A magyarság kézikönyve

Teljes szövegű keresés

A magyarság kézikönyve
Pannon Könyvkiadó
Budapest, 1993
A kötet munkatársai
Főszerkesztő:
Halmos Ferenc
Szerkesztők:
Kuszák Ágnes, Mézes Márta
Kép- és tördelőszerkesztő:
Jordán Gusztáv
Korrektorok:
Gindert Mária, Madár Lajos
Névmutató:
Nemesbüki Miklós
Az enciklopédia szerzői
Dr. Aradi Nóra (A, N.) művészettörténész; Dr. Ágoston Gábor (Á. G.) egyetemi tanársegéd, ELTE; Dr. Borhi László (B. L.) tudományos munkatárs, MTA Történettudományi Int.; Dr. Czine Mihály (C. M.) tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE; Csányi Attila (Cs. A.) dzsesszkutató; Dr. Csikvári Gábor (Cs. G.) főiskolai docens; Dr. Dobszai László (D. L.) kandidátus, a Zeneművészeti Főiskola tanszékvezető egyetemi tanára; Dr. Fábián Pál (F. P.) egyetemi tanár, ELTE; Fehérváry Zoltán (F. Z.) művészettörténész; Galván Károly (G. K.) muzeológus; Dr. Gazda István (G. L) az ELTE tudományos főmunkatársa, az MTA Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Biz. titkára; Dr. Hajdú Mihály (H. M.) egyetemi docens, ELTE; Dr. Hangay Zoltán (H. Z.) tanszékvezető főiskolai tanár; Dr. Hargittay Emil (H. E.) egyetemi adjunktus, ELTE; Hermann Róbert (H. R.) tudományos munkatárs, Hadtörténeti Intézet; Dr. Hevesi Attila tanszékvezető egyetemi tanár; Dr. Hofer Tamás (H. T.) etnográfus, a Néprajzi Múzeum igazgatója; Horváth Pál (H. P.) tudományos munkatárs, MTA Filozófiai Intézet; Járainé Dr. Komlódi Magda (J. K. M.) a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának igazgatója; Dr. Jólsvai András (J. A.) egyetemi adjunktus, ELTE; Dr. Karátson Dávid (K. D.) ELTE Természetföldrajzi Tanszék; Dr. Kecskés András (K. A.) tudományos főmunkatárs, MTA Irodalomtudományi Intézet; Dr. Kelényi György (K. Gy.) művészettörténész, egyetemi docens, ELTE; Dr. Kenyeres Zoltán (K. Z.) egyetemi tanár, ELTE;
Dr. Kerényi Ferenc (K. F.) címzetes docens, az MTA Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa; Dr. Keserű Katalin (K. K.) művészettörténész, egyetemi adjunktus, a Műcsarnok igazgatója; Dr. Kiss Jenő (K. J.) tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE; Dr. E. Kovács Péter (E. K. P.) kandidátus, az MTA Történettudományi Intézet tudományos munkatársa; Dr. Körtvélyes Géza (K. G.), a filozófiai tudományok kandidátusa, a zenetudomány doktora, a Táncművészeti Főiskola tanára; Kuczka Péter (K. P.) Kossuth-díjas író, szerkesztő; Lelkes Péter (L. P.); Dr. Makai Ágnes (M. Á.) tudományos főmunkatárs, Hadtörténeti Múzeum; Dr. Margócsy István (M. L) adjunktus, ELTE; Mikó Árpád (Mi. Á.) művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos munkatársa; Dr. Nemeskürty István (N. L) egyetemi tanár, az irodalomtudomány doktora; Oborni Teréz (O. T.) aspiráns, ELTE Történelem Segédtudományai Tanszék; Dr. Poór János (P. J.) egyetemi docens, ELTE Középkori Egyetemes Történeti Tanszék; Dr. Rónay László (R. L.) egyetemi tanár, ELTE; Rott József (R. J.) író; Dr. Sárosi Bálint (S. B.) címzetes egyetemi tanár, a zenetudomány doktora; Sebő Ferenc (S. F.) zenetudós; Dr. Sipos Lajos (S. L.) egyetemi docens, ELTE; Schmidt Egon (S. E.); Dr. Szabolcsi Miklós (Sz. M.) akadémikus, egyetemi tanár, ELTE; Szilágyi Gábor (Sz. G.) fotótörténész; Dr. Takács Imre (T. L) művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos munkatársa; Dr. Tarján Tamás (T. T.) egyetemi docens, ELTE; Dr. Temesváry Ferenc (T. F.), a Magyar Nemzeti Múzeum tudományos főmunkatársa; Dr. Voigt Vilmos (V. V.) tanszékvezető egyetemi docens, ELTE BTK.
A kiadó köszönetet mond mindazoknak a személyeknek és intézményeknek, akik és amelyek a könyv képanyagának válogatásában, elkészítésében és a közlési jog átadásában segítségünkre voltak, illetve kiadványaik képanyagát kötetünk rendelkezésére bocsátották, saját képeiket közlésre átengedték.
A MAGYARORSZÁG FÖLDJE című fejezet térképeihez és ábráihoz Bérczi István, Cholnoky Jenő, Csontos László, Dobosi Zoltán, Haas János, Halmai János, Hámor Géza, Horváth Ferenc, Jakucs
Pál, Jámbor Áron, Karátson Dávid, Kázmér Miklós, Keresztesi Zoltán, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Lászlóffy Waldemár, Marosi Sándor, Mike Károly, Nagymarosy András, Pécsi Márton, Pécskay Zoltán, Péró Csaba, Rákócziné Wágner Magdolna, Ioan Seghedi, Somogyi Sándor, Sümeghy József, Szakács Sándor, Zemplényiné Tárkányi Zsuzsanna kutatási eredményeit használtuk fel.
Az ábrákat és a térképeket Karátson Dávid válogatta és szerkesztette, a Magyarország és szomszédsága c. térképet Sasvári Edgár tervezte. Az ábrákat és Magyarország lemeztektonikai, valamint talajtani térképét Karátson Dávid, a bősi vízlépcső térképét Bassa László, Fekete Balázs és Karátson Dávid kivitelezte, a többi térkép műszaki szerkesztése Sasvári Edgár munkája. Az űrfelvételek forrása: © ESA 1990, az EURIMAGE terjesztésében, a Földmérési és Távérzékelési Intézet feldolgozásában.
A fényképeket Balogh Tamás, Darabos Gabriella, Götz Frigyes, Hevesi Attila, Horváth Pál, Izsák Éva, Jeney Csaba, Karátson Dávid, Kulcsár Géza–Szakáll Sándor, Nemerkényi Antal, Németh Károly és a World Wildlife Fund készítette.
A NÖVÉNY- ÉS ÁLLATVILÁG fejezet képeit Járainé Dr. Komlódi Magda és Bécsy László, A MAGYARSÁG TÖRTÉNETE, A TUDOMÁNY SZÁZADAI, A TECHNIKA SZÁZADAI című fejezetek képeit Németh Ferenc, a VALLÁS És FILOZÓFIA fejezet képeit Hegyi Gábor, a KÉPZŐMŰVÉSZET fejezet képeit Katona Imre, Keserű Katalin, Mézes Márta és Németh Ferenc, a FILM ÉS SZÍNHÁZ fejezet képanyagát B. Müller Magda és Németh Ferenc, a ZENE ÉS TÁNC fejezet képeit Csányi Attila, Korniss Péter, Németh Ferenc, Sebő Ferenc és Zátonyi Tibor, a NYELV ÉS IRODALOM fejezetét Németh Ferenc és Sipos Lajos készítette, illetve bocsátotta rendelkezésünkre. Végezetül köszönetet mondunk az alábbi intézményeknek, melyeknek képanyagából válogathattunk: Irodalomtudományi Intézet, Liszt Ferenc Emlékmúzeum, Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény, Magyar Nemzeti Galéria, Magyar Nemzeti Múzeum, Országos Levéltár, Országos Széchenyi Könyvtár, Petőfi Irodalmi Múzeum, Színháztörténeti Intézet, Zenetudományi Intézet.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages