Találatok (ősz)

17734. oldal, 354676 találat (0,019 másodperc)
 • 354661. Magyar eseménynaptár • 1990. október–1991. december
  Tények Könyve • 1992 • Az év: 1990/91

  [...] megígéri hogy kormánya még 1991 őszén a Parlament elé terjeszti azt [...] kőolajvezetéket Demszky Gábor főpolgármester az őszi Budapesti Nemzetközi Vásár megnyitóján kifejti [...]

 • 354662. A vidék. Habdank-Dunikowski Emiltől, fordította Katona Lajos
  Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben • Galiczia • Tájleírás

  [...] nagybirtokok falusi jószágain pedig nemes őszi és kajszin baraczk és egyéb [...]

 • 354663. A magyar Duna. Gonda Bélától
  Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben • Dunántúl

  [...] fog venni Az 1893 év őszétől kezdve a felső Duna már [...]

 • 354664. A halak szervezete és életmódja
  Brehm: Állatok világa • HALAK (PISCES)

  [...] hadihajóján Leidenfrost Gyula vezetésével 1913 őszén és 1914 tavaszán két expediciót [...]

 • 354665. VÁCZY PÉTER: A MAGYARSÁG A ROMÁN ÉS GÓT STÍLUS KORÁBAN
  Domanovszky: Magyar művelődéstörténet • ELSŐ KÖTET ŐSMŰVELTSÉG ÉS KÖZÉPKORI KULTÚRA

  [...] félnomád életmódnak megfelelően nyáron és ősszel sátorozik miként ezt Freisingi Ottó [...]

 • 354666. V. Dévay Pál az 1796. évi hadjáratban.
  Magyar Történeti Életrajzok • DÉVAY PÁL 1735–1800* • Harmadik könyv. Dévay Pál az első koaliczió franczia háborújában. (1792–1797.)

  [...] pihentesse A két sereget az őszi esőzésektől kiáradt Elz patak a [...]

 • 354667. A VÉN GAZEMBER • 1904 (17. kötet)
  Mikszáth összes műve • REGÉNYEK ÉS NAGYOBB ELBESZÉLÉSEK (1–23. kötet)

  [...] gyűjti a mézet s jön ősszel a gazdasszony és kiszedi a [...] fogadott kocsin Majd ideadod őket ősszel vagy télen ha újakat veszel [...]

 • 354668. HELYSÉGEI:
  Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában • II. KÖTET • TEMESVÁRMEGYE.

  Öszen Őszén Evesen Ewzin Páp tiz lajstrom [...]

 • 354669. 1. II. József. (1780–1790.)
  A magyar nemzet története • SZALAY–BARÓTI A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE • MAGYARORSZÁG A HABSBURG-HÁZBÓL S A HABSBURG-LOTHARINGIAI HÁZBÓL SZÁRMAZOTT ÖRÖKÖS KIRÁLYOK KORÁBAN. • II. A Habsburg-lotharingiai házból való örökös királyok kora.

  [...] is a ki ugyanazon év őszén a magyar fölkelést a keleti [...]

 • 354670. III. KALANDOS TERVEZGETÉS, VÉGZETES VADÁSZAT.
  Magyar Történeti Életrajzok • GRÓF ZRÍNYI MIKLÓS 1620–1664 • ÖTÖDIK KÖTET*

  [...] Magyarország mostohája másként rendelkezett Szép őszi idő levén szórakozásul vendégeivel mindennap [...]

 • 354671. Történet. Thallóczy Lajostól.
  Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben • Bosznia és Herczegovina

  [...] határának védelmére sietett Már 1463 őszén seregével a mai bosnyák Krajinába [...]

 • 354672. A ház és ami a házban van.
  Malonyai Dezső: A magyar nép művészete • IV. Kötet – A DUNÁNTULI MAGYAR NÉP MŰVÉSZETE (VESZPRÉM, ZALA, SOMOGY, TOLNA)

  [...] Már a hideg tavaszi és őszi reggeleken nagyon elkél egy kis [...]

 • 354673. b) Buda, 1838. szeptember 2. Kossuth szóváltástervezetének töredéke.
  KOSSUTH LAJOS ÖSSZES MUNKÁI • KOSSUTH LAJOS ÖSSZES MUNKÁI VII. • KOSSUTH LAJOS IRATAI 1837. MÁJUS – 1840. DECEMBER Hűtlenségi per, fogság, útkeresés • 54. 1838. szeptember 2.–november 28. Kossuth hetedik szóváltása.

  [...] a vádat képviselte valójában 1605 őszén tehát a neki igazságot szolgáltató [...]

 • 354674. FŐBB BIRTOKOSAI:
  Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában • III. KÖTET • ZALAVÁRMEGYE.

  Őzi Őszi szent péterföldi cs De Ewzy [...]

 • 354675. Ház és ami benne van.
  Malonyai Dezső: A magyar nép művészete • V. Kötet – HONT, NÓGRÁD, HEVES, GÖMÖR, BORSOD MAGYAR NÉPE A PALÓCOK MŰVÉSZETE

  [...] még csak hadaróval dolgoztak hosszú őszön olykor be a télbe is [...]

 • 354676. Ház
  Malonyai Dezső: A magyar nép művészete • II. Kötet – A SZÉKELYFÖLDI, A CSÁNGÓ ÉS A TOROCKÓI MAGYAR NÉP MŰVÉSZETE

  [...] jobbkézre esik a kamara Hogy ősszel erre jártunk tele volt káposztafejjel [...]

 

Keresési javaslatok:

Találatok szűkítése Kiadvány
mind
1848/49-es szabadságharc története 24Ady Endre összes prózai műve 133Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme 217Biblia. Károli Gáspár fordítása 6Biblia. Károli Gáspár fordítása 6Biblia. A Magyar Biblia Tanács fordítása 14Biblia. Szent István Társulat fordítása 21Biblia. Szent István Társulat fordítása 20Bibliai nevek és fogalmak lexikona 130Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara 1554Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai 720Brehm: Állatok világa 356Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában 17Deák Ferenc munkái 48Domanovszky: Magyar művelődéstörténet 15Az első katonai felvétel (1782–85) országleírásai 3ERDÉLY TÖRTÉNETE HÁROM KÖTETBEN 103ERDÉLY, BÁNSÁG ÉS PARTIUM TÖRTÉNETI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HELYSÉGNÉVTÁRA 3Gyalay Mihály: A magyar igazgatástörténeti helységnév lexikon 18Haag lexikon 766Hegedüs Géza: Irodalmi arcképcsarnok 10A hódoltság kora. Magyarország törökkori története 109Irodalmi alakok lexikona 7JEGYZETEK A KATOLIKUS BIBLIÁHOZ 10Jókai Mór Összes Művei 517KÁROLI GÁSPÁR BIBLIAFORDÍTÁSA 6Kempelen Béla: Magyar nemes családok 7Keresztyén bibliai lexikon 934Ki kicsoda az antik mítoszokban 3Ki kicsoda a Bibliában 1Ki kicsoda Shakespeare világában 1Kossuth hírlapírói munkássága 321KOSSUTH LAJOS ÖSSZES MUNKÁI 172A KÖNYVEK KÖNYVE 10Kristó Nagy István: Gondolattár 16Krúdy Gyula munkái 854Kutyatár 19A latin nyelv szótára 29Madaraink 83Magyar etimológiai szótár 12Magyar életrajzi lexikon 474A magyar irodalom története 386Magyar irodalomtörténet 184Magyar írók élete és munkái – Szinnyei József 771A magyar nemzet története 167Magyar néprajz 251Magyar néprajzi lexikon 175A magyar nyelv értelmező szótára 776A magyar nyelv szótára – Czuczor–Fogarasi 48569A magyar sajtó története 85A magyar szentkorona országainak helységnévtára 1913 1Magyar Történeti Életrajzok 345Magyar viseletek története 3Magyarok a II. világháborúban 191Magyarország geográfiai szótára – Fényes Elek 41Magyarország kataszteri térképei 5Magyarország leírása – Vályi András 63Magyarország a második világháborúban • Lexikon A-ZS 112Malonyai Dezső: A magyar nép művészete 15Mikszáth összes műve 514A múlt magyar tudósai 178Nagy Iván: Magyarország családai 16Nagy vicc tár 18Nyugat 1908-1941 2266Országgyűlési Napló 1990-2019 287099Országleírások 104Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 193Ókori lexikon 69A Pallas nagy lexikona 796Pannon Enciklopédia 244Református Biblia (Kálvin János Kiadó) 15Régi magyar szólások és közmondások 119Száz Magyar Falu 650Színes szinonimatár 20Szöveggyűjtemény 159Tények Könyve 228Turul 1883-1950 148Tündérkert 379Verstár - ötven költő összes verse 1463Virágaink 34William Shakespeare összes művei 55