Találatok (ősz)

148 találat (0,058 másodperc)
 • 1. A BETHLENFALVI THURZÓ CSALÁD EREDETE.
  Turul 1883-1950 • 1905 • 1905-1

  [...] hanem mert canus annyi mint ősz Ősz Miklós [...] és Mareus mint a szepesmegyei Ősz Miklós fratresei a szepesi káptalan [...] jelenti Ha Bethlehem és András Ősz Miklósnak édes fivérei vagy fivérének [...] nem nemzetségbeli rokonok hanem pl Ősz Miklós egyik nővérének fiai akkor [...] hogy e karthauziak 1327 ben Ősz Miklósfalvát adományban kapták [...]

 • 2. ÉRTESÍTÉS.
  Turul 1883-1950 • 1939 • 1939-1/2

  [...] sajtó alatt van és az ősz folyamán megjelenik Tagtársaink akik eddig [...]

 • 3. A Szapolyay-család eredetéről szóló közleményhez.
  Turul 1883-1950 • 1910 • 1910-1 • VEGYES.

  [...] más hasonló nagy kis fiatlan ősz csuka csorba félszemű sánta kajsza [...] az egyiket Fekete a másikat Ősz jelzőkkel különböztették meg egymástól Ebből [...]

 • 4. TÁRCA.
  Turul 1883-1950 • 1940 • 1940-3/4

  [...] közgyűlésünk megtartását az idén az őszi hónapokra halasztja A határozat az [...] reménységnek a kifejezésével hogy az ősz majd nyugodtabb és kedvezőbb viszonyokat [...] teljesedett a Gondviselés kegyességéből az ősz nemcsak a nagy világfelforduláshoz mérten [...] vármegyében a középkorban a másikat őszi választmányi ülésünk előtt Tóth László [...]

 • 5. Magyar viseletképek czímeres-leveleinkben.
  Turul 1883-1950 • 1892 • 1892-2 • TÁRCZA. • SZAKIRODALOM.

  [...] melyben egy szál ingben ábrázolt ősz körszakállos ember mezítláb küzd egy [...]

 • 6. II.
  Turul 1883-1950 • 1910 • 1910-4

  [...] fedetlen dus hátra fésült haja ősz kétségtelenül arczkép az egész igen [...] alak térdel Egy testes férfiu ősz csigába szedett hajjal valószinüleg az [...]

 • 7. Jelentés a Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság működéséről az 1914. évben.
  Turul 1883-1950 • 1914 • 1914-3/4 • TÁRCZA.

  [...] füzete sem jelenhetett meg az ősz folyamán miután azonban az igazgató [...] hogy nem tartotta meg korai őszi ülését s igy eltért az [...] Az őszi ig vál ülés tárgyalta a [...]

 • 8. I. BEVEZETÉS.
  Turul 1883-1950 • 1885 • 1885-3 • A HŰBÉRI RENDSZER SZELLEME. KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CSALÁDI ÉS TÁRSADALMI ÉLETRE. Történet-bölcselmi tanulmány. (Első közlemény)

  [...] tavaszra mely a nyár és ősz áldását előkészítette [...]

 • 9. KISTÁRKÁNYI DÉNES CZÍMERES LEVELE.
  Turul 1883-1950 • 1895 • 1895-4

  [...] mezejében karddal átdöfött farkassal viaskodó ősz hajú és szakállú ember látható [...]

 • 10. TÁRCA.
  Turul 1883-1950 • 1941 • 1941-3/4

  [...] indítványára a szokásos tavaszi időpontról őszre halasztotta A megokolás mindig az [...] megtartását Úgy fordult hogy az ősz akkoriban csakugyan meg is hozta [...] sőt hazánknak gyarapodást is hozott Őszi közgyűléseink ilyenformán örömünnepek Magyarország elszakított [...] is hasonló megokolással halasztottuk közgyűlésünket őszre és a Mindenható valóban engedte [...]

 • 11. TÁRCZA.
  Turul 1883-1950 • 1916 • 1916

  [...] azért azt javasolja hogy az ősz folyamán tartassék meg ezt a [...]

 • 12. TÁRCA.
  Turul 1883-1950 • 1943 • 1943-1/2

  [...] munkatársak szorgalma folytán még az ősz folyamán meg fog jelenni Ezt [...]

 • 13. BÁRÓ NYÁRY ALBERT EMLÉKEZETE.
  Turul 1883-1950 • 1886 • 1886-4

  [...] addig tartott míg nem az ősz lengyel bevégezte zajosan kezdett s [...] többeknek A nyár és meleg ősz nagy részét egyik vagy másik [...] megmaradt talán utolsó pillanatáig 1885 őszén halála előtt pár hónapot Pilisen [...]

 • 14. I. Kossuth Miklós.
  Turul 1883-1950 • 1894 • 1894-4 • KOSSUTH LAJOS HÁROM VITÉZ ŐSE ÉS A CSALÁD CZÍMERLEVELE.

  [...] írtunk meg most már az ősz elején adhatjuk még a következőket [...]

 • 15. Emlékbeszéd Alsó-szopori Nagy Imre, a Heraldikai és Genealogiai Társaság másodelnöke felett. (Felolvastatott az 1894. decz. 12-én tartott nagygyűlése…
  Turul 1883-1950 • 1895 • 1895-1

  [...] a folyó év tavaszán egyik ősz patriarchánk Nagy Imre másodelnökünk dőlt [...]

 • 16. Az osztrák-magyar monarchia czímertára
  Turul 1883-1950 • 1893 • 1893-2 • TÁRCZA. • SZAKIRODALOM.

  [...] szerző bemutatta társulatunk mult évi őszi vál gyűlésén és alkalmat nyujtott [...]

 • 17. BETHLENFALVI THURZÓ-CSALÁD EREDETE.
  Turul 1883-1950 • 1934 • 1934-1/2

  I Bethlen 1260 1280 e Ősz Miklós leánya II Bethlen 1280 [...] Bethlen aki 1273 ban mint Ősz Miklósnak Miklósfalva névadójának veje szerepel [...] amelyhez mint Bethlen fia és Ősz Miklós leányági unokája jutott Azt [...]

 • 18. A SZÉKELY NEMESSÉG IGAZOLÁSÁNAK JELENLEGI MÓDJA.
  Turul 1883-1950 • 1939 • 1939-3/4

  [...] a dolgozatomban melyet egyesületünknek 1936 őszén végbement kongresszusán olvastam fel s [...]

 • 19. I. Wissgrill és a család genealogiája.
  Turul 1883-1950 • 1912 • 1912-1 • A SZENTGYÖRGYI-BAZINI GRÓFOK TÖRTÉNETÉHEZ.

  Héder nb Hédervári Ősz Dénes Vörös Dezső 1290 1330 [...]

 • 20. Új oklevéltárak.
  Turul 1883-1950 • 1887 • 1887-2 • TÁRCZA. • SZAKIRODALOM.

  [...] illustrálni A kötet megjelente az őszre várható Végül megemlítjük hogy a [...]

 

Találatok szűkítése Kiadvány
mind