Találatok (ősz)

934 találat (0,043 másodperc)
 • 1. Fejdísz
  Keresztyén bibliai lexikon • F

  [...] Péld 16 31 ben az ősz haj a 12 4 ben [...]

 • 2. Felkel
  Keresztyén bibliai lexikon • F

  [...] g szavak hasonló jelentésűek Az ÓSZ főleg két szót használ sokszor [...] 8 Péld 24 16 az ősz embert megtiszteli 3 Móz 19 [...]

 • 3. Öreg, öregség
  Keresztyén bibliai lexikon • Ö

  [...] megbecsüléséről tiszteléséről A sokat emlegetett ősz haj ékesség korona ami előtt [...] 22 Az ÚSZ átveszi az ÓSZ nek az öregek megbecsülésére vonatkozó [...]

 • 4. Dicsekvés
  Keresztyén bibliai lexikon • D

  [...] dicsekvés a kivétel 1 Az ÓSZ ismeri a maga helyén való [...] ékesség Jogos ha az öregek ősz hajukra büszkék Péld 16 31 [...] szemben pedig kötelességei lennének Az ÓSZ ben közmondásszerű intelmek óvnak az [...]

 • 5. Dísz
  Keresztyén bibliai lexikon • D

  [...] 6 Az öregek dísze az ősz haj Péld 16 31 20 [...]

 • 6. Új év
  Keresztyén bibliai lexikon • U

  [...] ősi izráelitáknál az esztendő kezdete ősszel Tisri hónapban volt Ez természetszerűen [...] életmódból és Palesztina éghajlati viszonyaiból Őszre elvégeztek minden a földműveléssel kapcsolatos [...] a vallási életben viszont az őszi Tisri hónapban való évkezdetet érvényesítették [...] A tavaszi évkezdő naphoz az ÓSZ ben nem tartozik ünnepi jelleg [...]

 • 7. Tipológia
  Keresztyén bibliai lexikon • T

  [...] szerint Isten előre jelzi az ÓSZ ben hogy mit fog cselekedni [...] Isten üdvterve fogja át Az ÓSZ i előképnek megfelel az ÚSZ [...] egyik fő alapját azok az ÓSZ i próféciák képezik melyeket az [...] 17 szerint Jézus betölti az ÓSZ i törvényt Mt 2 15 [...]

 • 8. Szövegkritika
  Keresztyén bibliai lexikon • S, SZ

  [...] ideje közt évszázadok lehetnek Az ÓSZ esetében ez inkább több az [...] a szövegkritikára vonatkozó irodalomban I ÓSZ Az ÓSZ i kéziratokat először óhéber írással [...] mely az első nyomtatott héber ÓSZ alapjául szolgált E szöveg legfontosabb [...] és 4 a leningrádi teljes ÓSZ i kézirat Kr u 1008 [...]

 • 9. Ószövetségi idézetek az Újszövetségben
  Keresztyén bibliai lexikon • O

  [...] utalások Az ÚSZ emberének az ÓSZ a B ja feltétlen tekintélye [...] par Ellentét köztük nem az ÓSZ tekintélyében hanem értelmezésében van Érvényes [...] 23 Megállapítható belőlük hogy az ÓSZ nek ekkor még nem volt [...] Jn 1 45 Idézi az ÓSZ t Jézus magáról ellenfeleiről az [...]

 • 10. Bibliatudomány
  Keresztyén bibliai lexikon • B

  [...] szolgáló Szentírást vizsgálja Tárgya az ÓSZ i és ÚSZ i kánonba [...] hagyománytörténeti kritériumok alkalmazásával lehet az ÓSZ i és ÚSZ i könyvek [...] kutató és feltáró munkát Az ÓSZ i B tudomány kezdeteit az ÓSZ i korig lehet nyomon követni [...] 100 körül végérvényesen megállapítják az ÓSZ i kánonhoz tartozó könyvek számát [...]

 • 11. Újszövetség
  Keresztyén bibliai lexikon • U

  [...] irodalmi korpusz szembenállását jelenti hiszen ÓSZ és ÚSZ ekkor még nem [...] módon jelentkeztek kritikai hangok az ÓSZ tartalmával kapcsolatosan pl az ÓSZ i törvény problematikája és az [...] az apostolok nyilvánvalóan relativizálták az ÓSZ tekintélyét Mindez az ÓSZ i hagyomány normatív jellegében mélyreható [...]

 • 12. Ószövetség
  Keresztyén bibliai lexikon • O

  [...] alapul minden kijelentés ami az ÓSZ be mint könyvbe foglalva van [...] az ÚSZ sem érthető az ÓSZ nélkül Jézus az ÓSZ ben megígért Messiás így és [...] Jézus előtti része hiányozna az ÓSZ nélkül Természetesen az ÓSZ is rászorul az ÚSZ re [...]

 • 13. Kánon
  Keresztyén bibliai lexikon • K

  [...] B két kánonikus gyűjteményből áll ÓSZ ből és ÚSZ ből I Az ÓSZ i kánon kialakulása 1 A hagyományos zsidó szemlélet Az ÓSZ i kánonikus iratok gyűjteményéről először [...] 14 18 48 Eszerint az ÓSZ i Szentírás Jeruzsálem elpusztulásakor Kr [...] teljes bizonyossággal pontosan leírni az ÓSZ i kánon kialakulásának minden egyes [...]

 • 14. Igazságtalanság
  Keresztyén bibliai lexikon • I

  [...] IGAZSÁG 1 épp ezért az ÓSZ sőt az ÚSZ társadalmi rendje [...] mint korunké Ennek megfelelően az ÓSZ ben és az ÚSZ ben [...] szerint hanem keretül szolgálnak az ÓSZ és az ÚSZ korában történtekhez [...] törvénnyel szembeni ellenszegülés is Az ÓSZ h nyelvében az igazságtalanságra olyan [...]

 • 15. Háznép
  Keresztyén bibliai lexikon • H

  [...] 2 Móz 20 17 Az ÓSZ ben a bajit ház kifejezés [...] kk Józs 24 15 Az ÓSZ ben többször előforduló Dávid háza [...] 2 36 stb sőt az ÓSZ egyetlen helyén utalás történik arra [...] Zsid 3 2 kk Az ÓSZ i bajit ház háznép értelemben [...]

 • 16. Időszámítás
  Keresztyén bibliai lexikon • I

  [...] órának megfelelő h szó az ÓSZ ben nincs az ÚSZ i [...] márciusban Izráelben úgy tűnik eredetileg őszi évkezdet volt A régi ünnepi [...] hogy az újév napja is őszre esett mégpedig a babiloni eredetű [...] amelynél a mezőgazdasági év kezdete ősszel volt az ünnepes és általában [...]

 • 17. Bölcs, bölcselkedés
  Keresztyén bibliai lexikon • B

  Bölcs bölcselkedés Az ÓSZ ben a bölcs bölcsesség szavaknak [...] 21 8 és ez nemcsak ÓSZ i gondolat a Hegyi Beszéd [...] 15 4 14 Végeredményben az ÓSZ felfogása szerint az Úr adja [...] 12 A szív egyébként az ÓSZ ben az észnek az értelemnek [...]

 • 18. Kultuszcentralizáció
  Keresztyén bibliai lexikon • K

  [...] rendkívül fontos mert az egész ÓSZ gel Izráel történetével vallástörténetével kapcsolatos [...] kérdésével 2 Mit mond az ÓSZ Az ÓSZ szerint Izráel kultusza a Sínai [...] Miért lett kérdés amit az ÓSZ mond Az ÓSZ belső bizonyságtétele a B történetkritikai [...] végzetesen befolyásolta és meghatározta az ÓSZ i kutatást De ez a [...]

 • 19. Logosz
  Keresztyén bibliai lexikon • L

  [...] fontosabb feltevések a következők A ÓSZ i háttér Már a Jn [...] szorosan kötődik ahhoz ahogy az ÓSZ beszél Isten igéjéről amely által [...] az teljességgel érthetetlen volna az ÓSZ i háttér nélkül Az egész ókori világban egyedül az ÓSZ tud olyan igéről amely a [...]

 • 20. Biblia
  Keresztyén bibliai lexikon • B

  [...] összesen 66 könyvet tartalmaz az ÓSZ 39 et az ÚSZ 27 [...] könyvek terjedelme nem egyforma Az ÓSZ ben a Zsolt at nem [...] Krisztus megjelenése és személye Az ÓSZ írásai Őfelé vezetnek az ÚSZ [...] azok történeti helyzetét tekintve az ÓSZ a választott népnek Izráelnek a [...]

 

Találatok szűkítése Kiadvány
mind