Baán Kálmán: Vas vármegye 1554. évi nemesi összeírása.

Teljes szövegű keresés

Baán Kálmán: Vas vármegye 1554. évi nemesi összeírása.
(Birtokos és egytelkes nemesek.) Különlenyomat a «Magyar Családtörténeti Szemle» 1940. V–X. számaiból. Budapest, 28 l.
A mostanában erősen fellendült származás-, illetve az ezzel kapcsolatos nemességigazolásnak egyik legfontosabb feltétele az egyes családok nemessége gyökerének megállapítása. Minthogy azonban a legtöbb családnak ma már nincs kezében birtok, vagy címeres nemeslevél (armális) adományozásáról szóló eredeti királyi oklevél, vagy annak hiteles másolata, hasznos szolgálatot tesznek olyan összeírások, amelyek annakidején az egyes vármegyékben lakó nemesekről, elsősorban a birtokosokról, valamint az egytelkes (kuriálista) nemesekről készültek. Ezek az összeírások tulajdonképpen nyilvántartások voltak, amelyekre a vármegyei hatóságoknak egyrészt a hadiadó kivetése, másrészt az esetleg elrendelendő személyes felkelés, vagy a nádor által a vármegyékre kirótt katonai csapatok kiállítása céljából állandóan szüksége volt. Ily összeírások – a legrégibbek a XVI. századból valók – ma már alig találhatók a vármegyei levéltárakban. Talán a Zólyom vármegye levéltárában őrzött 1540. évi a legkorábbi. A felvidéki és egyéb törökmentes vármegyékben csak a XVII. századtól kezdve találhatók, és itt is csak hellyel-közzel, rendszeres nemesi összeírások. Ezért nagyon értékesek azok a XVI. századi összeírások, amelyeket az udvari kamara által kiküldött dicatorok (adórovók) készítettek, faluról-falura járva, és amelyeket az Országos Levéltár ú. n. kincstári osztályában elhelyezett «Dicális conscriptiók» kötetei őriztek meg számunkra. A szerző, aki egyébként fiatal genealogusaink egyik legszorgalmasabbika s az Országos Levéltár állandó kutatója, rövid bevezető sorok után, amelyekben a Dunántúl nyugati részén végbement település kialakulását is vázolja, ez alkalommal egy ilyen, az 1554. évből való összeírást ad közre, helységek szerint. Utóbbiaknak úgy a régi, mint a mai nevét is közli és idézi a községre, vagy a birtokosokra vonatkozó Csánki-féle (Magyarország 97történelmi földrajza a Hunyadiak korában, II. köt.) középkori adatokat is. Gondos és hű közlése hasznos forrásul szolgálhat minden családtörténeti kutató számára, akit ez a vidék, Vas vármegye és környéke, érdekel.
Főglein Antal.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages