Találatok (ősz)

766 találat (0,063 másodperc)
 • 1. ősz
  Haag lexikon • Ö

  ősz évszakok

 • 2. évszakok
  Haag lexikon • E, É

  [...] Tisri évszak a vetés ideje ősz és egy Tebet évszak hideg [...]

 • 3. naptár
  Haag lexikon • N, NY

  [...] v a tavaszi v az őszi napéjegyenlőséget tekintették így az újév [...] hogy a földművelők számára az ősz új szakaszt új kezdetet jelentett kézenfekvőnek látszik hogy eredetileg az őszi napéjegyenlőségtől számították az új évet [...]

 • 4. teofánia
  Haag lexikon • T

  [...] is kései keletkezésre utal Az ÓSz csak említi Jahve alakját Szám [...] tüzes trónon ülő fehérbe öltözött ősz öregként III A Kiv ben [...]

 • 5. jog
  Haag lexikon • J

  jog Az ÓSz ben az izr igazságszolgáltatás tól [...] magát A Alt szerint az ósz i eredetét tekintve kazuisztikus ill [...] re Egy további jellegzetessége az ósz i nak hogy csak a [...] olyan tilalmak is szerepelnek az ÓSz ben amelyek a Jahve és [...]

 • 6. Szentlélek
  Haag lexikon • S, SZ

  [...] Ez az elnevezés a héb ÓSz ben csak 3 szor fordul [...] 5 12 6 4 az ÓSz gör ül megírt kv eiben [...] 45 Theodotion valamint az apokrif ósz i iratokban SalZsolt 17 37 [...] elnevezés vsz azért került az ósz i Jahve Lelke az Úr [...]

 • 7. vallásosság
  Haag lexikon • V

  vallásosság jámborság I Az ÓSz ben a az ember istenkép [...] magatartása A nak 3 jellegzetesen ósz i alább külön külön vizsgálandó [...] a te Isteneddel A Az ósz i először is az istenfélelem [...] feleket összekapcsolja és amelyet az ÓSz a kiválasztás és a szövetség [...]

 • 8. Isten
  Haag lexikon • I

  Isten I Az ÓSz ben az ről szóló kinyilatkoztatás [...] a törekvés tehát amely az ósz i kinyilatkoztatás ének egy rendszerezett [...] eredményre De már csak az ÓSz bonyolult keletkezéstört e miatt sem [...] tört i szempontból bemutatni az ÓSz nek re vonatkozó tanítását Ez [...]

 • 9. évkezdet
  Haag lexikon • E, É

  [...] egykor a babilóniai év is ősszel kezdődött Amikor azonban Jojakim ur [...] tevődött át az év kezdete őszről asszír hatásra Az ÓSz legrégebbi szövegei közé tartoznak amelyek [...] hogy a naptár megváltozott az őszi is megmaradt kultikus dátumként vö [...] A Szeleukidák azonban bevezették az ősszel kezdődő évet Lehetséges hogy az [...]

 • 10. Arábia
  Haag lexikon • A, Á

  [...] ókori délarab pecséttel igazolják Az ÓSz későbbi kv eiben Neh Krón [...] véve nem szerepelnek arabok az ÓSz ben A mai Arab félszigeten [...] nomád módon élő törzsek az ÓSz ben izmaeliták joktaniták keturiták ill [...] Arábia néven amelynek lakosai az ÓSz ben úgy szerepelnek mint arabok [...]

 • 11. önmegtagadás
  Haag lexikon • Ö

  önmegtagadás aszkézis lemondás I Az ÓSz ben Az ósz i ember általában pozitív töretlen [...] aszketikus törekvések idegenek voltak az ÓSz től Ha itt ott mégis [...] megtartóztatás szónak akkor ezek az ósz i vallás alábbi sajátosságaiból következnek [...] 3 Mint minden vallás az ÓSz is ismer olyan okat amelyek [...]

 • 12. kiengesztelődés
  Haag lexikon • K

  kiengesztelődés I Az ÓSz ben A révén helyreáll Isten [...] Isten kezdeményezésére megy végbe A ósz i tanát tehát az Isten [...] kell néznünk Mivel azonban az ÓSz a bűnt nem mindig egyformán [...] illető elgondolás fejlődött is az ÓSz folyamán a sel kapcsolatos ósz i felfogást nehéz egységes rendszerbe [...]

 • 13. ígéret
  Haag lexikon • I

  [...] kiinduló egyszerű jóslással összetéveszteni Az ÓSz ben az és teljesedése lényeges [...] uralmának céljával ezek jelentik az ÓSz és az ÚSz einek teol [...] megkísérelni annak földerítését hogy az ÓSz adott helyzethez kapcsolódó különféle ei [...] nem az azonosságnak Krisztusban az ósz i ek mint valami gyújtópontban [...]

 • 14. kánon
  Haag lexikon • K

  [...] e határozta meg Jóllehet az ÓSz és az Úsz ja elvileg [...] alkot mégis megvan mind az ÓSz mind az ÚSz jának a saját tört e az ÓSz jának tört e a zsidóság [...] 1 A LXX mint az ÓSz keresztény ja Az ÓSz keresztény ja tört ét leegyszerűsített [...]

 • 15. Magnificat
  Haag lexikon • M

  [...] Az ének Istent magasztalja az ÓSz ből főleg 1 Sám 2 [...] zsoltárokból vett v legalábbis az ÓSz re emlékeztető kifejezésekkel főleg Hanna [...] kk Az irodalmi formát az ósz i költészet szabályai határozzák meg [...]

 • 16. lepra
  Haag lexikon • L

  lepra bélpoklosság I Az ÓSz ben szereplő héb megfelelőt saraat [...] szokás levezetni betegség Hogy az ÓSz ben és az ÚSz ben [...] talán salétromkivirágzást kell érteni Az ÓSz ben leprás Mózes Kiv 4 [...] a betegséget jelöli mint az ÓSz ben a héb saraat vö [...]

 • 17. sugalmazás
  Haag lexikon • S, SZ

  [...] sugalmazás fogalma ill ténye Az ÓSz tanúsága szerint Isten nemcsak azt [...] átvette ezt a hitet az ÓSz től 1 Maga az Ószövetség [...] Tízparancsolat bevezetésével kapcsolatban említi az ÓSz A parancsok kihirdetésének elohista bemutatása [...] azt sugallja hogy Mózes Az ÓSz egészében az a hagyomány őrződött [...]

 • 18. fátyol
  Haag lexikon • F

  [...] általában nélkül jártak Ahol az ÓSz ben a nők áról van [...] ap ok tanítása felülmúlja az ÓSz et ez csak egy bizonyos [...] ui Mózes beszél hozzájuk az ÓSz et felolvassák akkor még mindig [...] nem fogják fel hogy az ÓSz mulandó ideigvaló Pál azért érvelhet [...]

 • 19. Hetvenes-fordítás
  Haag lexikon • H

  Hetvenes fordítás Septuaginta LXX az ÓSz legrégibb és legfontosabb gör fordítása [...] ÚSz szerzői szívesen idézik az ÓSz et a ból a lett a keresztény ÓSz a K i egyh nak [...] ma is a a hivatalos ÓSz e Jeruzsálem pusztulása után amikor [...]

 • 20. bálványimádás
  Haag lexikon • B

  [...] Bibliában idegen isteneknek egyedül az ÓSz és az ÚSz Istenét megillető [...] ban való részesítése 1 Az ÓSz ben a Tízparancsolat tiltja Jahve [...] 7 Hénoch 19 1 Az ÓSz gör fordítása a bálványokra vonatkozó [...] t jelölt de épp az ÓSz fordítása révén sajátos zsidó értelmet [...]

 

Találatok szűkítése Kiadvány
mind