A SPANYOL KIRÁLYOK MAGYAR VÉREI.

Teljes szövegű keresés

A SPANYOL KIRÁLYOK MAGYAR VÉREI.
Nemzedékrendtörténelmi valóságos remekműnek vettük a negyedik kötetét. Szerzője: Don Francisco Fernández de Béthencourt. Czime: Historia genealógica y heráldica de la Monarquia Espańola Casa Real y Grandes de Espańa (A spanyol királyság genealogiai és heraldikai történelme, a királyi ház és Spanyolország nagyjai). A czim tökéletesen kifejezi a tartalmat. A müvet Enrique Teodoro nyomdai intézete állitotta ki Madridban erős papiron, nagy negyedrétü alakban. Az első kötet (VII. és 567 l.) 1877-ben, a második (VIII. és 632. l.) 1900-ban, a harmadik (VIII. és 627. l.) 1901-ben, a negyedik (VIII. és 582. l.) 1902-ben jelent meg. Az egész munka terjedelme be sem látható. Állhat még tiz kötetből, de kiterjedhet akár harmincz kötetre is, mert a terve olyan rengeteg, a mekkora vállalkozásokhoz eddig csak az angol könyvpiaczon szoktunk hozzá.
A munka két részre oszlik.
Az első rész kizárólag a királyi háznak van szentelve és tizenkét könyvből áll. Az első könyv a királyi ház eredetét, emelkedéseit és előjogait adja elő abból a tekintetből, hogy XIII. Alfonso, a mai király, mennyiben vérbeli, tehát jogi utódja is az összes ősi uralkodóházaknak. A legősibb 13uralkodóház Spanyolországban a gótoké. Miután csaknem az összes spanyol főnemesség a régi királyok törvényes vagy törvénytelen ágyából származtatja magát és igen sok magyar főrangu család (Esterházy, Pálffy, Zichy, Batthyányi, Erdődy, Széchényi) távolabbi ősei közt szerepelnek spanyol országnagyok, nem lesz érdektelen, ha Béthencourt gót genealogiáját közöljük, amely azonban nem mindenben egyezik Grote (Münzstudien) és Stokvis (Manuel d’ histoire) adataival.
Leovigild, a nyugati gótok királya Toledoban: 568–586. Neje: Teodosia; 2. I. Recaredo, király: 586–601., 1. neje: ? Badda., 2. neje: Clodoswinda meroving királyleány, I. Sigebert metzi király († 579) és Brunhild spanyol királyleány († 613) leánya.; Szent Hermenegild, † 585. Neje: Ingunda meroving hgnő, I. Chlotarnak, egész frank birodalom királyának († 565) és ? Ingundának leánya. 3. Suintila, király: 621–630. Neje: Teodora.; Atanagildo. Neje: Flavia Julianna, a görög császár (?) unokája; 4. Chindaswindo, király: 643–49. † 653. Neje: Reciberga; Liubigotona Férje:; Ardabasto. Neje: gót várbeli spanyol herczegnő. 5. Favila, Cantabria herczege; Erwigio, király: 680–687. Neje:; 6. Pelayo, Asturiai Gijon fejedelme, Asturia első királya 718–737. Neje: Donna Gaudiosa. Pedro, Alava herczege. 7. Hermisenda. Férje:; I. Katholikus Alfonso, Asturia (739) és Galicia (750) királya, † 757. Neje:; Fruela Cantabria hge.; 8. I. Fruela, Asturia királya 757–768.; I. Bermudo, Asturia királya 789–792.; 9. (Törvénytelen) Don Roman gróf; I. Ramiro, Asturia, Oviedo és Galicia királya 842–850.; 10. Don Rodrigo Romanez. Donna Juana Romanez. Férje: Don Mendo gr.; I. Ordońo, Asturia (850) és Leon (855) királya, † 866; 11. Donna Aldonza Rodriguez. Férje:; Don Fruela Mendez; III. Alfonso, Asturia és Leon királya 866–910. Don Nuńo, Amaya grja, a Guzman-ház őse. 12. Don Bermudo Frólaz. Neje:; II. Ordońo, Galicia (910) és Leon (914) kir., † 924.; II. Fruela, Asturia kir. 910–925.; Trastamara és Trava grófjai; Don Aznar Fruela infáns, a Silva, Acuńa, Cisneros és Giron házak őse. 13. II. Ramiro, Asturia, Leon és Galicia királya 931–950; 14. III. Ordońo, Asturia, Leon és Galicia királya 950–957.; 15. II. Bermudo, Asturia, Leon és Galicia királya 982–998.; 16. V. Alfonso, Asturia, Leon és Galicia királya 999–1028.; 17. Sancha infánsnő, Leon örököse és királynője 1037–1067. Férje: I. Ferdinánd, Castilia (1035) és Leon (1037) királya, † 1065; 18. VI. Alfonso, spanyol császár 1072–1109.; 19. Urraca, spanyol császárnő 1109–1126. Férje: Don Ramon, Felső Burgund (Franche-Comté) grófja, Nagy Károly császár leányági vérségéből; Donna Teresa infánsnő, Portugál grófnője 1112–28. Férje: Capet-Burgundi Henrik, Portugál (Oporto) grófja, 1094–1118.

Ettől a két leánytól származnak és pedig Urracatól, Spanyolország, Teresatól Portugál királyai, akiknek sorrendje ettől fogva akármelyik lexikonból összeállitható.
Béthencourt első kötete is ennél a két testvérnél végződik az ötödik könyvvel. A hátralévő hét könyv legalább két kötetet fog kitenni és a jelenleg uralkodó XIII. Alfonsóval fog végződni. Nem itélhető meg, hogy Béthencourt miért szakitotta meg nagy műve első részét, de a második kötet már a munka második részét kezdi meg.
A második rész a spanyol országnagyokat tárgyalja, a grandokat, a kiknek kis része a második, harmadik és negyedik kötetet tölti meg.
Béthencourt terve az országnagyokat a régi korbeli, az osztrák, a Bourbon és a II. Izabella idejebeli grandokba osztja, a kikhez járulnak külön a II. rész 7. (utolsó) könyvében az összes külföldi (czimzetes) grandok, amilyen volt például gr. Andrássy Gyula is.
A legrégibb korbeli nagyok házai alatt azokat érti Bethencourt, a kiket V. Károly császár (mint spanyol király: I. Károly) 1520-ban elismert. Ez a második rész III. könyvéig terjedne (a hétből) és 20 családot (házat) foglal magába: Acuńa (Escalona herczegei és Ureńa grófjai), Aragon (Segorbe herczegei és Villahermosa herczegei), Borja (Borgia, Gandia herczegei), Cardona (Cardona herczegei), Castro (Lemos grófjai), De la Cerda (Medina-Celi herczegei), Cordova (Priego őrgrófjai és Cabra grófjai), De la Cueva (Albuquerque herczegei), Enriquez (Melgar grófjai), Gruzman (Medina Sidonia herczegei), Manrique (Aguilar őrgrófjai és Najera herczegei), Mendoza (Infantado herczegei, Navarra 14(Lerin grófjai), Osorio (Astorga őrgrófjai), Pimentel (Benavente herczegei), Ponce de Leon (Arcos herczegei), Sandoval (Denia őrgrófjai), Toledo (Alba herczegei), Velasco (Frias herczegei) és Zuniga (Bejar herczegei és Miranda grófjai).
Az összes országnagyoknak ez a 25 czimmel biró 20 család a negyed vagy ötödrésze s a munka II., III. és IV. kötete ebből is csupán az Acuńa, Aragon, Borja és Castro-házakat adja. Vagyis ilyen arányokban a munka még harmincz kötetben sem lesz talán teljes!
Ami azonban megjelent, az tökéletesnek mondható.
Az Acuńa-ház eredete Asturia királyainak már ismertetett törzsében rejlik.
12. II. Fruela, Asturia királya: 910–925; 13. Don Aznar Fruela infáns; 14. Don Ximeno Aznar gróf; 15. Don Fruela Ximeno gróf; 16. Don Pelayo Fruela. Neje: Donna Aldonza infánsnő, (Don Ordońa infánsnak és) Donna Cristina infánsnőnek leánya, (továbbá Donna Cristina részéről) II. Bermudonak, (909–1028) Asturia, Leon és Galicia királyának unokája; 17. Don Pedro Peláez gróf az Ansúrez-ház őse; Don Pelayo Peláez; 18. Don Gonzalo Peláez gróf a Cisneros és Giron-házak őse; Don Gutierre Peláez, de la Torre y Quinta de Silva ura; 19. Don Pelayo Gutiérrez, de la Torre y Quinta de Silva ura; 20. Don Gómez Peláez, a Silva-ház őse; Don Fernando Peláez, Acuńa-Alta első ura, az Acuńa-ház őse
Az Acuńa-házból valók Montio grófjai, akik két testvérben végződnek. Az egyik nővér Berwick és Alba mai herczegeinek a nagyanyja, a másik a szerencsétlen Eugenia, III. Napoleon özvegye. Azonkivül az Acuńa-ház sarjai Osuna, Uceda és Escalona mai herczegei, akik közül Osuna herczegei egyszersmind Árpád vérei is a következő merőben hiteles ősvonal szerint:
II. Endre magyar király, † 1235, 2. neje: Capet-Courtenay Jolanta franczia herczegnő; Jolanta magyar királyleány, † 1254. Férje: I. Jakab, Aragon királya, † 1276; Jolanta, Aragon királyleány. Férje: X. Alfonso, Castilia és Leon királya és német király, † 1284; IV. Sancho, Castilia és Leon királya, † 1295. Neje: de Molina Mária; IV. Ferdando, Castilia és Leon királya, † 1312. Neje: Konstancia portugál királyleány; XI. Alfonzo, Castilia és Leon királya, † 1350. Neje: Mária portugál királyleány, IV. Alfonzo portugál királynak († 1357) és Beatrix castiliai királyleánynak leánya, IV. Sancho castiliai királynak († 1295) és de Molina Máriának unokája, tehát szintén Árpád vérsége; I. Péter, Castilia és Leon királya, † 1369 Valamelyik ágyasától fia:; Don Diego de Castilla; Donna Maria de Castilla, Férje: Gomez Carrillo de Acuńa; Alonso Carrillo de Acuńa, Caracena ura. Neje: Donna Leonora de Toledo, Pinto urnője; Gomez Carrillo de Castilla y de Toledo, Pinto és Caracena ura. 2. neje: Beatriz Sarmiento de Villandrando; Don Alonso Carillo de Toledo, Pinto és Carracena ura. Neje: Sancha Pacheco; Don Luois Carrillo de Toledo, Pinto és Caracena ura. Neje: Leonor de Chacon; Don Luis Carrillo de Toledo, Caracena 1. grófja és őrgrófja és Pinto 1. grófja. 1. neje: Donna Isabel de Velasco y Mendoza őrgrófnő; Donna Anna Carrillo de Toledo, Caracena 2. őrgrófnője, Pinto grófnője. Férje: Don Luis de Benavides, Fromista 4. őrgrófja; Don Luis de Benavides, Fromista 5. őrgrófja, † 1668.Neje: Ponce de Leon Katalin, † 1701; Donna Anna Maria de Benavides, Fromista 6. őrgrófnője és Caracena 3. őrgrófnője. Férje 1673: Don Gaspar Tellez-Giron, Ureńa 9. grófja, Osuna 5. herczege és Peńafiel 5. őrgrófja, Uceda herczege és Belmonta őrgrófja. Fromista és Caracena őrgrófja és Pinto grófja, † 1694; Osuna herczegei.

Az Acuńa-ház annak a húsz háznak egyike, amelyeket V. Károly czászár 1520-ban elismert. Mind a húsz ház együtt csak negyed- vagy ötödrészét teheti Bethencourt munkájának s még ennek a negyed- vagy ötödrésznek az egy huszadrésze, az Acuńa-ház, elfoglalja az egész második kötetet és a harmadik kötet 380 oldalát. Be sem látható, hogy az egész munka mekkora fog lenni. Bárha az Acuńa-házon tul a többi eddig megjelent ház már nem ilyen hallatlanul bőven tárgyalódik.
A második ház, amelyet Bethencourt ismertet (III. 381–627), az Aragon-ház, amelyből valók Segorbe és Villahermosa herczegei.
Segorbe herczegei vérei Aragon királyainak és utódjai Spanyolország ősi gót királyainak, akiknek vonalához igy kapcsolódnak:
19. Urraca, spanyol császárnő: 1109–1126. Férje: Don Ramon, Felső-Burgund (Franche-Comté) grófja Nagy Károly császár vérségéből (L. folyt. a köv. oldalon.);
1520. VII. Alfonso, Castilia és Leon királya, † 1157 2. neje: Piaszt Richza lengyel herczegnő; 21. Sancha castiliai királyleány, † 1208. Férje: II. Alfonso, Aragon királya, † 1196; 22. II. Pedro, Aragon királya, † 1213. Neje: de Montpellier Mária grófnő, † 1219; 23. I. Jakab, Aragon királya, † 1276. Neje 1235: Árpádházi Jolanta magyar királyleány, 1219–1254; 24. Jolanta aragon királyleány. Férje: X. Alfonso, Castilia és Leon királya és német király, † 1284; 25. IV. Sancho, Castilia és Leon királya, † 1295. Neje 1282: de Molina Mária; 26. IV. Ferdinand, Castilia és Leon királya, † 1312. Neje: Constantia portugál királyleány; 27. XI. Alfonso, Castilia és Leon királya, † 1350. Ágyasa: de Guzman Eleonóra; 28. II. Henrik, Castilia és Leon királya, † 1379; 29. I. János, Castilia és Leon királya, † 1390. Neje: Eleonora aragon királyleány, † 1382; 30. I. Ferdinand, Aragon és Szicilia királya, † 1416. Neje: Eleonora de Castilla, † 1435; 31. Don Enrique, Aragon és Szicilia infánsa, Villena herczege. Neje: Prinontel Beátrix; 32. Don Enrique de Aragon, Segorbe első herczege. Neje: Donna Guiomar de Portugal herczegnő; Segorbe herczegei.
Villahermosa herczegei Segorbe herczegeinek ősvonalából ágazván ki, szinten utódai a Piasztoknak és az Árpádoknak is:
I. Ferdinand, Aragon és Szicilia királya, † 1416. Neje: Eleonora de Castilla, † 1435; 31. II. János, Navarra, Aragon és Castilia királya, † 1479. Törvénytelen fia:; 32. Don Alonso de Aragon, Villahermosa első herczege és Ribagorza grófja. Törvénytelen fia:; 33. Don Juan de Aragon, Luna első herczege és Ribagorza grja. Neje: Donna Maria Lopez de Gurrea; 34. Don Alonso Felipe de Aragon y de Gurrea, Ribagorza 3. grófja, † 1550. 1. Neje: 1503: Donna Isabel de Catalona; 35. Donna Aldonza de Aragon y de Gurrea, Ebol algrófnője. Férje: Don Guillen-Ramon-Galceran de So de Castro y de Pinos, Ebol 9. algrófja; 36. Donna Leonor de Castro y de Aragon. Férje: Don Francisco de Gurrea; 37. Don Francisco Luis de Gurrea y Aragon; 38. Don Alonso de Gurrea y Aragon; 39. Don Francisco Luis de Gurrea y Aragon; 40. Donna Josefa Francisca de Gurrea y Aragon. Férje: Don José-Domingo-Benito de Urries; 41. Donna Josefa-Cecilia de Urries y Gurrea de Aragon. 2. férje: Don Juan de Azlor, Guara 2. grófja; 42. Don Juan-José de Azlor y Aragon, Guara 3. grófja. neje: Donna Ines Zapata de Calataynd; 43. Don Juan-Pablo de Aragon-Azlor, Guara 4. grófja Villahermosa 11. herczege, † 1790; Villahermosa herczegei, Granada de Ega herczegei és Luna herczegei.
A negyedik kötet két házat tartalmaz a Borja vagy Borgia és a Castro-házakat.
A Borgiak eredete nem oly fényes, mint az Acuna és az Aragon házaké, de történelmi szereplésük fontossága messze tulhaladja ezeket. Eredetileg két Borgia család virágzott a 13. században, de egymással való előbbi rokonságukat nem ismerjük. A két Borgia-család VI. Sándor pápában egyesült.
Rodrigo Gil de Borja lovag, neje: donna Sibilla de Oms; Domingo de Borja, neje: Marti? Francina; Jofre de Borja lovag, neje:; Donna Isabel de Borja; Don Alonso de Borja, mint III. Calixtus pápa: 1455–58 †; Donna Juana de Borja férje: Mateo Marti; Donna Catalina de Borja, férje: Juan del Mila, Masalaves bárója; Don Pedro Luis de Borja, Spoleto herczege, † 1458 †; don Rodrigo de Borja, mint IV. Sándor pápa: 1492–1503, Ágyasa: Rosa Vanozza de Catanei; Juana férje: Pedro-Quillem Lanzol de Romani, Villalonga ura; Tecla férje: Moren Vidal de Vilanova, Pego és Murla ura †; Beatrix férje: Ximen Perez de Arenos, La Puebla de Arenos ura †
Jofre és Izabel öt gyermeke közül csupán a pápának és Juannának volt ivadéka.
Juana utódjai a Borja-Lanzol nevet vették fel és vonalaik: Castelnovo őrgrófjai San Petrillo y Campo Sobrarbe bárói, Anna bárói és grófjai, Elda grófjai és a Folch de Cardona-ház.
Don Rodrigo de Borja, mint 16VI. Sándor: 1492–1503 pápa, a Borgiák hatalmának igazi megalapitója, akit már kortársai egészen különböző szellemben itéltek meg, amiről két korabeli epigramm tanuskodik. Az egyik szerint:
Cćsare magna fuit, nunc Roma est maxima, sextus
Regnat Alexander, ille vir, iste Deus!
Az bizonyos, hogy ez a magasztalás egyenest istenkáromlás számába mehet. Egészen ellenkező a másik epigramm:
Sextus Tarquinius, sextus Nero, sextus et ipse!
Semper sub sexto perdita Roma fuit.
VI. Sándor pápának és Vanozza de Catanei Rózának gyermekei és ezeknek utódja már világtörténelmi szerepet játszottak, miért is egészen fölösleges volna itten bővebben foglalkozni velük. A Borgiák fiágon teljesen kihaltak.
A IV. kötet 390–582. lapja a Castro-nemzetségbeli Lemos grófok házával foglalkozik. A háznak alapitója Don Fernando, Castro-Xeriz ura, Donna Maria Alvareznek, Castro-Xeriz urnőjének férje, akinek királyi származása kétségtelen, csak épen az ősvonalát nem tudják megállapitani. A különböző vélemények szerint Don Fernando okvetlenül a következő vonalak egyikének sarja:
III. Sancho, Navarra, Aragon és Castilia királya, † 1035. 1. Neje: Maria, Castilia örököse és grófnője, 2. Ágyasa: Urraca; 1-től: VI. Garcia, Navarra kir., † 1054; 1-től: I. Fernando, Castilia és Leon kir., † 1065; 2-tól: (törvénytelen) 1. Ramiro, Aragon kir., † 1063; 1. v. 2-tól: Don Fernando, Castro-Xeriz ura; Don Fernando infáns; Don Sancho infáns; Don Fernando, Castro-Xeriz ura; Garcia, Galicia és Portugál kir., † 1090; Sancho, Aragon kir., † 1094; Castro. Don Fernando, Castro Xeriz ura; Don Fernandó, Castro-Xeriz ura; Castro.; Don Fernando, Castro-Xeriz ura; Don Fernando, Castro-Xeriz ura; Castro.; Castro.; Castro.; Castro.
A spanyol történetirók tehát nem kevesebb, mint hat vonalban származtatják a Castro-házat III. Sancho királytól. Igen valószinü, hogy most már soha el nem lesz döntve, melyik a valódi ősvonal, csak az látszik bizonyosnak, hogy Lemos grófjai Navarra királyaitól származnak.
Az első Castronak felesége Donna Maria Alvarez, Castro-Xeriz urnője, Don Alvar Fańez grófnak a leánya, Fernan Lainez-nek és Donna Ximena Nuńeznek (Alfonso leoni király unokájának) az unokája, tehát szintén királyi vér. De még ennél is érdekesebb rokonsága van Donna Maria Alvareznek:
Nuńo Belchides; Nuńo Nuńez. Neje: Donna Sulla, Diego grófnak leánya; Donna Teresa Nuńez; 1. férje: Flavio Lain Calvo; Fernan Lainez. Neje: Ximena Nuńez, Nuńo Fernandez gróf leánya; V. Alfonso, Leon királya, † 1027; Nuńo?; Ximena Nuńez Férje: Fernan Lainez; Lain Fernandez; Nuńo Lainez. Neje: Donna Eguilona; Lain Nuńez;Fernan Lainez Neje: Ximena Nuńez; Diego Lainez Neje: Teresa Nuńez; V. Alfonso, Leon királya, † 1027; Nuńo?; Teresa Nuńez. Férje: Diego Lainez; Don Alvar Fańez. Neje: Donna Emilia Perez Ansurez; Don Rorrigo Diaz de Vivar, a világhirű Cid-Capeador, (A küzdő hős), a spanyol történelem és költészet legnagyobb hős alakja.; Donna Maria Alvarez, Castro-Xeriz urnője. Férje: Don Fernando, Castro-Xeriz ura; Castro.
A Castro-ház asszonyai közt igen sok a királyi vér és Castro-leány is került úgy Castilia, mint Portugal trónjára. A mai Lemos grófok bár csak leányági utódjai a Castro-háznak, talán még a Castroknál is előbbkelő származásuak: Berwick és Alba herczegei a Stuartok királyi házának törvénytelen fiágából.
A spanyol főnemesség egy fővonalban került a legtöbb magyar főnemes család ősei közé s mind a két vonal egyaránt II. Endre királyunk utódja. Nemzedékrend történelmi szempontból alig lehet érdekesebb valami ennél a föltétlenül hiteles és mesementes összeállitásnál, amely a világtörténelem összes dicsőségét Magyarország főnemességének ősévé teszi.
Szent Arnulf, Metz püspöke, † 640; Ansegisil, a Scheldemellék őrgrófja, † 685; Heristalli Pipin, † 714; Martell Károly, † 741; Kis Pippin frank király, † 768; Nagy Károly császár, † 814; Jámbor Lajos császár, † 840. 2. neje 819: Welf Judit grófnő, † 843; Kopasz Károly császár, † 877; Kopasz Károly császár, † 877; Judith herczegnő, férje: 862: Vaskarú Balduin, Flandria őrgrófja, † 879; Judith herczegnő, férje: Aethelwulf angol király; Nagy Aelfred, angol király, † 901; Kopasz Balduin, Flandria őrgrófja, † 918. Neje:; Elftrudis herczegnő, férje:; Nagy Arnulf, Flandria grófja, † 964, Neje: Vermandois Athela grófnő, Nagy Károly császár vére.
17Vitéz Róbert, Tours, Anjou, Páris és Orléans grófja és Francia herczege, † 866; III. Balduin gróf, † 962. Neje: Billung Matild szász herczegnő; II. Arnulf, Flandria grófja, † 988 előtt, Neje: Susanna [Ruzela] olasz királyleány; Szépszakállú Balduin, Flandria grófja, † 1036, Neje: Luxembourg Otgiva grófnő; Jámbor Balduin, Flandria grófja, † 1067, Neje: Capet Athela, † 1071, Szent Róbert franczia király leánya; Jó Balduin, Flandria és Hennegau grófja, † 1070. Neje: 1051: Hennegau Richilda grófnő; Friz Róbert, Flandria grófja, † 1092. Neje: Billung Gertrúd szász herczegnő; II. Balduin, Hennegau grófja, † 1126. Neje 1084: Lőwen Ida grófnő; Gertrúd grófnő. 2. férje: Elsaszi Detre, Lotharingia herczege, † 1115; III. Balduin, Hennegau grófja, † 1133. Neje 1108 előtt: Geldern Jolindis grófnő; Elsaszi Detre, Flandria grófja, † 1168. 2. neje: Anjou Sibylla jeruzsálemi királyleány; IV. Balduin, Hennegau grófja, † 1171. Neje: Namur Alexia [Hermengardis] grnő; I. Margit, Flandria grnője, † 1194. 2. férje:; V. Balduin. Hennegau és Flandria grófja és Namur őrgrófja. † 1195. Neje:; Jolanta, Hennegau és Namur grófnője, † 1219; Capet-Courtenay Jolanta herczegnő, 1197–1233. Férje 1215: II. Endre magyar király, 1176–1235.; Jolanta magyar királyleány, 1219–1254. Férje: I. Jakab, Aragon királya, † 1276.; I. Róbert franczia ellenkirály, † 923; Nagy Hugó, Francia és Burgund herczege, † 956. Neje: Hadvig német királyleány; Capet Hugó, franczia király, † 996. Neje: Alisa aquitán herczegnő; Szent Róbert franczia király, † 1031. Neje: de Provence Konstáncia grófnő, † 1033; I. Henrik franczia király, † 1060. Neje 1051 előtt: Rurik Anna kievi herczegnő; I. Fülöp franczia király, † 1108, Neje: Berta, Holland grófnője, † 1093; VI. Lajos franczia király, † 1137. Neje: di Savoya Adelais grófnő; Péter herczeg, † 1183. Neje: de Courtenay Erzsébet; Péter, Byzancz császárja, † 1218
A mai magyar főnemesség egyes családjai számos vonalban származnak le a spanyol királyoktól, így a herczeg Esterházyak az Earls of Jersey, gróf Festetics Thassziló gyermekei a Dukes of Hamilton révén. De általában a legtöbb magyar főnemes család egy fő vonalban egyesül, mint a spanyol főnemesség vére: a Dietrichstein vonalban. Ezt a következő táblázat mutatja:
Jolanta magyar királyleány, 1219–1254, Férje: I. Jakab, Aragon király, † 1276; Jolanta, aragoniai királyleány, Férje: X. Alfonso, Castilia és Leon királya és német király, † 1284; IV. Sancho, Castilia és Leon királya, † 1295. Neje 1282: de Molina Mária; IV. Ferdinánd, Castilia és Leon királya, † 1312. Neje: Constantia, portugál királyleány; XI. Alfonso, Castilia és Leon királya, † 1350. Neje: Maria, portugál királyleány. Kedvese: de Guzman Eleonora; (Kedvesétől, de törvényesitve) Henriquez Frigyes, † 1358. Neje: de Angula Leonora; Henriquez Alfonso, Rioseco ura, † 1426. Neje: de Mendoza Juana; Henriquez Frigyes, Melgar 1. grófja, † 1473. 1. neje: de Ayala Mária, 2. neje: de Quinnones Teréz; Henriquez Aldoncia. Férje: János Rajmund, Cardona 5. grófja és 1. herczege, † 1513; De Cardona Antal, Szicilia alkirálya. Neje: Requesenco Mária; De Cardona Margit, † 1609; Férje 1553: Ádám, Deitrichstein és Nikolsburg ura, † 1596
Kötetekben alig lehetne kimeriteni az összes ettől a párttól eredő magyar vonalakat s azért csupán a legidősb, a Dietrichstein vonalra és a spanyol-brit vonalra szoritkozunk.
Dietrichstein Ádám báró, Nikolsburg ura, † 1596. Neje 1553: de Cardona Margit, † 1609; Gróf Dietrichstein Sigmond, † 1602. Neje: Von der Leiter Johanna, Verona urainak, a hires Scaligereknek (della Scalaknak) házából; Herczeg Dietrichstein Miksa (Reichsfürst), 1596–1655. 1. neje: Liechtenstein Anna Mária herczegnő
18Spanyolország királyainak és az Árpádoknak magyar véreit a következőkben foglaljuk össze:
Dietrichstein Miksa herczeg, 1596–1655. 1. neje: Liechtenstein Anna Mária herczegnő 1597–1640; Ferdinánd József herczeg 1636–1698. Neje: 1656: hg. Eggenberg Mária Erzsébet, 1640–1715; Valter herczeg, 1664–1738, 2. neje 1693: gr. Proskau Karolina Maximiliána, 1674–1734; Dietrichstein; János herczeg 1728–1808, Neje 1754: gróf Thun-Hohenstein Mária Krisztina Jozéfa 1738–1788; Ferencz Károly gr. 1730–1813, Neje: báró Reischach Karolina † 1782; Mária Jozéfa grófnő 1736–1802. Férje 1754: gróf Harrach Ernő Guidó 1723–1783; Dietrichstein Ferencz József herczeg szül. 1767, Neje 1797: gróf Suvalov Alexandrina szül. 1775; Dietrichstein Teréz grófnő, 1771–1852, Férje 1794: Harrach Ernő Kristóf gr. 1757–1838. Neje 1794:; Dietrichstein I.; Harrach 2.; Jakab Antal gr. 1678–1721, 2. neje: 1715: gr. Starhemberg Mária Francziska 1688–1757; Dietrichstein Karolina grnő, az utószülött, 1722–1790, Férje 1744: Altgraf von Salm-Reifferscheidt Hainspach Lipót Antal 1699–1760; Salm-Reifferscheidt Mária Krisztina, Altgräfin, sz. 1751, Férje 1769: gr. Kaunitz Mihály Károly 1745–1810; Kaunitz 3.; Erdmuth Teréz grófnő 1662–1737, Férje 1681: herczeg Liechtenstein János Ádám 1656–1712; Liechtenstein; Mária Erzsébet herczegnő 1683–1744, 2. férje 1713: hg. Holstein-Wiesenburg Lipót 1674–1744; Holstein-Wiesenburg Teréz hgnő 1713–1745, Férje 1735: hg. 19Öttingen-Spielberg János Alajos 1707–1780; Öttingen 4.; Mária Antónia hgnő 1687–1750, Férje 1704: gróf Czobor Ádám † 1728; Czobor József gr. az utolsó †; Czobor Antónia grófnő, Férje: herczeg Cardona y Sylva Ferencz †; Dominika herczegnő 1698–1724, Férje 1719: herczeg Auersperg Henrik József 1697–1783; Auersperg Károly Józs. Antal hg. 1720–1780, Neje 1744: Hg. Trautson Mária Jozéfa 1724–1792; Auersperg 5.; Mária Eleonóra grófnő, Férje: báró Kaunitz Leó Vilmos, sz. 1614, gróf 1642, † 1655; Kaunitz Domonkos András gróf 1655–1705, Neje: gróf Sternberg Mária Eleonóra, † 1706; 20Kaunitz-Rietberg Miksa Ulrich gróf 1679–1746, Neje: Ostfriesland Mária Ernesztina grófnő, Rietberg grófnője és örököse 1686–1758; Kaunitz Mária Dominika grófnő 1689–1756, Férje: gr. Rosenberg-Orsini Fülöp József 1691–1765; Kaunitz Venczel Antal hg. 1711–1794, Neje: gr. Starhemberg Mária Ernesztina 1718–1749; Mária Eleonóra grófnő 1723–1776, Férje: gr. Pálffy Rudolf 1719–1768.; Kaunitz 6.; Pálffy 7.; Rosenberg 8.
1.
Dietrichstein Ferencz József hg, sz. 1767, Neje 1797: gr. Suvalov Alexandrina, sz. 1775; Dietrichstein József hg. 1798–1858, Neje 1821: gr. Wratislaw-Mitrovitz Gábriella, 1804–1880; Dietrichstein Alexandrina grnő, sz. 1824, Férje 1857: gr. Mensdorff-Pouilly Sándor, sz. 1813, 1868 óta Dietrichstein zu Nikolsburg hg, † 1871; Mensdorff-Pouilly-Dietrichstein Klotild grnő, sz. 1867, Férje 1897: gr. Apponyi Albert, sz. 1846, gr. Apponyi; György, sz. 1898; Mária, sz. 1899
2.
Harrach Ernő Kristóf gr., 1757–1838, Neje 1794: Dietrichstein-Nikolsburg Teréz grnő, 1771–1852; Harrach Ferencz gr., 1799–1884, Neje 1827: Lobkovitz Anna hgnő, 1809–1881; Harrach Alfréd gr., sz. 1831, Neje 1869: Lobkovitz Anna hgnő, sz. 1847; Harrach Leopoldina grnő, 1872, Férje 1892: gr. Serényi Ottó, sz. 1855 (l. a 4. sz. a. is!), gr. Serényi; Alajos sz. 1893; Marianna, sz. 1894; Henrietta, sz. 1896

 
3.
Kaunitz Mihály Károly gr. 1745–1810, Neje 1769: Altgräfin v. Salm-Reifferscheidt-Hainspach Mária Krisztina, sz. 1751; Kaunitz Vincze gr., 1774–1829, Neje 1801: de Longueval Paulina, Buquoy grnője, 1780–1857; Kaunitz Mihály gr., 1803–1852, Neje 1828: gr. Woracziczky-Bissingen Eleonóra, 1809–1898; Kaunitz Albrecht gr. 1829–1897, Neje 1854: gr. Thun-Hohenstein Erzsébet, sz. 1831; Kaunitz Eleonóra grnő. sz. 1862, Férje 1882: gr. Andrássy Géza, sz. 1856; gr. Andrássy; Mária Gábriellá sz. 1886; Károly sz. 1888; Manó sz. 1892
4.
Öttingen-Spielberg János Alajos hg., 1707–1780, Neje 1735: Holstein-Wiesenburg Teréz hgnő, 1713–1745; Öttingen-Spielberg Eleonóra hgnő, 1745–1812, Férje 1761: hg Liechtenstein Károly, 1730–1789; hg Liechtenstein; Károly, 1765–1795, Neje 1789: gr. Khevenhüller-Metsch Marianna Jozefa, 1770–1849; Móric, 1775–1819, Neje 1806: Esterházy Mária, Leopoldina, 1788–1846; Károly, 1790–1865, Neje 1819: gr. Wrbna-Freudenthal Francziska, 1799–1863 4a.; hg Liechtenstein; Eleonóra, 1812–1873, Férje 1830: hg Schwarzenberg János Adolf, 1799–1888 4b.; Leopoldina, sz. 1815, Férje 1837: hg Lobkovitz Lajos, 1807–1882 4c
4a.
Liechtenstein Károly hg, 1790–1865, Neje 1819: gr. Wrbna-Freudenthal Francziska, 1799–1863; Lichtenstein Mária hgnő, sz. 1835, Férje 1856: hg Kinsky Rudolf, sz. 1834; Kinsky Francziska grnő, sz. 1861, Férje 1879: hg Montenuovo Alfréd, sz. 1854; Montenuovo Julia hgnő, sz. 1880, Férje 1903: gr. Draskovich Dénes, sz. 1875 (l. a 6. és 8. sz. a. is!)
4b.
Schwarzenberg János Adolf hg. 1799–1888, Neje 1830: hg Lichtenstein Eleonóra, 1812–1873; Schwarzenberg Adolf József hg sz. 1832, Neje 1857: hg Lichtenstein Ida, sz. 1839; Schwarzenberg Francziska hgnő, sz. 1861, Férje 1880: gr. Esterházy Miklós, sz. 1855; gr. Esterházy; Móricz sz. 1881; Alajos sz. 1883; Mária Polyxéna, sz. 1886; Mária Ida, sz. 1891
4c.
Lobkowitz Lajos hg., 1807–1882, Neje 1837: hg. Lichtenstein Leopoldina, sz. 1815; Lobkowitz Anna hgnő, sz. 1847, Férje 1869: gr. Harrach Alfréd, sz. 1831; Harrach Leopoldina grnő, sz. 1872, Férje 1892: gr. Serényi Ottó, sz. 1855 (l. a 2. sz. a. is!); gr. Serényi; Alajos, sz. 1893; Marianna, sz. 1894; Henrietta, sz. 1896
5.
Auersperg Károly József Antal hg, 1720–1780, Neje 1744: hg Trautson Mária Jozefa, 1724–1792; Auersperg Vilmos hg 1749–1822, Neje 1778: gr. Waldstein-Wartenberg Leopoldina Francziska, 1761–1845; Auersperg Károly hg 1784–1847, Neje 1810: Lenthe auf Wrestedt Auguszta Eleonóra brnő, 1790–1873; Auersperg Henrietta hgnő, 1815–1901, Férje 1835: hg Hohenlohe-Bartenstein und Jagstberg Lajos, 1802–1850; Hohenlohe-Bartenstein Bartenstein Károly hg, 1837–1877, Neje 1859: gr. Sternberg Róza, sz. 1836; Hohenlohe-Bartenstein Bartenstein Mária Henrietta hgnő, sz. 1861, Férje 1885: Lónyay Albert; Károly; Róza; Ernő

6.
Kaunitz-Rietberg Venczel Antal hg, 1711–1794, Neje: gr. Starhemberg Mária Ernesztina, 1718–1749; Kaunitz-Rietberg; Ernő Kristóf hg, 1737–1797, Neje: Öttingen-Spielberg Leopoldina hgnő, 1741–1795; Domonkos András hg, 1739–1812, Neje: gr. Plettenberg Bernhardina, 1743–1779; Antonia grnő, 1745–1769, Férje: gr. Thürheim Kristóf Vilmos, 1731–1809; Eleonóra grnő, 1775–1825, Férje: hg Metternich-Winneburg Kelemen, 1773–1859; 6a.; Teréz grnő, 1763–1813, Férje: gr. Wrbna-Freudenthal Rudolf, 1761–1823; 6b.; Alajos Venczel hg 1774–1848, Neje 1798: Ungnad von Weiszenwolf Francziska grnő, 1773–1859; 6c.; Thürheim Alojzia grnő, 1767–1851, Férje 1786: gr. Migazzy Kristóf, 1765–1831, 6d.
6a.
Metternich-Winneburg Kelemen hg, 1773–1859, Neje: gr. Kaunitz-Rietberg Eleonóra, 1775–1825; Metternich-Winneburg Leontina hgnő, 1811–1861, Férje 1835: gr. Sándor Móricz, 1805–1878; Sándor Paulina grnő, sz. 1836, 1897 óta: Metternich-Sándor hgnő, Férje 1856: hg Metternich-Winneburg Richárd, 1829–1895; Metternich-Winneburg Sófia hgnő, sz. 1857, Férje 1878: hg Öttingen-Spielberg Albrecht, sz. 1847; hg Öttingen-Spielberg; Móricz, sz. 1885; Erzsébet, sz. 1886; Metternich-Sándor Klementina hgnő, sz. 1870
6b.
Wrbna-Freudenthal Rudolf gróf, 1761–1823, Neje: gr. Kaunitz-Rietberg Teréz, 1763–1813; gr. Wrbna-Freudenthal; Francziska, 1799–1863, Férje 1819: hg Liechtenstein Károly, 1790–1865; Liechtenstein Mária hgnő sz. 1835, Férje 1856: hg. Kinsky Rudolf sz. 1834; Kinsky Francziska grnő sz. 1861, Férje 1879: hg. Montenuovo Alfréd, sz. 1854; Montenuovo Julia hgnő sz. 1880, Férje 1903: gr. Draskovich Dénes sz. 1875 (l. a 4. és 8. sz. a. is!); Rudolf, 1802–1874, Neje 1826: gr. Chorinsky Konstánczia 1807–1831; Rudolf 1831–1893, Neje 1856: Nemeskéri Kiss Vilma; Paula sz. 1857, Férje 1884: gr. Draskovich György, sz. 1856; Draskovich György gr. sz. 1885
6c.
Kaunitz-Rietberg Alajos Venczel hg. 1774–1848, Neje 1798: Ungnad v. Weiszenwolf Francziska grnő, 1773–1859; Kaunitz-Rietberg; Leopoldina grnő sz. 1803, Férje: hg. Pálffy Antal 1793–1879 †; Ferdinándina grnő 1805–1862, Férje 1822: gr. Károlyi Lajos, 1799–1863; gr. Károlyi Alajos 1825–1889, Neje 1867: gr. Erdődy Francziska, sz. 1842; gr. Károlyi; Ferdinándina sz. 1868, Férje 1893: gr. Berchtold Lipót, sz. 1863; gr. Berchtold; Alajos sz. 1894; Béla sz. 1895; Zsigmond sz. 1900; Lajos sz. 1872, Neje 1902: gr. Széchényi Johanna sz. 1872 (l. a 8. a. alatt is!); Sófia sz. 1875, Férje 1896: gr. Károlyi Imre, sz. 1873; gr. Károlyi; Tibor sz. 1897; Ferencz sz. 1900
6d.
Migazzy Kristóf gr. 1765–1831, Neje 1786: gr. Thürheim Alojzia 1767–1851; Migazzy Rudolf gr. 1787–1850, Neje 1827: Szentiványi Matild sz. 1809; Migazzy Vilmos gr. 1830–1896, Neje: 1853: Marczibányi Antónia 1838–1886; gr. Migazzy; Irma sz. 1855, Férje 1881: gr. Erdődy Imre sz. 1854; Eugénia sz. 1857, Férje 1879: gr. Forgách Károly, sz. 1840; Vilma, sz. 1866, Férje 1887: gr. Oberndorff Hugó sz. 1846; Antónia sz. 1868, Férje 1892: br. Ambrózy István; gr. Erdődy: 1. Ilona sz. 1883, 2. Mária sz. 1884, 3. Vilmos sz. 1887, 4. Gábriella sz. 1888; gr. Forgách, 1. Károly sz. 1880, 2. Francziska sz. 1886; gr. Oberndorff Gusztáv sz. 1888
7.
Pálffy Rudolf gr. 1719–1768, Neje: gr. Kaunitz-Rietberg Mária Eleonóra, 1723–1776.
Gyermekei:
I. gr. Pálffy Antónia, 1743–76 előtt. Férje: gr. Cziráky László, † 1776. (Wurzbach szerint gr. Pálffy Antónia 1776-ban halt meg. Ez lehetetlen, mert az 1776-ban elhunyt gr. Cziráky Lászlónak csupán második nejétől volt gyermeke. Vagyis gr. Pálffy Antónia 1776 előtt halt meg). Kihalt vonal.
II. Pálffy János gr., 1744–1794, Neje: gr. Esterházy Mária Anna. Gyermekei: – I. gr. Pálffy Amália, sz. 1774, Férje: gr. Erdődy Sándor, sz. 1766. Gyermekei: – – A. gr. Erdődy Károly 1793–1837, Neje: gr. Harbuval-Chamaré Henrietta, 1795–1841.
Gyermekei:
– – – a) gr. Erdődy Szidona, sz. 1819, Férje: Rubido Antal
– – – b) gr. Erdődy György, 1823–1849, Neje: gr. Orssich Amália, † 1851. Leánya: gr. Erdődy Olga, sz. 1845, Férje 1864: báró Ozsegovics Lajos
– – – c) gr. Erdődy Alexandrina, sz. 1829, Férje 1852: gr. Kulmer Frigyes, 1814–1877. Gyermekei:
– – – – I. gr. Kulmer Lajos, sz. 1855, Neje: 1884: Paczolay-Hellenbach Fánny brnő, sz. 1859. Gyermekei:
II. 1. A. c) I. 1. gr. Kulmer Ferencz, sz. 1885.
– – – – – 2. gr. Kulmer Lajos, sz. 1889
– – – – – 3. gr. Kulmer Iván, sz. 1890
– – – – II. gr. Kulmer Frigyes, sz. 1860, Neje 1886: Türk von Karlovacgrad Elvira, sz. 1865
– – – – III. gr. Kulmer Emil, sz. 1862, Neje 1887: Türk von Karlovacgrad Beata, 1866–1890. Fiai:
– – – – – 1. gr. Kulmer Frigyes, sz. 1888
– – – – – 2. gr. Kulmer Sándor, sz. 1890
– – – d) gr. Erdődy Gizella, sz. 1835, Férje 1859: gr. Pálffy Géza, sz. 1834. Gyermekei: (II. 1. D. és II. 9. alatt is!)
– – – – I. gr. Pálffy Sándor, sz. 1861, Neje 1894: gr. Batthyány Erzsébet, sz. 1875. Fia: gr. Pálffy Fidél, sz. 1895
– – – – II. gr. Pálffy Fidéla, sz. 1863, Férje 1882: báró Apor Gábor
– – – – III. gr. Pálffy Amália, sz. 1865
– – – – IV. gr. Pálffy Alajos, sz. 1872
– – – – V. gr. Pálffy János, sz. 1872
– – B. gr. Erdődy János, 1794–1879, Neje 1840: Raczynska Teréz grnő, sz. 1820. Kihalt vonal.
– – C. gr. Erdődy Antal, 1797–1864, Neje 1836: br. Lo Presti Ludovika, sz. 1817. Gyermekei:
– – – a) gr. Erdődy Laura, sz. 1840. Kihalt.
– – – b) gr. Erdődy Jozefina, sz. 1845
– – – c) gr. Erdődy János, 1847–1878, Neje 1867: br. Zornberg Mária, sz. 1842, †. Gyermekei:
– – – – I. gr: Erdődy Tamás, sz. 1868, Neje 1892: br. Rast Teréz, sz. 1866
– – – – II. gr. Erdődy Leó, sz. 1869
– – – – III. gr. Erdődy Kálmán, sz. 1873
– – – – IV. gr. Erdődy Mária Terézia, sz. 1878
– – D. gr. Erdődy Amália, 1800–1867, Férje 1830: gr. Pálffy János, 1797–1870. Gyermekei: (l. IV. 9. alatt is!)
– – – a) gr. Pálffy Géza, sz. 1834, Neje 1859: gr. Erdődy Gizella, sz. 1835. Gyermekei: (ugyanitt II. 1. A. d) alatt!)
– – – b) gr. Pálffy Emil, sz. 1837, Neje 1871: gr. Grimaud d’Orsay Dominika, sz. 1848. Gyermekei:
– – – – I. gr. Pálffy Rájner, sz. 1871
– – – – II. gr. Pálffy András, sz. 1873
– – – – III. gr. Pálffy Zsigmond, sz. 1875
– – – c) gr. Pálffy András, sz. 1839, Neje 1871: gr. Almássy Melánia, sz. 1846. Leánya: gr. Pálffy Erzsébet, sz. 1872
– – – d) gr. Pállffy Gyula, sz. 1841
– – E. gr. Erdődy Katalin, 1802–1838, Férje 1827: Harbuval-Chamaré János. Kihalt vonal.
– 2. gr. Pálffy János Károly, 1776–1858, Neje: gr. Rindsmaul Lujza. Gyermekei:
– – A. gr. Pálffy Teréz, 1801–1862. Kihalt.
– – B. gr. Pálffy Paulina, 1804–1860. Kihalt.
– – C. gr. Pálffy Eufémia, sz. 1806, †. Kihalt.
III. gr. Pálffy Francziska. 1746–1773, Férje: gr. Serényi Károly. Kihalt.
IV. gr. Pálffy Rudolf, 1750–1803, Neje 1782: gr. Kolowrat-Krakowsky Antónia, 1763–1842. Gyermekei:
– 1. gr. Pálffy Erzsébet. Kihalt.
– 2. gr. Pálffy Vilma, 1784–1843, Férje: gr. Lazsansky János, † 1830. Gyermekei:
– – A. gr. Lazsansky János Károly 1806–1878, Neje 1846: gr. Lazsansky Mária, sz. 1817. Kihalt.
– – B. gr. Lazsansky Prokóp, 1809–1875, Neje 1846: gr. Hoyos Szidonia, sz. 1818. Fia:
– – – gr. Lazsansky János. sz. 1857, Neje 1886: hg Schwarzenberg Ida, sz. 1861. Gyermekei:
a) gr. Lazsansky Károly, sz. 1887
b) gr. Lazsansky Teréz, sz. 1890
c) gr. Lazsansky Vilma, sz. 1891
– – C. gr. Lazsansky Ernesztina. Kihalt.
– – D. gr. Lazsanszky Venczel 1818–1853, Neje 1844: Gnevosz von Olerow Mária sz. 1824. Kihalt.
– 3. gr. Pálffy Ferencz 1785–1841, Neje 1808: gr. Erdődy Jozefina † 1813. Gyermekei:
Pálffy Jozefa
IV. 3. A. gr. Pálffy Hermina, sz. 1809, Férje 1841: Lippai gr. Tolomei Máriusz.
– – B. gr. Pálffy József. Kihalt.
– – C. gr. Pálffy Móricz, sz. 1812, Neje 1850: gr. Wilczek Paulina 1829–1894. Gyermekei:
– – – a) gr. Pálffy Irma, sz. 1852
b) gr. Pálffy József, sz. 1853, Neje 1895: gr. Wilczek Lucietta, sz. 1862. Gyermekei:
– – – – I. gr. Pálffy Mária Lucietta, sz. 1896
– – – – II. gr. Pálffy Francziska, sz. 1897
– – – – III. gr. Pálffy József, sz. 1898
– – – – IV. gr. Pálffy Péter, sz. 1899
– – – c) gr. Pálffy Gizella, sz. 1854, Férje 1880: gr. Dubsky Adolf, sz. 1833, Fia: gr. Dubsky Ferencz, sz. 1883.
– – – d) gr. Pálffy Teréz, sz. 1856
– – – e) gr. Pálffy János, sz. 1857, Neje 1889: gr. Schlippenbach Erzsébet, sz. 1872, Fia: gr. Pálffy Pál, sz. 1890.
– – – f) gr. Pálffy Paulina, sz. 1866, Férje 1896: gr. Stubenberg Károly, sz. 1860
– – – g) gr. Pálffy Móricz, sz. 1869, Neje 1897: von Suchodolska Janina, sz. 1872. Gyermekei:
– – – – I gr. Pálffy Ferencz, sz. 1898
– – – – II. gr. Pálffy Teréz, sz. 1900
– 4. gr. Pálffy Rudolf 1786–1803. Kihalt.
– 5. gr. Pálffy Borbála 1787–1862, Férje: gr. Wenckheim Ferdinánd † 1838. Kihalt.
– 6. gr. Pálffy Fidél, sz. 1788, Neje 1816: gr. Dőry Ernesztina, 1791–1861. Gyermekei:
– – A. gr. Pálffy Konstantin. Kihalt.
– – B. gr. Pálffy Antónia † 1819. Kihalt.
– – C. gr. Pálffy Fidéla 1821–1843, Férje: gr. Königsegg-Rothenfels Sándor, 1813–1875. Kihalt.
– 7. gr. Pálffy Vincze 1792–1854, Neje 1818: gr. Csáky Apollónia 1796–1868. Gyermekei:
– – A. gr. Pálffy Pál. Kihalt.
– – B. gr. Pálffy Rudolf 1822–1878, Neje 1850: Donáti Paulina 1829–1881. Gyermekei:
– – – a) gr Pálffy Alice, sz. 1851, Férje 1877: gr. Bolza József, sz. 1853. Gyermekei:
– – – – I. gr. Bolza Rudolf, sz. 1878
– – – – II. gr. Bolza Mária, sz. 1880
– – – – III. gr. Bolza Matild, sz. 1882
– – – – IV. gr. Bolza Péter, sz. 1883
– – – – V. gr. Bolza Alice, sz. 1887
– – – – VI. gr. Bolza Karolina, sz. 1891
– – – b) gr. Pálffy Janka, sz. 1853, Férje 1874: br. Grovestins Ede † 1889
– – – c) gr. Pálffy Julia, sz. 1855, Férje 1881: gr. Hübner Sándor, sz. 1839. Leányai:
– – – – I. gr. Hübner Melánia, sz. 1882
– – – – II. gr. Hübner Gábriella, sz. 1884
– – – – III. gr. Hübner Alice, sz. 1885
– – – d) gr. Pálffy Arthur. Kihalt
– – – e) gr. Pálffy Tamás 1859–1862. Kihalt
– – – f) gr. Pálffy Rudolf 1861–1893., Neje 1889: Zimmermann de Chavannes Rozália. Kihalt
– – – g) gr. Pálffy Jacqueline, sz. 1864.
– – C. gr. Pálffy Gábriella, sz. 1823
– – D. gr. Pálffy Georgina, sz. 1827, Férje 1859: von Roth Károly † 1879
– – E. gr. Pálffy István, sz. 1828, Neje 1856: gr. Dessewffy Matild, sz. 1827. Gyermekei:
– – – a) g r. Pálffy Alojzia, sz. 1857, Férje 1887: Stillfried-Ratenic Rudolf br., sz. 1849. Leányai:
– – – – I. br. Stillfried-Ratenic Gábriella, sz. 1888
– – – – II. br. Stillfried-Ratenic Mária, sz. 1890
b) gr. Pálffy Béla, sz. 1858, Neje 1891: gr., Batthyány Blanka, sz. 1871
– – – c) gr. Pálffy Ödön, sz 1863
– – F. gr. Pálffy Sarolta, sz. 1832
– – G. gr. Pálffy Ernesztina, sz. 1833, Férje 1867: br. Schell-Bauschlott Rudolf, sz. 1827. Gyermekei:
– – – a) Schell-Bauschlott József báró, sz. 1868, Neje 1898: gr. Sigray Klára, sz. 1878. Gyermekei:
– – – – I. br. Schell-Bauschlott Mária Lujza, sz. 1899
– – – – II br. Schell-Bauschlott József, sz. 1900
– – – b) Schell-Bauschlott Mária bárónő, sz. 1869, Férje 1898: br. Fiedler Rudolf, sz. 1860. Fia: Fiedler, József br., sz. 1900
IV. 7. G. c) Schell-Bauschlott Sarolta bárónő, sz. 1872
– – – d) Schell-Bauschlott Ernő br., sz. 1875
– 8. gr. Pálffy Mária Anna. Kihalt
– 9. gr. Pálffy János, 1797–1870, Neje 1830: gr. Erdődy Amália 1800–1867. Gyermekeit l. II. 1. D. és II. 1. A. d) alatt!
– 10. gr. Pálffy Alajos, 1801–1876, Neje 1833: hg Jablonowska Sófia, 1812–1848. Gyermekei:
– – A. gr. Pálffy Ede, Ugezd bárója, sz. 1836, Neje 1864: br: Walterskirchen Mária, sz. 1842. Gyermekei:
– – – a) gr. Pálffy Sófia, sz. 1865, Férje 1886: gr. Wallis György, sz. 1856
– – – b) gr. Pálffy Mária, sz. 1866
– – – c) gr. Pálffy János, sz. 1872
– – B. gr. Pálffy Zsigmond. Kihalt
– – C. gr. Pálffy Zsófia, sz. 1842
V. gr. Pálffy Eleonóra, 1751–1758. Kihalt
VI. gr. Pálffy Mária Anna, 1752–1802., Férje: br. Jöchlinger József Ignácz 1733–1802. Gyermekei:
– 1. báró Jöchlinger Karolina 1777–1851, Férje 1802: gr. Pálffy Lipót 1764–1825. Fia:
– – – gr. Pálffy-Daun Lipót, Teano hge 1807–1900., Neje 1832: hg Lobkowitz Szidónia, 1812–1880. Fiai:
– – – A. gr. Pálffy-Daun Lipót, Teano hge 1834–1884, Neje 1881: Lónyay Klotild Olga, sz. 1845. Kihalt
– – – B. gr. Pálffy-Daun Vilmos, Teano hge sz. 1836, Neje 1862: Villani-Crivelli Anita, sz. 1845. Gyermekei:
– – – – a) gr. Pálffy-Daun Anna Mária, Teano hgnő sz. 1865, Férje 1886: Degli Alessandri János gr, † 1894
– – – – b) gr. Pálffy Daun Vilmos, Teano hge, sz. 1867, Neje 1889: gr. Nugent Eleonóra, sz. 1867. Gyermekei:
– – – – – I. Aimée hgnő. sz. 1890
– – – – – II. József Vilmos hg sz. 1892
– – – – – III. Mária hgnő, sz. 1897
– – – – c) gr. Pálffy-Daun Bianka, Teano hgnő, sz. 1870, Férje 1894: gr. Goluchowsky József, sz. 1861. Leánya:
gr. Goluchowska Mária, sz. 1895
– – – C. gr. Pálffy-Daun Károly, Teano hge, sz. 1844
– 2. br. Jöchlinger Félix, 1786–1846, 1. neje 1808: gr. Ursenbeck Massimo Mária Vilma 1789–1809
2. neje 1815: gr. Batthyány Mária, 1781–1849. Gyermekei:
– – A. br. Jöchlinger Emerencia, (az első házasságból), Férje: Kull Jakab birtokos
– – B. br. Jöchlinger Johanna, 1815–1892, Férje 1839: gr. Rosenberg-Orsini Frigyes, 1801–1887. Gyermekei:
– – – a) gr. Rosenberg-Orsini Adelgunda, sz. 1840
– – – b) gr. Rosenberg-Orsini Johanna, sz. 1842, Férje 1865: Károly-Pattyi és Vasvári Károlyi Zsigmond
– – – c) gr. Rosenberg-Orsini Hildegárd, sz. 1843
– – – d) gr. Rosenberg-Orsini Stefánia, sz. 1844
– – – e) gr. Rosenberg-Orsini Félix, sz. 1846, Neje 1875: br. Henniger v. Seeberg Fánny, sz. 1853. Gyermekei:
– – – – I. gr. Rosenberg-Orsini Hedvig, sz. 1877, Férje 1899: gr. Consolati Guidobald
– – – – II. gr. Rosenberg-Orsini Gábriella, 1879
– – – – III. gr. Rosenberg Orsini Félix, sz. 1886
– – – f) gr. Rosenberg-Orsini Lothár, sz. 1853, Neje 1883: gr. Hoditz-Wolframitz Angelika, sz. 1855. Gyermekei:
– – – – I. gr. Rosenberg-Orsini Johanna, sz. 1884
– – – – II. gr. Rosenberg-Orsini Farkas, sz. 1887
– – C. br. Jöchlinger Ernestina, sz. 1818, Férje 1838: gr. Wagensperg Adolf, 1809–1888. Gyermekei:
– – – a) gr. Wagensperg Rajmund, sz. 1840, Neje 1898: br. Mattencloit Gizella, sz. 1858
– – – b) gr. Wagensperg Kamilla, sz. 1842, Férje 1869: br. Gudenus Ernő, sz. 1832. Fiai:
– – – – I. Gudenus Adolf br., sz. 1874
– – – – II. Gudenus Miksa br., sz. 1883
– – – c) gr. Wagensperg Félix, sz. 1844, Neje 1887: br. Kometer von Trübein Szidonia, sz. 1842. Leánya:
– – – – – gr. Wagensperg Mária Olga
– – – d) gr. Wagensperg Jenő, sz. 1853
– – – e) gr. Wagensperg Olga, sz. 1855
22VII. gr. Pálffy Jozefa, 1753–1795, Férje: br. Bornemisza János hunyadi főispán. (Wurzbach szerint, de hibásan: László!) Gyermekei:
– 1. br. Bornemisza Lipót, † 1836, Neje: br. Bornemisza Róza. Gyermekei:
– – A. br. Bornemisza János, sz. 1805, Neje 1833: br. Jósika Antónia, 1813–1879. Leányai:
– – – a) br. Bornemisza Janka, sz. 1842, Férje 1865: gr. Mikes Miklós, sz. 1841
– – – b) br. Bornemisza Antónia
– – B. br. Bornemisza Ignácz, 1809–1877, Neje 1840: Katona Klára. Gyermekei:
– – – a) br. Bornemisza Susanna, Férje: Machik Béla
– – b) br. Bornemisza Gyula, 1842–1856
– – – c) br. Bornemisza Tivadar, Neje 1871: br. Jósika Rozália, sz. 1851. Gyermekei:
– – – – I. br. Bornemisza Mária
– – – – II. br. Bornemisza Gyula
– – – – III. br. Bornemisza Lipót
– – – – IV. br. Bornemisza János
– – – – V. br. Bornemisza Adél
– – C. br. Bornemisza Lipót
– – D. br. Bornemisza Jozefa, Férje 1843: gr. Haller Gábor, 1812–1860
– – E. br. Bornemisza Róza, 1815–1874, Férje 1835: gr. Mikes Károly, 1815–1876
– 2. br. Bornemisza Jozefa, Férje: gr. Nemes Ádám
VIII. gr. Pálffy Teréz, 1754, †, Férje: gr. Erdődy János, 1733–1806. Kihalt.
IX. gr. Pálffy Pál, 1761–1763. Kihalt.
X. gr. Pálffy Ernesztina, sz. 1764, †, Férje: br. Berényi János. Kihalt.
8.
Rosenberg-Orsini Fülöp József gr. 1691–1765, Neje: gr. Kaunitz Mária Dominika, 1689–1756; Rosenberg-Orsini:; Mária Francziska grnő, 1717–1760, Férje: gr. Wurmbrand Stuppach György, 1719–1786; Vincze gr., 1722–1794, Neje: gr. Stubenberg Julianna, 1738–1804; Rosenberg-Orsini:; gr. Wurmbrand-Stuppach Fülöp, 1744–1800, Neje: gr. Stubenberg Mária Anna, 1746–1812; Ferencz hg, 1762–1832, Neje: gr. Khevenhüller-Metsch Mária Karolina, 1767–1811; Mária Czeczilia grnő, 1766–1841, gr. Lodron Laterano Jeromos, 1766–1823; 8a. 8b. 8c.
8a.
Wurmbrand-Stuppach Fülöp gr., 1744–1800. Neje: gr. Stubenberg Mára Anna, 1746–1812. Leánya:
Wurmbrand-Stuppach Maximiliána grnő, 1770–1838. 1 férje: gr. Serlern-Aspang Károly Jakab, 1751–1806. Leánya:
Seilern-Aspang Kreszcencia grnő, 1799–1875, 1. férje 1819: gr. Zichy Károly, 1778–1834
2. férje 1836: gr. Széchényi István, 1792–1860. Gyermekei:
I. gr. Zichy Karolina, sz. 1820, Férje 1842: gr. Festetics Dénes 1813–1891. Gyermekei:
– 1. gr. Festetics Kálmán, sz. 1847, Neje 1880: gr. Clam-Gallas Klotild, sz. 1859
– 2. gr. Festetics Vilmos, sz. 1848.
– 3. gr. Festetics Mária, sz. 1850, Férje 1874: gr. Draskovich Pál 1846–1889. Gyermekei:
– – A. gr. Draskovich Dénes, sz. 1875. (l. a 4. és 6. sz. a. is!), Neje 1903: hg. Montenuovo Julia, sz. 1880
– – B. gr. Draskovich Erzsébet, sz. 1877.
– – C. gr. Draskovich Pál, sz. 1884
II. gr. Zichy Alfréd. Kihalt
III. gr. Zichy Mária, 1822–1881, Férje 1851: gr. Wenckheim Antal, 1813–1864. Gyermekei:
III. 1. gr. Wenckheim Mária, sz. 1854., Férje 1878: gr. Degenfeld-Schonburg Ferdinánd 1835–1892. Fiai:
– – A. gr. Degenfeld-Schonburg Ferdinánd, sz. 1882
– – B. gr. Degenfeld-Schonburg Ferencz József, sz. 1888
– – C. gr. Degenfeld-Schonburg Henrik, sz. 1890
– – D. gr. Degenfeld-Schonburg Antal, sz. 1891.
– 2. gr. Wenckheim Ferencz, sz. 1855, 1-ső neje 1887: báró Radák Klára, 1866–1889. 2-ik neje 1893: gr. Forgách Ilona, sz. 1871. Leánya:
– – gr. Wenckheim Mária, sz. 1889
– 3. gr. Wenckheim Henrik, sz. 1857, Neje 1895: Baumgartner Jozefina, sz. 1868
– 4. gr. Wenckheim István, sz. 1858, 1-ső neje 1881: gr. Kollonitz Huberta, 1862–1884. 2-ik neje 1887: gr. Pálffy Margit, sz. 1863. Gyermekei:
– – A. gr. Wenckheim Erzsébet, sz. 1888
– – B. gr. Wenckheim Miklós, sz. 1890
– – C. gr. Wenckheim Antal, sz. 1891
– – D. gr. Wenckheim Margit, sz. 1892
– 5. gr. Wenckheim Sarolta, sz. 1860, férje 1885: gr. Seilern-Aspang Ferencz, sz. 1850. Gyermekei:
– – A. gr Seilern-Aspang Ferencz József, sz. 1886
– – B. gr. Seilern-Aspang Ilona, sz. 1887
– 6. gr. Wenckheim Dénes, sz. 1861, Neje 1896: gr. Wenckheim Fiderika, sz. 1873
– 7. gr. Wenckheim Stefánia, sz. 1863
IV. gr. Zichy Géza, sz. 1828
V. gr. Zichy Imre 1831–1892, Neje 1866: Wülfing Lujza, sz. 1829. Fia:
gr. Zichy Miksa, sz. 1867
VI. gr. Zichy Rudolf, 1833–1893, Neje 1864: gr. Péchy Jacqueline, sz. 1846. Gyermekei:
– 1. gr. Zichy Zenaida, sz. 1865, Férje 1888: gr. Almásy György, sz. 1864. Gyermekei:
– – A. gr. Almásy Rudolfina, sz. 1889
– – B. gr. Almássy Georgette, sz. 1890
– – C. gr. Almássy Pál, sz. 1892
– – D. gr. Almássy Jacqueline, sz. 1895
– 2. gr. Zichy Eleonóra, sz. 1866, Férje 1885: gr. Andrássy Tivadar, sz. 1857. Leányai:
– – A. gr. Andrássy Ilona, sz. 1886
– – B. gr. Andrássy Borbála, sz. 1890
– – C. gr. Andrássy Katalin, sz. 1892
– 3. gr. Zichy Béla, sz. 1868, Neje 1895: Wright Mabel Erzsébet, sz. 1869
– 4. gr. Zichy Mária, sz. 1869, Férje 1892: gr. Vay Ádám, sz. 1868. Fiai:
– – A. gr. Vay Rudolf, sz. 1893
– – B. gr. Vay Ádám, sz. 1894
– 5. gr. Zichy Márta, sz. 1870, Férje 1895: gr. Vay Gábor, sz. 1862. Leánya:
– – – gr. Vay Mária, sz. 1896
– 6. gr. Zichy-Meskó Jakab, sz. 1872, Neje 1896: Mengersen-Helpensen Mária Anna Berta bárónő, sz. 1876. Fiai:
– – A. gr. Zichy Rudolf, sz. 1896
– – B. Zichy Manó, sz. 1897
– – C. gr. Zichy Henrik, sz. 1899
– 7. gr. Zichy Klára sz. 1875, Férje 1895: gr. Hadik-Barkóczy Endre, sz. 1862. Leánya:
– – – gr. Hadik Eleonóra, sz. 1895
VII. gr. Zichy Ilona: Kihalt
VIII. gr. Széchényi Béla, sz. 1837. Neje 1870: gr. Erdődy Johanna, 1846–1872. Leányai:
– 1. gr. Széchényi Alice, sz. 1871, Férje 1895; gr. Teleki Tibor, sz. 1871. Fia:
– – – gr. Teleki Béla, sz. 1896
– 2. gr. Széchényi Johanna, sz. 1872, Férje 1902: gr. Károlyi Lajos, sz. 1872 (l. a 6c) alatt is!)
IX. gr. Széchényi Ödön, sz. 1839, Neje 1864: Almay Irma, 1844–1891, Gyermekei:
– 1. gr. Széchényi Andor, sz. 1865, Neje 1884: Korostowzoff Ilona. Fia:
– – – gr. Széchényi Lipót Andor, sz. 1886
– 2. gr. Széchényi Vanda, Férje 1886: Bahram-Dadian bej.
8b.
Rosenberg-Orsini Ferencz hg., 1762 –1832, Neje: gr. Khevenhüller-Metsch Mária Karolina, 1767–1811. Leánya:
gr. Rosenberg-Orsini Mária Terézia, 1798–1866, 23Férje 1817: gr. Czernin Jenő 1796–1868. Leánya:
gr. Czernin Mária Terézia, sz. 1829, Férje 1857: gr. Pejácsevich László, sz. 1828. Leányai:
I. gr. Pejácsevich Francziska, sz. 1859, Férje 1884: gr. Clary-Aldringen Manfréd, sz. 1852. Gyermekei:
– 1. gr. Clary-Aldringen Ödön, sz. 1885
– 2. gr. Clary-Aldringen Mária, sz. 1886
– 3. gr. Clary-Aldringen Dorottya, sz. 1892.
II. gr. Pejásevich Karolina, sz. 1861, Férje 1891: gr. Bellegarde Rudolf, sz. 1862. Leányai:
– 1. gr. Bellegarde Rudolfina, sz. 1892
– 2. gr. Bellegarde Vilma, sz. 1894
– 3. gr. Bellegarde Ladiszlaja, sz. 1895
III. gr. Pejácsevich Mária Anna, apácza. Kihalt
IV. gr. Pejácsevich Teréz, sz. 1867, Férje 1885: gr. Seilern-Aspang Gyula, sz. 1858. Gyermekei:
– 1. gr. Seilern-Aspang László, sz. 1886
– 2. gr. Seilern-Aspang János, sz. 1887
– 3. gr. Seilern-Aspang Mária Terézia, sz. 1895
8c.
Lodron-Laterano Jeromos gr., 1766–1823, Neje 1786: gr. Rosenberg-Orsini Mária Cecilia, 1766–1841. Leányai
Lodron-Laterano Mária Dominika grnő, 1789–1847, Férje, 1807: gr. Zichy Ferencz, 1751–1812. Fia:
Zichy Ödön gr., 1811–1894, Neje 1832: hg Odescalchi Paulina, 1810–1866. Gyermekei:
I. gr. Zichy Ödön, sz. 1834, Neje 1863: gr. Gatterburg Gábriella, sz. 1842. Gyermekei:
– 1. gr. Zichy Aglaja, sz. 1868, Férje 1894: gr. Serényi István, sz. 1862
– 2. gr. Zichy Ödön, sz. 1874
– 3. gr. Zichy László, sz. 1876
II. gr. Zichy Jenő, sz. 1837, Neje 1865: gr. Redern Hermina, sz. 1844. Gyermekei:
– 1. gr. Zichy Hermina, sz. 1866, Férje 1895: Folliot de Crenneville Ferencz gr., sz. 1856
– 2. gr. Zichy Berta, sz. 1867
– 3. gr. Zichy Paulina, sz. 1868
– 4. gr. Zichy Eliz, sz. 1872
– 5. gr. Zichy Gábriella, sz. 1874
– 6. gr. Zichy Ráfael, sz. 1877, Neje 1901: örgr. Pallavicini Edina, sz. 1877. Leánya:
– – 6. gr. Zichy Mária Eugenia, sz. 1902
III. gr. Zichy Livia, sz. 1840, Férje 1860: gr. Zichy Nándor, sz. 1829. Gyermekei:
– 1. gr. Zichy Nándor, sz. 1861
– 2. gr. Zichy Karolina, sz. 1862, Férje 1882: gr. Mailáth György, sz. 1854. Cyermekei:
– – A. gr. Majláth György, sz. 1883
– – B. gr. Majláth Livia, sz. 1888
– – C. gr. Majláth Ferdinánd, sz. 1891
– – D. gr. Majláth István, sz. 1893
– – E. gr. Majláth Károly, sz. 1895
– – F. gr. Majláth László, sz. 1897
– – G. gr. Majláth Pál, sz. 1898
– 3. gr. Zichy Aladár, sz. 1864, Neje 1893: gr. Hunyadi Henrietta, sz. 1872. Leányai:
– – A. gr. Zichy Livia, sz. 1895
– – B. gr. Zichy Mária, sz. 1896
– 4. gr. Zichy Livia, sz. 1868
– 5. gr. Zichy Mária, sz. 1870, Férje 1894: gr. Majláth Géza, sz. 1860. Gyermekei:
– – A. gr. Majláth Géza, sz. 1896
– – B. gr. Majláth Mária, sz. 1897
– – C. gr. Majláth Etelka, sz. 1899
Ezekben összeállitottuk a Folck de Cardona herczegi házban egyesült spanyol királyoknak és Árpádoknak lehetőleg valamennyi magyar vonalát. De csakis a magyar vonalakat, a melyeket még kiegészitünk a magyar főnemesség spanyol-brit ősvonalaival, a mint következnek:
Franciaország királyai:
Capet Hugó király, † 996, Neje: Aquitániai Aliza herczegnő. II. Szent Róbert király, 971–1031, 2. neje: 998: de Provence Konstánczia grnő, † 1033; Portugál királyai: 2. Capet Róbert Burgund hge, † 1075 Neje: Ermingárd; I. Henrik király 1005–1060. Neje: Rurik Anna kievi herczegnő; Capet Henrik hg † 1066, Neje: Burgundi Szibilla grófnő. I. Fülöp király 1053–1108, Neje 1067: Holland Berta grnő, † 1085. Spanyolország királyai:; VI. Alfonso császár, † 1109; Castilia királyai:; Donna Urraca spanyol császárnő † 1126, 1. férje 1092: Burgundi Ramon gróf Castilia királya, † 1107; Donna Teresa Oporto grnője † 1128., Férje:; Capet Henrik Oporto grja, † 1112. Neje:; VI. Lajos király 1078–1137. Neje: de Sabaudia (Szavója) Adelaisz grófnő. VII. Alfonso király, † 1157. 1. neje: Barcelonai Berengária grófnő. 2. neje: Piast Richza lengyel herczegnő; I. Alfonso Portugál első királya † 1185. Neje 1147: di Savoya Mafalda grnő, † 1178. Péter herczeg, † 1183. Neje: de Courtenay Erzsébet. Aragon királyai: 2. Donna Sancha † 1208. Férje: II. Alfonso Aragon királya † 1196; 1. II. Ferdinánd Leon királya † 1188. 1. neje:; Donna Urraca, Férje:; I. Sancho király † 1211. Neje 1181: de Aragon Dulcia hgnő, † 1198. Capet-Courtenay Péter Konstantinápoly császárja † 1218. 2. neje: Hennegau-Namur Jolánta grófnő, † 1219; II. Péter király † 1213. Neje: de Montpellier Mária grnő † 1219. (Leszármazása a következő oldalon.); IX. Alfonso, Leon királya † 1229. 2. neje: Berenguela castiliai királyleány, VIII. Alfonso leánya, III. Sancho unokája, VII. Alfonso kisunokája. (Leszármazása a következő oldalon.); II. Alfonso király, † 1223, Neje: Urraca castiliai királyleány, VIII. Alfonso leánya, III. Sancho unokája, VII. Alfonso kisunokája. (Leszármazása a következő oldalon.); Capet-Courtenay Jolánta herczegnő, 1197–1233. Férje 1215: II. Endre magyar király, 1176–1235. (Leszármazása a következő oldalon.); Anglia királyai:; I. hóditó Vilmos Normándia herczege és Anglia királya 1025–1087. Neje: Flandriai Matild grófnő; I. Henrik király 1070–1135, 1. neje 1100: Matild skót királyleány. Matild angol királyleány 1107–1167. 2. férje 1127: Plantagenet Gottfrid Anjou grófja (Leszármazása a következő oldalon.);
24Matild; II. Henrik ang. király, 1133–89. Neje 1151: Aquitániai Eleanor herczegnő. János király 1166–1216. 2. neje: d’Angoulčme Izabella grófnő. III. Henrik király 1206–1272. Neje 1236: de Provence Eleanor grnő. I. Edward király, 1239–1307. 1. neje 1254: Castiliai Eleonóra királyleány, III. szent Ferdinánd leánya; II. Edward király, 1284–1327. Neje 1307: Izabella francia királyleány, † 1357, IV. Fülöp leánya, III. Fülöp unokája, IX. szent Lajos másod-, VIII. Lajos harmad-, II. Fülöp negyed-, VII. Lajos ötöd-, VI. Lajos hatodizi unokája. III. Edward király, 1312–1377. Neje 1328: d’Avesnes Holland Fillippa grófnő, † 1369. Plantagenet Edmund, Cambridge grja és York hge, † 1412, neje 1371:; II. Péter király; I. Jakab király † 1276. 2. neje 1235:; IX. Alfonso, Leon királya; III. Szent Ferdinánd Castilia s Leon királya, † 1252. 1. neje 1220: Hohenstaufen Beátrix, német királyleány † 1235. II. Alfonso király; III. Alfonso király, † 1279., Neje 1256: Beátrix, X. Alfonso castiliai király leánya, III. Ferdinánd unokája. Capet-Courtenay Jolánta; Jolánta magyar királyleány 1219–1254. Férje: 1235. Aragon Jolánta királyleány. Férje:; X. Alfonso Castilia és Leon királya és német király, † 1284. Neje:; Dénes király, † 1325, Neje: Aragoniai szent Izabella, † 1336, III. Péter leánya, I. Jakab unokája. IV. Sancho Castilia és Leon királya † 1295, Neje 1282: de Molina Mária. Donna Constantia. Férje:; IV. Alfonso király † 1357. Neje: Beátrix, castiliai királyleány, IV. Sancho leánya. IV. Ferdinánd király, † 1312, Neje:; XI. Alfonso király, 1311–1350. Neje 1329:; Donna Mária, Férje 1329:; Péter, Castilia és Leon királya, † 1369. Szeretője: Padilla Mária, † 1361; Castiliai Izabella herczegnő, † 1394. Férje 1371:; Plantagenet Richárd, Cambridge grja és York hge, † 1415. Neje: Mortimer Anna, Roger Earl of Meath and Ulster leánya, Edmond Earl of Meath and Ulster és Plantagenet Filippa hgnő unokája, Plantagenet Lionel Duke of Clarence kisunokája, III. Edward angol király szépunokája. Richárd, York hge, † 1460. Neje: Nevill Czeczilia, † 1495, Nevill Ralph Earl of Westmorland és Beaufort-Plantagenet Johanna leánya, Plantagenet János Duke of Lancaster and Aquitaine és Roelt Katalin unokája, III. Edward angol király kisunokája. IV. Edward angol király, 1441–1483. Neje 1464: Wydevile Erzsébet, † 1492, Wydevile Richárd és Luxembourg Jacqueline unokája. (NB. A Luxembourg-házból való Zsigmond magar király is, a kinek leányági utódja I. Ferencz József királyunk.); Plantagenet Erzsébet hgnő, angol királyleány, 1466–1503. Férje 1486: Tudor VII. Henrik angol király, 1455–1509, Tudor Edmondnak és Beaufort-Somerset-Plantagenet Margitnak fia, apai részről Tudor Owennek és Katalin franczia királyleánynak, anyai részről János Earl of Somersetnek unokája, Plantagenet de Beaufort János Earl of Somerset and Marquess of Dorsetnek kisunokája, Plantagenet János Duke of Lancaster and Aquitaine kisunokája, III. Edward angol király szépunokája. Tudor Mária hgnő, angol királyleány, 1498–1533. 2. férje 1515: Brandon Károly, Duke of Suffolk, † 1545. Brandon Eleanor. Férje: Clifford Henrik, Earl of Cumberland. Clifford Margit, † 1596. Férje 1555: Stanley Henrik, 4. Earl of Derby, † 1593. Stanley Ferdinando 5. Earl of Derby, † 1594. Neje: Alice, † 1637 Spencer János leánya. Stanley Vilmos 6. Earl of Derby, † 1642. Neje 1594: de Vere Erzsébet † 1627 Edward Earl of Oxford leánya. Stanley Francziska. Férje:25 Egerton János, 1. Earl of Bridgewater † 1649. Stanley Jakab 7. Earl of Derby, 1607–1651. Neje: La Trémoďlle Sarolta † 1664 de Thouars Klaudius hgnek és Nassau-Oránia Sarolta Brabantina hgnőnek a leánya; de Thouars III. Lajos hgnek és Montmorency Johannának, továbbá Nassau-Oránia I. Vilmos hgnek és Bourbon-Montpensier Sarolta hgnőnek az unokája. Egerton János 2. Earl of Bridgewater, † 1686. Neje: Cavendish Erzsébet, Newcastle Vilmos hgnek († 1676) a leánya, Cavendish Károlynak az unokája, Cavendish Vilmosnak a kisunokája. Stanley Amália Sófia. Férje 1659: Murray Stewart János, 4. Earl of Tullibardine, Lord Gask and Balquhidder, Earl of Atholl, 1676 óta 1. Marquess of Atholl, Earl of Tullibardine, Viscount Balquhidder, Lord Murray, Balvenie and Gask, † 1703; Egerton János 3. Earl of Bridgewater, † 1701, 2. neje: Pawlet Johanna, Bolton Károly herczegnek († 1699) a leánya. (Leszármazása a következő oldalon)
Murray Károly I. Earl of Dunmore, 1651–1710. Neje: Watts Katalin, Watts Róbert leánya. (Leszármazása a következő oldalon.); Egerton János; Murray Károly; Egerton Scroope, 4. Earl of Bridgewater, Marquess of Brackley és Bridgewater első herczege, 1681–1745. 1. neje: Churchill Erzsébet, † 1714, Marlborough János herczegnek, a hirneves hadvezérnek (1650–1722) és Jennings Sárának († 1744) a leánya, Churchill Winstonnak és Drake Erzsébetnek az unokája. Murray Anna, † 1711. Férje 1706: Cochrane János 4. Earl of Dundonald, † 1720.; Egerton Anna, Férje: de Villiers Vilmos 3. Earl of Jersey, † 1769.; Cochrane Katalin. férje 1729: Stewart Sándor 6. Earl of Galloway, † 1773. (NB. Sándornak, Skócia 4. high stewardjának és III. Sándor király gyámjának idősbik fiától: Jakabtól a Stewartok királyi háza, ifjabbik fiától: Jánostól pedig Galloway earljei származnak fiágon.); Villiers György Bussy 4. Earl of Jersey, 1735–1805. Neje 1770: Francziska, † 1821 Twysden Fülöp, raphoei püspöknek a leánya, Twysden Vilmos baronetnek az unokája.; Stewart Margit † 1762. Férje 1759: Gordon Károly 4. Earl of Aboyne 1726–1794; Steward Henrietta, † 1788. Férje 1765: Douglas-Hamilton Archibáld, Hamilton 9. herczege, 1740–1819.; Child-Villiers György 5. Earl of Jersey, 1773–1859. Neje 1804: Fane Sára Sófia, † 1867, John, 10. Earl of Westmorland (1759–1841) és Child Sára Anna († 1793) leánya, John, 9. Earl of Westmorland (1728–1774) és Bertie Auguszta † 1766, Ancaster Róbert herczeg leányának) unokája.; Gordon Margit † 1786. Férje 1783: Beckford Vilmos 1759–1844.; Douglas-Hamilton Sándor, Hamilton 10. herczege, 1767–1852. Neje 1810:; Child-Villiers Sára Friderika Karolina, 1822–1853. Férje 1842: Esterházy Miklós herczeg, 1817–1894.; Esterházy: 9.; Beckford Susanna Eufémia † 1859. Férje 1810:; Douglas-Hamilton Vilmos, Hamilton 11. hge, 1811–1863. Neje 1843: Mária herczegnő, 1817–1888, Károly bádeni nagyherczegnek (1786–1818) és Beauharnais Stefánia franczia császári herczegnőnek (1789–1860) a leánya; Károly bádeni örökös herczegnek (1755–1801) és Hessen-Darmstadt Amália hgnőnek (1754–1832, Árpádházi Szent Erzsébet vérének) az unokája.; Douglas Hamilton Mária Viktória, sz. 1850. 2. férje 1880: Tolnai gróf Festetics Thassziló, sz. 1850.; gr. Festetics Mária, sz. 1881. Férje 1902: Fürstenberg Károly Emil hg., sz. 1867.; gr. Festetics György sz. 1882.; gr. Festetics Alexandra sz. 1884.; gr. Festetics Karola sz. 1888.; herczeg Fürstenberg Thassziló sz. 1903.


9.
Esterházy.
Hg. Esterházy Miklós, 1817–1894. Neje 1842: Child-Villiers Sára Friderika Karolina 1822–1853, György, 5. Earl of Jersey (1773–1859) és Fane (Earls of Westmorland háza) Sára Sófia († 1867) leánya. Gyermekei: 1. hg. Esterházy Pál. 1843–1898. 1. neje 1868: gróf Trauttmannsdorff Mária, 1847–1876, hg. Trauttmannsdorff-Weinsberg Ferdinándnak (1803–1859) és Liechtenstein Anna herczegnőnek (sz. 1820) a leánya; hg. Trauttmannsdorff-Weinsberg János Józsefnek (1780–1834) és Fürstenberg-Weitra Filippina tartománygrnőnek, továbbá herczeg Liechtenstein Károlynak (1790–1865) és Wrbna-Freudenthal Francziska grnőnek (1799–1833), az unokája. 2. neje 1879: Croy Eugénia hgnő, 1854–1889, Croy Rudolf hgnek (1823–1902) és Ligne Natália hgnőnek (1835–1863) a leánya, Croy-Dülmen Alfréd hgnek (1789–1861) és Salm-Salm Eleonóra hgnőnek (1794–1871), továbbá Ligne Eugén herczegnek (1804–1880) és de Trazegnies Natáliának az unokája. Fiai:
– 1. hg. Esterházy Miklós, sz. 1869., Neje 1898: gr. Cziráky Margit, sz. 1874, gr. Cziráky Antalnak (szül. 1850) és Esterházy Alice grófnőnek (1850–1882) a leánya; gróf Cziráky Jánosnak (1818–1884) és Dezasse de Petit-Verneuille Lujza grnőnek (szül. 1821), továbbá gr. Esterházy Lászlónak (1810–1891) és Orczy Erzsébet bárónőnek (szül. 1822) az unokája. Gyermekek:;
– – A. hg. Esterházy Mária Róza, sz. 1900.;
– – B. Esterházy Pál örökös herczeg, sz. 1901.;
– 2. hg. Esterházy Rudolf, sz. 1880.
II. hg. Esterházy Alajos, sz. 1844.
III. Esterházy Sára hgnő, 1848–1885., Férje 1869: hg. Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst Miklós, 1841–1886. Leánya:;
– Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst Sára Mária hgnő, sz. 1885.;
IV. hg. Esterházy Antal Miklós, sz. 1851. Neje 1888: gróf Andrássy Irma, szül. 1858, gróf Andrássy Manónak (1821–1891) és Pálffy Gábriella grnőnek (sz. 1833) leánya, gr. Andrássy Károlynak (1792–1844) és Szápáry Etelka grnőnek (1798–1876), továbbá gr. Pálffy Ferencznek, Szentgyörgy és Bazin grófjának (1780–1852) és Erdődy Natália grnőnek (1803–1845) az unokája.
* * *
Ezek a spanyol királyok magyar vérségének a fővonalai, a melyek hasonló teljességben még soha sem közöltettek. Természetes, hogy azért akadnak még más vonalak is, de valamennyit kötetekben alig lehetne összegyüjteni. Igy vannak a spanyol királyoknak magyar vonalai a Savoya és Lobkowitz házak révén is. Ez a munka tehát csak részlete az Árpádok spanyol-német-magyar és spanyol-brit-magyar vérségének, de mint ilyen föltétlenül igaz, hiteles és a mennyire ismételten átnéztük, hibátlan. E szerint a spanyol királyok magyar véreihez a következő magyar családok tartoznak:
Almásy gr.
Ambrózy báró
Andrássy gr. (2 vonal)
Apponyi gr.
Bellegarde gr.
Berchtold gr.
Bolza gr.
Bornemisza báró
Czobor gr. †
Degenfeld-Schonburg gróf
Draskovich gr. (4 vonal)
Erdődy gr. (2 vonal)
Esterházy hg.
Esterházy gr.
Festetich gr. (2 vonal)
26Fiedler báró
Folliot de Crenneville gr.
Forgách gr.
Goluchowsky gr.
Gudenus báró
Hadik-Barkóczy gr.
Haller gr.
Károlyi de N.-Károly gróf (3 vonal)
Károlyi de Károly-Patty et Vasvár
Kulmer gr.
Lónyay
Machik
Majláth gr. (2 vonal)
Migazzy gr.
Mikes gr. (2 vonal)
Nemes gr.
Ozsegovics báró
Pálffy hg.
Pálffy-Daun gr., Teano herczeg
Pálffy gr. (3 vonal)
Pejácsevich gr.
Roth
Rubido
Sándor gr.
Schell-Bauschlott báró
Serényi gr. (3 vonal)
Stubenberg gr.
Széchényi gr.
Teleki gr.
Vay gr. (2 vonal)
Wallis gr.
Wenckheim gr.
Zichy gr. (3 vonal)
ZARÁNDY A. GÁSPÁR.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages