Petrőczi Kata Szidónia: XII.

Teljes szövegű keresés

XII.
 
Más. Fakagy meg bár szemem hullókönyv: Notájára.
 
Oh kedves violám hogy kezgyem el szómat
Hozzád én édesem méltó panaszimat
Miképen terjesszem elődbe kinomat
Hogy meg ne báncsalak 's ércsed fájdalmimat
 
Benned csak egyedől nyugodot meg szívem
Nálad nélkűl soha nem volt semmi kedvem
Hogy változtál így meg mért gyűlölsz így engem
Mért nem jut eszedbe az én nagy hűséghem.
 
Mióta szivemet tudod néked attam
Az igaz hűségbe soha nem hibáztam
Csak gondolattal is, 's ellened nem jártam
De mégis meguntál jai mire jutottam.
 
Nem félsz-e Istentől sokszori hitedért
Meljet hogy meg szegtél mások szerelméjért
Bizonyos hogy utálsz most egy személyeért
Hitvesed halálát óhajtod kedvéjért.
 
Micsoda okokbúl méltób szerelmedre
Kincse vagy személlye hatod-é szivedre
Nemzete 's erkölcse kötelez-e erre
Hogy így én személyem jutott gyülölségre.
 
Semmibe külömnek nem tartom magamnál
Sőt az én hűségem bötsösseb aranynál
Meljet tudom nem lelsz édes szivem annál
Mert bizony kedvesseb más ottan náladnál.
 
Tudom hogy éretted 's az te szerelmedért
Meg nem veti bizony nem cserili másért
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hid el ha nem szóllok is szivembe leszem
Az igaz ítílőt én bíróul teszem.
 
Valljon mért haragut az havazás közbe
Gondolod nem tudom hogy akor szívedbe
Szomoru hír jutot mikor egy szegletbe
Csókoltad mit mondál nintsen mentség ebbe
 
Mert immár saidítván hogy hozzá hajlottál
Mindenkor vigyáztam akár holot voltál
Tudtam biszony tudtam akár mit mondottál ...
Nehezen szenvedtem hogy úgy meg utáltál.
 
Egyet sem szólottam csak sok sóhaitással
Fogyattam éltemet titkos könyvhullással
Nem akartam őtet megbántani azzal
Mert úgy tetszet hogy volt hozzám barátságal.
 
Az szégyen is engem tartóztatott hid el
Mert vóltam te hozzád édessem hűségel
Hogy nem kellek immár hű szeretetemmel
E volt a hálája megfizettél ezzel.
 
Minden szavaimat én édes Violám
Visza magyarázod nem is nézhecz reám
Ok nélkűl gyűlölsz igy egyetlen egy Rosám
Mélto-e miatta hogy haragugyal rám.
 
Mikor panaszképen mondottad előttem
Hogy neheztel reád nem tudod mért; véltem
Ott halok meg mingjárt de még is eltűrtem
Mért nyomod a lábát csak nem azt feleltem.
 
Az kályhás kemecze eleget halhatot
Ot mulattál véle 's tartottál tanáczot
Gondoltad én látván czalod ez bolondot
Vajki gyakran sok szód az lelkemig hatot.
 
Oh ki lehet valljon illyen boldogtalan
Mint én oly megvetet igen gyámoltalan.
Várom halálomot reám mind untalan
Mint hogy már szót attál ő is várja talám.
 
Itillje meg minden az én kinaimat
Nem orvosolhatni az én fajdalmimat
Könyvezve óhajtom ily meg unásimat
Holtomig siratom megvetet vóltomat.
 
Elég nagy gyötrelem az szomoró szivnek
Álhatatlanságát ha szenvedi egynek
Hát hogy bírhatnám el terhét e kettőnek
Ki számlálhatná meg sebeit szívemnek.
 
De talám ő mégis igaz lészen hozzám
Nem hiszi el szódat meg nem hajol talám
Mert egy kemény szavát egyszer hozzád hallám
Jó bartáságomért nem ás vermet alám.
 
Talán nem úgy mint te előttem jádzottál
És hogy nem gyanakszom azért gondolkottál
De töb volt tréfánál az czók 's az mit sugtál
Azért vigyáztam rád olykor mit mondottál.
 
Hol szíved hol lelked volt hallottom neve
Igirted hittel is hogy vagy igaz hive
Ha meghalok holtom után ha lesz kedve
Övé lész és várod halálom ne késne.
 
Csak magamba tartom hóltig gyötrelmimet
Versekkel enyhítem keserűségemet
Kinek terjeszthetném elejbe sebemet
Nints csak sírván nézem írot verseimet.
 
De méltán Istentől félhetnél édessem
Mert esküvésedet megszegted sok ízben
Biszony megtekinti még az én inségem
Mert előtte nyílván van az én hűségem.
 
Nem is panaszólom ezeket senkinek
Csak néki egyedűl mert tudom mindennek
Ő legjob orvosa úgy én bus szívemnek
Lesz oltalmazója elhagyot igyemnek.
 
Ő lesz hálálója hű szeretetemnek
Noha okom 's módom lött volna de ennek
Kötele nem szakat el és hűségemnek
Ő lesz fizetője 's paiza éltemnek.
 
Nem ezt érdemlettem volna tőled szívem
Ne bűntűl nem féltél azért semmiképen
Ne vött volna erre akár csak a szégyen...
Kínom enyhitője már az Isten légyen.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem