Találatok (ősz)

217 találat (0,019 másodperc)
 • 1. a) Előkészületek a háborúra.
  Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme • 17. Magyarország felszabadítása a török uralom alól (1683–1699). • C) További török háborúk a karlócai békéig. • 2. Az 1692. évi hadjárat.

  [...] ide hogy emiatt a főhadműveleteket ősz eleje előtt nem lehetett megindítani [...]

 • 2. Megjegyzések. Elmélkedések.
  Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme • 5. A tatárjárás (1236–1242.) • 12. Események a mohi csata után a tatárok elvonulásáig.

  [...] hogy aztán csak a következő ősz kezdetével kezdjék újból az előretörést [...] ellenkezőleg a nyár és az ősz volt az az évszak amidőn [...]

 • 3. Megjegyzések. Elmélkedések.
  Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme • 20. A francia háborúk időszaka (1792–1815)* • D) A Napoleon elleni háborúk. 1805-től 1815-ig. • IV. Az 1813. évi háború. • B) Az őszi hadjárat.*

  [...] Franciaország kiállítani nem képes Az őszi hadjárat kezdetén tehát a szövetségesek [...] működő vezérek közül kiemelkedik az ősz Blücher alakja ki szüntelen tevékenységével [...]

 • 4. Megjegyzések. Elmélkedések.
  Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme • 7. Harcok és küzdelmek az Árpádház kihalta után a trón birtokáért és a királyi hatalom helyreállításáért • Vencel, Ottó, Károly Róbert korszaka (1301… • B) I. Károly (Károly Róbert) egyedüli királysága. E korszaknak háborúi. (1308–1342.) • 10. A papság mozgalma Károly király ellen; utóbbinak családi körülményei és bajai. Zách Felicián merénylete 1330 április 17.-én.

  [...] alakulását A népköltészet tette az ősz atyát a szülői szeretet hőséül [...]

 • 5. 6. Az 1394–1395. évi moldvai hadjárat. Megállapodás Mircse oláh vajdával.
  Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme • 9. I. Mária, II. (Kis) Károly és Zsigmond kora (1382–1437) • V. Hadjáratok Mária és Zsigmond együttes uralkodása alatt 1387-től 1395-ig.

  [...] még ugyanazon év vagyis 1394 őszén tekintélyes sereggel melyhez Lazarevics István [...] Zsigmond ősz derekán indult el Budáról és [...]

 • 6. d.) A fősereg további hadműveletei annak föloszlásáig.
  Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme • 17. Magyarország felszabadítása a török uralom alól (1683–1699). • A.) A Buda visszavételéig terjedő hadjáratok. • 4) Az 1686. évi hadjárat.*

  [...] felé ezek szerint csak most ősz elején vált valóra A bécsi [...]

 • 7. Megjegyzések. Elmélkedések.
  Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme • 13. Ferdinánd és Szapolyay János ellenkirályok küzdelme • Az ezt követő nehéz idők • A török hódítások korszaka Szulejmán haláláig (1526–1566). • II. Török háborúk Buda elestéig és az ellenkirályok további küzdelmei János király haláláig. 1529–1540. • e) Szulejmán 1538. évi moldvai hadjárata.

  [...] a hadműveletekre alkalmas időből Késő ősszel és télen pedig a meleg [...] azzal elkészült máris beköszöntött az ősz idő mire való tekintettel a [...]

 • 8. 1. A hadműveletek első napja, 1849 március. 20.
  Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme • 22. I. Ferenc József háborúi az 1848/49. évi magyar szabadságharcot kivéve (1848-1882). • B) Az 1849. évi osztrák-olasz háború. • IV. Az 1849. évi hadjárat.

  [...] a fegyverszünet lejárt a csapatok ősz hadvezérüket éltetve és örömujjongások közepette [...]

 • 9. B) Az őszi hadjárat.*
  Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme • 20. A francia háborúk időszaka (1792–1815)* • D) A Napoleon elleni háborúk. 1805-től 1815-ig. • IV. Az 1813. évi háború.

  B Az őszi hadjárat Az őszi hadjáratnak a drezdai csatáig bezárólag [...]

 • 10. a) Események és hadműveletek Belgrád ostromáig.*
  Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme • 17. Magyarország felszabadítása a török uralom alól (1683–1699). • B) További hadjáratok az erdélyi fejedelemség megszűntetéséig. • 2. Az 1688. évi hadjárat.

  [...] által már a múlt év ősz óta körülzárva tartott Székesfehérvár eleséghiány [...]

 • 11. 8. Az olaszországi őszi hadjárat. *
  Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme • 20. A francia háborúk időszaka (1792–1815)* • D) A Napoleon elleni háborúk. 1805-től 1815-ig. • IV. Az 1813. évi háború. • B) Az őszi hadjárat.*

  8 Az olaszországi őszi hadjárat Részletesebb leírását lásd Oberst [...]

 • 12. d) Bercsényi őszi felvidéki hadműveletei. Bottyán dunántúli hadjárata.
  Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme • 18. II. Rákóczi Ferenc nemzeti fölkelése (1701–1714). • II. Rákóczi Ferenc nemzeti fölkelése.* 1703–1711. • A) A magyarok szabadságharca az ónodi gyűlésig. 1703–1707. • 5) Az 1705. évi hadjárat.

  d Bercsényi őszi felvidéki hadműveletei Bottyán dunántúli hadjárata [...] Közben nyár utóján és az ősz kezdetén a Dunántúlra is történtek [...]

 • 13. s) A Szepesség megrendszabályozása 1285 őszén.
  Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme • 6. A tatárjárás utáni hadjáratok az Árpádház kihaltáig (1242–1300.) • III. IV. vagy Kún László háborúi.

  s A Szepesség megrendszabályozása 1285 őszén [...]

 • 14. 4. A mongol világbirodalom keletkezése és terjeszkedése Ázsiában és Európában. Batu khán előnyomulása a Dnjeperig.
  Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme • 5. A tatárjárás (1236–1242.)

  [...] szemben aki még ugyanazon év őszén az Indus mentén 30 000 [...] nyomultak előre ahonnan aztán az ősz kezdetén minden különös ok nélkül [...] aki annak igazgatását 1224 év őszén vette át Ezt az időpontot [...] még megmaradt része amidőn 1240 ősz elején Batu megbizásából Menku vagy [...]

 • 15. 4. Az Ajtony elleni hadjárat 1018-ban.
  Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme • 3. A királyság megalapítása. Harcok az ország függetlenségéért (972–1074-ig) • A) Hadiesemények Géza és István uralkodása alatt (972–1038).

  [...] Oroszlámosnak neveztek Achtum pedig Nagy Ősz mezején táborozott Éjjel megjött Achum [...]

 • 16. c) Az 1680. évi hadjárat.
  Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme • 16. A Rákóczyak, Zrinyiek és Thököly Imre első küzdelmeinek korszaka (1630–1682) • IX. Thököly Imre hadjáratai a török háború kezdetéig. 1678-tól 1682-ig.

  [...] Thököly és Teleky még az ősz folyamán Somlyóban találkoztak egymással de [...]

 • 17. c) A franciák őszi offenzívája. Erőcsoportosítás szeptember elején. Hadműveleti tervek.
  Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme • 20. A francia háborúk időszaka (1792–1815)* • B) A francia forradalmi háborúk, 1792-től 1795-ig.* • b) Az 1793. évi háború • 3. A németalföldi hadjárat.

  c A franciák őszi offenzívája Erőcsoportosítás szeptember elején Hadműveleti [...]

 • 18. Megjegyzések. Elmélkedések.
  Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme • 22. I. Ferenc József háborúi az 1848/49. évi magyar szabadságharcot kivéve (1848-1882). • A) Az 1848. évi osztrák-olasz háború. • III. Az 1848. évi hadjárat. • 11. Radetzky második offenzívája Károly Albert ellen. A háromnapos custozai első csata 1848 július 23-tól 25-ig.

  [...] fegyelmet és rendet fenntartani tudó ősz hadvezér alárendeltjeit és csapatjait már [...]

 • 19. 15. A husziták betörései 1428–1433-ban.
  Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme • 9. I. Mária, II. (Kis) Károly és Zsigmond kora (1382–1437) • VI. Hadjáratok Zsigmond egyedüli királysága alatt 1396-tól 1437-ig.

  [...] és a polgárságot kitartásra bírják Ősz elején a husziták újból betörtek [...]

 • 20. 10. Az 1462. évi oláhországi hadjárat. Ali bég szerémi betörése.
  Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme • 11. A Hunyadiak kora • Hunyadi Mátyás (1458–1490) • (Hunyadi, máskép Hollós) Mátyás király hadjáratai 1458-tól 1488-ig.

  [...] akarta torolni s ezért 1461 őszén Kisázsiából győzedelmesen visszatérvén egész télen [...] támadt konfliktust elintézendő serege zömével ősz elején megkezdte a visszavonulást számtalan [...]