Találatok (ősz)

854 találat (0,019 másodperc)
 • 1. Ősz utca
  Krúdy Gyula munkái • Telihold • Elbeszélések 1916–1925 • 1920

  Ősz utca [...] Az Ősz utcában egy híres pékmester lakott [...] a varrógépek egyenkint elhallgattak az Ősz utcában csak a Majlandi Harcos [...] pékmesterrel való vitáját Alkonyodott az Ősz utcában a polgárok botjaikra támaszkodva [...] Józsefvárosnak minden lánya fiatalasszonya az Ősz utcába jött volna ezen a [...]

 • 2. Az ősz különös hangjai
  Krúdy Gyula munkái • Pesti album • Publicisztikai írások 1919–1933 • 1924

  Az ősz különös hangjai [...] bizonyos miskolci csizmadia akivel így ősz felé az történt hogy lehullott [...] csodáld nyájas olvasó hogy így ősz felé eszembe jut a száraz [...] képzeljük hogy megérkezett a végevárhatatlan őszi eső Ámde esténként már a [...] elfelejtett keserves nótafiakat Ugyanez az őszi falomb gúnyolódik is velünk sokféle [...]

 • 3. XI Beköszönt az ősz
  Krúdy Gyula munkái • Pesti nőrabló • Regények, kisregények • Napraforgó

  XI Beköszönt az ősz [...] beköszöntött a bujdosi udvarházba az ősz mint a gyalogpostás aki végre [...] az agarászok elnyargalnak vele rőt őszben ki volt boldogtalan ezen a [...] mint a pókfonál úszik majd őszkor a tarló felett [...] Egy őszi napon mégiscsak beállított Álmos Andor [...]

 • 4. Az ősz és a borbély
  Krúdy Gyula munkái • Szerenád • Válogatott elbeszélések 1912–1915 • Elbeszélések • 1912–1915

  Az ősz és a borbély [...] Őszi délelőtt a felvidéki város tornyai [...] állongott amíg a mester visszatért Ősz volt gyönyörűséges felvidéki ősz Szerelem boldogtalanság múló ifjúság és [...]

 • 5. Ősz és Tollas János hírlapíró csatája
  Krúdy Gyula munkái • Magyar Tükör • Publicisztikai írások 1894–1919 • 1917

  Ősz és Tollas János hírlapíró csatája [...] mégiscsak eszébe jut hogy odakünn őszi nap van a napsugár inkább [...] gyereket fizetésrendezést a csatát az ősszel az őszi nyomorral elfelejtették Szaladtak a szerkesztőségbe [...]

 • 6. TIZENKETTEDIK FEJEZET • Ősz a múltban
  Krúdy Gyula munkái • Utazások a vörös postakocsin I. • Regények • A vörös postakocsi

  TIZENKETTEDIK FEJEZET Ősz a múltban [...] Ősz volt Budán a Tabánban egy [...] ecetfa lombjai között átléptek az őszi nap sugarai a mesebeli házikóból [...] az óraütések hangosabbak lettek az őszi csendességű városrész fölött Bonifácz Béla [...] borulva merengtek magas állomásaikon Késő őszre járt bár a napocska olyan [...]

 • 7. A tücsök őszi látogatása
  Krúdy Gyula munkái • Pesti nőrabló • Regények, kisregények • N. N. • Egy szerelem-gyermek regénye

  A tücsök őszi látogatása [...] Az ősz elkomolyodva fekszik rá a ligetekre [...] lehet számítani mikor kezdődik az ősz vagy a tavasz Nem emlékszem [...] mert mindnyájan vártuk a hosszadalmas őszi esőket melyek nélkül nem lettek [...] munkával borbehordással gőzmalommal tanyával mert őszkor a nyírségi országút csak vándorcigány [...]

 • 8. 2
  Krúdy Gyula munkái • Váci utcai hölgytisztelet • Válogatott elbeszélések 1931–1933 • 1932 • A budai ember

  Őszi esték következtek amikor még annak [...] a szabadban a nyarat de ősz jöttével fedél alá kívánkozik mert [...] szemmel láthatólag költözött befelé az ősz az utcákra de főleg az [...] az egész időjárásból a budai ősznek a budai nyárral való mérkőzéséből [...] Antal végleg egyedül maradt ősszel és Budán és este

 • 9. Az esztendő kétszázhetvenedik napja
  Krúdy Gyula munkái • Telihold • Elbeszélések 1916–1925 • 1925

  [...] mosolyoghatott a vörös borban főzött őszi pecsenyékre mint nők lüktető ajkaira [...] felelnem hogy magam sem tudom Őszi versenyekkor szokott megjelenni a gyepen [...] hanem a bánatok is Az ősz lovagja vagyok [...] napon Eljön amikor beköszönt az ősz és én elszomorodom Eljön a [...] hölgye ő és én az ősz lovagja vagyok [...]

 • 10. A HANVAI TÜCSÖK
  Krúdy Gyula munkái • Irodalmi kalendáriom • Írói arcképek • Tompa Mihály

  [...] a tavasz drágalátos és az ősz emlékezetes volt magyar földön a [...] szívű kisasszonyokat Tompa tavaszunk és őszünk volt egyszerre amilyen bájjal teli [...] talárjának kedve mélabús mint az őszi dal és hangja oly elringató [...] Méla volt mint az őszök Magyarországon A nemzet költői között [...]

 • 11. A vén sas
  Krúdy Gyula munkái • A XIX. század vizitkártyái • Portrék

  Régen volt ilyen melankolikus az ősz a Nyírségben pedig Magyarországon azelőtt [...] égboltozat felhői megannyi gyászoló arcú őszi barátok a dér piros reggelek [...] amilyennek Jókai leírta elballagott egy ősz magyar nemes aki hazáját két [...] a megyei urak között az ősz veres kopasz és négyszögletes koponyák [...]

 • 12. Szentanyám
  Krúdy Gyula munkái • Szerenád • Válogatott elbeszélések 1912–1915 • Elbeszélések • 1912–1915

  Anyám az őszt szerette [...] úgy szerette anyám mint az őszi időt Szinte örvendezett magában ha [...] indiai kendői voltak amelyek az őszi este hűvössége ellen megvédelmezték karosszéke [...] Ah ősz nyírségi csöndes ősz Rosenberg bácsi életbe vágó fontossággal [...] félkezű szent szobra állongott minden ősszel elhatározta hogy tavaszra kijavíttatja a [...]

 • 13. Kisvárosi kézimunka
  Krúdy Gyula munkái • Telihold • Elbeszélések 1916–1925 • 1922

  [...] a macskaprémes lila orrú sírdogáló ősz mindenki gyorsan megvénült a városban [...]

 • 14. VI
  Krúdy Gyula munkái • Pesti nőrabló • Regények, kisregények • Kleofásné kakasa

  Odakünn már őszi időjárás volt [...] olyan ködös deres borízű hangú őszi nap van amikor a becsületes [...] soha ki nem szellőzött bundákban Ősz volt piros arcú dérfejű üres pipájú ősz amelynek távolából fekete tányérral bámulnak [...]

 • 15. 1
  Krúdy Gyula munkái • Váci utcai hölgytisztelet • Válogatott elbeszélések 1931–1933 • 1932 • A budai gavallér

  [...] tizenkettőt az ablakon beáramló kora őszi levegőből Budán mindig ősz van pirosak az ecetfák levelei [...] növényeivel hozzátartozóival beszélgetett e kora őszi reggelen amikor a légben a lélekharang hangja szálldosott és közelgő ősz esőillat hervadás szaga lengedezett [...] és régi présházak atmoszférájára emlékeztető őszi levegő eközben megtöltötte Flór Aladár [...]

 • 16. 1
  Krúdy Gyula munkái • Váci utcai hölgytisztelet • Válogatott elbeszélések 1931–1933 • 1931 • A szőke nő és filkója

  [...] nadrágot viselt Zsanét amikor az őszi esőzések elkezdődtek mert illetlennek vélt [...] a tortákat papirosaik S ugyancsak ősszel mindig magas szárú fűzős cipőt [...] szökdösött a fővárosból Zsanét az ősz elől

 • 17. A tücsök volt a dajkám
  Krúdy Gyula munkái • Pesti nőrabló • Regények, kisregények • N. N. • Egy szerelem-gyermek regénye

  [...] tavasza piros nyara hosszadalmasan ásító ősze megnyugtató tele Élet amely pontosan [...] halott gyermekek lépéseinek koppanására emlékeztető őszi esőzések Nem volt olyan sűrű [...] sütött a nap Nyár pirosa ősz fakója tavasz lilája tél fehére [...] kedvük volt az embereknek mint ősszel A tücsök a dajkám is [...]

 • 18. A fecske
  Krúdy Gyula munkái • Magyar Tükör • Publicisztikai írások 1894–1919 • 1917

  Az idén csak ősszel láttam fecskét [...] mint egy ifjúkon álom amely ősz felé meglátogatja az embert [...] nyár felhőtlen egyhangúsága és az ősz láblógató mélázása Én vagyok a [...]

 • 19. A sisak nélküli lovag
  Krúdy Gyula munkái • Magyar Tükör • Publicisztikai írások 1894–1919 • 1918

  [...] unalmából félénken meglátogat egy könnyű őszi emlék egy régi szeptemberről amikor [...] édesded zenék dallamainál vagy az ősz piros pénzű bokrai között szentimentális [...] álmaiban sem képzelhettünk Fakó és ősz haj borítja a homlokot amely [...] jókedvű fehér bajuszú levélhordó Az ősz örömei vágyakozólag tárták ki karjukat [...]

 • 20. A tékozló fiú
  Krúdy Gyula munkái • Magyar Tükör • Publicisztikai írások 1894–1919 • 1917

  [...] a hegyeket amelyek e késői őszi napon csendesen emelgetik ködből való [...] fáznak És maga a halhatatlan ősz a hegyvidék emlékezetes farsangja amikor [...] mindenki korán nyugovóra tér Az őszi eső dolgozik fáradhatatlanul mint egy [...] átvágtat egy nagy ásítás az ősz már unja magát egyedülvalóságában hívogatja [...] Ősz Az erdő hallgat mint egy [...]

 

Találatok szűkítése Kiadvány
mind