389 találat

 • 1. íráskép
  A magyar nyelv értelmező szótára • I, Í

  Egy szónak v szavak csoportjának írott ill nyomtatott alakja grafikus kép A rövid szavak írásképe áttekinthető és könnyen olvasható [...] a tudatban megrögződő képe Rövidebb szavak írásképét könnyebb felidézni

 • 2. kiejtésjelölés
  A magyar nyelv értelmező szótára • K

  Betűk szavak kiejtésének olyan gyak nemzetközileg elfogadott [...] feltüntetése némely szótárban nyelvkönyvben olyan szavak v a szavak olyan részei mellett ahol az [...]

 • 3. gyök
  A magyar nyelv értelmező szótára • GY

  [...] kezdeti korszakában amelyből a későbbi szavak képzők ragok keletkeztek a ritka [...] jóság java javít javul javasol szavak gyöke jav a mai francia [...] ékes a m díszes ékesség szavak gyöke ék a m ékesség [...]

 • 4. különírás
  A magyar nyelv értelmező szótára • K

  1 Betűk szavak közt hézag alkalmazása A címszó [...] 2 nyelvtudomány Némelyektől egybeírt összetett szavak szókapcsolatok írásban történt szétválasztása pl [...]

 • 5. kötőjel
  A magyar nyelv értelmező szótára • K

  [...] nyelvtudomány Az az írásjel amelyet szavak elválasztásakor a sor végén v [...] szó tagjai közt v toldalékos szavak töve és toldaléka közt az [...]

 • 6. szidalom
  A magyar nyelv értelmező szótára • Sz

  Indulatos durva goromba szavak kifejezések amelyekkel vkit vmit szid almaz nak becsmérlő gyalázó káromló szavak szidás szitkozódás szitok Csőstül hull [...]

 • 7. vésett
  A magyar nyelv értelmező szótára • V

  [...] vhova vmibe véstek Ércbe vésett szavak kőbe vésett írás Prologus [...] Vkinek az agyába emlékezetébe vésett szavak [...]

 • 8. szinekdoché
  A magyar nyelv értelmező szótára • Sz

  A szavak jelentésének szűkítésén v bővítésén alapuló szókép fogalmilag összetartozó szavak fölcserélése pl a nem v [...]

 • 9. kétértelmű
  A magyar nyelv értelmező szótára • K

  [...] érteni Kétértelmű fogalmazás jóslat kijelentés szavak Némely kétértelmű szavak maradnak nyelvünkben mert az elkerülhetetlen [...]

 • 10. rímel
  A magyar nyelv értelmező szótára • R

  1 Hangok v szavak csoportja szó nak v verssor [...] Úgy ír versel hogy egyes szavak v a verssorok végződései rímet [...]

 • 11. erősítő
  A magyar nyelv értelmező szótára • E, É

  [...] csavar cső fürdő ital erősítő szavak bátorító vigasztaló szavak [...]

 • 12. félkövér
  A magyar nyelv értelmező szótára • F

  [...] betűkből való szedés Félkövér szedésű szavak [...] Félkövér betű Ezek félkövérrel szedett szavak

 • 13. analitikus
  A magyar nyelv értelmező szótára • A, Á

  [...] nyelv olyan ny amelyben a szavak közötti kapcsolatokat a mondatban nem a szavak ragozott alakjai hanem a szórend [...]

 • 14. üdvözlő
  A magyar nyelv értelmező szótára • Ü, Ű

  [...] tartalmazó Üdvözlő beszéd cikk levél szavak távirat Az istennőnek üdvözlő [...] szánt dal vers v ünnepélyes szavak Nászdalt S ara üdvözlőt [...]

 • 15. hangzás
  A magyar nyelv értelmező szótára • H

  [...] betűkkel történő á Az olasz szavak hangzása igen dallamos Mondataink rossz [...] hangzása van Hangzásra ezek a szavak nem hasonlítanak egyetlen európai nyelv [...]

 • 16. beköszöntő
  A magyar nyelv értelmező szótára • B

  [...] mondott beszéd székfoglaló beszéd beköszöntő szavak üdvözlés Már a lépcsőn [...] szokásos vkinek érkezését jelző üdvözlő szavak köszöntés üdvözlés Felhangzott az udvaron [...]

 • 17. goromba
  A magyar nyelv értelmező szótára • G

  [...] magatartás megnyilatkozás Goromba beszéd modor szavak Gorombán elutasít vkit vmit gorombán [...] szó keményen Arany János Goromba szavak fojtogatták a torkát de nem [...]

 • 18. szóözön
  A magyar nyelv értelmező szótára • Sz

  Szavak végnélkülinek tetsző özöne áradata

 • 19. hasonalakú
  A magyar nyelv értelmező szótára • H

  [...] azonos egyforma ugyanolyan alakú Hasonalakú szavak tárgyak

 • 20. szógyűjtemény
  A magyar nyelv értelmező szótára • Sz

  [...] szempont s cél szerint összeírt szavak gyűjteménye Francia szógyűjtemény tájnyelvi szógyűjtemény [...]

 

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages