ID. BÁNÓ JÓZSEF 1824–1910.

Teljes szövegű keresés

ID. BÁNÓ JÓZSEF 1824–1910.
A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaságot ujból sulyos veszteség érte. F. évi május hó 6-án költözött el nyolczvanhét éves korában az élők sorából id. Bánó József igazgató-választmányunk nesztora, társaságunk volt másodelnöke.
A megboldogult halálával ismét megfogyott azok száma, kik kezdettől fogva társaságunk tagjai közé tartoztak. Midőn társaságunk 1883-ban megalakult, id. Bánó József, ki a magyar történelmi mult emlékeit mindenkor kegyelettel ápolta, az elsők között volt, kik társaságnak tagjai sorába beléptek. A midőn az igazgató-választmány megalakult, id. Bánó József is tagjává választatott és azóta 27 éven keresztül tevékeny részt vett társaságunk életében. Nem tartozott ugyan azok közé, kik a társaságunk müvelte tudományszakokat önálló kutatásokkal fejlesztették; irodalmi munkássága a tulajdonképeni történetirás terére szoritkozott, különösen Felső-Magyarország és Sáros vármegye történetére, de mint a régi magyar nemesi családok egyikének sarja nagy érzékkel birt a régi magyar családtörténet és heraldika kérdései iránt, melyek jelentőségét a magyar történettudományra nézve a maguk egészében megtudta érteni. Mint igazgató-választmányunk tagja élénk részt vett társaságunk müködésében, üléseinknek egyik legszorgalmasabb látogatója volt, a ki, ha a fővárosban tartózkodott, ritkán mulasztotta el, hogy üléseinken megjelenjen. Egyénisége, személyisége iránt társaságunk azzal rótta le tisztelete adóját, hogy 1901-ben a másodelnöki méltóságra választotta meg. Mint másodelnök tevékeny működést fejtett ki a társaság ügyeinek vezetésében és midőn 1905-ben előrehaladott korára való hivatkozással az ujbóli megválasztást nem fogadta el, ez nem jelentette egyuttal a társaság iránti érdeklődésének megcsappanását. Mint az igazgató-választmány tagja továbbra is élénk figyelemmel kisérte működésünket életének utolsó pillanatáig. Hű tagtársunkat, igaz barátunkat, lelkes támogatónkat vesztettük el benne, kinek emlékét sziveinkben mindig kegyelettel fogjuk megőrizni.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages