Találatok (ősz)

109 találat (0,084 másodperc)
 • 1. A megboldogult Kászim pasa mecsetjének negyede
  A hódoltság kora. Magyarország törökkori története • LIPPA ÉS RADNA VÁROSOK A 16. SZÁZADI TÖRÖK ADÓÖSSZEÍRÁSOKBAN • A lippai szandzsák részletes deftere (1567) • Lippa vára

  [...] és pasa In Keletkutatás 1995 ősz 53 66 1996 tavasz 41 [...]

 • 2. OSZMÁN HÍRSZERZÉS MAGYARORSZÁGON
  A hódoltság kora. Magyarország törökkori története

  [...] a török korban Keletkutatás 1995 ősz 121 126 Egy hasonló esetre [...]

 • 3. KÉMKEDÉS A TÖRÖK-KORBAN
  A hódoltság kora. Magyarország törökkori története • A Török Birodalom

  In Keletkutatás 1995 ősz [...]

 • 4. IRODALOM
  A hódoltság kora. Magyarország törökkori története • A Török Birodalom • EVLIA CSELEBI ÚTLEÍRÁSAI

  [...] Török irodalom Magyarországon Keletkutatás 1987 ősz 69 80 [...]

 • 5. Samaria, Ferranto (de Speciacasa)*
  A hódoltság kora. Magyarország törökkori története • A végvári rendszer kiépítése és ellátása • A VESZPRÉMI VÉGVÁR FŐ- ÉS VICEKAPITÁNYAINAK ÉLETRAJZI ADATTÁRA (XVI–XVII. SZÁZAD) • Adattár – III. rész A veszprémi végvár fő- és vicekapitányainak „életrajzi lexikona” (XVI–XVII. század)

  1587 jún 27 1587 ősz másodszor van török fogságban ezúttal [...]

 • 6. A vilájet megszervezése, közigazgatási beosztása és stratégiai szerepe
  A hódoltság kora. Magyarország törökkori története • A Török Birodalom • A SZULTÁN ÉS AZ ARANYALMA • HADSZERVEZET, KÖZIGAZGATÁS • A TEMESVÁRI VILÁJET A TÖRÖK HÓDOLTSÁGBAN

  [...] 1914 1991 in Keletkutatás 1992 ősz 9 10 19 I Metin [...] századi történetéhez in Keletkutatás 1993 ősz 48 49 55 [...]

 • 7. Abdurrahman, aki a várat védte
  A hódoltság kora. Magyarország törökkori története • A Török Birodalom • MUZULMÁN HADVEZÉREK

  [...] is igyekeztek kihasználni s az ősz folyamán támadást intéztek Kamenec ellen [...]

 • 8. Sejtán Ibrahim, aki hiányzott Budáról
  A hódoltság kora. Magyarország törökkori története • A Török Birodalom • MUZULMÁN HADVEZÉREK

  [...] siker és a bukás az ősz pasa életének korábbi szakaszaiban is [...]

 • 9. e) Egy diplomáciai hírszerzés útján szerzett török térkép a Kanizsa környéki magyar védelmi övezetről 1580-ból
  A hódoltság kora. Magyarország törökkori története • A végvári rendszer kiépítése és ellátása • EURÓPA VÉDELMÉBEN HADITÉRKÉPÉSZET A HABSBURG BIRODALOM MAGYARORSZÁGI HATÁRVIDÉKÉN A 16–17. SZÁZADBAN • III. HADITÉRKÉPÉSZET A TÖRÖKELLENES VÉGEKEN A 16–17. SZÁZADBAN • 1. Térképek a törökellenes védelemi rendszer egyes övezeteiről

  [...] török korban In Keletkutatás 1995 ősz 121 126 Ágoston Gábor Információszerzés [...]

 • 10. MAGYAR ELLENÁLLÁS A TÖRÖK BERENDEZKEDÉSSEL SZEMBEN
  A hódoltság kora. Magyarország törökkori története

  In Keletkutatás 1996 ősz 2002 tavasz [...]

 • 11. Palotay Ferenc
  A hódoltság kora. Magyarország törökkori története • A végvári rendszer kiépítése és ellátása • A VESZPRÉMI VÉGVÁR FŐ- ÉS VICEKAPITÁNYAINAK ÉLETRAJZI ADATTÁRA (XVI–XVII. SZÁZAD) • Adattár – III. rész A veszprémi végvár fő- és vicekapitányainak „életrajzi lexikona” (XVI–XVII. század)

  1620 ősze neve felmerül a tatai főkapitányi [...] 1621 ősze neve a veszprémi főkapitányságra is [...]

 • 12. Szemleutak
  A hódoltság kora. Magyarország törökkori története • A végvári rendszer kiépítése és ellátása • OTTAVIO BALDIGARA • Egy itáliai várfundáló mester Magyarországon a XVI. század második felében • Ottavio Baldigara élete és tevékenysége • A szakértő

  [...] arról hogy felsőbb utasításra az ősz folyamán Felső Magyarországra jön 226 [...]

 • 13. Aszma hán a török népi irodalomban
  A hódoltság kora. Magyarország törökkori története • ALI PASA HISTÓRIÁJÁNAK TÖRTÉNETI HÁTTERE ÉS TÖRÖK VONATKOZÁSAI

  [...] Minap mulatni mentemben Keletkutatás 1995 ősz 67 79 [...]

 • 14. Kitérők: harmadik utas önjelöltek
  A hódoltság kora. Magyarország törökkori története • A TIZENHATODIK SZÁZAD TÖRTÉNETE • A Sztambulba vezető út: Szapolyai János és fia állama

  [...] vajdaságra is igényt tartott 1527 őszén viszont már adujával a Szent [...] Mária királyné bizalmasa volt 1526 őszén útja János király táborába vezetett [...] ezért mindenre hajlandó volt 1537 őszén ő látta el az Eszék [...] volt hálás szolgálatáért Bár 1536 őszén egy orgyilkos merénylettel Ferdinánd király [...]

 • 15. Bécsen át Budára
  A hódoltság kora. Magyarország törökkori története • A TIZENHATODIK SZÁZAD TÖRTÉNETE • Török utak Bécs alá: Az oszmánok Magyarországon

  [...] nagyobb győzelmet arató Szülejmán 1527 őszén úgy vélte eljött az idő [...] helyzetbe került Mindemellett Magyarországon 1527 őszén Szapolyai János személyében a szálláscsináló [...] tett II Lajosnak majd 1526 őszén Szapolyai Jánosnak egy Habsburg ellenes [...]

 • 16. „A KINCSTÁR SZÁMÁRA A HITETLEN A LEGHASZNOSABB” • Az oszmánok magyarországi valláspolitikájáról
  A hódoltság kora. Magyarország törökkori története

  [...] török berendezkedéssel szemben Keletkutatás 1996 ősz 2002 tavasz 275 276 [...] századi hódolt Magyarországon Keletkutatás 1996 ősz 2002 tavasz 161 183 vö [...]

 • 17. TÖRÖK BESZÁMOLÓK LIPPA 1551. ÉVI FELADÁSÁRÓL
  A hódoltság kora. Magyarország törökkori története

  In Keletkutatás 1993 ősz [...] török támadásra miközben még 1550 őszén V Károly császár visszautasította öccse [...]

 • 18. LIPPA ÉS RADNA VÁROSOK A 16. SZÁZADI TÖRÖK ADÓÖSSZEÍRÁSOKBAN
  A hódoltság kora. Magyarország törökkori története

  [...] 1551 évi feladásáról Keletkutatás 1993 ősz 80 95 2 Barta Gábor [...]

 • 19. A vilájet katonai ereje
  A hódoltság kora. Magyarország törökkori története • A Török Birodalom • A SZULTÁN ÉS AZ ARANYALMA • HADSZERVEZET, KÖZIGAZGATÁS • A TEMESVÁRI VILÁJET A TÖRÖK HÓDOLTSÁGBAN

  [...] kérdés történetéhez in Keletkutatás 1992 ősz 82 91 bőséges szakirodalommal Tanulmányomban [...]

 • 20. 1605. jún. 4. előtt–1605. okt. előtt Bíró István Bocskai István veszprémi kapitánya*
  A hódoltság kora. Magyarország törökkori története • A végvári rendszer kiépítése és ellátása • A VESZPRÉMI VÉGVÁR FŐ- ÉS VICEKAPITÁNYAINAK ÉLETRAJZI ADATTÁRA (XVI–XVII. SZÁZAD) • Adattár – I. rész A veszprémi végvár főkapitányainak archontológiája (1542–1700) • A veszprémi végvár főkapitányai (supremus capitaneus; Oberhauptmann

  [...] a várat noha ott 1605 őszétől királyi őrség szolgált ismét Graf [...]