Hangrendszer

Teljes szövegű keresés

Hangrendszer
A következő mássalhangzórendszer következtethető ki:
A δ és a γ feltehetően a t ill. a k variánsa volt. A δ‘ nagyon ritkán szókezdő helyzetben is állhatott, a δ, a γ, a η és az ρ azonban kizárólag csak szóbelseji helyzetben fordult elő. Nagyon ritka lehetett a szókezdő l is.
A p, t, k a szó belsejében kettőzött változatban is előfordult, de meglehetősen ritkán.
Az alapnyelvi magánhangzók kérdése sokkal vitatottabb. Egyesek redukált, mások hosszú magánhangzókat is feltesznek az alapnyelvben. Az első szótagra az alábbi rendszer tételezhető fel nagy valószínűséggel:
Az \ (veláris ) csak kevés szóban mutatható ki.
A második szótagban csak három hang, az a, ä, e fordult elő. Az a hátul képzett első szótagi magánhangzók után állt, az ä elölképzettek után, az e pedig neutrális volt a hangrend tekintetében. A magánhangzó-illeszkedés tehát az uráli nyelvek ősi sajátsága, de már az alapnyelvben sem volt tökéletes.
Ha a mássalhangzókat C-vel (consonans), a magánhangzókat V-vel (vocalis) jelöljük, akkor az uráli alapnyelvi hangok kapcsolódási lehetőségeit képletszerűen az alábbi öt típussal illusztrálhatjuk:
1. CVCVfi. kala ‘hal’
2. CVCCVfi. kolme ‘három’
3. VCVfi. elä- ‘él’
4. VCCVfi. anta- ‘ad’
5. CVfi. te ‘ti’
 
Mivel a tővégi magánhangzók legjobban a finnben őrződtek meg, a finn nyelv a legalkalmasabb az alapnyelvi szavak szószerkezetének illusztrálására. Az első négy típusba az ún. fogalom- vagy nevezőszavak tartoztak, az ötödikbe a rámutató elemek, amelyekből a különböző névmáskategóriák kialakultak.
A képletek felsorolási sorrendje előfordulásuk gyakoriságát is mutatja. Az alapnyelvre kikövetkeztetett szavak kb. fele az első csoportba tartozik. Ebből az is megállapítható, hogy az alapnyelv kedvelte a nyíltszótagúságot. Az alapnyelvi szavakra l0:l arányban a mássalhangzós szókezdet volt jellemző. A szó mindig csak egy mássalhangzóval kezdődhetett. Ennek a törvényszerűségnek a következménye, hogy az egyes uráli nyelvek a jövevényszavakban is kiküszöbölték a mássalhangzó torlódásos szókezdetet.
OrálisNazálisAffrikátákRéshangokLikviditák
zárhangok
Bilabális p m
Dentális t n
Alveoláris č Š s l  r
Alveolo-palatális n' ćδ
Palatális j
Palato-veláris k η γ

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages