3. kötet

Teljes szövegű keresés

3. kötet
MAGYAR ORSZÁGNAK LEÍRÁSA.
Mellyben minden hazánkbéli Vármegyék, Városok, Faluk, Puszták; uradalmak, fábrikák, huták, hámorok, savanyú, és orvosló vizek, fördőházak, nevezetesebb hegyek, barlangok, folyó vizek, tavak, szigetek, erdők, azoknak hollételek, Földes Urok, fekvések, történettyek, külömbféle termésbéli tulajdonságaik, a’ betűknek rendgyek szerént feltaláltatnak.
KÉSZÍTETTE
VÁLYI ANDRÁS
KIRÁLYI MAGYAR UNIVERSITÁSBÉLI PROFESZSZOR.
HARMADIK KÖTET.
BUDÁN,
A’ KIRÁLYI UNIVERSITÁSNAK BETŰIVEL.
1799.
Vincit Amor Patriś
NAGY MÉLTÓSÁGÚ
SÁRVÁRI FELSŐ VIDÉKI GRÓF
SZÉCHÉNYI FERENTZ
Ő EXCELLENTZIÁJÁNAK,
TSÁSZÁRI KIRÁLYI KAMARÁS, ÉS BELSŐ STÁTUS TITKOS TANÁTSOS ÚRNAK; A’ FELSÉGES NÁPOLYI KIRÁLY (ÉS ORSZÁG) SZ. JANUÁRIUS RENDGYE VITÉZZÉNEK, ’s A’ FELSÉGGES KIRÁLYI SEPTEMVIRÁLIS TÁBLA BÍRÓJÁNAK, ÉS TEKÉNTETES NEMES SOMOGY VÁRMEGYE FŐ ISPÁNNYÁNAK.
mély tisztelettel ajánlya
A’ KÖNYVNEK KÉSZÍTŐJE.
NAGY MÉLTÓSÁGÚ GRÓF!
KEGYELMES URAM!
Két nevezetes dolog boldogíttya a’ Hazát, ’s ezek ragyogtattyák a’ Hazának Nagygyait is a’ Méltóságok között minden időben. Ha az Országnak fő Rendgyei, a’ halandókat mintegy felül haladó tehetségekkel, ’s tulajdonságokkal bírnak: és ha a’ Közjónak előmenetelét szíveiken viselvén, gyönyörködve segéllik annak előmenetelét, ’s gyarapodását.
Távol llégyen Kegyelmes Uram! mintha magamról annyira meg felejtkezhetném, és, vagy Excellentziádnak, vagy megbóldoúltt Ditső Eleinek, ’s fényes Grófi Nemzetségének a’ Felséges Királyok, a’ Haza, a’ Hit, és a’ Közjó mellett tett nagy szűségeiket, fáradhatatlan jóltévő buzgóságaikat előadni bátorkodnám. Sokkal esméretesebbnek minden tudományos jó Hazafiak előtt, a’ Néhai Gróf SZÉCHÉNYIEK, mintegy tele patak’ módgyára folytt, ’s szakadatlan jótéteményeik, mint sem azokat a’ szeméremmel mozgó toll lefesthetné.
Illették néminéműképen legközelebb, EXCELLENTZIÁDNAK, és ditső Eleinek nagy, sőt példás Tetteiket, azokban a’ szép Beszédekben, mellyekkel EXCELLENTZIÁDAT, Tek. Nemes Somogy Vármegye’ Fő Ispányságának elfogadásakor idvezlették; ’s valóban különös öröm érzettel olvashatók azok. De szabad légyen a’ Haza előtt megvallanom, hányan vagynak, a’ kik vagy a’ nemzeti Nyelv mellett, vagy a’ szép mesterségekben, vagy más Közjóra intézett külömbféle munkákban foglalatoskodván, Excellentziádnak mintegy a’ Haza hasznára szántt Jótéteményeivel élnek? ’S mennyi jó Hazafiak, és még több igyekezetek meg tsökkentek, sőt bé mohosodtak vólna sikeretlenül; ha Excellentziádnak elevenítő kegyes segedelmei által nem gyámolíttattak vólna! Az illyen Közjót elő mozdító Jótétemények taíttyák az érzéketlenebbeket; ezek érlelik, ’s emelgetik fellyebb az egyébként elsüllyedő nevezetesebb törekedéseket.
Boldog az a’ Haza, a’ mellynek illy Gyámolai vagynak; boldogok azok, a’ kik illy Méltóságoktól függenek, avagy vezéreltetnek; boldog vagyok én, hogy tsekély munkámat illy kegyes Jóltévőmnek ajánlhatom: a’ ki minden lehető tisztelettel vagyok
EXCELLENTZIÁDNAK
Pesten, 12 dik Febr. 1799
legalázatosabb tisztelője
VÁLYI ANDRÁS.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages