Balassi Bálint: MÉGIS BŐVEBB SZÓVAL KÉRLELI ISTENNEK HARAGJÁT

Teljes szövegű keresés

MÉGIS BŐVEBB SZÓVAL KÉRLELI ISTENNEK HARAGJÁT
 
[az "Magam gondolván" nótájára]
 
1Óh, én Istenem, ím, mi törtínék
én szegény fejemen?
Kit reménleni ingyen sem tudtam
volna életemben,
Kiért csak hálát kell néked adnom,
mert megérdemlettem.
 
2Azelőtt való reám bocsátott
kemény ostoroddal
Meg nem tanulék, s ihon, mint járék
véled, én Urammal!
Még sincs mit tennem, hozzád kell esnem
én imádságommal.
 
3Ha ennél nagyobb ostort bocsátsz is
reám, megérdemlem.
De kérlek, Uram, szinte az földhöz
ne verj immár éngem,
Szent fiad által tött ígéretid
jussanak eszedben!
 
4Ne adj felettébb az kísértetre,
csak míg eltűrhetem,
Mert nyilván látod gyarló voltomot,
én édes Istenem,
Ha elhagysz éngem, óh, hová légyek?
Kétségben kell esnem.
 
5Igazságodot irgalmasságod,
kérlek, felülmúlja,
Csendesedjék meg szent felségednek
felgerjedt haragja,
Szent lelked által szegény lelkemnek
légy vigasztalója!
 
6Szinte elfojtott és majd megemészt
éngem az sok vétek,
Csak tőled lehet vigasztalása
keserves lelkemnek,
Ne vond meg tehát, kegyes Úr Isten,
örömét szívemnek!
 
7Te minden jóra fordíthatod meg
az én bánatimat,
Ne vess el azért, Uram, előled,
kérlek, mutasd meg azt,
Hogy jó Isten vagy, és meghallgatod
fohászkodásimat.
 
8Ezen is kérlek, ne tarts sokáig
rajtam haragodot,
Fordítsad immár kegyelmességre
bosszúállásidot,
Érdemem szerint ne büntess éngem,
te szegény szolgádot!
 
9Mi hasznod benne, ha martalékja
lészek az Sátánnak?
Hiszem nem néki teremtettél volt,
hanem temagadnak.
Kínszenvedését vallyon héában
hagyod-é fiadnak?
 
10Lám, énértem is szinte úgy megholt,
mint az nagy szentekért,
Tartozol tahát éngemet is meg-
hallgatni kedvéért,
Hallgasd meg azért fohászkodásim,
az ő szerelméért!
 
11Szívem állását és kívánságát
voltaképpen tudod,
Semmi előtted elrejtvén nincsen,
mert te nyilván látod,
Tarts tisztán azért az én szívemet,
és adj bátorságot.
 
12Teljes éltemben kiért dicsérjem,
Uram, felségedet,
Adj erőt arra, hogy segítségül
híhassam nevedet,
Írasd bé, kérlek, az te könyvedben
én könyörgésimet!
 
13Emlékezetre kik mindenkoron
légyenek előtted,
És ne bocsássák bosszúállásra
szent Istenségedet,
Te szent fiadért, kinek örökké
légyen nagy dicséret!

 

 

Annotációk
Szövegrészlet kijelölését követően fűzhet hozzá magyarázatokat.
További információk

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages