Tiszt, tisztség

Full text search

Tiszt, tisztség Megtisztelő megbízáson alapuló tisztes, megbecsült szolgálatnak a végzése, illetve hivatásnak a betöltése.
I. Az ÓSZ-ben Izráel állammá szerveződése előtt a törzs-, ill. nemzetségfők látták el (2Móz 3,16; 12,21) a közösség élet- és jogrendjére való felvigyázást. A honfoglalás után úgy tűnik, hogy ez a tekintély átruházódott a vénekre (Józs 9,11; Bír 8,14). Az ún. »kisebb bírák« főfeladatává lett a jogszolgáltatás (Bír 10,1-5, 12,7-15). Ők nem voltak karizmatikus személyek. Nehéz történelmi szituációkban különleges tekintélynek örvendtek az Isten adta vezetők, az ún. »nagy bírák«, azonban ennek ellenére sem rendelkeztek abszolút hatalommal, s tisztük sem volt örökölhető (Bír 8,22k), tekintélyüknek kizárólag karizmatikus jellege van. A monarchikus államrend kialakulásával létrejött egy sokszínű intézményrendszer a hozzá tartozó hivatali apparátussal (vö. KIRÁLYI TISZTVISELŐ). A kezdetben karizmatikus királyság (1Sám 26,16; 2Sám 1,1) hamarosan intézményesített tisztséggé, trónörökléses monarchiává változott. Izráel vallási életében Mózes óta megvan a papi szolgálatot teljesítők rendje, élükön a főpappal (4Móz 17,2). Az első papok személyes karizmája puszta tisztségkarizmává lesz, amit átadnak egymásnak az egymást követő papi nemzedékek.
II. Az ÚSZ-ben először is a nemkeresztyén tisztségeket jelölő kifejezések fordulnak elő: a g. leitourgia = közszolgálat (Lk 1,23; Zsid 9,21), arkhe = hatóság, felsőbbség (Lk 12,11; 20,20; Tit 3,1). Az ÚSZ-ben a tisztség nem alkotmányjogi, hanem krisztológiai és pneumatikus tényező. A tisztség ura nem a gyülekezet, hanem Jézus Krisztus, a voltaképpeni tisztségviselő (Róm 1,5; 1Kor 4,1kk; 5,3kk; 12,5). Az ÚSZ-ben tehát minden tisztség Krisztusra megy vissza, az ő küldetésének folytatása és az ő meghatalmazásából ered (Mt 10,40; Mk 3,14-18; 6,7). A megdicsőült Krisztus adja a tisztségeket (Róm 12,6-8; 1Kor 12,28k; Ef 4,11). A tisztségek maguk is bizonyos fejlődésen mennek át (ApCsel 6; 14,23). A tisztség nem intézmény, hanem funkció, szolgálat (Lk 22,27; Jn 13,12-17; ApCsel 1,17.25; Róm 12,5; 1Kor 3,5; Kol 4,17; 1Pt 1,12).
DI

 

 

Ziarele Arcanum
Ziarele Arcanum

Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi

Arcanum logo

Arcanum se ocupă cu digitalizarea în masă, cu arhivarea și cu publicarea materialelor tipărite.

Despre noi Contact Apariții în presă

LanguagesZiarele Arcanum

Ziarele Arcanum
Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi