Berzsenyi Dániel: MULANDÓSÁG

Teljes szövegű keresés

MULANDÓSÁG
 
Hol a mohos szirt öbléből
Ezüst forrás ömledez,
S a patakok csörgésétől
A setét völgy zengedez;
 
Hol meredek tar kősziklák
Az egekkel mérkőznek,
S a százados roppant tölgyfák
A felhőkbe verődnek;
 
Hol a vadonnak csudái
Pompájokat mutatják,
S a természet nagy scenái
Az érzőt felborzasztják;
 
Hol a váromladékokon
Az őszült kor lelke leng,
S a bészakadt sírboltokon
Bús halotti ének zeng;
 
Itt lakik a képzelődés,
Képekben elmerülve,
Itt a forró lelkesedés.
Plutarch karjára dűlve.
 
Itt emeli fel fátyolát
A Visszaemlékezés,
Itt rakja le zöld sátorát
A bölcs Magábatérés:
 
Itt tévelygek a világi
Lármától különválva,
Képzeletim forrósági
Között magamba szállva.
 
Amott egy magas szirt fokán
Egy puszta vár düledez,
Mellynek szomorú homlokán
Bús régiség epedez.
 
Hajdan ez a dicsőségnek
Volt fényes palotája,
S a legerősb vitézségnek
Győzhetetlen hazája;
 
Hajdan felséges tornyai
A felhők közt ragyogtak,
S ime, most kevély ormai
Rakásra omladoztak!
 
Ott az eldűlt sírköveknél,
Hol most lelkek támadnak,
S a mély csendű éjfeleknél
Bús nyögések hallatnak:
 
Ott nyúgosznak a bajnokok
Mélyen a föld gyomrában,
A töredezett oszlopok
Között, örök homályban.
 
Ama kormos ablakoknál,
Hol most repkény szövődik,
S a mohosúlt kőláboknál
Iszolag tekerődik:
 
Ott búcsúzott szívszakadva
Az ékes hölgy férjétől,
Mikor a kürtök riadva
Elszakaszták keblétől.
 
Ott nézett le borzadozva
Bajvivó kedvesére,
Ott dűlt ismét lankadozva
A győzőnek keblére.
 
Amaz ijesztő boltoknál,
Hol most baglyok huhognak,
S a rémítő nyilásoknál
Száraz kórók suhognak:
 
Ott hörpölték egymás vérét
A párducos magyarok,
Ott nyerték el a harc bérét
A győzhetetlen karok.
 
Ama bércfalakon álltak
A vár pártás szűzei,
Mikor ellenségbe vágtak
A haza erősei.
 
Ama vár roppant kapuján
Zengtek a tárogatók,
Mikor a véres harc után
Visszatértek a vivók.
 
S ott, hol a győzödelmesek
Toborzón vigadoztak,
S az érzékeny szerelmesek
Szívekben olvadoztak,
 
Most a gyászos romladékon
Bús éjtszakák borongnak,
És a borzasztó tájékon
Bágyadt szellők zokognak. -
 
Így múlik el a világnak
Minden gyönyörűsége!
Így minden tündér nagyságnak
Veszendő dicsősége!
 
Hősek márvány sarampóit
Az idő eltemeti,
S a fél világ hóditóit
Feledékeny por fedi.
 
A bölcs, ki ma nagy lélekkel
A naphoz emelkedik,
Holnap gyáva gyermekekkel
Egy sírba ereszkedik!
 
[1803 körül]

 

 

Annotációk
Szövegrészlet kijelölését követően fűzhet hozzá magyarázatokat.
További információk

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages