Előszó

Teljes szövegű keresés

Előszó
A magyarság kézikönyve - hirdeti az enciklopédia alcíme, amely talán némi magyarázatra szorul. A múltban és a közelmúltban is jelentek meg lexikonok, enciklopédiák, melyek egyetemes ismeretanyagot dolgoztak fel. Ezekben a kézikönyvekben - természetes módon - szűkre szabottan kapott helyet mindaz, ami a magyarok, a határainkon belül és kívül élő magyarság életére, történetére, kultúrájára vonatkozott. Kézenfekvőnek és fontosnak éreztük egy olyan műlétrehozását, amely ezt a hiányt, a lehetőségeink adta keretek között, pótolni képes. Hiányzik könyvespolcainkról egy valóban modern, hazai szakemberek munkája nyomán létrejött nagylexikon. Ennek elkészítését nem tudtuk vállalni. Talán más, erre felkészült, megfelelő szellemi és anyagi apparátussal rendelkező könyvműhelyek hamarosan megörvendeztetnék bennünket, olvasókat egy ilyen művel is. A Pannon Kiadó ezzel a vállalkozásával ennél szerényebb, de nem kevésbé fontos célt tűzött maga elé: a magyar föld történetétől a magyarok történelmén át a magyar kultúra és gondolkodás legfontosabb és legkiemelkedőbb teljesítményeiig bemutatni mindazt, ami megtörtént velünk az elmúlt ezer esztendőben.
A tíz tematikusan csoportosított tárgykör a legmodernebb forrásmunkák felhasználásával, naprakészen, oldalpárokra bontva ismerteti az egyes témákat. A teljességre törekvésnelc csak a terjedelem szűkössége szabott határt, és ezt leginkább azok a neves tudósok és szakértők tudják - és szenvedték meg -, akik közel százan közreműködtek ennek a könyvnek a létrehozásában. Ezúttal sem mulaszthatom el, hogy a kiadó nevében köszönetet mondjak a magyar tudomány és az egyes szakterületek kiválóságainak azért a pontos, műgonddal és főleg alázattal végzett munkájukért, amivel lehetővé tették a Pannon enciklopédia megszületését.
A Magyarország földje című első fejezet a Kárpát-medence földtörténeti múltjával, hazánk nagy tájegységeinek jellemzőivel ismerteti meg az olvasót, kitekintést nyújtva a természet- és tájvédelem legfontosabb kérdéseire is. Ezt követi a hazai Növény- és állatvilág bemutatása, majd A magyarság története című fejezet, amely a magyarok őstörténetétől napjainkig kíséri végig történelmünk kiemelkedő eseményeit. A technika századai című negyedik fejezet azokat a találmányokat, technikai újításokat, érdekességeket veszi sorra, amelyekkel a magyarok a századok során gazdagították a világot, és amelyekre méltán büszkék lehetünk ma is. Akárcsak azokra a tudósokra és tudományos teljesítményekre, akiket és amelyeket A tudomány századai című ötödik fejezet mutat be. A Vallás és filozófia oldalpárjai a nagy vallások mellett ismertetik a kisgyülekezetek életét, a magyar filozófiai gondolkodás történetét, legkiemelkedőbb képviselőit és munkáikat, a legszükségesebb filozófiai fogalmak magyarázatával könnyítve meg a tájékozódást. A Képzőművészet fejezet a magyarországi festészet, szobrászat, építészet, iparművészet és művészi fotózás történetének vázlatos áttekintését kíséreli meg. A Film és színház, a Zene és tánc, a Nyelv és irodalom című kultúrtörténeti fejezetélc a történetiség és a tematikus csoportosítás rendező elvét egyaránt alkalmazva mutatják be azokat az alkotókat, műveket, életműveket, amelyek kiemelkedő helyet követelnek maguknak a magyar kultúrában.
Miként az oldalpórokra bontott témák teljességre törekvésének határt szabott a szűk terjedelem, a témaköröket sem lehetett vágyaink szerint bővíteni. Számtalan fontos dolog kimaradt az enciklopédiából. Nem kapott helyet például a sport, vagy mai világunk gazdaságának, politikai és szellemi életének, intézményrendszerének, művészetének teljesebb bemutatása. A hiánylista hosszú lehetne. De reméljük, így is sikerült egy olyan könyvet létrehoznunk, amelynek szemlélete modern, nem kirekesztő, nem követeli magának az egyetlen igazság birtoklásának a jogát, de mégis határozottan képvisel valamit, ami eligazíthat, tájékoztathat és hasznára lehet mindenkinek, még akkor is, ha más szerzők, más műhelyek máshová tették volna a hangsúlyokat. Nem tagadjuk, hogy ösztönözte törekvésünket annak a kisebbségi érzésnek az oldása is, amelyet akkor érzünk, ha nagyobb népek fiairól hallunk. Tudatosítani szeretnénk, hogy a pécsi hajókészítő Bernhard Antal, aki Fulton követőjeként, de Fultont fölülmúlva remek gőzhajót készített, ugyanúgy az egyetemes kultúra kitüntetett szereplője, mint nyugati kortársai, hogy számos tudóst, gyakorlati szakembert adott a magyarság a világnak, olyan embereket és olyan teljesítményeket, akikre és amelyekre a világ bármely más táján élő polgár büszke lehetne.
A kiadó tervezi, hogy e könyv egyes fejezeteit külön kötetben és természetesen a témakör kívánta nagyobb terjedelemben megjelenteti, amely vállalkozás lehetőséget ad arra, hogy igazán nagyszabású, a teljesség igényét vállaló tíz kötetes alapműhöz jussanak az érdeklődők. Addig is forgassák haszonnal ezt a könyvet.
Halmos Ferenc főszerkesztő

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages