II. LAJOS KIRÁLY ŐSEI ÉS VEGYESHÁZI KIRÁLYAINK ROKONI KAPCSOLATAI.

Teljes szövegű keresés

72II. LAJOS KIRÁLY ŐSEI ÉS VEGYESHÁZI KIRÁLYAINK ROKONI KAPCSOLATAI.
Nincs nemzet, mely annyira ragaszkodnék történelmi múltjához és nagy uralkodóinak emlékéhez, mint a magyar. A királyság intézménye, és így királyaink személye is, mélyen beágyazódott történelmi tudatunkba; de nemcsak történészeink és politikusaink foglalkoznak velük, hanem a szépirodalomnak, képzőművészetnek, sőt a mesemondó és nótafaragó népnek is kedvelt témája egy-egy nagy uralkodónk alakja. Mégis, tudományos szempontból igen mostoha sors érte őket: családi történetükkel alig-alig foglalkozott valaki, hogy a történelmi hitelű életrajzok hiányát ne is említsem. Így keletkezett az a paradox helyzet, hogy számos külföldi országban, ahol a királyság és a királyok már régen bekerültek a történelmi kuriozitások lomtárába, sokkal nagyobbszámú és több tudományossággal összeállított monográfia foglalkozik a hajdani dinasztiák részletes családtörténetével és az egyes uralkodók személyes viszonyainak kiderítésével, mint nálunk, ahol az ősi királyság hagyományainak tiszteletében felnőtt társadalom történelmi igényei ezt, az öncélú tudományos szempontokon túlmenőleg is, indokolttá tennék.
Uralkodóházaink közül még az Árpád-házat dolgozták fel leginkább tudományos szempontból. Wertner Mór és Csánki Dezső alapvetése után azonban a rendszeres munka ezen a téren is megszakadt; bár számos olyan területre mutattak rá, ahol nemcsak lehetne, de kellene is új adatokkal kiegészíteni első dinasztiánk családi történetét. Nem is szólva arról, hogy például Árpád-házi uralkodóink ősfáinak összeállítására mégcsak kísérlet sem történt, pedig politikai történet szempontjából sem érdektelen, hogy uralkodóink mely családoktól származtak, illetve melyekkel tartottak rokonságot. A Habsburg-ház családtörténetének feldolgozott voltát nem említem, mert ez német genealógusok műve, és nekünk magyaroknak legfeljebb például szolgálhat, de semmiesetre sem mentségül.
A legmostohább sors mégis vegyesegyházi királyainkat érte. Leszármazásuk ugyan eléggé ismeretes, hiszen erre az országnak öröklés útján való átszállása miatt szinte elengedhetetlen szükségük volt a történészeknek, de ha tudományos rendszerességgel összeállított ősfát keresünk, kénytelenek vagyunk még ma is vagy az egykorú forrásokhoz, vagy pedig az e téren a hazainál jóval fejlettebb külföldi irodalomhoz fordulni.
Ezen a visszás állapoton először a Hóman–Szekfű-féle Magyar Történet igyekezett segíteni, mikor leközölte Nagy Lajos és Zsigmond királyaink ősfáját.* Ez a két ősfa azonban inkább csak a szöveghez adott tájékoztató, s mint ilyennek természetesen nem célja a teljesség és nem terjedhet ki a felhasznált források ismertetésére, a régebbi külföldi irodalomból átvett adatoknak kritikai megrostálására is.
II. kötet 144. lap, illetve II. kötet 320. lap.
Történettudományunknak ezt a hiányát szeretném alábbi szerény közleményemmel némileg kisebbíteni. Ezért bemutatom a tragikus sorsú II. Lajos királyunknak öt generáción át gondos forrástanulmányok alapján összeállított ősfáját. II. Lajos személye több okból igen alkalmas erre a célra. Egyrészt ő volt utolsó uralkodója a Mohács előtti integer Magyarországnak, s mint ilyennek ősei között szerepelnek Zsigmondtól kezdve összes ki nem apadt vérű vegyesházi királyaink. Másrészt többi, gyermektelenül elhalt vegyesházi királyainkhoz is szoros rokoni kapcsolat fűzi, melyeknek levezetésével élénk fény derül azokra a családi politika által sarkalt harcokra, melyeknek látható eredménye a különböző dinasztiáknak a magyar koronáért való vetélkedése, következménye pedig az ország széthúzása, majd bukása lett. Végül nem utolsó sorban azért esett választásom Lajos személyére, mivel édesanyja, Grailly Anna candallei grófnő, egyike azoknak a királyasszonyainknak, kinek családi viszonyai eddig legkevésbbé voltak ismeretesek, másrészt pedig Lajos nővére, Anna, mint I. Ferdinánd hitvese, ősanyjává lett Magyarország összes Habsburg uralkodóinak IV. Károly királyunkig bezárólag.
Íme az ősfa:
731. JAGELLO II. LAJOS Magyarország és Csehország királya; 2. II. Ulászló Magyarország és Csehország királya; 3. Anna candallei grófnő; 4. IV. Kázmér Lengyelország királya, Litvánia nagyfejedelme; 5. Erzsébet magyar hercegnő; 6. II. Gaszton Candalle és Bénanges grófja; 7. Katalin foixi hercegnő; 8. V. Ulászló Lengyelország királya, Litvánia nagyfejedelme; 9. Zsófia holszanyi hercegnő; 10. Albert német-római császár, Magyarország és Csehország királya, Ausztria hercege; 11. Erzsébet magyar hercegnő; 12. János Candalle és Bénanges grófja; 13. Margit a suffolki earl leánya; 14. IV. Gaszton Foix hercege és Bigorre grófja; 15. Eleonóra Navarra királynője; 16. Olgert Litvánia fejedelme; 17. Julia tveri hercegnő; 18. András Holszany hercege; 19. Alexandra drucki hercegnő; 20. IV. Albert Ausztria hercege; 21. Johanna- Zsófia bajor hercegnő; 22. Zsigmond német-római császár, Magyarország és Csehország királya; 23. Borbála cilli-i grófnő; 24. I. Gaszton Bénanges grófja; 25. Margit tartasi vicomtesse; 26. Mihály Suffolk earlje; 27. Erzsébet a norfolki herceg leánya; 28. III. János Foix és Bigorre grófja; 29. Johanna tartasi vicomtesse; 30. II. János Aragonia és Navarra királya; 31. II. Blanka Navarra királynője; 32. JAGELLO Gedimin a litvánok fejedelme; 33. Ismeretlen; 34. RURIK II. Sándor Tver és Vladimir fejedelme; 35. Anasztázia; 36. HOLSZANSKI Iván Holszany hercege; 37. RURIK Agrippina szmolenszki hercegnő; 38. DRUCK Dimitri Druck fejedelme; 39. Ismeretlen; 40. HABSBURG III. Albert Ausztria hercege; 41. HOHENZOLLERN Beatrix nürnbergi várgrófnő; 42. WITTELSBACH I. Albert Bajorország hercege, Hollandia grófja; 43. PIAST Margit Briegi hercegnő; 44. ARLON-LUXEMBURG IV. Károly német-római császár, Csehország kir.; 45. POMMERN Erzsébet wolgasti hercegnő; 46. CILLY II. Hermann Cilli grófja; 47. SCHAUNBERG Anna schaunbergi grófnő; 48. GRAILLY Archimbáld Bénanges grófja; 49. FOIX Izabella Foix grófnője; 50. ALBRET VIII. Arnold-Amanjeu Tartas vicomteja; 51. CAPET-BOURBON Margit bourboni hercegnő; 52. POLE Mihály Suffolk earlje; 53. BAGOT Katalin a straffordi earl leánya; 54. MOWBRAY I. Tamás Norfolk hercege; 55. FITZALAN Erzsébet az arundeli earl leánya; 56. GRAILLY Archimbáld Bénanges grófja; 57. FOIX Izabella Foix grófnője; 58. ALBRET I. Károly Tartas vicomteja; 59. SULLY Mária sullyi grófnő; 60. CASTILLA-ARAGON I. Ferdinánd Aragonia és Szicilia királya; 61. CASTILLA Eleonóra-Urraca albuquerquei grófnő; 62. CAPET-EVREUX III. Károly Navarra királya; 63. CASTILLA Eleonóra kasztiliai infánsnő
74Az ősfán szereplő személyek adatai és a rájuk vonatkozó források a következők:
1. Jagello II. Lajos, Magyarország és Csehország királya. Született: Buda, 1506. júl. 2. Meghalt (elesett): Mohács, 1526. aug. 29. Házasságot kötött: 1522. jan. 13. Források: Isenburg II. 85., Wenzel 836.
2. Jagello II. Ulászló, Magyarország és Csehország királya. Szül. Krakow, 1456. márc. 1. Megh. Buda, 1516. márc. 13. Ház. Székesfehérvár, 1502. szept. 29. Források: Forst 73, 74., Wenzel 755–56.
3. Grailly Anna, candallei grófnő. Megh. Buda, 1506. júl. 26. Források: Forst 73, 74., Wenzel 837.
4. Jagello IV. Kázmér, Lengyelország királya, Litvánia nagyfejedelme. Szül. Krakow, 1427. nov. 30. Megh. Grodno, 1492. jún. 7. Ház. Krakow, 1454. febr. 10. Forrás: Forst 76.
5. Habsburg Erzsébet, magyar hercegnő. Szül. 1437. Megh. Krakow, 1505. aug. 30. Források: Forst 76., Isenburg I. 16.
6. Grailly II. Gaszton, Candalle és Bénanges grófja, Buch örökös kapitánya. Szül. 1442 táján. Megh. 1500. Ház. 1469. Források: Ansčlme III. 381., Garnier XLVII.
7. Grailly Katalin, foixi hercegnő. Szül. 1453 táján. Megh. 1493. jan. 30. előtt. Források: Ersch I. 78, 296., Larousse VIII. 536.
8. Jagello V. Ulászló, Lengyelország királya, Litvánia nagyfejedelme. Szül. 1354. Megh. Grodek, 1434. jún. 1. Negyedik házasságát kötötte: Nowogrodek, 1422. februárban. Forrás: Forst 80.
9. Holszanski Zsófia, holszanyi hercegnő. Szül. Kijev, 1405. táján. Megh. Krakow, 1461. szept. 21. Forrás: Forst 80.
10. Habsburg Albert, német-római császár, Magyarország és Csehország királya, Ausztria hercege. Mint német király II., mint osztrák herceg V. Albert. Szül. Wien, 1397. aug 10. Megh. Neszmély, 1439. okt. 27. Ház. Pozsony, 1421. szept. 28. Források: Behr 205., Forst 80, Wurzbach VI. 141.
11. (Arlon)-Luxemburg Erzsébet, magyar hercegnő. Szül. 1409-ben nov. 27. előtt. Megh. Esztergom, 1442. dec. 25. Források: Behr 205., Forst 80.
12. Grailly János, Candalle és Bénanges grófja, Buch örökös kapitánya. Szül. 1415. táján. Megh. 1485. dec.-ben 5. után. Házasságot kötött: 1440. táján. Források: Dungern LIII. 60.,, Ansčlme III. 382.
13. Pole Margit, a suffolki earl leánya, Candalle (=Kendal) grófnője. Források: Forst 80., Kropf 690., Ansčlme III. 383.
14. Grailly IV. Gaszton, Foix hercege, Bigorre grófja. Szül. 1422. febr. 26. Megh. Roncevaux, 1472. júliusban 21. után. Ház. Alcamniz, 1436. júl. 30. Források: Ersch I. 78, 275., 277., Ansčlme III. 343.
15. (Castilla)-Aragon Eleonóra, Navarra királynője. Szül. 1426. febr. 2. Megh. Tudela, 1479. febr. 12. Források: Bofarull II. 324., Béthencourt III. 410., Ersch I. 78, 277.
16. (Jagello) Olgert, Litvánia nagyfejedelme. Szül. 1296. Megh. 1377. májusban. Második házasságát kötötte: 1349. Források: Wolff: Rod 26., Isenburg II. 87.
17. Rurik Julia, tveri hercegnő. Megh. 1392. Források: Wolff: Rod 26., Baumgarten 46, 49.
18. Holszanski András, Holszany hercege. Források: Dungern XII. 26. Nachtrag., Wolff: Kniaziowie 94.
19. Druck Alexandra, drucki hercegnő. Megh. Gliniany, 1426. Forrás: Wolff: Kniaziowie 55.
20. Habsburg IV. Albert, Ausztria hercege. Szül. Wien, 1377 szept. 21. Megh. Kloster-Neuburg, 1404. szept. 14. Ház. Wien, 1390. ápr. 24. Források: Behr 205., Grande Encycl. I. 1150., Haeutle 119.
21. Wittelsbach Johanna-Zsófia, bajor hercegnő. Szül. 1373. Megh. 1410. nov. 15. Eltemetve: Wien. Források: Haeutle 119.
22. (Arlon)-Luxemburg Zsigmond, német-római császár, Magyarország és Csehország királya. Szül. Prága, 1368. febr. 14. Megh. Znaim, 1437. dec. 9. Második házasságát kötötte: 1408. Források: Aschbach I. 5., Wutke XI., Chilian 17.
23. Cilly Borbála, cillii grófnő. Szül. 1390–95 között. Megh. Melnik, 1451. júl. 11. Források: Chilian 18. és 62.
24. Grailly I. Gaszton, Bénanges grófja, Buch örökös kapitánya. Megh. Meilles, 1455. aug. 26. után. Ház. 1410. Források: Ersch I. 78, 295.
25. Albret Margit, tartasi vicomtesse. Megh. Bordeaux, 1453. Forrás: Ansčlme III. 382.
26. Pole Mihály, Suffolk earlje. Szül. 1394. Megh. (elesett): Azincourt, 1415. okt. 25. Ház. 1410 táján. Források: Dictionary 46, 34.
7527. Mowbray Erzsébet, a norfolki herceg leánya. Megh. 1423 előtt. Források: Dictionary 46, 34.
28. Grailly III. János, Foix és Bigorre grófja, Languedoc, Auvergne és Guienne kormányzója. Szül. 1382–83. Megh. Mazęres, 1436. máj. 4. Második házasságát kötötte: 1422. febr.-ban. Források: Garnier XLVII., Grande Encycl. 21, 92., Ersch I. 78, 274.
29. Albret Johanna, tartasi vicomtesse. Megh. 1435. Források: Grande Encycl. 21, 92., Ersch I. 78, 274.
30. (Castilla)-Aragon II. János, Aragonia és Navarra királya. Szül. Medina del Campo, 1398 júl. 29. Megh. Barcelona, 1479 jan. 19. Első ház. Olite, 1419 nov. 5. Források: Ersch II. 20, 167, Bofarull II. 318., Mariana 8, 204., Ersch II. 20, 176.
31. (Capet)-Evreux II. Blanka, Navarra királynője. Megh. Nieva, 1444. ápr. 1. Források: Garnier XLVII., Behr 196., Bofarull II. 324.
32. (Jagello) Gedimin, a litvánok fejedelme. Szül. 1257. Megh. 1341. Források: Isenburg II. 87., Wolff: Rod 7.
33. Ismeretlen. Megh. 1344. Forrás: Isenburg II. 87.
34. Rurik II. Sándor, Tver és Vladimir nagyfejedelme. Szül. 1301. okt. 7. Megh. (elesett): 1339. okt. 28. Ház. 1320. Források: Baumgarten 46, 48.
35. Anasztázia. Megh. 1365. Források: Baumgarten 46., Dungern II. 62, 63.
36. Holszanski Iván, Holszany hercege. Megh. 1401. Ház. 1391 előtt. Források: Wolff: Kniaziowie 94, 459.
37. Rurik Agrippina, szmolenszki hercegnő. Megh. 1401 előtt. Források: Wolff: Kniaziowie 94, 459., Baumgarten 106, 109.
38. Druck Dimitri, Druck fejedelme. Források: Wolff: Kniaziowie 55.
39. Ismeretlen.
40. Habsburg III. Albert, Ausztria hercege. Szül. Wien, 1348. szept. 9. Megh. Laxenburg, 1395. aug. 29. Második házasságát kötötte: Wien, 1375. márc. 4. Források: Behr 205., Oettinger I. 12., Grossmann I. 12.
41. Hohenzollern Beatrix, nürnbergi várgrófnő. Szül. 1358. márc. 19. Megh. Berchtoldsdorf, 1414. jún. 10. Forrás: Grossmann 81.
42. Wittelsbach I. Albert, Bajorország és Straubing hercege, Hollandia grófja. Szül. München, 1336. júl. 25. Megh. ’s Gravenhage, 1404. dec. 13. Első ház. Passau, 1353. júl. 19. Források: Haeutle 118., Isenburg I. 27.
43. Piast Margit, briegi hercegnő. Szül. 1346. táján. Megh. ’s Gravenhage, 1386. febr. 18–22. Források: Haeutle 118., Wutke II., Isenburg I. 191.
44. (Arlon)-Luxemburg IV. Károly-(Vencel), német-római császár, Csehország királya. Szül. Prága, 1316. máj. 14. Megh. Prága, 1378. nov. 29. Negyedik ház. 1363. máj.-ban. Források: Wutke XI., Isenburg I. 25.
45. Pommern Erzsébet, wolgasti hercegnő. Megh. 1393. febr. 14. Források: Cohn 144., Isenburg I. 126.
46. Cilly II. Hermann, Cilli grófja. Szül. 1363. Megh. Pozsony, 1435. okt. 13. Ház. 1377. Források: Dungern VIII. 30., Krones 2, 211., Witting 39.
47. Schaunberg Anna, schaunbergi grófnő. Megh. 1396 előtt. Források: Dungern VIII. 31., Krones 2, 211., Witting 39.
48. Grailly Arhimbáld, Bénanges grófja, Guienne sénescallja, Buch örökös kapitánya. (Azonos az 56. alattival). Megh. 1413. Ház. 1381. Források: Ansčlme 3, 371., Béthencourt 5, 169., Ersch I. 46, 119.
49. Foix Izabella, Foix grófnője, Foix és Béarne örököse. (Azonos az 57. alattival.) Megh. 1412. Források: Béthencourt 5, 169.
50. Albret VIII. Arnold-Amanjeu, Tartas vicomteja. Megh. 1401. Ház. 1368. máj. 4. Források: Behr 185., Isenburg II. 30.
51. (Capet)-Bourbon Margit, bourboni hercegnő. Megh. 1416. jan. 4. után. Források: Behr. Suppl. 42., Isenburg II. 30.
52. Pole Mihály, Suffolk earlje. Szül. 1361 táján. Megh. (elesett): Harfleur, 1415. szept. 18. Források: Grande Encycl. 27, 73.
53. Bagot Katalin, a straffordi earl leánya. Források: Encycl. Brit. 21, 972., Dictionary 46, 33.
54. Mowbray I. Tamás, Norfolk hercege, Anglia marsallja. Szül. 1366 táján. Megh. Venezia, 1399. szept. 22. Ház. 1385. Források: Grande Encycl. 25, 22., Dictionary 39, 230., Encycl. Brit. 19, 742.
7755. Fitzalan Erzsébet, az arundeli earl leánya. Szül. 1372 táján. Megh. 1425. júl. 8. Források: Encycl. Brit. 19, 742., Dictionary 39, 236.
56. Grailly Arhimbáld, Bénanges grófja, Guienne sénescallja, Buch örökös kapitánya. (Azonos a 48. alattival.)
57. Foix Izabella, Foix grófnője, Foix és Béarne örököse. (Azonos a 49. alattival.)
58. Albret I. Károly, Tartas vicomteja, Franciaország connétableja. Megh. (elesett): Azincourt, 1415. okt. 25. Ház. 1400. jan. 27. Források: Garnier XLVII., Grande Encycl. 1, 1187., Ansčlme 6, 206, 211.
59. Sully Mária, sullyi grófnő. Megh. 1400 után. Források: Ansčlme 6, 211.
60. (Castilla)-Aragon I. Ferdinánd, Aragonia és Szicilia királya. Szül. Medina del Campo, 1380. nov. 30. Megh. Igualada, 1416. ápr. 2. Ház. Madrid, 1393. Forrás: Vajay 25.
61. Castilla Eleonora-Urraca, albuquerquei grófnő. Szül. 1374. Megh. Medina del Campo, 1435. dec. 16. Forrás: Vajay 25.
62. (Capet)-Evreux III. Károly, Navarra királya. Szül. Mantes, 1361. Megh. Olite, 1425. szept. 8. Ház. Soria, 1375. máj. 27. Források: Garnier XLVII., Behr 196., Grande Encycl. 10, 745., Ersch II. 33, 259.
63. Castilla Eleonora, kasztiliai infánsnő. Szül. 1352 táján. Megh. Pamplona, 1416. márc. 5. Források: Garnier XLVII., Behr 196., Grande Encycl. 15, 805.
Ennek az ősfának és a rajta szereplő családok leszármazásának ismerete alapján sok érdekes összefüggést állapíthatunk meg, melyek nemcsak a dinasztiák családtörténetére, hanem a nemzetek politikai történetére is kihatottak. Elsősorban rámutathatunk arra az ősvonalra, mely a Jagellók magyarországi trónutódlásának alapjául szolgált. Ez a vonal – az ősfa számozását véve alapul – 22–11–10–5–2–1. Láthatjuk továbbá, hogy II. Lajos egyik szépanyja (13) az angol főnemesség köréből került ki, ami azért nevezetes, mert ez az egyetlen olyan kapcsolat, mellyel angol vér jut magyar uralkodó ereibe. Ugyanezen ősanya révén tesz szert első ízben magyar király polgári ősökre is, minthogy a suffolki earlök elei kereskedő polgárok voltak Kingston-upon-Hull-ban, akik vagyonukat és hatalmukat éppúgy pénzük ügyes forgatásának köszönhették, mint a Fuggerek, Thurzók, vagy Rotschildok.*
A Pole-család eredetéről az Encyclopedia Britannica így emlékezik meg: «The family of the Poles had its origin in a house of merchants at Kingston-upon-Hull. It has been said that these Poles were the first EngIisch pears whose fortunes had been founded upon riches gained in trade.» (Encycl. Brit. XXI. 972.)
76CAPET-ANJOU I. Nagy Lajos Magyarország királya 1342–1382 Lengyelország és Nápoly királya ~ KOTROMANICS Erzsébet bosnyák hercegnő; CASTILLA-ARAGON I. Ferdinánd Aragonia és Szicilia királya ~ CASTILLA Eleonóra-Urraca albuquerquei grófnő; ARLON-LUXEMBURG Zsigmond német-római császár Magyarország királya 1387–1437 Csehország királya; 1. ~ Mária Magyarország királynője 1382–1386; gyermektelenek; Hedvig Lengyelország királynője; ~ JAGELLO V. Ulászló Lengyelország királya Litvánia nagyfejedelme; V. Alfonz Aragonia, Nápoly és Szicilia királya ~ HIJAR Margit ixari grófnő (ágyas); II. János Aragonia királya 1. ~ CAPET-EVREUX Blanka Navarra királynője 2. ~ ENRIQUEZ Johanna kasztiliai főrangú hölgy; 2. ~ CILLY Borbála cillii grófnő; Erzsébet †; 4. ~ HOLSZANSKI Zsófia holszanyi hercegnő; I. Ferdinánd Nápoly királya ~ CLERMONT Izabella clermonti grófnő; Erzsébet magyar hercegnő ~ HABSBURG Albert német-római császár Magyarország királya 1437–1439 Csehország királya, Ausztria hercege; IV. Kázmér Lengyelország királya Litvánia nagyfejedelme; I. Ulászló Lengyelország királya, Litvánia nagyfejedelme Magyarország királya 1440–1444 †; Beatrix nápolyi hercegnő ~ HUNYADI I. Mátyás Magyarország királya 1457–1490 †; 2-től II. Ferdinánd Aragonia királya ~ CASTILLA Izabella Kasztilia királynője; 1-től Eleonóra Navarra királynője ~ GRAILLY IV. Gaszton Foix hercege; V. László Magyarország királya 1452–1457 Csehország királya †; Erzsébet magyar hercegnő; Johanna kasztiliai infánsnő ~ HABSBURG I. Fülöp Sanyolország királya; Katalin foixi hercegnő ~ GRAILLY II. Gaszton Candalle grófja; II. Ulászló Magyarország királya 1490–1516 Csehország királya; II. Zsigmond Lengyelország királya, Litvánia nagyfejedelme, ~ SFORZA Bona milánói hercegnő; BÁTHORY István Magyarország nádora ~ THELEGDY Katalin; Anna candallei grófnő; Izabella lengyel hercegnő ~ SZAPOLYAI I. János Magyarország királya 1526–1540; Anna lengyel hercegnő; ~ István Erdély fejedelme 1571–1575 Lengyelország királya; gyermektelenek; Kristóf Erdély fejedelme 1575–1581 ~ BOCSKAY Erzsébet; András erdélyi vajda ~ MAJLÁTH Margit; II. János-Zsigmond Magyarország választott királya 1540–1551 Erdély fejedelme 1556–1571 †; BÁTHORYAK Erdély fejedelmei.; I. Ferdinánd német-római császár Magyarország királya 1527–1564 Csehország királya Ausztria hercege; Mária spanyol infánsnő; ~ II. Lajos Magyarország királya 1516–1526 Csehország királya; gyermektelenek; Anna magyar hercegnő; HABSBURGOK Magyarország királyai.
Az előző oldalon lévő származási tábla vegyesházi királyaink teljes rokoni összefüggését mutatja és megtalálható rajta valamennyi magyar uralkodó 1342-től 1564-ig – az egy Durazzói Károlyt kivéve –, valamint az első erdélyi fejedelmek is 1556-tól 1581-ig.
A fent vázolt összefüggéseket szemügyre véve láthatjuk, hogy Beatrix, Mátyás király felesége, Annának, II. Ulászló feleségének másodfokú nagynénje volt. Különös érdekességgel bír ez akkor, ha tekintetbe vesszük, hogy Ulászló trónrajutása után először Beatrixot vette nőül, de ezt a házasságot Ulászló kérésére VI. Sándor pápa később megsemmisítette. Kitűnik az is, hogy II. Lajos Szapolyai Jánossal és Báthory Istvánnal elsőfokú sógorságban állott. Kimutatható azonban vérszerinti rokonság is János király és II. Lajos között, valamint Izabella királyné rokonsága Beatrix királynéval is, amint azt az alábbi két tábla mutatja, mely összefüggéseket az áttekinthetőség megőrzése végett nem vezettem rá az előző táblára.
CASTILLA-ARAGON I. Ferdinánd Nápoly királya ~ CLERMONT Izabella clermonti grófnő; Beatrix nápolyi hercegnő ~ HUNYADI I. Mátyás Magyarország királya 1457–1490; II. Alfonz Nápoly királya ~ SFORZA Hippolita milanoi hercegnő; Izabella nápolyi hercegnő ~ SFORZA János-Galeazzo Milano hercege; Bona milanoi hercegnő ~ JAGELLO II. Zsigmond Lengyelország királya; Izabella lengyel hercegnő ~ SZAPOLYAI I. János Magyarország királya 1526–1540
78(JAGELLO) Olgert Litvánia nagyfejedelme ~ RURIK Julia tveri hercegnő; V. Ulászló Lengyelország királya ~ HOLSZANSKI Zsófia holszanyi hercegnő; Alexandra litván hercegnő ~ PIAST IV. Zjemovit Mazovia hercege; IV. Kázmér Lengyelország királya ~ HABSBURG Erzsébet magyar hercegnő; Eufémia mazovi hercegnő ~ PIAST I. Boleszláv Teschen hercege; II. Ulászló Magyarország királya 1490–1516 ~ GRAILLY Anna candalle-i grófnő; II. Premiszláv Teschen hercege ~ PIAST Anna mazovi hercegnő; II. Lajos Magyarország királya 1516–1526; Hedvig tescheni hercegnő ~ SZAPOLYAI István Magyarország nádora; I. János Magyarország királya 1526–1540
Ez a néhány összefüggés is megmutatja a családi kapcsolatoknak azt a szövevényét, mely akár mint ok, akár mint ürügy jelentős tényezője volt a XV–XVI. század történetének. Itt még csak egy érdekes genealógiai összefüggésre akarok rámutatni. Tudvalevő, hogy II. Ulászló fia XII. Lajos francia király tiszteletére kapta a keresztségben a Lajos nevet, minthogy édesanyja gyermekéveit a francia királyi udvarban töltötte, sőt a királlyal rokonságban is állott. Ez a rokonsági kapcsolat a következő:
GRAILLY IV. Gaszton Foix hercege ~ CASTILLA-ARAGON Eleonóra Navarra királynője; Margit foix-i hercegnő ~ CAPET-DREUX II. Ferenc Bretagne hercege; Katalin foix-i hercegnő ~ GRAILLY II. Gaszton Candalle grófja; Anna Bretagne hercegnője ~ CAPET-CALOIS XII. Lajos Franciaország királya; Anna candalle-i grófnő ~ JAGELLO II. Ulászló Magyarország királya; II. Lajos Magyarország királya
Ezek szerint Anna magyar királyné és XII. Lajos király felesége, Anne de Bretagne, elsőfokú unokatestvérek voltak, minek következtében II. Lajos másodfokú sógora volt annak az I. Ferencnek, aki mint XII. Lajos Klaudia leányának férje, apósát a francia trónon követte és akinek törökbarát politikája egyik inditóoka lett a Magyarország elleni török támadások megélénkülésének, s így II. Lajos halálának és az ország széthullásának is.
II. Lajos ősfája azonban nemcsak dinasztikus kapcsolatoknak szolgál alapjául, hanem forrása a már említett Szapolyai- és Báthory-féle összefüggéseken kívül még számos olyan rokoni vonalnak is, melyek közvetítésével nemcsak a külföldi uralkodóházak, hanem a korabeli magyar főnemesség soraiban is szépszámmal képviselve volt II. Lajos király atyafisága. E vonalak kiinduló pontja Hermann cillii gróf (helytelenül Cilley Hermann) és felesége Schaunberg Anna grófnő (46, 47), akiknek Borbála leánya Zsigmond király és császár felesége volt; többi utódaiktól és oldalrokonaiktól pedig származtak Magyarországon a Frangepánok, Garaiak, Újlakiak, Kórógyiak, Héderváryak, Drághffyak, Oláh-Császárok, Dersffyek, Esterházyak és ezeknek számos leányági utóda, köztük sok máig virágzó család is.*
Források: Ansčlme, Pčre: Histoire généalogique et chronologique de la Maison de France. I–IX. 3. kiadás. Páris, 1726–1733. – Aschbach J.: Geschichte Kaiser Sigismunds. Hamburg, 1838–45. – Bahnson, Wilhelm: Stamm- und Regententafeln zur politischen Geschichte. I–III. Berlin, 1912. – Baumgarten, N. de –: Généalogies des branches régnantes des Rurikides du XIIIe au XVIe sičcle. (Megjelent: Orientalia Christiana XXXV. k. (1934) 1–152. l. Roma.) – Behr, Kamillo von –: Genealogie der in Europa Regierenden Fürstenhauser. 2. kiadás. Leipzig, 1870. Supplement: u. o. 1890. – Béthencourt, Don Francisco Fernandez de –: Historia genealógica y heráldica de la Monarquia Espańola. I–IX. Madrid, 1897–1912. – Bofarull y Mascaró, Don Próspero de –: Los condes de Barcelona vindicados. I–II. Barcelona, 1836. – Chilian H.: Barbara von Cilli. Diss. Leipzig, 1908. – Cohn, Ludwig Adolf: Stammtafeln zur Geschichte der deutschen Staaten und der Niederlande. Braunschweig, 1871. – Dictionary of National Bibliography. London, 1885–1904. – Dungern, Otto Freiherr von: Ahnen deutscher Fürsten. I. Haus Zollern. Papiermühle, 1906. – Dungern, Otto Freiherr von: Thronfolgerecht und Blutverwandtschaft der deutschen Kaiser seit Karl dem Grossen. 2. kiadás. Papiermühle, 1910. – Encyclopedia Britannica, The –. 11. kiadás. Cambridge, 1910–11. – Ersch I. S. és Gruber I. G.: Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste. Halle-Leipzig, 1818–1882. – Forst-Battaglia Otto: Die Ahnentafel des letzten Herzogs von Cleve, Jülich und Berg. (Megjelent: Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins 44. k. (1911 67–82. l.) – Garnier Éd.: Tableaux généalogiques des souverains de la France et de ses grands feudataires. Paris, 1863. – Grande Encyclopedie, La –. Paris, 1885–1902. – Grossmann J., Berner E., Schuster G. és Zingeler K. Th.: Genealogie des Gesamthauses Hohenzollern. Berlin, 1905. – Haeutle Ch.: Genealogie des erlauchten Stammhauses Wittelsbach. München, 1870. – Isenburg, Wilhelm Karl Prinz von –: Die Ahnen der deutschen Kaiser, Könige und ihrer Gemahlinnen. Görlitz, 1932. – Isenburg, Wilhelm Karl Prinz von –: Stammtafeln zur Geschichte der europäischen Staaten I–III. Berlin, 1936. – Krones, F. von –: Die Freien von Saneck und ihre Chronik als Grafen von Cilli. Graz, 1883. – Kropf Lajos: Anna királynő, II. Ulászló neje. (Megjelent: Századok XXIX. évf. (1895) 689–709. l. Budapest.) – Larousse P.: Grand Dictionnaire Universel. I–XVII. Paris. – Mariana J.: Historia generál de Espańa. Madrid, 1794. – Oettinger E. M.: Moniteur des dates. Dresden–Leipzig, 1866–82. – Vajay Szabolcs: Spanyol királyok vére a Frangepán-leszármazottakban. (Megjelent: Turul LVII. évf. (1943) 22–27. l. – Wenzel Gusztáv: II. Ulászló házasélete. (Megjelent: Századok XI. évf. (1877) 630. és köv., 727 és köv., 816. és köv. ll.) – Witting, Johann-Baptist –: Niederösterreichischer Adel. Abteilung S-Z. Siebmachers Wappenbuch. Wien, 1919. – Wolff J.: Kniaziowie litewsko-ruscy. Warszawa, 1895. – Wolff J.: Ród Gedymina. Krakow, 1886. – Wurzbach, Konstant von –: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich. 1–60. Wien, 1857–91. – Wutke K.: Stamm- und Übersichtstafeln der schlesischen Fürsten. Bresslau, 1910–11.
VAJAY SZABOLCS.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages