Somfalva.

Teljes szövegű keresés

Somfalva.
Nevének változatai: 1554-ben* Somffalva. 1560-ban* és 1591-ben* Zakatura, másként Somfalva. 1734-ben* Szakaturicze.
Km. prot. Isab. reg. 91.
Torma gyüjt.
Km. Lib. Reg. Sig. Báthory 295.
Gróf Kornis ltár I. L. C. fasc. 84.
Nevét somfáiról vette.
Kezdettől fogva a kolozsmegyei Almás várához tartozott. 1554-ben* Somi Anna Balassa Imre özvegye, e birtok negyedrészét férjének Patócsi Boldizsárnak hagyományozza.
Km. prot. Isab. reg. 91.
1557-ben* Pelsőczi Bebek Ferencz itteni részét nejének Somi Ilonának adományozza.
Gyf. kápt. div. cott. I. fasc. 6. nr. 5.
1560-ban* II. János király e birtok felét néh. Bebek Ferencztől elkobozván, azt Báthory Kristófnak adományozta, a birtok másik fele Balassa Zsófiáé.
Gyf. kápt. Cent A. 65, div. cott. I. fasc. 4, 42.
1564-ben* II. János király néhai Somi Annától a gyermekeire Balassa András és Katalinra Matuznay Péternére szállott itteni részt hűtlenségük miatt elkobozván, Némethi Ferencz tokaji várnagynak s nejének Balassa Zsófiának s testvérének Balassa Margit hajadonnak adományozza oda.
Gyf. kápt. Cent. A. 54.
1572-ben* Miksa császár Balassa Andrást, Somi Borbálát, Balassa Zsófiát és Margitot ennek birtokában megerősíti.
Lib. Reg. II. 706.
1574-ben* Balassa András, Somy Borbára lindvai Bánffy Lászlóné, Balassa Zsófi Csáky Lászlóné és Margit özv. Bornemissza Benedekné 92most Kendy Gáborné az almási és búzai uradalomba s így e birtokba is beigtattatnak.
Transm.
1577-ben* egy része a fejedelemre szállott, másik részében pedig Csáky László Balassa Zsófia férje* birt: első férje Némethi Ferencz.
2. Lib. Reg. Sig. Báthory 100–103.
Tatrossi cs. ltára.
1585-ben* Balassa Zsófia Csáky László özvegye magát első férjétől Némethy Ferencztől való fiának néh. Zsigmondnak itteni részébe beigtatja, de ugyanekkor Némethi Ilona özv. Csáky Dénesné és fia Csáky Mihály annak ellentmondanak.
Km. Kolos B. 87.
1586-ban* néh. Csáky László fia István viszont Némethy Ilonát tiltja ki.
Km. prot. DD. 86.
1590-ben* néh. Balassa Margitnak első férjétől néh. Bornemissza Benedektől való gyermekei Zsigmond, Anna és Zsófia Saffarith Györgyné, másfelől pedig második férje Kendy Gábor s attól való fiai Kendy István és Gábor itteni részüket maguk közt felosztották és őket 1591-ben* Báthori Zsigmond abban meg is erősítette.
Gyf. prot. Append. 610.
Km. Lib. Reg. Sig. Báthory 295.
1600-ban* Mihály vajda a hűtlenségbe esett Bocskay Istvánnak itteni részét Csáky Istvánnak adományozta.
Km. Kolos C. 92, 102.
1607-ben* Rákóczy Zsigmond Haller Gábornak Bocskay Ilonától való fiait Györgyöt és Zsigmondot, úgy néh. Bánffy Kristófnak Bocskay Judittól való fiát Lászlót Bocskay István végrendelete alapján, annak itteni részében megerősíti, de az igtatásnak Gyulaffi László özvegye Széchy Katalin ellentmondott. 1627-ben* a fejedelem Haller Györgyöt, Zsigmondot és Bánffy Lászlót itteni részeikben megerősíti.
4. Lib. Reg. 87. és Km. Doboka R. 26.
Km. Doboka H. 33.
1734-ben* tanuvallatás alapján 60 éves Hosszú János azt vallja, hogy úgy hallotta régi öreg emberektől, hogy Ködmönös és Konkolyfalva között egy Szakaturicza nevű kis falucska volt, mintegy öt házból álló, kik is a sok háborúságot ki nem állhatván, elszéledtek a Szamos mellett levő falvakba, nevezetesen: Ködmönösre, N.-Lóznára, Konkolyfalvára és Búzamezőre, melyeket a Csáky familia birt, ez a hely, a melyen áll, Slam Juon nevüé volt, ki Szakaturicza elpusztulása után Konkolyfalvára ment és birta ezt a földet 1733. évig s maradott a posteritására Slam alias Csatlós Györgyre. Vale Szakaturicza nevű patak választja el Ködmönöst Konkolyfalvától.
Gr. Kornis ltár. I. L. C. f. 84.
1844 körül* a régi Sakatura falu helye erdővel benőtt oldal, mely között kevés irtás is van itt-ott, nagyobb része a k.-kristolczi vagy mostani nevén Kis-Keresztes határában feküdt.
Torma gyüjt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages