A szamosújvári gör. kath. papnevelő és hittani intézet.

Teljes szövegű keresés

A szamosújvári gör. kath. papnevelő és hittani intézet.
1858. évben állittatott föl Alexi János püspök fáradozásai folytán. Fentartására a kormány évenként különböző összeget adott. Az erdélyi főkormányszék 1867-ben 2400 frtot, a kultuszminiszterium a vallásalapból 1877-ben 9230 forintot tett folyóvá 50 papnövendék ellátása czéljából; időnként azonban a megállapitott létszámon felül is van növendéke.
Az intézet igazgatóját a székesegyházi kanonokok közül a püspök nevezi ki, ezenkivül alkalmaz egy lelki igazgatót és egy tanulmányi felügyelőt. E két utóbbi állás koronként két theologiai tanárral töltetik be.
Fennállása óta bérházban levő ezen intézetnek 1895. év végéig 489 növendéke volt s ezek közül 471 végezte be teljesen a tanfolyamot.
A tanitás az I–IV. évfolyamon kétévenként váltakozó rendszer szerint történik. Két-három tárgyat az I. és II-od évesekkel, a III. a IV-ed évesekkel tanulnak együtt.
185Állandóan négy rendes és két segédtanára van.
Igazgatói időrendben: Homorodi Anderkó János, Joódi Biltiu István, Coroján Demeter, Kerticze Özséb kanonokok. Jelenleg (1902) Georgiu János olvasó kanonok az igazgatója 1893 óta, ki megirta az intézet történetét, honnan erre vonatkozó adataimat vettem.*
A Felső oktatásügy Magyarországon. Az 1896-iki ezredévi országos kiállitás tartamára. Budapest, 1896. 642, 643. l.
Lelki igazgató: dr. Domide Oktáv. Tanulmányi felügyelő: dr. Bojor (Bozsor) Viktor. Tanárok: dr. Fábián Péter, Porde László, dr. Ghetie (Gecze) Sándor. Rendkivüli tanár dr. Bányai Kristóf, városi főorvos. Az intézet két bérházban van elhelyezve a 2-ik utczában.

A gör. kath. papnevelő intézet bérelt háza.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages