Egy irodalmi érdemjel tervezete.

Teljes szövegű keresés

Egy irodalmi érdemjel tervezete.
Midőn hazánk szellemi mozgalmainak vezérférfiai semmi áron sem tudták az Akadémia létesitésének ügyét a XIX. század elején előbbre vinni, a Magyar Nemzeti Muzeum akkori igazgatója, Miller Jakab Nándor azzal a javaslattal járult József nádor elé, alapitsák meg a Tudós Társaságot a Muzeummal kapcsolatban, ennek keretein belül. Ezt Miller felfogása szerint annál inkább keresztül lehetett volna vinni, mert egyrészt a Muzeum a szükséges irodalmi segédeszközöknek egész gazdag tárháza felett rendelkezik, másrészt pedig, mert a Muzeumnak nemcsak az a rendeltetése és feladata, hogy az irodalom kincseit, a müvészet, természet remekeit összegyüjtse és a közönség részére kiállitsa, hanem az is, hogy ezeket hozzáértő szakemberek által tudományos módon feldolgoztassa.
Legfeljebb a magyar nyelvet és irodalmat kellene még fokozottabb müvelésben részesiteni, a mi akként történnék, hogy a Nemzeti Muzeum bizonyos pályakérdéseket tüzne ki, s a kik ezeket sikeresen megfejtenék, azokat a nádor a Nemzeti Muzeum levelező tagjaivá avatná.
E levelező tagok részére, azon kivül hogy szabad belépésük lett volna a gyüjteményekbe, hogy a fizetéstől eltekintve, ugyanazon jogokban része ültek volna az intézet részéről, mint annak felesküdt tisztviselői, hogy megválasztatásukról a nádori kanczellária hivatalosan értesitette volna az összes törvényhatóságokat és intézeteket, még egy irodalmi érdemjel-félét is tervezett Miller, a melyet a felség hozzájárulásával a nádor adományozott volna a kitüntetettnek.
Ez az érdemjel egy tojásdad alaku zománczozott kis pajzs lett volna, vörös szinü előlap ján középen az ország czimerével, felette F. R. A. arany betükkel (Franciscus Rex Apostolicus) alatta pedig e szavakkal Ar. 8. 1808. (Ez az a törvényczikk, a mely kimondotta a Nemzeti Muzeum megalapitását.) Hátsó, zöldszinü lapján két köralaku ezüst babérág közt e szavak lettek volna olvashatók: Praemium Eruditionis. Köriratként pedig, hasonlóképen ezüst betükkel Mus. SS. et 00. Reg. Hung. Jos. Palat. Vagyis: Museum Statuum et Ordinum Regis Hungaricum Joseph num Palatinale.
A jelvény, aranyszegélylyel, koronán függve, kétujjnyi szélességü, nemzeti szinü selyem szalagon, a mellen lett volna viselendő.
KOLLÁNYI FERENCZ.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages