Három adalék három generatióhoz.

Teljes szövegű keresés

Három adalék három generatióhoz.
Régebben kiadott munkákban is találunk néha uj adatkákat, melyeket utóbb megjelent dolgozatok nem használtak föl. Igy tünt szemembe a Vaja-nemzetségről adott kis közleményemben emlitett régebbi birtokeladásra, illetve adományozásra vonatkozó oklevél (Turul, XXVII. 137. l.), melyről mellékesen megjegyezve, Weraner olyformán nyilatkozik, mintha én azt akartam volna, hogy 1903-ban közzétett oklevelet 1901-ben használjon föl (Turul, XXVI. 178. l.), holott én világosan ujabb nemzetségi kutatásaira utaltam, melyek 1904–1905 folyamán jelentek meg.
Néhány föl nem használt adalékra bukkanunk Vagner Józsefnek Adalékok a nyitrai székeskáptalan történetéhez (Nyitra, 1896) czimü becses munkájában is.
Az első adat genealogiai szempontból nem nyujt ugyan ujat, de Péter ispán szereplését, illetve érdemes munkásságának megjutalmazásáról való tudásunkat gyarapitja. A Ludány-nemzetség Emőkei ágának későbbi sorsára pedig genealogiai szempontból is hasznositható az a IV. Lászlótól eredő, 1284 ápril 24-én Pankota, mellett kelt oklevél, mely szerint a király consideratis fidelitatibus et servitiis comitis Petri filii Zobozlow de genere Lwdan quandam terram castri sui Nitriensis Malantha vocatam, que … usui quinque aratrorum vel citra sufficeret …, eidem comiti Patro et suis heredibus … contulisset. Ez a föld később a nyitrai káptalan birtokába jutott, de 1424-ben Emőkei Tamás fia Jakab vissza szerette volna szerezni (Vagner, id. m. 407. l.).
Két aprósággal bőviti Vagner a Divék-nemzetségről való tudásunkat. 1336-ban a pozsonyi káptalan, quum nobilis domina Margaretha filia quondam comitii Barlei de genere Dywek, relicta videlicet quondam comitis Mogh de Elephanth előtte meg nem jelenhetett, a nyitrai káptalan kérésére két megbizottját küldte hozzá, kik előtt Margit asszony de voluntate comitis Desev fratris sui patruelis et consensu birtokai tekintetében intézkedett (id. m. 390. l.). Barleusnak ezt a leányát eddig nem ismertük, sem azt nem tudtuk róla, hogy Elefánti Mog felesége lett, kitől azonban gyermekei nem születtek. Dezső ispán szintén ismeretlen tagja a Divék nemzetségnek. Ha a frater patruelisen Margit asszony unokatestvérét értjük, akkor Dezső ispán Barleus valamelyik testvérének fia volt.
Uj nemzetség merülne föl Mátyás királynak 1468 ápril 18-iki oklevelében, melylyel a zohori konvent 1379-i határjárásról szóló jelentését átirja. A konvent oklevelében arról van szó, hogy a birtok megállapitásakor eljutottak egy vizhez, mely possessionem Dobras domini episcopi (Nitriensis) a terris nobilium de genere Dynk, terras scilicet Moyteh … elválasztotta (id. m. 424–425. l.). Lehet azonban, hogy az Aba nemzetség egyik sarjadékának, Denknek ivadékairól van szó.
SÖRÖS PONGRÁCZ.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages