A Szent Ferencz-rendi szerzet.

Teljes szövegű keresés

A Szent Ferencz-rendi szerzet.
Több kisérlet után 1742 szeptember 20-án Dániel Tódor telket adván, 1745-ben telepedtek meg.* Maga Dániel Tódor telepitette be a város akarata ellenére a szerzeteseket, kik őt ezért atyjuknak nevezték.
Hist. Domus.
A templom alapkövét 1748 október havában tették le a Viz-utczában. 1758 november 5-én szentelték föl. A lauretoni kápolnát Lászlóffi Bogdán épittette, rajta e felírás: HaCCe LaVretana DoMVs. A nagy oltárt az alapitó Dániel főbiró csináltatta 1762-ben, a Szent Antal oltára Placsintár Dávid 1761-beli adománya, a Szent Ferenczét Csomák Miklós készittette, a szószéket Balsa Márton és Tódor.
Jóltevői az alapitó és testvére Dániel Manuság, Márkovics Mihály, Deodat s András. Karácsony Bogdán, Gorovej Kristóf, Csomák Miklós és Korbuly András. Harangjai 1777 aug. 3-án és 1819-ben szenteltettek föl.
1825-ben Duha Kristóf a szentélyt saját költségén javittatja ki s azóta több ujitáson ment át. 1855 szeptember 21-én este a templom, a kolostor s körüle 52 lakóház s 54 mellékhelyiséggel együtt teljesen leégett. 1857-ben szeptember 20-án szentelték föl ujra. A zárdatemplom két tornya pedig 1878-ban épült föl. Egyik harangját Márton Lajos, a másikat Marosán Salamon és neje Karingacz Anna csináltatták és Salamon tiszteletére szentelték.
A templom homlokzatának felirata: TrIstIbVs EbUstIs CeLerI FerVore ReVIXI hInC tIbI MIre DeVs gLorIa VIVa sonat.* A Mária képét, oltárát Moldován Simon csináltatta, ki az orgonára is adott 1859-ben, többen a Szent Anna oltárát készittették.*
Jelentése: Szomoru elégésem utána gyors buzgóság ismét életre hivott. Innen nagy Isten! feléd új dicsőség hangzik.
Szongott. Szamosújvár irásban és képben 79–83. l.
172A szerzet házát 1760-ban kezdették épiteni s 1767-ben a 10 cellába tiz szerzetest fogadhatott be. 1768-ban neve: resedentia, conventus s a szerzet feje guardian, ez ellen a város tiltakozott ugyan, de hasztalan.* Ennek oka az volt, hogy a szerzetesek az itteni örményektől való kéregetésből tartották fenn magukat, de ezen kivül foglalkoztak tanitással is. A latin szertartásu parochia 1825-ben állittatott föl.*
Szongott. Szamosújvár irásban és képben 83. l.
Hist. domus.

Szent Ferencz-rendü zárdatemplom.
A szerzetesek száma, régebben 12 is volt, ma rendesen 3 tagja van. A zárda könyvtára 1450 kötetet meghaladja. A szerzet előljárói 1745-től praesidens, 1768-tól zárdafőnök czímet viseltek. Ezek sorozata: Ponori Ánáklét 1745-től, Szilágyi Vincze 1754, Ponori Ánáklét 1757, Keresztes Mánsvét 1758, Karl Miklós 1759, Ponori Ánáklét 1760, Demeter Vincze 1762, Péterfi Kornél 1764, Frenk Elek 1765, Sánta Péter 1767, Gergelyfi Antal 1769, Kosotán Antal 1772, Dávid István 1774, Domokos Kázmér 1776, Darvas Leó 1777, Lázár Gergely 1778, Péterfi Himilis 1779, Botár János 1780, Kiss Vincze 1781, Bajkó Auguszt 1784, Botár János 1788, Szabó Lajos 1792, Dávid István 1795, Dávid Antal 1798, Dávid István 1804, Koncz Krisogon 1806, Gergelyfi Kristóf 1804, Kedves Bálint 1817, Koncz Krisogon 1818, Szabó Lajos 1819, Győrfi Ferencz 1825, Mátyás Ferencz 1830, Sipos Nárcisz 1831, Göde Ferencz 1835, Orbán Antal 1839, Kulcsár Benedek 1841, Győrffi Albert 1846, Márton Lajos 1847, Bartók Nárcisz 1860, Lajos Moyzes 1865, Nagy Dániel 1866, Szopos Imre 1867, Kozma Döme 1868, Orbán Bertalan 1874, Holló Tamás 1876, Salamon Albert 1887-től.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages