26. MEZŐBÁND

Teljes szövegű keresés

26. MEZŐBÁND
Először a pápai tizedjegyzékben jelentkezik 1332-ben Band, Brand néven. (Beke: Az erd. egyházmegye. 164.; Orbán: Székelyföld. IV. 208.) Ugyancsak 1332-ben Ban (Documente. XIV. C., III. 276.), majd 1647-ben Mezoe Bánd (C. Suciu: Dicţionar istoric.) formában
fordul elő.
1332-ben plébániatemploma van, papja ebben az évben a pápai tizedjegyzék szerint Péter, aki 5 régi banálist és 12 dénárt fizet, 1334-ben 15 dénárt, 1335-ben 5 veröczeit és 48 sasost. (Beke: i.h.) Ettől eltérnek Orbán Balázs adatai. (IV. 208., 3. jegyz.) 1469-ben plébánosa Gergely (Barabás: SZOKL. VIII. 122.) 1504-ben György plébános a szentmihálykövi pálosok jótevőjeként szerepel. (Beke: i.m. 166., jegyz., az Erd. Múzeum okmánytárára hivatkozva.)
A régi templom a falu délkeleti részén állott, a falu akkori központjában. 1884-ben lebontják és felépítik a ma is álló új templomot. (Ref. Névkönyv. 1895. 1–11.)
A középkorban tiszta katolikus falu, amire egy 1484. évi oklevél is utal, amely szerint székely település (Barabás: i.m. VIII. 149.) Ezt támasztják alá a Bándba beolvadt falvak nevei: Székelygerebenes, Adósfalva, Súgófalva, Kistelek, Kincsfalva, Csütmöd, Rózsásfalva, Egerháza (Benkő K.: Marosszék. 309.; Orbán: i.h.), valamint a XVI. századi helynevek: Bándi ágy, Csith völgy, Darakulya far, Fekete, Halál útja, Határka, Határ patakja, Hidegvölgy, Omlás, Papája, Rózsás pad, Rózsás pataka, Szőlőfar, Szőlőn felül, Teleki út (SZOKL. VI. 405.).
A XIX. század közepén Benkőnél (i.m. 307–308.): Akasztófánál, Kiserdő, Sziglatető, Omlás, Tündérvár, Cigófája, Verpelöc, Popája, Nagyvölgy, Csender, Jóidő vize, Kistelek, Árpás, Hrubák, Jákob, Csükmöd, Súgó, Mosnyág, Adós, Gerebenesi patak, Csonkás, Csorgószakadás, Egerházi tó, Monostó, Bándi ágy; Orbán Balázsnál (i.h.): Adóskútja, Őrmalom.
A reformáció idején az egész lakosság református lesz, a templommal együtt.
1615-ben Bethlen Gábor a bándi tavon halászati jogot biztosít a református papnak és iskolamesternek. (Ref. Névkönyv. 1895. 9–11.)
A megmaradt vagy bevándorolt katolikusok 1725-ben fakápolnát kapnak, amely helyett 1784-ben tágas kőkápolnát építenek. (Historia Domus. 179. 185.; Schematismus. 1882. 147.)
Adósfalva határában a Kápolna ászka és Kápolna verőfénye helynév a hajdani eltűnt kápolna emlékét őrzi. (Orbán: i.h.)

Katolikus templom

Református templom

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages