Találatok (ősz)

15 találat (0,019 másodperc)
 • 1. BERLÁSZ JENŐ: A MEZŐGAZDASÁG ÁLLAPOTA
  Domanovszky: Magyar művelődéstörténet • HARMADIK KÖTET A KERESZTÉNYSÉG VÉDŐBÁSTYÁJA

  [...] rész évenként váltakozva tavaszi aztán őszi gabonavetőül majd vetetlen ugar gyanánt [...] hanem legrosszabb esetben is csak ősztől tavaszig pihenő úgynevezett félugarba Ezzel [...] szántották fel tavasszal nyáron és ősszel Így látjuk ezt az ország [...] és havasalföldi síkságok kiszáradtak kiégtek őszre aztán újból visszahúzódtak a Kárpátokontúlra [...]

 • 2. KRING MIKLÓS: A GAZDASÁGI ÉLET
  Domanovszky: Magyar művelődéstörténet • ELSŐ KÖTET ŐSMŰVELTSÉG ÉS KÖZÉPKORI KULTÚRA

  [...] hegyek lejtőire mentek és késő őszig legelőről legelőre vándoroltak A téli [...] részre osztották fel egy harmadába őszi másik harmadába tavaszi vetés került [...] szántották föl egyszer hogy az őszi vetés befogadására alkalmasabbá tegyék Ezt [...] mind a három parcellában Az őszi vetés számára kijelölt földterületbe mindenkinek őszit kellett vetnie a tavasziba mindenkinek [...]

 • 3. SINKOVICS ISTVÁN: MEZŐGAZDASÁGI VISZONYOK
  Domanovszky: Magyar művelődéstörténet • MÁSODIK KÖTET MAGYAR RENAISSANCE

  [...] nyomás forduló osztják Az elsőt ősszel vetik be és a következő [...] reá kerül a sor Az őszi vetés tavaszi vetés és ugar [...] mezőgazdaság különféle munkáit a föld őszi tavaszi felszántását a mag elvetését [...]

 • 4. BAKÁCS ISTVÁN JÁNOS: MEZŐGAZDASÁGI FEJLŐDÉS
  Domanovszky: Magyar művelődéstörténet • NEGYEDIK KÖTET BAROKK ÉS FELVILÁGOSODÁS

  [...] manapság Közülük első helyen az őszi vetésű búza állott meg az [...] keveréke Legtöbbször szépen fizetett az őszi rozs is a század második [...]

 • 5. CSÓKA J. LAJOS: A RATIO EDUCATIONIS KORSZAKA
  Domanovszky: Magyar művelődéstörténet • NEGYEDIK KÖTET BAROKK ÉS FELVILÁGOSODÁS

  [...] látogatta az iskolát mert tavasztól őszig más munkára fogták szülei A [...] arra volt hivatva hogy 1775 őszén mint a reform terjesztője elfoglalja [...]

 • 6. UNDI MÁRIA: ÚRI- ÉS NÉPVISELET A BAROKK KORBAN
  Domanovszky: Magyar művelődéstörténet • NEGYEDIK KÖTET BAROKK ÉS FELVILÁGOSODÁS

  [...] általánossá lett legalább is tavasztól őszig a nadrágot helyettesítő gyolcs vagy [...]

 • 7. MARKÓ ÁRPÁD: INSURRECTIO ÉS ÁLLANDÓ HADSEREG
  Domanovszky: Magyar művelődéstörténet • NEGYEDIK KÖTET BAROKK ÉS FELVILÁGOSODÁS

  [...] és katonák kihágásairól Az 1714 őszére összehívott országgyűlésen alkotott IV törénycikk [...]

 • 8. M. CSÁSZÁR EDIT: AZ ALAKÍTÓ MŰVÉSZET
  Domanovszky: Magyar művelődéstörténet • ÖTÖDIK KÖTET AZ ÚJ MAGYARORSZÁG

  [...] hősök a harctéren voltak 1849 őszén pedig Fáncsy hozzáértő keze hidalt [...]

 • 9. SINKOVICS ISTVÁN: A MAGYARSÁG MAGÁNÉLETE
  Domanovszky: Magyar művelődéstörténet • ELSŐ KÖTET ŐSMŰVELTSÉG ÉS KÖZÉPKORI KULTÚRA

  [...] magyarok a nyarat és az őszt sátrak alatt töltik Így azután [...]

 • 10. MISKOLCZI GYULA: A MODERN ÁLLAMSZERVEZÉS KORA
  Domanovszky: Magyar művelődéstörténet • ÖTÖDIK KÖTET AZ ÚJ MAGYARORSZÁG

  [...] utóbbi mellett döntött s 1825 őszére összehívta az országgyűlést [...] meg a nemzet Negyvennyolc késő őszén Windischgrätz Alfréd herceg és Jellasics [...] porosz befolyás erősödésébe belenyugodjon 1862 őszétől fogva azt a Bismarck Ottót [...]

 • 11. BERLÁSZ JENŐ: IPAR ÉS KERESKEDELEM
  Domanovszky: Magyar művelődéstörténet • HARMADIK KÖTET A KERESZTÉNYSÉG VÉDŐBÁSTYÁJA

  [...] a magyar marhakereskedőket esztendőnként tavasztól őszig amíg az utak és legelők [...]

 • 12. UNGÁR LÁSZLÓ: KAPITALISZTIKUS GAZDÁLKODÁS
  Domanovszky: Magyar művelődéstörténet • ÖTÖDIK KÖTET AZ ÚJ MAGYARORSZÁG

  [...] nyáron át lehetett használni az őszi esőzések és hóolvadás idején járhatatlanok [...]

 • 13. GYALÓKAY JENŐ: VÉGVÁR ÉS CSATATÉR
  Domanovszky: Magyar művelődéstörténet • HARMADIK KÖTET A KERESZTÉNYSÉG VÉDŐBÁSTYÁJA

  [...] csak hópénzre de csak tavasztól őszig fogadták fel Nem menthető de [...]

 • 14. ELEKES LAJOS: KIRÁLYI ÉS FŐÚRI UDVAR
  Domanovszky: Magyar művelődéstörténet • MÁSODIK KÖTET MAGYAR RENAISSANCE

  [...] egyének száma Hippolit udvarában 1487 őszén a konyha kiadás több mint [...]

 • 15. VÁCZY PÉTER: A MAGYARSÁG A ROMÁN ÉS GÓT STÍLUS KORÁBAN
  Domanovszky: Magyar művelődéstörténet • ELSŐ KÖTET ŐSMŰVELTSÉG ÉS KÖZÉPKORI KULTÚRA

  [...] félnomád életmódnak megfelelően nyáron és ősszel sátorozik miként ezt Freisingi Ottó [...]

 

Találatok szűkítése Kiadvány
mind