Találatok (ősz)

251 találat (0,019 másodperc)
 • 1. AUGUSZTUS 24. BERTALAN NAPJA
  Magyar néprajz • VII. NÉPSZOKÁS • NÉPHIT • NÉPI VALLÁSOSSÁG • SZOKÁSOK • JELES NAPOK – ÜNNEPI SZOKÁSOK • AUGUSZTUS

  [...] a napot a néphagyomány az ősz kezdőnapjának tekinti Az e napi időjárásból jósolnak a várható őszi időjárásra A Bertalan napkor köpült [...]

 • 2. AUGUSZTUS 10. LŐRINC NAPJA
  Magyar néprajz • VII. NÉPSZOKÁS • NÉPHIT • NÉPI VALLÁSOSSÁG • SZOKÁSOK • JELES NAPOK – ÜNNEPI SZOKÁSOK • AUGUSZTUS • AUGUSZTUS 1. VASAS SZENT PÉTER NAPJA

  [...] az idő hosszú lesz az ősz

 • 3. TUDÓSOK
  Magyar néprajz • VII. NÉPSZOKÁS • NÉPHIT • NÉPI VALLÁSOSSÁG • NÉPHIT – NÉPI TUDÁS • NÉPHIT • TERMÉSZETFELETTI KÉPESSÉGŰ EMBEREK – TUDÓSOK ÉS KÖZVETÍTŐK

  [...] rejtőzött egy férfi ezalatt egy ősz embertől kapott tanácsokat Ennek eredményeképpen [...] nagyhodosi Szatmár m monda szerint ősz öreg ember jött egy állatokkal [...]

 • 4. GYERMEKÁGYAS DÉMON
  Magyar néprajz • VII. NÉPSZOKÁS • NÉPHIT • NÉPI VALLÁSOSSÁG • NÉPHIT – NÉPI TUDÁS • NÉPHIT • TERMÉSZETFELETTI LÉNYEK • AZ EMBERI VILÁG DÉMONIKUS LÉNYEI

  [...] ritkábban férfi alakként nevezték meg ősz ember öregasszony féle sőt a [...]

 • 5. ALLEGORIKUS ALAKOK
  Magyar néprajz • V. MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET • A MESE ÉS HIEDELEMVILÁG KAPCSOLATA

  [...] ahol tűz körül ülve tizenkét ősz öregembert talál A tizenkét öreg [...] Szegedi népmesében viszont a Szegénység ősz öregember alakjában tűnik föl amelyik [...]

 • 6. HELYEK SZELLEMEI
  Magyar néprajz • VII. NÉPSZOKÁS • NÉPHIT • NÉPI VALLÁSOSSÁG • NÉPHIT – NÉPI TUDÁS • NÉPHIT • TERMÉSZETFELETTI LÉNYEK

  [...] lényeinek elnevezései tükrözik e sokféleséget ősz öregember ez a legelterjedtebb fehérruhás [...]

 • 7. Talajjavítás
  Magyar néprajz • II. GAZDÁLKODÁS • PARASZTI GAZDÁLKODÁS • SZŐLŐMŰVELÉS ÉS BORÁSZAT • A HAZAI SZŐLŐ- ÉS BORKULTÚRA NÉPRAJZI KÉPE • A TERMŐSZŐLŐK MŰVELÉSÉNEK ÉVES CIKLUSA

  [...] legjobbnak A trágyázás ideje az ősz illetve a tél volt amikor [...]

 • 8. A KÖZÖS ÉS MAGÁNERDŐK GONDOZÁSA, FELÚJÍTÁSA
  Magyar néprajz • II. GAZDÁLKODÁS • PARASZTI GAZDÁLKODÁS • ERDŐGAZDÁLKODÁS

  [...] A csemeteültetés ideje tavasz vagy ősz amikor az erdész irányításával dolgoztak [...]

 • 9. TRÁGYAHASZON
  Magyar néprajz • II. GAZDÁLKODÁS • ÁLLATTARTÁS, PÁSZTORKODÁS • SZARVASMARHATARTÁS • A HASZONVÉTEL FORMÁI

  Máramarosban és Erdély sok vidékén ősz elején szokták a marhát szállásolni [...]

 • 10. IDŐBEOSZTÁS
  Magyar néprajz • VII. NÉPSZOKÁS • NÉPHIT • NÉPI VALLÁSOSSÁG • NÉPHIT – NÉPI TUDÁS • NÉPHIT • AZ EMBERI VILÁG • TÉR ÉS IDŐ

  [...] egy tavaszi évadkezdő továbbá egy őszi évadzáró ciklus A régi római [...] és keresztény januári a kelta őszi az egyházi év tél eleji [...] Az őszi ünnepi ciklusnak évadzáró jellege van [...] kezdtek amikor először látták meg ősz elején a Fiastyúkot hogy bő [...]

 • 11. A GYÜMÖLCS FELHASZNÁLÁSA ÉS JELENTŐSÉGE A NÉPÉLETBEN
  Magyar néprajz • II. GAZDÁLKODÁS • PARASZTI GAZDÁLKODÁS • GYÜMÖLCSKULTÚRA

  [...] már szóltunk A nyári kora őszi almák után lassan beértek azok [...] A nyár és ősz folyamán a gyümölcsöket étel savanyítására [...]

 • 12. ÁLLANDÓ IDŐPONTÚ ÜNNEPEK TAVASZTÓL ŐSZIG
  Magyar néprajz • VII. NÉPSZOKÁS • NÉPHIT • NÉPI VALLÁSOSSÁG • NÉPI VALLÁSOSSÁG • A KATOLIKUS MAGYARSÁG VALLÁSOS ÉLETÉNEK NÉPRAJZA • A KATOLIKUS EGYHÁZI ÉV ÜNNEPEI

  ÁLLANDÓ IDŐPONTÚ ÜNNEPEK TAVASZTÓL ŐSZIG

 • 13. LEGELŐK ÉS LEGELTETÉS
  Magyar néprajz • II. GAZDÁLKODÁS • ÁLLATTARTÁS, PÁSZTORKODÁS • JUHTARTÁS

  [...] a dombvidéki juhászok tavasztól az őszi beszorulás ig rendszerint itt tartózkodtak [...] Ősszel más kultúrnövények betakarított területein is [...] elsősorban a magatarti juhosgazdáknál hogy ősz elejére visszatértek az akkorra már [...] J 1970 a A juhok őszi legeltetésében sőt téli takarmányozásában legnagyobb [...] juhokat legeltethettek a kaszálóréteken is Ősszel ha felfagyott a föld ráhajthatták [...]

 • 14. MÉHVADÁSZAT, MÉZRABLÁS
  Magyar néprajz • II. GAZDÁLKODÁS • TERMÉSZETI GAZDÁLKODÁS • MÉHÉSZET • ZSÁKMÁNYOLÓ MÉHÉSZKEDÉS

  [...] Gömör m A méhvadászatról amely őszi tevékenység amikorra már elegendő mézet [...] találja A székely méhvadász nyaranként ősz idején 20 30 erdei méhcsaládot [...]

 • 15. A szőlőhegyek igazgatása és őrzése
  Magyar néprajz • II. GAZDÁLKODÁS • PARASZTI GAZDÁLKODÁS • SZŐLŐMŰVELÉS ÉS BORÁSZAT • A HAZAI SZŐLŐ- ÉS BORKULTÚRA NÉPRAJZI KÉPE • A TERMELÉS HELYSZÍNE

  [...] nak nevezték mivel egyúttal az ősz kezdetét is jelentette Vahot I [...]

 • 16. ÁPRILIS 24. SZENT GYÖRGY NAPJA
  Magyar néprajz • VII. NÉPSZOKÁS • NÉPHIT • NÉPI VALLÁSOSSÁG • SZOKÁSOK • JELES NAPOK – ÜNNEPI SZOKÁSOK • ÁPRILIS

  [...] Ott ment el egy hosszúszakállú ősz öreg ember s azt mondta [...]

 • 17. A GYÜMÖLCSFA MUNKÁI
  Magyar néprajz • II. GAZDÁLKODÁS • PARASZTI GAZDÁLKODÁS • GYÜMÖLCSKULTÚRA

  [...] oltógallyak igen messze eljutottak Az ősszel levágott lehetőség szerint egy esztendősnél [...] és csemeték átültetésének ideje az ősz a lombhullatás után vagy a [...] hogy a fa gödrét még ősszel megásták a csemetét vagy oltványt [...]

 • 18. MIHÁLY, SZEPTEMBER 29.
  Magyar néprajz • VII. NÉPSZOKÁS • NÉPHIT • NÉPI VALLÁSOSSÁG • NÉPI VALLÁSOSSÁG • A KATOLIKUS MAGYARSÁG VALLÁSOS ÉLETÉNEK NÉPRAJZA • A KATOLIKUS EGYHÁZI ÉV ÜNNEPEI • ÁLLANDÓ IDŐPONTÚ ÜNNEPEK TAVASZTÓL ŐSZIG

  [...] napig tartó kisfarsang vagyis az őszi lakodalmak ideje

 • 19. A VOLT ÚRBÉRESEK KÖZBIRTOKOSSÁGAI
  Magyar néprajz • II. GAZDÁLKODÁS • PARASZTI GAZDÁLKODÁS • ERDŐGAZDÁLKODÁS • AZ ERDŐHASZNÁLAT SZABÁLYOZÁSA

  [...] az erdőgazdával és néhány segítővel ősz végén tél elején vonult ki [...]

 • 20. A MŰFAJ KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE
  Magyar néprajz • V. MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET • ARCHAIKUS NÉPI IMÁDSÁGOK

  [...] 1891 b Istvánffy 1896 449 Ősz 1902 89 90 Bálint 1929 [...] Mihály tanár szíves közlése 1970 őszén Budapest Megjelent Uj Írás 1970 [...]

 

Találatok szűkítése Kiadvány
mind