Találatok (ősz)

345 találat (0,019 másodperc)
 • 1. 9. Ferenczy álma. – A Hunyadi rajz. – Az 1820-iki ősz.
  Magyar Történeti Életrajzok • FERENCZY ISTVÁN 1792–1856* • III RÓMA 1818–1824

  [...] Hunyadi rajz Az 1820 iki ősz [...] 1820 őszét még Thorwaldsen nélkül élvezheti Ferenczy [...]

 • 2. ELSŐ KÖTET*
  Magyar Történeti Életrajzok • II. RÁKÓCZI FERENCZ 1676–1735

  Mit érezhetett az ősz tudós a mikor nemzete meghagyásából [...] város sietett polgárának nevezni az ősz tudóst a lelkes magyart ki [...]

 • 3. VIII.
  Magyar Történeti Életrajzok • ALSÁNI BÁLINT 13??–1408* • MÁSODIK KÖNYV AZ ORSZÁGNAGY ÉS A DIPLOMATA

  [...] Zsigmondhoz fordulni segélyért ki 1407 őszén maga is személyesen hadba szállott [...] schismatikus népek ellen Választása az ősz pécsi püspökre Alsáni Bálintra esett [...] Detre följegyzései tudósítanak minket Az ősz bíbornok úgy látszik a hosszú [...] egyéb tárgyait maguknak lefoglalni Az ősz bíbornok midőn erről értesült szerfelett [...]

 • 4. 4. Az 1840 január 12-iki és márczius 17-iki társasági nagygyűlések. – A Mátyás szobor tervrajza és leírása.
  Magyar Történeti Életrajzok • FERENCZY ISTVÁN 1792–1856* • V A MÁTYÁS EMLÉK 1839–1846

  [...] váltak is eljött az idő ősz hajjal és szakállal s hideg [...] egy nagy karos székben az ősz szakálas idő szobra melly láttatik [...]

 • 5. III.
  Magyar Történeti Életrajzok • FEKETE JÁNOS 1741–1803* • HETEDIK KÖNYV. AZ UTOLSÓ ÉVEK.

  [...] tsak néked tsevegni Szoktak s ősz hajaddal vígan enyelegni [...] Az ősz generális dicséretében nem csapong az [...]

 • 6. VI.
  Magyar Történeti Életrajzok • THURZÓ IMRE 1598–1621*

  [...] elmúlt a nyár sőt az ősz is elközelgett s a szüret [...]

 • 7. 8. Munkák a Thorwaldsen atelierben. – Nápolyi út (1819–20).
  Magyar Történeti Életrajzok • FERENCZY ISTVÁN 1792–1856* • III RÓMA 1818–1824

  [...] földerűlt És megjött a római ősz napjának arany ragyogásával a nyári [...] ünnepeltük mi ifjú künstlerek az ősz vagy Bacchus ünnepét A telet [...]

 • 8. XII. Nagy Lajos halála, dicsérete.
  Magyar Történeti Életrajzok • NAGY LAJOS 1326–1382* • Hatodik könyv.

  [...] sem volt képes elfeledtetni az ősz magyarral úgymond SZALAY László ki [...]

 • 9. 6. Márványkeresés. Csetnek, Tiszolcz, Szászka, Moldava, Dognácska és Ruszkabánya.
  Magyar Történeti Életrajzok • FERENCZY ISTVÁN 1792–1856* • IV MEGTELEPEDÉS BUDÁN 1824–1839

  Láttuk hogy szobrászunk 1824 őszén rögtön hazaérkeztekor Rimaszombatból átment Csetnekre [...] kísérlete is kárba veszett Késő ősz volt már s ő eredmény [...] ik esztendőben a sanyarú késő ősz vége felé érkezett meg fáradt [...]

 • 10. I.
  Magyar Történeti Életrajzok • SZENCZI MOLNÁR ALBERT 1574–1633* • ELSŐ KÖNYV. A VÁNDORDEÁK.

  [...] művelése és gondozása foglalta el ősz után a mikor kis gazdasága [...]

 • 11. V.
  Magyar Történeti Életrajzok • HUNYADI CORVIN JÁNOS 1473–1504* • HARMADIK KÖNYV. A KIRÁLYVÁLASZTÁS.

  [...] s a herczeg és az ősz főpap amaz atyja emlékére ez [...]

 • 12. I.
  Magyar Történeti Életrajzok • SZÉCHENYI ISTVÁN 1791–1860 • ELSŐ KÖTET*

  [...] kirántja az útjaikon vezeti s ősz korokban annyi édes érzésekkel tölti [...] várni szüléjeket boldogítani fogják és ősz napjaikat örömmel töltve hosszabbitani Ezek [...]

 • 13. V.
  Magyar Történeti Életrajzok • BEZERÉDJ ISTVÁN* (1796–1856) • II. KÖTET. • III. BEZERÉDJ ÉS AZ 1843/44. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉS TÁRGYALÁSAI.

  [...] azt meg ez ügynek az ősz szülő halálos ágyán gyermekeinek adott [...]

 • 14. V.
  Magyar Történeti Életrajzok • SZENCZI MOLNÁR ALBERT 1574–1633* • ELSŐ KÖNYV. A VÁNDORDEÁK.

  [...] a sír szélén álló tudós ősz férfiú áldásából nehéz állomásukon lelkesedést [...] nagy híre van mindenfelé az ősz egyházi férfi szerényen megjegyezte Vajha [...]

 • 15. I. Endre herczeget meggyilkolják Aversában.
  Magyar Történeti Életrajzok • NAGY LAJOS 1326–1382* • Második könyv.

  [...] ügy elintézését Most is 1345 ősz elején Gergely csanádi püspök Nagy [...]

 • 16. I.
  Magyar Történeti Életrajzok • EÖTVÖS JÓZSEF 1813–1871* • MÁSODIK KÖNYV.

  [...] Eötvös József 1837 Remete 1838 Ősz Holdvilág Szörnyen szép Molnárleány A [...] a nyarat a tavasz és ősz szép részét a kedves Ercsin [...]

 • 17. I.
  Magyar Történeti Életrajzok • HUNYADI CORVIN JÁNOS 1473–1504* • HATODIK KÖNYV. A KÜZDELMEK VÉGE.

  [...] sikertelen egyezkedési kísérlet után az ősz elején csakugyan megindítá seregét Velencze [...]

 • 18. I. A fölemelkedés.
  Magyar Történeti Életrajzok • GRITTI LAJOS 1480–1534*

  [...] május 20 ikán pedig az ősz Grimani Antal utódáúl dogévá választották [...]

 • 19. IV. FEJEZET. AZ ÖRÖKÖSÖDÉSI HÁBORÚ. A POZSONYI ORSZÁGGYŰLÉS.
  Magyar Történeti Életrajzok • MÁRIA TERÉZIA 1717–1780*

  [...] Lászlónak hozzá intézett levelét Az ősz főúr teljes elégtételt nyert előbbi [...] Imre bárók megnevezése után az ősz országbíró Pálffy János gróf közfelkiáltással [...] Az ifjú királynő és az ősz nádor közti viszonyban a hűbéres [...]

 • 20. I.
  Magyar Történeti Életrajzok • IZABELLA KIRÁLYNÉ 1519–1559* • Negyedik könyv Buda ostroma, eleste 1540-1541

  [...] ügyét Verancsics Antal képviselte az ősz óta Bebek Imre Thomory Miklós [...]

 

Találatok szűkítése Kiadvány
mind