NYELVÜNK TERÜLETI KAPCSOLATAI (Rot Sándor)

Teljes szövegű keresés

NYELVÜNK TERÜLETI KAPCSOLATAI
(Rot Sándor)
Az areális (jól körülírható földrajzi térségekre összpontosító) nyelvtudomány azokra a nyelvi jelenségekre van tekintettel, amelyek egy-egy meghatározott régió nyelvéinek, tehát két vagy több egymás közelében élő nép nyelveinek közös vagy hasonló jellegzetességeit mutatják.
Ide tartoznak a nyelvek azon hasonlóságai is, amelyek földrajzi (s következésképpen történelmi és kulturális) érintkezésükön alapuló egymásra hatásukból állnak elő.
Azt a nyelvet, amelyet a magyarok a Kárpát-medencébe magukkal hoztak, a nyelvtudomány sok tévútja (a hun, török, sumér és más nyelvrokonítás) ellenére genealógiailag finnugor vagy szélesebben uráli nyelvnek kell tekinteni. Ez a finnugor vagy uráli eredetű magyar nyelv, bámulatos erejét mozgósítva sikeresen harcolt a túlélésért, tudott mindennemű nyelvi asszimilációnak ellenállni és európai nyelvvé válni. Ezt nyelvészeti csodának is hívhatjuk. A magyar nyelv európai nyelvvé válásában az areális nyelvi kapcsolatok nagy szerepet játszottak. E kapcsolatokkal az areális nyelvészet – a nyelvtudománynak aránylag fiatal ága foglalkozik.
Az areális jelző a latin area ‘tér, terület; udvar, szérűskert’ névszó származéka, s a fenti szókapcsolatban arra utal, hogy az ilyen jellegű vizsgálatok célja a szomszédos területen beszélt nyelvek egyező vagy rokon vonásainak föltárása, függetlenül attól, rokonok-e egymással az illető nyelvek. Ennek a tudományágnak a születését és fejlődését az a felismerés segítette elő, hogy a földrajzi, gazdasági, politikai és kulturális szempontból összetartozó népek és népcsoportok nyelvei az évszázadok folyamán kontaktusokba kerülhetnek egymással, és bennük számos közös vagy hasonló nyelvi elem és struktúra jön létre. Az areális nyelvészet fő problémái a nyelvi kontaktusok (vagy másképpen: nyelvi kapcsolatok, nyelvi érintkezések, nyelvi kölcsönhatás; régebben pedig nyelvi keveredés) kérdéseiben összpontosulnak.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages