Világositó Szent-Gergely örm. kath. fiuárvaház.

Teljes szövegű keresés

Világositó Szent-Gergely örm. kath. fiuárvaház.

Világositó Szent-Gergely fiú-árvaintézet.
Ennek alapját Lukácsi Kristóf ide való esperes plébános vetette meg 1860-ban egyelőre 4000 forinttal. E végett szervezte a Szent-Rózsafűzér társulatot ugyanez évben, hogy ezáltal a nők szivét is megnyerje. Kezdetben az árvák az egyes családoknál helyeztettek el, 195ruházatról a választmány gondoskodott 1877-ig, midőn a rendszeres intézet létesült s ezalatt évenként 8–10 árvát nevelt fel.
Nagyobb adományokkal járultak e czélhoz: Erzsébetváros, Szamosújvár közönsége, Ákoncz János és neje Kolozsvár, Lukácsi Márton, Kapatán Márton, Miron Antalné, Korbuly Miklós egyenként ezer-ezer, Flórián Gergely és János 1050, Csomák Emmánuel 2000 forinttal, id. Moldován Simon 200 drb aranynyal, a Voith család 1500, Deák Gergely 1200, ifj. Moldován Simon 1500 és Kheul Márton 1300 forinttal. Egyesek többet-kevesebbet s a Rózsafűzér társulat évenként 50–60 forintot ad most is. Az alapitó Lukácsi 1876 október 27-én elhalván, vagyonának egy részét ide forditotta s így alapitványa a 44000 frtot meghaladja.
1877 szeptember 1-én nyilt meg e czélra épitett örmény fiuárvaház a város déli részén Jézus szent szive tiszteletére emelt kápolnával, melyre az 1889. év aug. 24-én elhalt Czecz Gergely tanár 43000 frtot hagyományozott s ezáltal lehetővé vált az intézet kibővitése. Alapvagyona 1896-ban 130000 forint, az alapitványi helyek száma 22.* Élén egy vezető van, ki az elemi és gymnasiumba járó örmény szülőktől származott egyenruhás növendékekre felvigyáz.
L. Szolnok-Dobokamegye nev. és okt. tört. cz. munkám 554. s köv. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages