Találatok (ősz)

184 találat (0,021 másodperc)
 • 1. Kettős természete
  Magyar irodalomtörténet • KÉPES MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BEÖTHY ZSOLT • A NEMZETI IRODALOM KIFEJLŐDÉSE REFORM-KOR • 78. Petőfi Sándor. Riedl Frigyes

  [...] ifjú hó a bérceken hervadozó ősz a grófi parkban de lángsugarú [...]

 • 2. Arany Szalontán
  Magyar irodalomtörténet • KÉPES MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BEÖTHY ZSOLT • A NEMZETI IRODALOM KIFEJLŐDÉSE REFORM-KOR • 79. Arany János. Beöthy Zsolt

  [...] viszontlátás és szigorú kötelesség várta Ősz atyját megvakúlva anyját elbetegesedve találta [...] mozdúlt el Szalontáról Még 1836 őszén megtették korrektornak első altanítónak 1838 [...]

 • 3. A Rudolphiás
  Magyar irodalomtörténet • KÉPES MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BEÖTHY ZSOLT • AZ IRODALMI MEGÚJHODÁS KORA • 45. Horváth Ádám és Gvadányi József. Badics Ferenc

  [...] meghal sebeiben Rudolfot pedig egy ősz s tudós scytha pap veszi [...]

 • 4. Vegyes művek
  Magyar irodalomtörténet • KÉPES MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BEÖTHY ZSOLT • AZ IRODALMI MEGÚJHODÁS KORA • 44. Dugonics András. Endrődi Sándor

  [...] megszedett szőllő mint a havazó ősz stb tekintettel van a szólamok [...]

 • 5. Irodalmi harcok
  Magyar irodalomtörténet • KÉPES MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BEÖTHY ZSOLT • VALLÁSI ÉS NEMZETI HARCOK KORA • PROTESTÁNS KOR, ANTIREFORMÁCIÓ KORA, NEMZETIETLEN KOR • 15. Vallásos irodalom. Kardos Albert • III. Polemikusok.

  [...] istenségét is megtagadja a már ősz de mind merészebb reformátor Déva [...]

 • 6. Kisebb költői elbeszélések
  Magyar irodalomtörténet • KÉPES MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BEÖTHY ZSOLT • A NEMZETI IRODALOM KIFEJLŐDÉSE REFORM-KOR • 67. Vörösmarty Mihály. Szász Károly

  [...] nagyobb románcok Kemény Simon Az ősz bajnok kisebb költői beszélyek történeti [...]

 • 7. Vörösmarty lírája
  Magyar irodalomtörténet • KÉPES MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BEÖTHY ZSOLT • A NEMZETI IRODALOM KIFEJLŐDÉSE REFORM-KOR • 67. Vörösmarty Mihály. Szász Károly

  [...] majd égő szép virága az ősz küszöbén visszatérő tavasznak E két [...]

 • 8. Vörösmarty elsősége a lírában
  Magyar irodalomtörténet • KÉPES MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BEÖTHY ZSOLT • A NEMZETI IRODALOM KIFEJLŐDÉSE REFORM-KOR • 67. Vörösmarty Mihály. Szász Károly

  [...] versenyezhetnek a Buvár Kund az Ősz bajnok az Özvegy az Éjféli [...]

 • 9. Salamon
  Magyar irodalomtörténet • KÉPES MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BEÖTHY ZSOLT • A MAGYAR IRODALOM A SZABADSÁGHARC UTÁN • 85. A magyar líra a forradalom után. Széchy Károly • III.

  [...] ki nem hűl azután az ősz Ernyei a derék és becsületes [...]

 • 10. VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÍRÓI FEJLŐDÉSE.
  Magyar irodalomtörténet • MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET PINTÉR JENŐ • 5. A MAGYAR IRODALOM A XIX. SZÁZAD ELSŐ HARMADÁBAN. • VÖRÖSMARTY MIHÁLY.

  [...] hatodik osztályt a következő év őszén beiratkozott a pesti egyetem filozófiai [...] levelek barátaihoz a tavasz nyár ősz tél jelenségeinek leírása elmélkedések a [...] Tolna megyéből 1823 őszén költözött vissza a fővárosba de [...]

 • 11. ÁNYOS PÁL.
  Magyar irodalomtörténet • MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET PINTÉR JENŐ • 4. A MAGYAR IRODALOM A XVIII. SZÁZADBAN. • A NÉMETES KÖLTÉSZET A XVIII. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN.

  [...] sokszor ömlő vérünkértl Ezért szánakoztak ősz atyáink királyi anyádon a pozsonyi [...] után pappá szentelték s 1781 őszén a nyitramegyei felsőelefánti pálos kolostorba [...] Kétségbeesése némikép enyhült mikor 1782 őszén a székesfehérvári pálos gimnáziumba rendelték [...] kerül a nagyszombati egyetemre 1774 őszén Tanárai között van Dugonics András [...]

 • 12. PETŐFI SÁNDOR LÍRÁJA.
  Magyar irodalomtörténet • MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET PINTÉR JENŐ • 6. A MAGYAR IRODALOM A XIX. SZÁZAD MÁSODIK HARMADÁBAN. • PETŐFI SÁNDOR.

  [...] van szívében de sötét haja őszbe vegyült már elhull a virág [...] férfikor nyarában Itt van az ősz itt van újra Pacsirtaszót hallok [...] Beszél a fákkal a bús őszi szél Ezek a költemények mélyen [...] szenvedélyes felkiáltásokat víziószerű képeket 1845 őszétől 1846 tavaszáig kínos hangulatban gyötrődött [...]

 • 13. BERZSENYI DÁNIEL KÖLTEMÉNYEI.
  Magyar irodalomtörténet • MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET PINTÉR JENŐ • 5. A MAGYAR IRODALOM A XIX. SZÁZAD ELSŐ HARMADÁBAN. • BERZSENYI DÁNIEL.

  [...] tündöklő elméd érdempolc illet téged ősz atyáink között az ifjú vezért [...] lelkesedés szent óráit élem Az őszi bogár hangjai fölkeltik érzelmeimet az [...]

 • 14. KISFALUDY KÁROLY KÖLTEMÉNYEI.
  Magyar irodalomtörténet • MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET PINTÉR JENŐ • 5. A MAGYAR IRODALOM A XIX. SZÁZAD ELSŐ HARMADÁBAN. • KISFALUDY KÁROLY.

  [...] vadász nem más mint az ősz várúr fia Mikor a hű [...]

 • 15. REVICZKY GYULA.
  Magyar irodalomtörténet • MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET PINTÉR JENŐ • 7. A MAGYAR IRODALOM A XIX. SZÁZAD UTOLSÓ HARMADÁBAN. • A KÖLTÉSZET.

  [...] lantján A szép tavasznak álma őszkor Virágokról édes regék A szív [...] azért vére fellobog a langyos őszi napsugárban Látom virulni a világot S csak álmodom csak álmodom Ősz felé Később a vágy bevonja [...] a fővárosi nyomorúságot ez év őszén nevelőnek megy vidékre A temesmegyei [...]

 • 16. ADY ENDRE ÍRÓI FEJLŐDÉSE.
  Magyar irodalomtörténet • MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET PINTÉR JENŐ • 8. A MAGYAR IRODALOM A XX. SZÁZAD ELSŐ HARMADÁBAN. • ADY ENDRE.

  [...] meg újra belevonta költészetébe az ősz megéneklését Ősz felé Hervadáskor [...] ébredését a nyár örömeit az őszi világot a tél időszakát a [...]

 • 17. RÁKOSI VIKTOR.
  Magyar irodalomtörténet • MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET PINTÉR JENŐ • 7. A MAGYAR IRODALOM A XIX. SZÁZAD UTOLSÓ HARMADÁBAN. • A REGÉNY ÉS DRÁMA.

  [...] mártírhalált halt a hazáért egy ősz embernek maszkírozott színész tárt karokkal [...] buzsáki királyság Budapest 1911 Elbeszélések Őszi termés Budapest 1911 Elbeszélések Rejtett [...]

 • 18. ARANY JÁNOS LÍRÁJA.
  Magyar irodalomtörténet • MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET PINTÉR JENŐ • 6. A MAGYAR IRODALOM A XIX. SZÁZAD MÁSODIK HARMADÁBAN. • ARANY JÁNOS.

  [...] írta Fiamnak Letészem a lantot Ősszel A dalnak búja Évek ti [...] nem rejtegeti hangja bizalmasabb Az ősz verőfénye ez a hervadás bája [...] hogy legyen Békében harcban ember Ősszel Pesti Röpivek 1850 évf A [...] költeményei Pest 1867 Bús az ősznek hervadása Hulló lombok néma táj [...]

 • 19. Költeményei
  Magyar irodalomtörténet • KÉPES MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BEÖTHY ZSOLT • A MAGYAR IRODALOM A SZABADSÁGHARC UTÁN • 85. A magyar líra a forradalom után. Széchy Károly • II.

  [...] mint enyhe nap fénye az őszi tájra mert a költő a [...] sóhaját s el elméláz az őszi fényen enyhűlve egy egy szép [...] Marim Óh mosolyogj rám és Őszi délután című énekeiben de talán [...]

 • 20. VÖRÖSMARTY MIHÁLY DRÁMÁI.
  Magyar irodalomtörténet • MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET PINTÉR JENŐ • 5. A MAGYAR IRODALOM A XIX. SZÁZAD ELSŐ HARMADÁBAN. • VÖRÖSMARTY MIHÁLY.

  [...] nagyúr szerelmes Csillába Hábador az ősz lantos bosszút esküszik ellene Csillát [...] rogy Horva holtteste mellé Az ősz lantos elbúsulva jajdul fel Most [...]

 

Találatok szűkítése Kiadvány
mind