Találatok (ősz)

379 találat (0,044 másodperc)
 • 1. Ősz
  Tündérkert • SZILÁGY VÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA. • VI. KÖTET. BIRTOKOSOK, CSALÁDOK TÖRTÉNETE. L–Z.

  Ősz 1808 ban Bagoson egy antiqua és egy nova jobbágytelkök volt Ősz Ferencznek Andrásnak Istvánnak stb nek [...]

 • 2. 43. MEZŐMÉHES
  Tündérkert • MEGSZENTELT KÖVEK • SZENTEGYHÁZAS TELEPÜLÉSEK • VII. TORDAI FŐESPERESSÉG

  [...] székeskáptalan oklevele megörökíti amely szerint Ősz ispán és fiai Nagy és [...]

 • 3. A Barczaság éghajlati és meteorologiai viszonyai.
  Tündérkert • A SZÉKELYFÖLD LEÍRÁSA • BARCZASÁG. • Előismertetés a VI. kötethez.

  [...] esős szokott lenni de az ősz ellenben igen szép gyakran hosszasan [...]

 • 4. Petri
  Tündérkert • SZILÁGY VÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA. • VI. KÖTET. BIRTOKOSOK, CSALÁDOK TÖRTÉNETE. L–Z.

  [...] jut eszébe hogy egy nagy ősz szakállú öreg ember volt Simon [...]

 • 5. Alapy János.
  Tündérkert • A VÁRADI PÜSPÖKSÉG TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL A JELENKORIG. • NEGYEDIK KÖTET A VÁRADI PÜSPÖKÖK A SZÁMÜZETÉS S AZ ÚJRAALAPÍTÁS KORÁBAN (1566–1780) • FÜGGELÉK (BUNYITAY VINCE MUNKÁJA.) • KÉT KANONOK GYÖNGYÖSY ÉS ALAPY*

  [...] s kibeszélheti amit a jubiláló ősz püspök Győr és Várad iránt [...]

 • 6. Árokalja.
  Tündérkert • SZOLNOK-DOBOKAVÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA. • II. KÖTET. A VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK RÉSZLETES TÖRTÉNETE.

  [...] Bethlen czímerrel melyet 1806 8 őszén állitottak helyre főleg a gr [...] pedig veres agyagos mely inkább őszi mint tavaszi vetésre alkalmas trágyázást [...] de e helyett kétszer szántják ősz gabonát termesztenek a Sajó mellett [...] Elvetettek ez évben 10 köböl ősz 21 2 tavaszgabnát s termett [...]

 • 7. Kő-Frinkfalva.
  Tündérkert • SZOLNOK-DOBOKAVÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA. • IV. KÖTET. A VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK RÉSZLETES TÖRTÉNETE.

  [...] sincs rá elegendő Egy köböl őszi tavaszi vetés 4 kalangyát szemül [...] vetésre való elvetettek 15 köb ősz 25 köb tavaszgabonát törökbúzatermése 2 [...]

 • 8. Pontinásza.
  Tündérkert • SZOLNOK-DOBOKAVÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA. • V. KÖTET. A VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK RÉSZLETES TÖRTÉNETE.

  [...] trágyával nem javithatják Egy köb őszi vetésből lesz 4 kalangya negyven [...] elvetettek 73 1 2 köb ősz 32 1 2 köb tavaszgabonát [...]

 • 9. Kettősmező.
  Tündérkert • SZILÁGY VÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA. • III. KÖTET. SZILÁGY VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK TÖRTÉNETE.

  [...] hat ökörrel Trágyája nincs Az őszi kétszeres megterem Szénája jó Az [...] 30 köböl és 2 metreta őszi vetés 18 köböl tavaszi vetés [...] rét Dealul Surii Gyálul Szurij ősz domb Grâul de mijloc Graul [...]

 • 10. KÖLESÉR. (KULESHER. KWLESER. KULESER. KULEZER. KERESÉR.)
  Tündérkert • A VÁRADI PÜSPÖKSÉG TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL A JELENKORIG. • Harmadik kötet Egyházak A püspökség alapításától 1566. évig. • TIZENNEGYEDIK KÖNYV. A KÖLESÉRI FŐESPERESI KERÜLET.

  [...] láthatott 469 ekkor Kölesér Várad ősz püspöke Tamás kinek itt a [...]

 • 11. II. JÁNOS vagy IVÁNKA. 1318–1329.
  Tündérkert • A VÁRADI PÜSPÖKSÉG TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL A JELENKORIG. • Első kötet A VÁRADI PÜSPÖKÖK A püspökség alapításától 1566. évig. • HARMADIK KÖNYV. A PÜSPÖKSÉG HARMADIK SZÁZADA. (1291–1395.)

  [...] a királyi udvar s az ősz püspök között fennállott szintén csak [...] levéltára Budai orsz levéltár kincst osz tály Ecclesiast 15 l [...]

 • 12. 7. A nagy falusi egyház és monostor.
  Tündérkert • SZILÁGY VÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA. • I. KÖTET. • I. KÖTET. SZILÁGY VÁRMEGYE ÁLTALÁNOS TÖRTÉNETE • XIX. FEJEZET. MŰEMLÉKEK.

  [...] adta át a kulcsát egy ősz ember a ki boldogítani kivánta [...]

 • 13. Erdő-Szombattelke.
  Tündérkert • SZOLNOK-DOBOKAVÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA. • III. KÖTET. A VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK RÉSZLETES TÖRTÉNETE.

  [...] Elvetettek ez évben 13 köb ősz 5 köb tavaszgabonát s termett [...] szántható tisztán terem benne az őszi gabona szénája jó tüzelésre való [...]

 • 14. I.
  Tündérkert • A VÁRADI PÜSPÖKSÉG TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL A JELENKORIG. • Első kötet A VÁRADI PÜSPÖKÖK A püspökség alapításától 1566. évig. • NEGYEDIK KÖNYV. A PÜSPÖKSÉG NEGYEDIK SZÁZADA. (1395–1490) • VITÉZ VII. JÁNOS. 1445–1465.

  [...] lelkét teremtőjének és Vitéz midőn ősz barátja szemeit befogta ugyanakkor elveszté [...] Azonban még ugyanez év őszén jött a meglepő hir hogy [...] a szent koronát is elhunyt ősz barátja fiának fejére [...]

 • 15. Kupsafalva.
  Tündérkert • SZOLNOK-DOBOKAVÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA. • IV. KÖTET. A VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK RÉSZLETES TÖRTÉNETE.

  [...] lehet csak legeltetés útján javitják őszi vetésük nincs a tavaszi búza [...] Dézmajövedelme 40 kal őszi gabona 10 kal árpa és [...] köböl csős törökbúza Szemül 13 ősz 5 árpa 20 köb zab [...]

 • 16. Maró.
  Tündérkert • SZOLNOK-DOBOKAVÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA. • V. KÖTET. A VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK RÉSZLETES TÖRTÉNETE.

  1848 őszén az idevaló felbujtogatott oláhság a [...] fordulós határa köves és fekete őszi tavaszi vetésre egyaránt alkalmas jó [...] Elvetettek ez évben 21 köb őszi és 7 köb tavaszi búzát s termett 129 ősz 49 kal tavaszi árpa zab [...]

 • 17. Szita.
  Tündérkert • SZOLNOK-DOBOKAVÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA. • VI. KÖTET. A VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK RÉSZLETES TÖRTÉNETE.

  [...] javitást megkivánja nem javithatják Az őszi vetés köble 3 40 kévés [...] 253 köbölnyi elvetettek 117 köböl ősz 115 köböl tavaszgabonát termett 8 [...]

 • 18. XLIX. A tordai Piacztéren levő más régi épületek: Bethlen-Wesselényi-udvar, a régi Sárközi-féle, most Csipkés-ház, Thököly Imre tordai háza, városház…
  Tündérkert • TORDA VÁROS ÉS KÖRNYÉKE

  [...] példái s akkor a midőn ősz elnökük maga is fegyvert ragadott [...] fiatalabbak szégyelték hátramaradni követték az ősz elnököt s igy váltak Torda [...]

 • 19. Országgyülési képviselők.
  Tündérkert • SZOLNOK-DOBOKAVÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA. • VI. KÖTET. A VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK RÉSZLETES TÖRTÉNETE. • Szék.

  [...] köböl férőü Elvetettek 174 köb ősz és 80 köb tavaszgabonát termett [...] trágyázás mellett eléggé termő Terményei őszi tavaszi búza tengeri zab alakor [...]

 • 20. 3. A Szilágyság szerepéről a hadtörténetben.
  Tündérkert • SZILÁGY VÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA. • I. KÖTET. • I. KÖTET. SZILÁGY VÁRMEGYE ÁLTALÁNOS TÖRTÉNETE • XI. FFJEZET. HADI TÖRTÉNET.

  [...] gyűjtött Az 1630 dik évi ősz elején a fejedelemségre meghivott I [...] pár igen szép és jó őszi sajtot vajat 12 mézet 10 [...]

 

Találatok szűkítése Kiadvány
mind