Ár16000 Ft
Adathordozó
Megjelenés2003. október 31.
A kiadványt megrendelheti az info@arcanum.com címen.

A DVD-ROM tartalma:

Családtörténet

Nagy Iván: Magyarország családai Online elérhető

A mindmáig nélkülözhetetlen családtörténeti alapmunka.

Kempelen Béla: Magyar nemes családok Online elérhető

11 kötetes családtörténeti munka.

Turul 1883—1950 Online elérhető

A Genealógiai Társaság közlönye a családtörténet máig fontos forrása.

Magyar nemzetségi zsebkönyv I—II.

Kiadta a Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság, I.: főrendiházi örökös tagsági joggal bíró főrangú családok, 1888 ill. II.: magyar nemes családok, 1905

Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig

Árpád-kori genealógia.

Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301—1457 és Középkori magyar genealógia

A 14.—15. sz. tisztséget és hivatalt viselt személyeit, a családok leszármazástáblája. Heraldika

Siebmacher's Wappenbuch (Nagy címerkönyv)

A „Siebmacher” Magyarország és Erdély, valamint Horvát-Szlavónia nemes családai címereinek legteljesebb kiadása német nyelven, 12.000 címerképpel.

Magyarország címeres könyve

A—C-ig 1600 nemes család címerét közli leírás és gyönyörű színes nyomat formájában.

Magyarország címertára

Tagányi munkája országos és állami címerek, vármegyék és kerületek, városok címereinek gyűjteménye.

Magyar címeres emlékek

Közzétette a Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság.

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei

1246 címereslevél rajza, 100-nak színes képe.

Településeink címeres pecsétjei

A történeti Magyarországra vonatkozó 1100 pecsétrajz.

Bárczay Oszkár: A heraldika kézikönyve

Nyáry Albert: A heraldika vezérfonala

Honismeret

Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai Online elérhető

A teljes „Borovszky” kötetei egyben: „A magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának enciklopédiája.” Bihar vm., Heves vm., Szabolcs vm., Zemplén vm., Abaúj-Torna vm., Bars vm., Bács-Bodrog vm., Esztergom vm., Győr vm., Hont vm. és Selmecbánya, Komárom vm. és Komárom, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., Fiume és a magyar-horvát tengerpart, Gömör-Kishont vm., Nógrád vm., Nyitra vm., Pozsony vm. és Pozsony, Somogy vm., Temes vm. és Temesvár, Torontál vm., Vas vm.

Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában  Online elérhető

A történelmi földrajz alapműve.

Vályi András: Magyarország leírása Online elérhető

Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára Online elérhető

Az Osztrák—Magyar Monarchia írásban és képben Online elérhető

21 kötetes illusztrált munka a Monarchia népeiről, földjéről, történelméről, kultúrájáról.

Orbán Balázs: A Székelyföld leírása, Torda város és környéke

Szolnok—Doboka vármegye monográfiája

Petri Mór: Szilágy vármegye monográfiája

Bunyitay Vincze: A váradi püspökség története

Az alapítástól a 19. sz. végéig.

Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek

A középkori erdélyi püspökség templomai.

Szolnok megyei honismereti kiskönyvtár

Albert Ferenc: Heves és Külső-Szolnok törvényesen egyesült vármegyék leírása; Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai; Gyárfás István: A jász-kunok története; Palugyay Imre: Jász—Kun kerületek s Külső-Szolnok vármegye leírása; Scheftsik György: Jász—Nagykun—Szolnok vármegye múltja és jelene.

Egyebek

Wenczel Gusztáv: Árpád-kori új okmánytár, Hazai oklevéltár 1234—1536, Závodszky Levente forrásgyűjteménye

A korszak 4.000 dokumentuma.

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages