Találatok (ősz)

103 találat (0,044 másodperc)
 • 1. A GUBERNIUM ÉS A HABSBURG KATONAI FŐPARANCSNOKSÁG ALATT
  ERDÉLY TÖRTÉNETE HÁROM KÖTETBEN • MÁSODIK KÖTET 1606-TÓL 1830-IG • VI. AZ ÖNÁLLÓ FEJEDELEMSÉG UTOLSÓ ÉVTIZEDEI (1660–1711) • 5. II. RÁKÓCZI FERENC FEJEDELEMSÉGE

  [...] pedig Rákóczi sürgető parancsaira az ősz elején Erdély küszöbére érkező Rabutin [...] Gyergyóban felüti fejét a pestis Ősszel császári csapatok megtámadják az Érchegység [...]

 • 2. A SZÁSZ AUTONÓMIA FELSZÁMOLÁSA
  ERDÉLY TÖRTÉNETE HÁROM KÖTETBEN • HARMADIK KÖTET 1830-TÓL NAPJAINKIG • XI. AZ ABSZOLUTIZMUS KORA ERDÉLYBEN (1849–1867) • 2. POLITIKAI ÉLET AZ ABSZOLUTIZMUS IDEJÉN

  [...] állami hivatalokkal történő felváltásáról Az ősz folyamán a régi székeket újraosztották [...]

 • 3. SZELLEMI NYITOTTSÁG
  ERDÉLY TÖRTÉNETE HÁROM KÖTETBEN • MÁSODIK KÖTET 1606-TÓL 1830-IG • V. A FEJEDELEMSÉG VIRÁGKORA (1606–1660) • 7. TANULÁS, MŰVELTSÉG

  [...] kő villám dara Tavasz nyár ősz tél marad határába Ebben a [...]

 • 4. BÁTHORI ZSIGMOND, VITÉZ MIHÁLY ÉS GIORGIO BASTA
  ERDÉLY TÖRTÉNETE HÁROM KÖTETBEN • ELSŐ KÖTET A KEZDETEKTŐL 1606-IG • IV. AZ ERDÉLYI FEJEDELEMSÉG ELSŐ KORSZAKA (1526–1606) • 3. ERDÉLY A TIZENÖT ÉVES HÁBORÚBAN

  Mindez 1592 őszén történt Kovacsóczy kancellár elvesztette bizalmát [...] hatalmat tovább csorbító feltételekkel 1593 ősze kalongyapénz névvel új adó amit [...] is könnyebbnek ígérkezett Igaz az ősz túl rövid volt hadműveletek kezdéséhez [...] akció kudarcba is fulladt az ősz pedig a magyarországi hadszíntér legsúlyosabb [...]

 • 5. AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM
  ERDÉLY TÖRTÉNETE HÁROM KÖTETBEN • HARMADIK KÖTET 1830-TÓL NAPJAINKIG • XIV. FORRADALMAK ÉS NEMZETI MOZGALMAK A MONARCHIA ÖSSZEOMLÁSA UTÁN (1918–1919)

  [...] Erdély kérdését nyitottnak tekintik De ősz felé az angol és a [...] Kora ősztől mindenütt igen élénk lett a [...]

 • 6. A KONZERVATÍV FÖDERALISTA KÍSÉRLET: AZ „OKTÓBERI DIPLOMA”
  ERDÉLY TÖRTÉNETE HÁROM KÖTETBEN • HARMADIK KÖTET 1830-TÓL NAPJAINKIG • XI. AZ ABSZOLUTIZMUS KORA ERDÉLYBEN (1849–1867) • 3. AZ ÖNKÉNYURALOM MEGRENDÜLÉSE

  [...] Máramaros új román főispánja az ősz folyamán még lehetőnek tartotta a [...]

 • 7. BEM ERDÉLYI HADJÁRATA. A FORRADALMI KONSZOLIDÁCIÓ ÉS ELLENTMONDÁSAI
  ERDÉLY TÖRTÉNETE HÁROM KÖTETBEN • HARMADIK KÖTET 1830-TÓL NAPJAINKIG • X. ERDÉLY A FORRADALOMBAN ÉS A SZABADSÁGHARCBAN (1848–1849)

  [...] 1411 Ott megy ő az ősz vezér szakálla Mint egy fehér [...] tapasztalataival látásmódjával de mindenekelőtt az őszi fejlemények értékelésével magyarázható hogy a [...] megyékben mint a Szászföldön Az őszi fejleményeket a katonai ellenforradalom és [...]

 • 8. RENDI GAZDASÁGI REFORMTERVEK
  ERDÉLY TÖRTÉNETE HÁROM KÖTETBEN • MÁSODIK KÖTET 1606-TÓL 1830-IG • IRODALOMJEGYZÉK • VII. ÚJ ETNIKAI KÉP, ÚJ URALMI RENDSZER (1711–1770) • 4. A HABSBURG-KORMÁNYZAT POLITIKAI AKTIVITÁSÁNAK ERŐSÖDÉSE

  [...] 1751 290 felülvizsgálata az 1751 őszi diaetán uo A Ministerialkonferenz állásfoglalása [...]

 • 9. A VASVÁRI BÉKE: AMI ELVESZETT ÉS AMI MEGMARADT
  ERDÉLY TÖRTÉNETE HÁROM KÖTETBEN • MÁSODIK KÖTET 1606-TÓL 1830-IG • VI. AZ ÖNÁLLÓ FEJEDELEMSÉG UTOLSÓ ÉVTIZEDEI (1660–1711) • 1. AZ ÁLLAMISÁG ÁTMENTÉSE

  [...] írt Őnagyságára az Fővezér 1664 őszén már az egykori Kemény párt [...] Apafi már az ősszel megkapja XIV Lajos levelét A [...] 1664 őszén Magyarországon és Erdélyben tovább folyik [...]

 • 10. A HADMŰVELETEK UTÁNI INTÉZKEDÉSEK
  ERDÉLY TÖRTÉNETE HÁROM KÖTETBEN • HARMADIK KÖTET 1830-TÓL NAPJAINKIG • XIII. POLITIKAI ÉLET ÉS NEMZETISÉGI KÉRDÉS A DUALIZMUS KORÁBAN (1867–1918) • 4. AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN

  [...] a bajor király a következő őszön a német császár tett ünnepélyes [...] bizalmas jelentés A belügyminiszter 1917 őszén 825 fő internálását ismerte be [...] határszéli iskolarendszer átalakításának az 1918 őszi fejlemények vetettek véget Könnyebben ment [...]

 • 11. XV. KITEKINTÉS: ERDÉLY ÚTJA 1918 UTÁN
  ERDÉLY TÖRTÉNETE HÁROM KÖTETBEN • HARMADIK KÖTET 1830-TÓL NAPJAINKIG

  [...] tekinthetjük át az első 1944 őszéig tart és a kapitalista Románia [...]

 • 12. A KRÍMI HÁBORÚ HATÁSA
  ERDÉLY TÖRTÉNETE HÁROM KÖTETBEN • HARMADIK KÖTET 1830-TÓL NAPJAINKIG • XI. AZ ABSZOLUTIZMUS KORA ERDÉLYBEN (1849–1867) • 2. POLITIKAI ÉLET AZ ABSZOLUTIZMUS IDEJÉN

  [...] az Oroszországtól való eltávolodásra törekedtek Őszre derült ki hogy Anglia és [...] Ledru Rollin és Mazzini 1855 őszi kiáltványa már jelzi azt a [...] Bordolo tábornoknak halála után 1857 őszétől a magyarországi kapcsolatok szabadabban megmutatkozhattak [...]

 • 13. A BALÁZSFALVI SZERZŐDÉS ÉS A FOGARASI NYILATKOZAT
  ERDÉLY TÖRTÉNETE HÁROM KÖTETBEN • MÁSODIK KÖTET 1606-TÓL 1830-IG • VI. AZ ÖNÁLLÓ FEJEDELEMSÉG UTOLSÓ ÉVTIZEDEI (1660–1711) • 4. A HABSBURG CSÁSZÁR OLTALMA ALATT

  [...] Apafi a lengyel királynak 1686 őszén Budavár visszavétele után de félnek [...] megsemmisítette és győztes hadseregével 1687 őszén bevonult Erdélybe Naláczi András és [...] A császári fősereg 1687 őszi erdélyi bevonulásának kettős célja volt [...]

 • 14. 1700-1701. oldal között
  ERDÉLY TÖRTÉNETE HÁROM KÖTETBEN • HARMADIK KÖTET 1830-TÓL NAPJAINKIG • XIII. POLITIKAI ÉLET ÉS NEMZETISÉGI KÉRDÉS A DUALIZMUS KORÁBAN (1867–1918) • Képek

  771 Egy székelyföldi utca 1916 őszén [...]

 • 15. MEGTORLÁS
  ERDÉLY TÖRTÉNETE HÁROM KÖTETBEN • HARMADIK KÖTET 1830-TÓL NAPJAINKIG • XI. AZ ABSZOLUTIZMUS KORA ERDÉLYBEN (1849–1867) • 1. AZ ÖNKÉNYURALOM BERENDEZKEDÉSE

  [...] tulajdon szentségén esett csorba 1849 őszén a román parasztság nagyarányú erdőfoglalásokba [...] hűek maradtak a következő év őszén ünnepi külsőségek között vették át [...]

 • 16. BÁNYÁSZOK ÉS MANUFAKTÚRAMUNKÁSOK
  ERDÉLY TÖRTÉNETE HÁROM KÖTETBEN • MÁSODIK KÖTET 1606-TÓL 1830-IG • VIII. FELVILÁGOSODÁS ÉS FERENCI REAKCIÓ (1771–1830) • 1. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM

  [...] számos más sóvágóakciójánál vízaknai 1804 őszi 1807 márciusi és decemberi bányászsztrájk [...]

 • 17. A PORTA HATALMA VISSZAÁLL
  ERDÉLY TÖRTÉNETE HÁROM KÖTETBEN • MÁSODIK KÖTET 1606-TÓL 1830-IG • V. A FEJEDELEMSÉG VIRÁGKORA (1606–1660) • 2. BETHLEN GÁBOR URALKODÁSA

  [...] szomszédos török parancsnokoktól 1611 kora őszére ezzel Erdélyben minden összezavarodott Mindenki [...] át a fejedelemségbe Most 1611 őszén is eredetileg a fejedelem küldte [...] lassan érkezik mert éppen 1611 őszén igen nehézkesen hoznak döntéseket a [...]

 • 18. XIV. FORRADALMAK ÉS NEMZETI MOZGALMAK A MONARCHIA ÖSSZEOMLÁSA UTÁN (1918–1919)
  ERDÉLY TÖRTÉNETE HÁROM KÖTETBEN • HARMADIK KÖTET 1830-TÓL NAPJAINKIG • IRODALOMJEGYZÉK

  Az 1918 őszi polgári demokratikus átalakulás kérdéseiről kimentő [...] erdélyi román polgárság szerepéről 1918 őszén Sz 1972 Magyarország története 8 [...]

 • 19. A FRANCIA–LENGYEL–ERDÉLYI SZÖVETSÉG
  ERDÉLY TÖRTÉNETE HÁROM KÖTETBEN • MÁSODIK KÖTET 1606-TÓL 1830-IG • VI. AZ ÖNÁLLÓ FEJEDELEMSÉG UTOLSÓ ÉVTIZEDEI (1660–1711) • 3. HARC A MAGYAR ÁLLAMISÁGÉRT

  [...] érvek azonban zátonyra futottak 1676 őszén november 2 án meghal a [...] Apafi egyelőre nem élhetett 1676 őszén ugyan Erdély magyarországi 860 hadjáratra [...] kivárás óvatos politikájára intik 1676 őszén sok elhalt gyermeke után megszületik [...] az orosz háborút Csakhogy 1677 őszén már útban vannak a francia [...]

 • 20. 1668-1669. oldal között
  ERDÉLY TÖRTÉNETE HÁROM KÖTETBEN • HARMADIK KÖTET 1830-TÓL NAPJAINKIG • XIII. POLITIKAI ÉLET ÉS NEMZETISÉGI KÉRDÉS A DUALIZMUS KORÁBAN (1867–1918) • Képek

  759 Ady Endre 1918 őszén

 

Találatok szűkítése Kiadvány
mind