Találatok (ősz)

517 találat (0,043 másodperc)
 • 1. Nomen et omen
  Jókai Mór Összes Művei • Forradalmi és csataképek

  Eközben egy kis ősz sasorrú ember lovagol mellé cívilkaputban [...] Hátrafordult szemeivel az ismeretlen ősz férfit keresve Ott volt az [...] hogy mit fog a kis ősz ember kezdeni [...] az ellent visszatért a kis ősz férfi a tábornokhoz arca csupa [...] köszönettel tartozom szólt Perczel az ősz idegenhez nem szégyenlve elismerni annak [...]

 • 2. XI.
  Jókai Mór Összes Művei • Elbeszélések • A remete hagyománya

  Közel a vérpadhoz egy ősz öreg ember feküdt nem sírt csak nyögött szemei véresek voltak ősz haját homokkal hinté tele s [...] a hóhért fönn és az ősz embert alól összefecskendezé az elszabadult [...]

 • 3. A vérszövetség
  Jókai Mór Összes Művei • Bálványosvár

  [...] ennek a vállára támaszkodik egy ősz férfialak aki úgy hasonlít Opour [...] De Szilamér amint meglátta ősz apját fáratag fejével Imola vállára [...] körül s csendben lesték az ősz vezér szavait [...] e szókkal szétterjeszté karjait az ősz rabonbán mint egy élő kereszt [...] Az ősz rabonbán tovább beszélt [...]

 • 4. A kis szürke ember (Egy invalidus irkafirkáiból)
  Jókai Mór Összes Művei • Forradalmi és csataképek

  Egy vén ősz huszárezredes a hadügyminiszter segéde lőn [...] Belép hozzá a vén huszárezredes Ősz magas hetvenbe járó férfi volt [...] meghajlott annak csonka kezéhez s ősz aggott katona létére megcsókolá azt [...] könnyezve szorítá keblére a vén ősz katonát s midőn az érzékeny [...]

 • 5. Az ércleány
  Jókai Mór Összes Művei • Forradalmi és csataképek

  [...] házikóban pisla mécsvilágnál virraszt az ősz apa haldokló leánya fejénél [...] Ősz az apa még gyermek a [...] Napok múltak évek múltak az ősz ember még őszebb lett sohasem látták őt vígnak [...] Az ősz letette könyvét a lámpa mellé [...] dombon ágyújok elejét lekapcsolják amelyik legőszebb közöttük irányoz égő kanócát megcsóválja [...]

 • 6. I.
  Jókai Mór Összes Művei • Szabadság a hó alatt • FÜGGELÉK • A cigányleány Elbeszélő költemény Puskin Sándortól.*

  [...] le a derült magasból Egy ősz marad csak ébren sátorában Guggolva [...] már rég az estebéd Az ősz apa sovány falatja De most [...]

 • 7. A szent tűz és a szent víz
  Jókai Mór Összes Művei • A magyar nemzet története regényes rajzokban

  [...] hol a tölgyek erdeje végződik ősz emberek közelítnek kemény szőrruhában alázatos [...] A medence előtt egy ősz ember áll hosszú aranyos öltözetben [...] letérdel a medence szélire Az ősz ember megmeríté kelyhét a szentvízben [...]

 • 8. II.
  Jókai Mór Összes Művei • Szabadság a hó alatt • FÜGGELÉK • A cigányleány Elbeszélő költemény Puskin Sándortól.*

  [...] Forró nyárnak jő nyomába Ködös ősz deres határ Tengeren át más [...]

 • 9. V. A nem szeretett fiú
  Jókai Mór Összes Művei • Szomorú napok

  [...] a két halott lábainál egy ősz ember térdelt hol egyikre hol [...] szólt s érzékenyülten nyúlt az ősz ember keze után hogy megcsókolja [...] pokoli tervet akarok felfedezni mely ősz fejedet családodat s tán hazádat [...] Ekkor a fehér ősz ember hátulról megkapta fiának gyilkolásra [...]

 • 10. Az utolsó cigányország
  Jókai Mór Összes Művei • Elbeszélések

  [...] mint másutt nyara enyhébb és ősze gazdagabb Hol a mi kerteink [...] le hagyják nyírni gyapjaikat s őszig semmi gondja rájuk a gazdának [...] Azzal előhívták az ősz Ruhivát kinek kondor ősz fején minden szál haj fehér [...] Az ősz vajda megtörülte mindkét szemét felölté [...]

 • 11. Kursid basa
  Jókai Mór Összes Művei • A janicsárok végnapjai

  [...] életre halálra védeni azt az ősz fehér szakállát Majd ha Arta [...] volt lerakva s az ő ősz feje volt az egész lázadás [...] az erős vártól és az ősz fejtől legyenek megfosztva [...]

 • 12. III. A három hajcsár
  Jókai Mór Összes Művei • Egy bujdosó naplója

  [...] egy féligsült kukoricacsövet rágott az ősz bojtár melancholice kongatott hosszú ostorával [...] Most az ősz ember szól hozzá egy asszonyt [...]

 • 13. Hogyan lesz a fiúból atyáinak atyja?
  Jókai Mór Összes Művei • Enyim, tied, övé

  A hintóban ült az ősz apátúr Egyedül [...] Az ősz folytatá [...] hazafit s levette a saját ősz fejének szánt cserkoszorút onnan s [...] történni most Az elnök az ősz apátúr szólt a néphez [...] el s velük szemközt azon ősz férfi ki rangjára egyházi fejedelem [...]

 • 14. Boka Károly hegedűje
  Jókai Mór Összes Művei • Életemből

  [...] hegedűiket furulyáikat s elmentek az ősz zenevajda ablaka alá s elhúzták [...] a szelíd bizalmas mosolygással ami ősz szakállas kék szemű barna arcának [...]

 • 15. X.
  Jókai Mór Összes Művei • Szabadság a hó alatt • FÜGGELÉK • A cigányleány Elbeszélő költemény Puskin Sándortól.*

  [...] megy és így szól az ősz Kevély ember hagyj minket el [...] félig betakarva Ahogy nagy késő ősszel amikor Korán reggel a bús [...]

 • 16. OH GIOVENTŮ! – AUTUNNO DELLA VITA!
  Jókai Mór Összes Művei • Öregember nem vénember • Gyász-orgiák: [DIADALMA]

  [...] ezt a szót mint az őszt mert ez a fatális szó [...] a szakállára emlékezteti az az ősz [...] évszak a tavasz e vagy ősz Vagy kérdezzétek meg a festőket [...] borban a gyöngy Mikor megy Ősszel [...]

 • 17. XVI. Az eltűnt leányok
  Jókai Mór Összes Művei • Egy bujdosó naplója

  [...] szép volt őket látni midőn ősz apjának karjába fogózva egyik jobbról [...] ismert más szerelmet mint ez ősz hajszálak iránt az édes gyermek [...] magát keservesen mikor eszébe jutott ősz apja és testvére és mindenik [...]

 • 18. I.
  Jókai Mór Összes Művei • Egy bujdosó naplója • XVII. A bujdosó tanyája

  Ősz lett [...] az Alföld sík pusztáin töltém őszre idevetődtem Felső Magyarország hegyes vidékére [...]

 • 19. VI.
  Jókai Mór Összes Művei • Szabadság a hó alatt • FÜGGELÉK • A cigányleány Elbeszélő költemény Puskin Sándortól.*

  [...] csókjaink Hányszor haj volt kacaj Ősz hajad kacagta mind [...]

 • 20. Az elhagyott testvérek
  Jókai Mór Összes Művei • A magyar nemzet története regényes rajzokban

  Az ősz magyar vezér s a sátorában [...] Az ősz vezér magához inté a szerzetest [...]

 

Találatok szűkítése Kiadvány
mind