Találatok (ősz)

130 találat (0,023 másodperc)
 • 1. ELIHÓREF
  Bibliai nevek és fogalmak lexikona • E, É

  ELIHÓREF az ősz Istene Isten a jutalom Isten az őszi gyümölcs az őszi eső ajándékozója Salamon írnoka 1 [...]

 • 2. JÉSISAI
  Bibliai nevek és fogalmak lexikona • J

  JÉSISAI aggtól származó fehér hajú ősz fejű Jahve régtől fogva van [...]

 • 3. HARMAT.
  Bibliai nevek és fogalmak lexikona • H

  [...] Palesztinában a nyár és az ősz igen száraz volt és ilyenkor [...]

 • 4. BIBLIA.
  Bibliai nevek és fogalmak lexikona • B

  [...] és keresztyén eredetű írásokat Az ÓSZ legnagyobb részét héber nyelven írták [...] 66 könyv van 39 az ÓSZ ben és 27 az ÚSZ [...] ihlette Isten Szent Szelleme Az ÓSZ róm kat kiadásában 45 könyv [...] könyve ki van bővítve Az ÓSZ hez így hozzátoldott könyveket apokrif [...]

 • 5. MESSIÁS.
  Bibliai nevek és fogalmak lexikona • M

  [...] christos alapjelentése a felkent az ÓSZ ben a fogalmat prófétákra papokra [...] 25 26 ot kivéve az ÓSZ ben nem fordul elő ebben [...] kizárólag Krisztus nak nevezik Az ÓSZ úgy írja le a Messiást [...] i Messiás fogalom közvetlenül az ÓSZ i tanításból folyik a Názáreti [...]

 • 6. TÖRVÉNY.
  Bibliai nevek és fogalmak lexikona • T, TY

  [...] népétől 2 Tóra azaz az ÓSZ első öt könyve Mt 5 [...] 1 17 Zsolt 19 az ÓSZ i zsidók Jahvébe vetett hitüket [...] Mt 5 17 48 az ÓSZ i törvény értelme és rendeltetése [...]

 • 7. ESZTER KÖNYVE.
  Bibliai nevek és fogalmak lexikona • E, É

  ESZTER KÖNYVE Az ÓSZ utolsó történeti könyve szerzője ismeretlen [...] 4 10 A Septuaginta az ÓSZ görög fordítása több helyen magyarázó [...]

 • 8. ESZKATOLÓGIA.
  Bibliai nevek és fogalmak lexikona • E, É

  [...] és Isten eljövendő országa Az ÓSZ tanítja az eljövendő általános feltámadást [...] megvilágítja kiszélesíti és tökéletesíti az ÓSZ eszkatológiáját Hangsúlyozza Krisztus visszajövetelét 1 [...]

 • 9. JERIKÓ
  Bibliai nevek és fogalmak lexikona • J

  [...] ismerünk ezen a néven az ÓSZ i Jerikót az ÚSZ i [...] 1 Kir 16 34 Az ÓSZ i Jerikót John Garstang és [...]

 • 10. PRÓFÉTÁK.
  Bibliai nevek és fogalmak lexikona • P

  PRÓFÉTÁK Isten szószólói az ÓSZ i próféták nem magyarázták Isten [...] Jer 28 1 kk Az ÓSZ ben kétféle próféta fordul elő [...]

 • 11. APOKRIF IRATOK
  Bibliai nevek és fogalmak lexikona • A, Á

  [...] fejezetek melyek a Vulgatában az ÓSZ i kánon könyvei közt elszórtan [...] amelyek nem szerepelnek a héber ÓSZ ben Ezsdrás 1 és 2 [...]

 • 12. HOLT-TENGERI TEKERCSEK.
  Bibliai nevek és fogalmak lexikona • H

  [...] héber nyelvű bibliai kéziratot valamennyi ÓSZ i könyvből Eszter k ve [...] nagy fontosságúak kivált pedig az ÓSZ i héber és görög nyelvű [...]

 • 13. KÁNON.
  Bibliai nevek és fogalmak lexikona • K

  [...] ihletettnek ismert el A Kánon ÓSZ i része a Krisztus születése [...] azokról az előzményekről amelyek az ÓSZ i Kánon elismeréséhez vezettek Az [...]

 • 14. HIT.
  Bibliai nevek és fogalmak lexikona • H

  [...] személy kijelentésébe vetett bizalomra Az ÓSZ ben főnévként mindössze kétszer találkozunk [...] Istennek A hit már az ÓSZ ben sem jelenti csupán valamely [...]

 • 15. JUDAIZMUS.
  Bibliai nevek és fogalmak lexikona • J

  JUDAIZMUS A zsidóknak az ÓSZ en alapuló vallása

 • 16. HÁRUFBELI
  Bibliai nevek és fogalmak lexikona • H

  HÁRUFBELI Hárif őszi eső lakói Sefátja 3 jelzője [...]

 • 17. SEPTUAGINTA.
  Bibliai nevek és fogalmak lexikona • S, SZ

  SEPTUAGINTA A héber ÓSZ görög fordítása Alexandriában keletkezett Kr [...]

 • 18. MEDVE
  Bibliai nevek és fogalmak lexikona • M

  MEDVE emlősállat Az ÓSZ a szíriai barnamedvét említi Palesztinában [...]

 • 19. ÜLLŐ.
  Bibliai nevek és fogalmak lexikona • Ü

  ÜLLŐ Az ÓSZ ben különböző képes beszédekben fordul [...]

 • 20. JÉZUS KRISZTUS.
  Bibliai nevek és fogalmak lexikona • J

  [...] 16 Már Mózes és az ÓSZ i próféták is róla szóltak [...] Lk 24 27 44 Az ÓSZ i korban mint az Úr [...] 20 2 Földi szolgálata Az ÓSZ ben megígért Messiás akkor jött [...] egyszerűen Isten követe mint az ÓSZ i próféták hanem Isten örök [...]

 

Találatok szűkítése Kiadvány
mind