Magyar nyelv és irodalom

Teljes szövegű keresés

Magyar nyelv és irodalom
KERTEK 2000 Könyvkiadó
Budapest, 1997
A kötet szerzői és munkatársai
Főszerkesztő
Dr. Sipos Lajos
Szerkesztőbizottság
Dr. Hajdú Mihály
Dr. Hargittay Emil
Dr. Jankovics József
Dr. Voigt Vilmos
Szerzők
Dr. Alexa Károly irodalomtörténész, vezérigazgató, Magyar Távirati Iroda
Dr. Ács Pál kandidátus, tudományos főmunkatárs, MTA Irodalomtudományi Intézet
Dr. Bakró Nagy Mariann kandidátus, igazgatóhelyettes, MTA Nyelvtudományi Intézet
Dr. Balázs Géza kandidátus, egyetemi docens, dékánhelyettes ELTE BTK
Dr. Bárdos László egyetemi adjunktus, ELTE BTK
Dr. Bécsy Ágnes PhD, egyetemi adjunktus, ELTE BTK
Dr. Benkő Loránd akadémikus, egyetemi tanár, ELTE BTK
Dr. Bereczki András egyetemi adjunktus ELTE BTK, Észtország tiszteletbeli magyar konzulja
Dr. Bereczki Gábor a tudományok doktora, egyetemi tanár, Olaszország, Udine
Dr. Bíró Ferenc a tudományok doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE BTK
Dr. Bitskey István a tudományok doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, dékán, KLTE BTK
Buda Attila könyvtárvezető, ELTE BTK
Dr. Czine Mihály a tudományok doktora, egyetemi tanár, ELTE BTK
Dr. Csíkvári Gábor főiskolai docens, Budapesti Tanítóképző Főiskola
Dr. Deme László a tudományok doktora, egyetemi tanár, JATE BTK
Dr. V. Ecsedy Judit kandidátus, tudományos főmunkatárs, OSZK
Dr. Eisemann György kandidátus, egyetemi docens, ELTE BTK
Dr. Fábián Pál a tudományok doktora, egyetemi tanár, ELTE BTK
Dr. Fazekas Tiborc egyetemi docens, Németország, Hamburg
Dr. Fodor István a tudományok doktora, tudományos kutató, Németország, Köln
Dr. Fráter Zoltán egyetemi adjunktus, ELTE BTK
Dr. Fülöp Lajos egyetemi adjunktus, ELTE BTK
Dr. Gerstner Károly osztályvezető, MTA Nyelvtudományi Intézet
Dr. Gósy Mária a tudományok doktora, osztályvezető, MTA Nyelvtudományi Intézet
Dr. Grétsy László kandidátus, tanszékvezető főiskolai tanár, ELTE TFK
Dr. Haader Lea kandidátus, osztályvezető, MTA Nyelvtudományi Intézet
Dr. Hajdú Mihály kandidátus, tanszékvezető egyetemi docens, ELTE BTK
Dr. Hargittay Emil kandidátus, egyetemi tanár, dékánhelyettes, PPKE BTK
Dr. Havas Ferenc kandidátus, egyetemi docens, ELTE BTK
Dr. Heltai János kandidátus, tudományos szaktanácsadó, OSZK
Dr. Hopp Lajos a tudomány doktora, osztályvezető, MTA Irodalomtudományi Intézet
Dr. N. Horváth Béla kandidátus, főigazgató, Illyés Gyula Tanítóképző Főiskola
Dr. Horváth Iván a tudományok doktora, egyetemi tanár, ELTE BTK
Dr. Horváth Katalin kandidátus, egyetemi docens, ELTE BTK
Dr. Imre Mihály kandidátus, egyetemi docens, KLTE BTK
Dr. Jankovics József kandidátus, tud. osztályvezető, MTA Irodalomtudományi Intézet
Dr. Juhász Dezső kandidátus, egyetemi docens, ELTE BTK
Dr. Kabdebó Lóránt a tudományok doktora, intézetigazgató, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem
Dr. Kecskés András kandidátus, tudományos főmunkatárs, MTA Irodalomtudományi Intézet
Dr. Kenyeres Zoltán a tudományok doktora, intézetigazgató, egyetemi tanár, ELTE BTK
Dr. Kerényi Ferenc kandidátus, tudományos főmunkatárs, MTA Irodalomtudományi Intézet
Dr. Keszler Borbála kandidátus, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE BTK
Dr. Kilián István a tudományok doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, Miskolci Egyetem
Dr. Király Erzsébet kandidátus, egyetemi docens, ELTE BTK
Dr. Kiss Jenő a tudományok doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE BTK
Dr. Koczkás Sándor kandidátus, egyetemi docens, ELTE BTK
Dr. B. Kovács Mária egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem
Kuczka Péter Kossuth díjas író, szerkesztő
Dr. Kulcsár Szabó Ernő akadémikus, egyetemi tanár, ELTE BTK, Németország, Berlin
Dr. Kulin Ferenc parlamenti képviselő, egyetemi adjunktus, ELTE BTK
Dr. Laczkó Krisztina egyetemi adjunktus, ELTE BTK
Dr. Lengyel Klára egyetemi adjunktus, ELTE BTK
Dr. Madas Edit kandidátus, tudományos főmunkatárs, MTA Fragmenta Codicum kutatócsoport
Dr. Margócsy István egyetemi adjunktus, ELTE BTK
Dr. Monok István kandidátus, tanszékvezető, főiskolai tanár, JGYTF
Mucsányi Marianna újságíró, Világgazdaság
Dr. Pajorin Klára kandidátus, tudományos főmunkatárs, MTA Irodalomtudományi Intézet
Dr. Pomogáts Béla a tudományok doktora, igazgatóhelyettes, MTA Irodalomtudományi Intézet
Dr. Praznovszky Mihály kandidátus, főigazgató, Petőfi Irodalmi Múzeum
Dr. Pusztai Ferenc egyetemi docens, ELTE BTK
Dr. Pusztay János kandidátus, egyetemi docens, főigazgató, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
Dr. Róna-Tas András akadémikus, egyetemi tanár, JATE BTK
Dr. Rónay László a tudományok doktora, egyetemi tanár, ELTE BTK
Dr. Rot Sándor a tudományok doktora, egyetemi tanár, ELTE BTK
Dr. Rozsondai Marianne kandidátus, tudományos főmunkatárs, MTA Könyvtára, Kézirattár
Dr. S. Sárdi Margit kandidátus, egyetemi docens, ELTE BTK
Dr. Schein Gábor költő, egyetemi tanársegéd, ELTE BTK
Sipos Balázs tudományos segédmunkatárs, Politikatörténeti Intézet
Dr. Sipos Lajos kandidátus, egyetemi docens, dékánhelyettes, ELTE BTK
Dr. Szabó András kandidátus, egyetemi docens, KGRE BTK
Dr. Szabó B. István egyetemi adjunktus, ELTE BTK
Dr. Szabolcsi Miklós akadémikus, egyetemi tanár, ELTE BTK
Dr. Szathmári István a tudományok doktora, egyetemi tanár, ELTE BTK
Dr. Szelestei N. László kandidátus, egyetemi docens, PPKE
Dr. Szende Tamás a tudományok doktora, főmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet
Dr. Szőnyi György Endre kandidátus, egyetemi docens, JATE
Dr. Szörényi László kandidátus, igazgató helyettes, MTA Irodalomtudományi Intézet
Dr. Tarján Tamás kandidátus egyetemi docens, ELTE BTK
Dr. Tolcsvai Nagy Gábor kandidátus, egyetemi docens, ELTE BTK
Dr. Tverdota György kandidátus, tudományos főmunkatárs, MTA Irodalomtudományi Intézet
Dr. Urbán László irodalomtörténész, szerkesztő, Dunakanyar 2000 Könyvkiadó
Dr. Cs. Varga István kandidátus, tanszékvezető főiskolai tanár, ELTE TFK
Dr. Vasy Géza egyetemi adjunktus, ELTE BTK
Dr. Voigt Vilmos a tudományok doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE BTK
Dr. Wacha Imre egyetemi adjunktus, ELTE BTK
Zalán Tibor költő, író, szerkesztő, gyakorlóiskolai vezetőtanár, ELTE
Dr. Zelliger Erzsébet kandidátus, egyetemi docens, ELTE BTK
Dr. Zsilinszky Éva kandidátus, egyetemi docens, ELTE BTK
A fotókat készítette
Durmán László
Gábor Nelly (Párizs)
Kabdebó Lóránt
Knap Zoltán
Lakatos István
Lengyel Balázs
Moldován Domokos
Németh Ferenc
Németh Mátyás
Pomogáts Béla
S. Sárdi Margit
Sipos Lajos
Somogyi Tibor
Székely Tamás
Szoboszlay Gábor
S. Takács Zsuzsa
Vanek Attila
Vattay Elemér
Név- és tárgymutató
Hajdú Farkas és Kulcsár Zoltán
A kötet megjelenését a Honfoglalás 1100. Évfordulója Emlékbizottság és a Művelődési- és Közoktatási Minisztérium támogatta.
A védőborítón iniciálé részlete Mátyás király egyik korvinájáról, Trapezuntius Rhetorica című művének címlapjáról (OSZK Clmae 281.)
Kép- és tördelőszerkesztő
Jordán Gusztáv
Védőborító- és kötésterv
Szabó Árpád
Korrektor
Gindert Mária

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem