A BLAGAY CSALÁD SZÁRMAZÁSRENDJE ÉS CZÍMERE. (Tizennégy rajzzal.)

Teljes szövegű keresés

79A BLAGAY CSALÁD SZÁRMAZÁSRENDJE ÉS CZÍMERE.
(Tizennégy rajzzal.)
A Turul 1894-iki évfolyama 180. lapján Pór Antal a rendelkezésére álló anyag alapján igen jól összeállította a Blagay család származásrendjét Duimig, mint a kitől a Blagay néven tovább folytatódott család ered. Mi a Blagay-oklevéltár* szerkesztése közben az okleveles anyagnak is felhasználásával megszerkesztettük a család teljes származásrendjét s az oklevéltárban adjuk a bizonyító adatokat. Könnyebb hozzáférhetés és bírálat czéljából bemutatjuk e helyen is a család teljes származásrendjét, fájdalommal jelentvén, hogy a család utolsó sarja, gróf Blagay Lajos, ki az okleveleket a magyar tudományosság rendelkezésére bocsátotta, f. é. február 26-ikán Laibachban meghalt.
1 A Blagay család oklevéltára. Bevezető tanulmánynyal a család történetéhez. A M. Tud. Akadémia megbizásából szerkesztették Thallóczy Lajos és Barabás Samu. Budapest, kiadja a Magyar Tud. Akadémia. 1897. (Magyar Tört. Emlékek, I. Okmánytárak, XVIII. k.) 8-r. 6 + CCXCIV + 598 1.
 
Bemutatjuk egyuttal tanulmányunkat, mely a család czímeréről szól. Mindkét mutatványt az oklevéltár megjelenése óta is megbővítettük, úgy hogy e közlemény bizonyos tekintetben átdolgozása a munkának.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages