöcs (Himantopus himantopus)
Gulipán (Recurvirostra avosetta)
Ugartyúk (Burhinus oedicnemus)
Székicsér (Glareola pratincola)
*Feketeszárnyú székicsér (Glareola nordmanni)
Kis lile (Charadrius dubius)
*Parti lile (Charadrius hiaticula)
*Ékfarkú lile (Charadrius vociferus)
Széki lile (Charadrius alexandrinus)
*Sivatagi lile (Charadrius leschenaultii)
*Havasi lile (Charadrius morinellus)
Aranylile (Pluvialis apricaria)
Ezüstlile (Pluvialis squatarola)
*Tüskés bíbic (Hoplopterus spinosus)
*Lilebíbic (Chettusia gregaria)
*Fehérfarkú lilebíbic (Chettusia leucura)
Bíbic (Vanellus vanellus)
*Sarki partfutó (Calidris cannutus)
*Fenyérfutó (Calidris alba)
Apró partfutó (Calidris minuta)
*Bonaparte-partfutó (Calidris fuscicollis)
Temminck-partfutó (Calidris temminckii)
*Vándorpartfutó (Calidris melanotos)
Sarlós partfutó (Calidris ferruginea)
*Tengeri partfutó (Calidris maritima)
Havasi partfutó (Calidris alpina)
*Sárjáró (Limicola falcinellus)
*Cankópartfutó (Tryngites subruficollis)
Pajzsoscankó (Philomachus pugnax)
Kis sárszalonka (Lymnocryptes minimus)
Sárszalonka (Gallinago gallinago)
*Nagy sárszalonka (Gallinago media)
*Hosszúcsőrű cankógoda (Lomnodromus scolopaceus)
*Erdei szalonka (Scolopax rusticola)
Nagy goda (Limosa limosa)
*Kis goda (Limosa lapponica)
*Kis póling (Numenius phaeopus)
*Vékonycsőrű póling (Numenius tenuirostris)
Nagy póling (Numenius arquata)
Füstös cankó (Tringa erythropus)
Piroslábú cankó (Tringa totanus)
*Tavi cankó (Tringa stagnatilis)
Szürke cankó (Tringa nebularia)
*Sárgalábú cankó (Tringa flavies)
Erdei cankó (Tringa ochropus)
Réti cankó (Tringa glareola)
*Terekcankó (Xenus cinereus)
Billegetőcankó (Actitis hypoleucos)
*Kőforgató (Arenaria interpres)
*Vékonycsőrű víztaposó (Phalaropus lobatus)
*Laposcsőrű víztaposó (Phalaropus fulicarius)
*Szélesfarkú halfarkas (Stercorarius pomarinus)
*Ékfarkú halfarkas (Stercorarius parasiticus)
*Nyílfarkú halfarkas (Stercocrarius longicaudus)
*Nagy halfarkas (Stercorarius skua)
*Halászsirály (Larus ichthyaetus)
*Szerecsenkirály (Larus melanocephalus)
*Prérisirály (Larus pipxcan)
Kis sirály (Larus minutus)
*Fecskesirály (Larus sabini)
Dankasirály (Larus ridibundus)
*Vékonycsőrű sirály (Larus genei)
*Gyűrűscsőrű sirály (Larus delawarensis)
Viharsirály (Larus canus)
*Heringsirály (Larus fuscus)
*Ezüstsirály (Larus argentatus)
Sárgalábú sirály (Larus cachinnans)
*Sarki sirály (Larus glaucoides)
*Jeges sirály (Larus hyperboreus)
*Dolmányos sirály (Larus marinus)
*Csüllő (Rissa tridactyla)
*Kacagócsér (Gelochelidon nilotica)
*Lócsér (Sterna caspia)
*Kenti csér (Sterna sandvicensis)
Küszvágó csér (Sterna hirundo)
*Sarki csér (Sterna paradisaea)
*Kis csér (Sterna albifrons)
Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus)
Kormos szerkő (Chlidonias niger)
Fehérszárnyú szerkő (Chlidonias leucopterus)
*Alka (Alca torda)
*Lunda (Fratercula arctica)
*Barna pusztaityúk (Pterocles exustus)
*Talpastyúk (Syrrhaptes paradoxus)
Parlagi galamb (Columba livia f. domestica)
Kék galamb (Columba oenas)
Örvös galamb (Columba palumbus)
Balkáni gerle (Streptopelia decaocto)
Vadgerle (Streptopelia turtur)
*Keleti gerle (Streptopelia orientalis)
Kakukk (Cuculus canorus)
Gyöngybagoly (Tyto alba)
*Füleskuvik (Otus scops)
Uhu (bubo bubo)
*Hóbagoly (Nyctea scandiaca)
*Karvalybagoly (Surnia ulula)
*Törpekuvik (Glaucidium passerinum)
Kuvik (Athene noctua)
Macskabagoly (Strix aluco)
*Uráli bagoly (Strix uralensis)
Erdei fülesbagoly (Asio otus)
*Réti fülesbagoly (Asio flammeus)
*Gatyáskuvik (Aegolius funereus)
Lappantyú (Caprimulgus europaeus)
Sarlósfecske (Apus apus)
*Halvány sarlósfecske (Apus pallidus)
*Havasi sarlósfecske (Apus melba)
Jégmadár (Alcedo atthis)
gyurgyalag (merops apiaster)
Szalakóta (Coracias garrulus)
Bóbosbanka (Upupa epops)
Nyaktekercs (Jynx torquilla)
Hamvas küllő (Picus canus)
Zöld küllő (Picus viridis)
Fekete harkály (Dryocopus martius)
Nagy fakopáncs (Dendrocopos major)
Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus)
Közép fakopáncs (Dendrocopos medius)
Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos)
Kis fakopáncs (Dendrocopos minor)
*Kalandrapacsirta (Melanocorypha calandra)
*Szikipacsirta (Calandrella brachydactyla)
A Hortobágy kivételével
Búbospacsirta (Galerida cristata)
Erdei pacsirta (Lullula arborea)
Mezei pacsirta (Alauda arvensis)
*Havasi fülespacsirta (Eremophila alpestris)
Partifecske (Riparia riparia)
Füsti fecske (Hirundo rustica)
Molnárfecske (Delichon urbica)
*Sarkantyús pityer (Anthus richardi)
Parlagi pityer (Antus campestris)
Erdei pityer (Anthus trivialis)
Réti pityer (Anthus pratensis)
*Rozsdástorkú pityer (Anthus cervinus)
*Havasi pityer (Anthus spinoletta)
Sárga billegető (Motacilla flava)
*Citrombillegető (Motacilla citreola)
Hegyi billegető (Motacilla cinerea)
Barázdabillegető (Motacilla alba)
*Csonttollú (Bombycilla garrulus)
vízirigó (Cinclus cinclus)
Ökörszem (Troglodytes troglodytes)
Erdei szürkebegy (Prunella modularis)
*Havasi szürkebegy (Prunella collaris)
Vörösbegy (Erithacus rubecula)
Nagy fülemüle (Luscinia luscinia)
Fülemüle (Luscinia megdrhynchos)
Kékbegy (Luscinia svecica) ssp. svecica jelentendő
Házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros)
Kerti rozsdafarkú (Phoenicurus phoenicurus)
Rozsdás csuk (Saxicola rubetra)
Cigánycsuk (Saxicola torquata)
Hantmadár (Oenanthe oenanthe)
*Apácahantmadár (Oenanthe pleschanka)
*Déli hantmadár (Oenanthe hispanica)
*Sivatagi hantmadár (Oenanthe deserti)
Kövirigó (Monticola saxatilis)
*Örvös rigó (Turdus torquatus)
Fekete rigó (Turdus merula)
*Naumann-rigó (Turdus naumanni)
Fenyőrigó (Turdus pilaris)
Énekes rigó (Turdus philomelos)
*Szőlőrigó (Turdus iliacus)
*Léprigó (Turdus viscivorus)
*Berki poszáta (Cettia cetti)
Réti tücsökmadár (Locustella naevia)
Berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis)
Nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides)
Fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon)
*Csíkosfejű nádiposzáta (Acrocephalus paludicola) A Hortobágy kivételével
Foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus)
*Rozsdás nádiposzáta (Acrocephalus agricola)
Énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris)
Cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus)
Nádirigó (Acrocephalus arundinaceus)
*Halvány geze (Hippolais pallida)
Kerti geze (Hippolais icterina)
*Kucsmás poszáta (Sylvia melanocephala)
Karvalyposzáta (Sylvia nisoria)
Kis poszáta (Sylvia curruca)
Mezei poszáta (Sylvia communis)
Kerti poszáta (Sylvia borin)
Barátposzáta (Sylvia atricapilla)
*Királyfüzike (Phylloscopus proregulus)
*Vándorfüzike (Phylloscopus inornatus)
*Bonelli-füzike (Phylloscopus bonelli)
Sisegő füzike (Phylloscopus sibilatrix)
Csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) ssp. tristis jelentendő
Fitiszfüzike (Phylloscopus trochilus)
Sárgafejű királyka (Regulus regulus)
*Tüzesfejű királyka (Regulus ignicapillus)
Szürke légykapó (Muscicapa striata)
Kis légykapó (Ficedula parva)
Örvös légykapó (Ficedula hypoleuca)
Barkóscinege (Panurus biarmicus)
őszapó (Aegithalos caudatus)
Barátcinege (Parus palustris)
Kormosfejű cinege (Parus montanus)
Búbos cinege (Parus cristatus)
Fenyvescinege (Parus ater)
Kék cinege (Parus caeruleus)
Széncinege (Parus major)
Csuszka (Sitta europaea)
*Hajnalmadár (Tichodroma muraria)
Hegyi fakusz (Certhia familiaris)
Rövidkarmű fakusz (Certhia brachydactyla)
Függőcinege (Remiz pendulinus)
Sárgarigó (Oriolus oriolus)
Tövisszúró gébics (Lanius collurio)
Kis őrgébics (Lanius minor)
*Nagy őrgébics (Lanius excubitor)
*Vörösfejű gébics (Lanius senator)
Szajkó (Garrulus glandarius)
Szarka =Pica pica)
*Fenyőszajkó (Nicufraga caryocatactes)
*Havasi csóka (Pyrrhocorax graculus)
*Havasi varjú (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Csóka (Corvus monedula)
Vetési varjú (Corvus frugilegus)
Kormos varjú/Dolmányos varjú (Corvus corone)
Holló (Corvus corax)
Seregély (Sturnus vulgaris)
*Pásztormadár (Sturnus roseus)
Házi veréb (Passer domesticus)
Mezei veréb (Passer montanus)
*Havasipinty (Montifringilla nivalis)
Erdei pinty (Fringilla coelebs)
Fenyőpinty (Fringilla montifringilla)
Csicsörke (Serinus serinus)
Zöldike (Carduelis chloris)
Tengelic (Carduelis carduelis)
Csíz (Carduelis spinus)
Kenderike (Carduelis cannabina)
*Sárgacsőrű kenderike (Carduelis flavirostris)
*Zsezse (Carduelis flammea)
*Szürke zsezse (Carduelis hornemanni)
*Szalagos keresztcsőrű (Loxia leucoptera)
Keresztcsőrű (Loxia curvirostra)
*Karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus)
*Rózsás pirók (Carpodacus roseus)
*Nagy pirók (Pinicola enucleator)
Süvöltő (Pyrrhula pyrrhula)
Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes)
*Sarkantyús sármány (Calcarius
lapponicus)
A Hortobágy régiója kivételével
*Hósármány (Plectrophenax nivalis)
*Fenyősármány (Emberiza leucocephalos)
Citromsármány (Emberiza citrinella)
*Sövénysármány (Emberiza cirlus) Kivéve Baranya megyét
*Bajszos sármány (Emberiza cia)
*Kerti sármány (Emberiza hortulana)
*Törpesármány (Emberiza pusilla)
Nádi sármány (Emberiza schoeniclus)
*Kucsmás sármány (Emberiza melanocephala)
Sordély (Miliaria calandra)
Madarak és madarászok, 1997

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages